Szlifowanie Kamieni - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach

advertisement
Szlifowanie Kamieni
W dniu 8 marca patrol nr 26 wybrał się na warsztaty do
kieleckiego Geoparku. To nasza kolejna wizyta w tym niezwykłym
miejscu.
Tym razem uczestniczyliśmy w warsztatach, na których nauczyliśmy
się nazywać i rozpoznawać skały: osadowe, magmowe i metamorficzne.
Następnie udaliśmy się do sali, w której mogliśmy przy
specjalnych miejscach pracy, przystąpić do działań praktycznych.
Każdy
z
nas
otrzymał
kilka
rodzajów
skał,
które
należało
własnoręcznie poddać obróbce, tj. za pomocą specjalnego proszku i
wody szlifować i polerować swoje kamienie.
Na naszych oczach powstawały cudownie wyszlifowane i
wypolerowane okazy: wapieni, marmurów, piaskowców i granitów.
Każdy uczestnik tych warsztatów zabierał swoje kamienie ze sobą,
aby w każdej chwili wrócić do cudownej lekcji geologii.
Uczniowie SP8 w Kielcach podczas warsztatów „ Szlifowanie kamieni”
Jeszcze troszeczkę teorii…
Następnie działania
praktyczne…
I nasze okazy pięknie
wyszlifowane ….
Download