str tytułowa - Digital

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY
PA8250
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
APart Audio PA8250 to urządzenie zawierające osiem silnych, niezależnych wzmacniaczy mocy w wygodnej,
19-calowej obudowie. Dla użytkowników potrzebujących jeszcze więcej mocy przewidziano możliwość
mostkowania kanałów. W ten sposób za naciśnięciem jednego klawisza można skonfigurować wzmacniacz
stosownie do swoich wymagań.
PANEL PRZEDNI:
1.
2.
3.
4.
Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
Wskaźnik zasilania. Dioda ta świeci się gdy wzmacniacz jest włączony.
Regulatory poziomu sygnału dla kanałów 1 – 8. Za pomocą tych potencjometrów można ustawić
poziom sygnału wyjściowego indywidualnie dla każdego z ośmiu kanałów wzmacniacza.
Wskaźniki stanu dla kanałów 1 - 8. Górny rząd czerwonych diod („limit”) to wskaźniki sygnalizujące
aktywność wewnętrznego ogranicznika. Przy normalnym użytkowaniu wzmacniacza diody te powinny
się świecić tylko sporadycznie lub wcale. Gdy diody świecą się często należy zmniejszyć poziom
sygnału.
Dolny rząd diod („signal/protect”) świeci się na zielono, gdy wystarczająco silny sygnał jest dostępny
dla kanałów 1 – 8.
Diody te świecą się na czerwono, gdy aktywne są wewnętrzne układy zabezpieczające, z powodu
przeciążenia lub zwarcia. Po włączeniu wzmacniacza diody te przez kilka sekund świecą się na
czerwono, ponieważ układy zabezpieczające chronią system przed trzaskami i stukami, jakie mogłyby
się pojawić podczas uruchamiania końcówek mocy.
PANEL TYLNY:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bezpiecznik. W przypadku przepalenia się bezpiecznika należy wymienić go na nowy tego samego
typu – 10-amperowy, wolno przepalający się. Jeśli bezpiecznik często się przepala, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem dystrybutora i przekazać wzmacniacz do serwisu.
Przełączniki łączące wejścia sygnału. Po naciśnięciu, przełączniki te umożliwiają łączenie parami
wejść parzystych i nieparzystych kanałów wzmacniacza. Na przykład jeśli podłączono lewy kanał
źródła sygnału z wejściem kanału 1 wzmacniacza, a prawy kanał źródła z wejściem kanału 2, to po
naciśnięciu przełącznika „2 to 4 / 1 to 3” następuje połączenie lewego kanału źródła sygnału z kanałami
1 i 3 wzmacniacza oraz połączenie prawego kanału źródła sygnału z kanałami 2 i 4 wzmacniacza.
Zbalansowane wejścia sygnału dla kanałów 1 – 8. Do tych wejść typu Euroblock należy podłączać
zbalansowane źródła sygnału.
Niezbalansowane wejścia sygnału dla kanałów 1 – 8. Do tych wejść typu RCA/cinch należy
podłączać niezbalansowane źródła sygnału. Nie można jednocześnie używać wejścia zbalansowanego i
niezbalansowanego dla tego samego kanału wzmacniacza!
Przełącznik filtra górnoprzepustowego. Należy nacisnąć ten przełącznik, aby pozbyć się
niepożądanego dudnienia na niskich częstotliwościach.
Przełącznik stereo / mono. Przełącza tryb pracy wzmacniacza na stereofoniczny lub monofoniczny.
Przełącznik „2 kanały / mostkowanie”. Naciśnięcie tego klawisza przełącza wzmacniacz w tryb
zmostkowany. W tym trybie następuje połączenie mocy dwóch wzmacniaczy w jednym, silniejszym
wzmacniaczu. W trybie zmostkowanym minimalna impedancja obciążenia wynosi 8 Ohm. Należy
podłączyć ujemny biegun przewodu głośnikowego do ujemnego złącza parzystego kanału
wzmacniacza, zaś dodatni biegun przewodu głośnikowego do dodatniego złącza parzystego kanału
wzmacniacza.
Terminale głośnikowe. Do tych terminali typu Euroblock należy można przewody głośnikowe. Należy
pamiętać, że w trybie dwukanałowym minimalna impedancja obciążenia wynosi 4 Ohm, zaś w trybie
zmostkowanym – 8 Ohm.
