Zajęcia PK2 – laboratorium 2.

advertisement
Zajęcia PK2 – laboratorium 2.
wskaźniki, tablice
Tutorial [EN]: http://pweb.netcom.com/~tjensen/ptr/pointers.htm
Zadanie:
Utworzyć program przyjmujący jako parametr wywołania liczbę N typu int. Następnie wykonać wskazane
przez prowadzącego zadania:
Tablice jednowymiarowe
A) Program losuje tablicę N liczb. Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr tablicę i jej rozmiar.
Funkcja sortuje elementy tablicy:
void sort(int array[], int size);
Program powinien wypisać zawartość tablicy na ekran przed i po sortowaniu.
B) Program losuje tablicę N liczb. Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr tablicę i jej rozmiar.
Funkcja odwraca kolejność elementów tablicy:
void reverse(int array[], int size);
Program powinien wypisać zawartość tablicy na ekran przed i po działaniu funkcji.
C) Program losuje tablicę N liczb. Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr tablicę i jej rozmiar.
Funkcja zmienia kolejność elementów- najpierw nieparzyste, następnie parzyste.
void mix(int array[], int size);
Program powinien wypisać zawartość tablicy na ekran przed i po działaniu funkcji.
D) Program tworzy tablicę kolejnych N liczb (1, 2, 3, 4, 5, ...). Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako
parametr tablicę i jej rozmiar. Funkcja miesza elementy tablicy w kolejności losowej.
void shuffle(int array[], int size);
Program powinien wypisać zawartość tablicy na ekran przed i po działaniu funkcji.
Tablice wielowymiarowe
E) Program wczytuje od użytkownika N słów (char*). Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr
tablicę słów i jej długość. Funkcja sortuje słowa w porządku leksykograficznym.
void sort(char** words, int size);
Program powinien wypisać zawartość tablicy (słowa) na ekran przed i po sortowaniu.
F) Program wczytuje od użytkownika N słów (char*). Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr
tablicę słów i jej długość. Funkcja znajduje w tablicy palindromy i wyświetla je na ekran.
void palindroms(char* words[], int size);
G) Program wczytuje od użytkownika N słów (char*). Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr
tablicę słów i jej długość. Funkcja układa słowa od najkrótszego do najdłuższego.
void prepare(char** words, int size);
H) Program wczytuje od użytkownika N słów (char*). Utworzyć funkcję, która przyjmuje jako parametr
tablicę słów i jej długość. Funkcja wykonuje połączenie wszystkich słów w zdanie (oddziela słowa
znakiem spacji) i zwraca w wyniku odpowiedni ciąg:
char* concatenate(char* words[], int size);
Program powinien wyświetlić zwrócony ciąg na ekran komputera.
Zadania dla chętnych
A) Napisać program losujący dwie tablice o wymiarach NxN oraz funkcję wykonującą dodawanie (bądź
inną operację) tych macierzy:
int** sum(int** matrixA, int sizeA, int** matrixB, int sizeB);
B) Napisać program losujący tablicę o wymiarach NxN oraz funkcję wyznaczającą jej macierz
transponowaną:
int** sum(int** matrix, int size);
Download