Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów II stopnia

advertisement
Wykaz zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku ogrodnictwo
(zagadnienia wspólne dla studentów wszystkich specjalności
oraz zagadnienia szczególne dla studentów poszczególnych specjalności)
ZAGADNIENIA WSPÓLNE DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI
1. Typy reakcji chemicznych.
2. Budowa i właściwości białek.
3. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.
4. Budowa komórki roślinnej.
5. Zależność między budową a funkcją tkanek roślinnych.
6. Budowa i funkcje organów roślinnych.
7. Formy ochrony przyrody.
8. Przystosowania roślin do różnych czynników środowiska.
9. Wpływ zanieczyszczeń powietrza, wody i gleb na organizmy roślinne.
10. Transport wody w roślinie.
11. Gospodarka mineralna roślin.
12. Hormonalne regulacje wzrostu i rozwoju rośliny.
13. Mechanizmy dziedziczenia.
14. Zmienność genetyczna i sposoby jej modyfikacji.
15. Uzyskiwanie roślin transgenicznych.
16. Kultury roślinne in vitro.
17. Hortiterapia – rola, zastosowanie, ogrody do hortiterapii.
18. Wartość biologiczna i lecznicza owoców, warzyw i ziół.
19. Agrotechniczne warunki uprawy a prawidłowe odżywienie roślin.
20. Potrzeby nawozowe i pokarmowe roślin.
21. Nawożenie organiczne i mineralne –zasady, nawozy.
22. Energooszczędne rozwiązania w ogrodnictwie.
23. Możliwości ograniczenia pracy ludzkiej i zmechanizowania prac agrotechnicznych.
24. Dobór odmiany – ważny element nowoczesnej produkcji ogrodniczej.
25. Nowoczesne rozwiązania zwiększające efektywność zbioru owoców i warzyw.
26. Zastosowania nowych materiałów i podłoży w ogrodnictwie.
27. Zasady systematycznego unowocześniania produkcji ogrodniczej.
28. Aktualne problemy nowoczesnego ogrodnictwa
29. Finansowanie ogrodnictwa-projekty finansowania z funduszy Unii Europejskiej.
ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI SADOWNICTWO I
WARZYWNICTWO
1. Możliwości i warunki uzyskania wysokich plonów dobrej jakości w produkcji
sadowniczej i warzywniczej.
2. Aktualne zmiany warunków uprawy w produkcji sadowniczej i warzywniczej.
3. Cel i możliwości wykorzystania nowości technicznych i agrotechnicznych do
produkcji sadowniczej i warzywniczej.
4. Aktualne zasady analizy przebiegu warunków uprawowych.
5. Zabiegi pielęgnacyjne związane z glebą w uprawach sadowniczych i warzywniczych.
6. Zabiegi pielęgnacyjne związane z rośliną w uprawach sadowniczych i warzywniczych.
7. Komputerowe programy doradcze.
8. System korzeniowy a odżywienie roślin.
9. Warunki uprawy a aktywność korzeni.
10. Aktualizacja liczb granicznych.
11. Indywidualne wymagania nawozowe odmian.
12. Nawożenie uzupełniające chlorem, krzemem roślin sadowniczych i warzywniczych.
13. Dokarmianie dolistne.
14. Nowoczesne technologie uprawy
15. Uprawy integrowane
16. Uprawy ekologiczne
17. Znaczenie prawidłowej oceny wzrostu i rozwoju roślin oraz parametrów klimatyczno
– uprawowych.
18. Ocena wzrostu i rozwoju roślin warzywnych – fitomonitoring.
19. Parametry wzrostu i rozwoju roślin.
20. Analiza warunki uprawy – monitoring.
21. Sterowanie wzrostem i rozwojem.
22. Ocena zaburzeń fizjologicznych roślin sadowniczych i warzywniczych.
23. Ocena aktywności roślin (liście, system korzeniowy).
24. Kontrolowanie warunków klimatycznych (temperatura powietrza, wilgotność
powietrza, ilość światła, ilość CO2).
25. Kontrola parametrów podłoża (temperatura podłoża, wilgotność podłoża, odczyn,
stężenie i zawartość składników).
26. Kontrola i ocena prawidłowego zapobiegania i walki z chorobami i szkodnikami w
uprawach sadowniczych i warzywniczych.
ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI ROŚLINY OZDOBNE
I KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
1. Klasyfikacja terenów zieleni
2. Współczesne tendencje w projektowaniu terenów zieleni (roślinność, materiały, forma)
3. Oświetlenie i iluminacja w sztuce ogrodowej (historia i współczesność)
4. Elementy kompozycji wnętrza ogrodowego
5. Barwa w kompozycji ogrodów
6. Zmienność w czasie i przestrzeni kompozycji ogrodowych
7. Funkcje terenów zieleni w środowisku
8. Tereny zieleni w miastach
9. Ars topiaria (sztuka strzyżenia roślin) w sztuce ogrodowej - historia i współczesność
10. Czynniki wpływające na dobór roślin do terenów zieleni. Strefy klimatyczne i strefy
mrozoodporności roślin dla rejonizacji ozdobnych roślin drzewiastych.
11. Cechy plastyczne drzew i krzewów, które należy uwzględnić przy projektowaniu
terenów zieleni.
12. Kategoryzacja w agroturystyce.
13. Wpływ roślinności na warunki klimatyczne w terenach zurbanizowanych i zdrowie
mieszkańców.
14. Czynniki wpływające niekorzystnie na wzrost i rozwój drzew i krzewów terenach
zurbanizowanych. Odporność drzew i krzewów na skażenia miejsko-przemysłowe.
Przykłady drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenia miejsko-przemysłowe.
15. Metody przedłużania trwałości, przechowywania i transportu kwiatów ciętych.
Download