Przełącznik uziemienia. W przypadku problemów z pętlą uziemienia należy ustawić przełącznik w
pozycji „LIFT”, dzięki czemu wejścia sygnału audio będą odizolowane od uziemienia. Przełącznika
tego należy jednak używać tylko w ostateczności – najpierw należy zlikwidować przyczyny
powstawania pętli uziemienia. Przełącznik uziemienia nie jest cudownym sposobem na rozwiązywanie
problemów.
Uwaga: Można używać wszystkich ośmiu kanałów wzmacniacza podłączając jedno stereofoniczne
źródło sygnału, włączając przełączniki „1 to 3 / 2 to 4”, „3 to 5 / 4 to 6”, i „5 to 7 / 6 to 8”. W
przypadku łączenia wejść sygnału nie należy podłączać żadnych źródeł sygnału do „podłączonych”
kanałów. Na przykład po użyciu połączenia „1 to 3 / 2 to 4” trzeba podłączyć źródło sygnału do wejść
kanałów 1 i 2, pozostawiając wolne wejścia kanałów 3 i 4.
W trybie zmostkowanym można używać regulatorów poziomu i filtrów górnoprzepustowych tylko dla
nieparzystych kanałów wzmacniacza. Podobnie, słyszalne będą tylko źródła sygnału, podłączone do
nieparzystych kanałów.
Można również skorzystać ze schematu przepływu sygnału, który znajduje się na górnej ściance
obudowy wzmacniacza.
Dane techniczne:
Typ urządzenia
Moc wyjściowa na kanał (20 Hz – 20 kHz)
8-kanałowy wzmacniacz mocy z możliwością mostkowania
150 W RMS przy 8 Ohm
250 W RMS przy 4 Ohm
2
Impedancja obciążenia dla każdego kanału
Impedancja obciążenia w trybie zmostkowanym
Współczynnik tłumienia (przy 8 Ohm)
Zakres przenoszonych częstotliwości
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Zniekształcenia intermodulacyjne
Przesłuchy między kanałami
Stosunek sygnał/szum
Szybkość narastania napięcia wyjściowego
Wejścia sygnału
Impedancja wejściowa
Czułość wejściowa
Modyfikacje sygnału, tryby pracy
Filtry
Ogranicznik
Układy zabezpieczeń
Chłodzenie
Zasilanie
Bezpiecznik
Pobór mocy
Wymiary
Waga
500 W RMS przy 4 Ohm – w trybie zmostkowanym
Min. 4 Ohm
Min. 8 Ohm
>250
20 Hz – 20 kHz (+/-1 dB)
≤0,15%
≤0,2%
≥65 dB
≥95 dB
≥15 V/μs
Zbalansowane typu Euroblock
Niezbalansowane typu RCA (cinch)
(obydwa rodzaje zsumowane do punktu miksującego)
Wejścia zbalansowane: 20 kOhm
Wejścia niezbalansowane: 10 kOhm
Wejścia zbalansowane i niezbalansowane: 0 dBv
Łączone wejścia sygnału stereo
Sumowanie sygnału stereo do postaci monofonicznej
Mostkowanie sąsiednich kanałów (np. 1 i 2, 3 i 4, itd.)
Filtr górnoprzepustowy przy 75 Hz o nachyleniu 12 dB na
oktawę
Przełącznik uziemienia
Układ ogranicznika AP® przeciwuszkodzeniowy
Ogranicznik sygnału; przeciw przesterowaniu; przeciw zwarciom;
przeciw działaniu prądu stałego; termiczny; „miękkie
uruchamianie”
2 wysokowydajne wentylatory z indywidualną, 3-stopniową
regulacją prędkości (wyłączony przy <50 ˚C; połowa prędkości
przy ponad 50 ˚C; maksymalna prędkość przy ponad 70 ˚C)
Prąd zmienny, 230 V / 50 Hz
10 A, wolno przepalający się
W spoczynku: 25 VA
Przy pełnej mocy 8 kanałów: 1600 VA
Przy maksymalnej mocy szczytowej: 3400 VA
132 (wys.) x 483 (szer.) x 484 (głęb.) mm
25,3 kg netto; 29,8 kg w opakowaniu do transportu
3
Download