Jak dostarczyć kleszcza do badania na obecność bakterii

advertisement
Jak dostarczyć kleszcza do badania na obecność bakterii
wywołujących boreliozę?
Po usunięciu kleszcza ze skóry należy umieścić go w czystym
pojemniku i szczelnie zamknąć, a następnie przesłać go wraz z wypełnioną
ankietą listem poleconym na adres:
Prof. dr hab. Jolanta Rzymowska
Ul. Sekutowicza 15/6
20-152 Lublin
E-mail do prof. Rzymowskiej w sprawie wyniku badania:
[email protected]
Tel. kontaktowy: 81 448 72 30
Warunkiem bezpłatnego badania kleszcza na obecność w nim bakterii
wywołującej boreliozę, jest dostarczenie go wraz z całkowicie wypełnioną
ankietą. W przypadku dziecka ankietę wypełniają jego rodzice/ opiekunowie.
Akcja bezpłatnego badania kleszcza trwa do odwołania i może ulec
okresowemu zawieszeniu- informacje na ten temat będą pojawiały się
systematycznie na stronie Fundacji (www.fundacja-bartek.pl), na forum
chorych (www.borelioza-forum.pl) i na profilu Fundacji na Facebook
(www.facebook.com/Lyme.Disease.Fundation.Poland)
Osoby wysyłające ankietę wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w poniższym formularzu na potrzeby badań
naukowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 02 nr 101 poz. 926 z pózn. zmianami). Dane te nie będą
nikomu udostępniane ani wykorzystywane w innym celu, jak tylko
dostarczenie wyniku badania do właściwej osoby.
1. Jak prawidłowo usunąć kleszcza?
Najłatwiej usunąć kleszcze wykorzystując do tego specjalne pomoce typu
lasso, safe card, kleszczyki czy ssawki, zgodnie z dołączoną do nich
instrukcją. Jeśli nie ma do dyspozycji tych pomocy, to należy użyć zwykłej
pęsety – starać się uchwycić kleszcza pewnie i w miarę mocno, jak najbliżej
skóry i wyciągnąć prostym ruchem do góry lub ruchem skręcającym w jedną
stronę do góry. Uważać, aby nie zmiażdżyć głowy kleszcza i nie kręcić nim,
aby nie spowodować przedostania się zawartości kleszcza do skóry
człowieka. Jeżeli fragment kleszcza pozostał w skórze lub kleszcz tkwi
głęboko, to można użyć sterylnej igły do jego usunięcia. Po wyjęciu kleszcza
skórę należy zdezynfekować np. spirytusem. Bezwzględnie nie można
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
1
kleszczem kręcić, przypalać go, zalewać spirytusem lub innym płynem,
smarować masłem lub innym tłuszczem, gdyż tak drażniony kleszcz zwraca
zawartość swoich jelit do wnętrza rany, co zwiększa ryzyko zakażenia.
2. W jakich warunkach przechowywać i przesłać usuniętego kleszcza?
Kleszcza należy umieścić w małym, czystym pojemniku- ważne, aby był
on szczelny i mógł dotrzeć do miejsca badania. Może to być np. mały
woreczek strunowy czy dobrze zamykana fiolka/ probówka, pojemnik na kał.
W przypadku usunięcia więcej niż jednego kleszcza u jednej osoby, można je
przetransportować
w
jednym
pojemniku.
Nie
można
kleszcza
przymocowywać np. taśmą klejącą czy klejem lub narażać w inny sposób na
jakikolwiek kontakt z innymi związkami chemicznymi
3. Jak długo oczekuje się na wynik badania i w jaki sposób dociera on
do osoby zainteresowanej?
Badania wykonywane są na bieżąco, więc na wynik trzeba poczekać
zazwyczaj kilka, kilkanaście dni. Wyniki wysyłane są na podany w ankiecie
adres mailowy.
4. Jak należy postąpić, jeśli okaże się, że kleszcz był zakażony
bakterią, wywołującą boreliozę?
Należy wziąć pod uwagę, że nie każde pokłucie przez zarażonego kleszcza
powoduje zakażenie człowieka boreliozą. Zazwyczaj ryzyko zakażenia wzrasta
wraz z upływem czasu przebywania kleszcza w skórze. Dlatego nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Możliwości jest kilka:
a.
obserwować miejsce pokłucia i cały organizm, a w razie wystąpienia
niepokojących objawów (pojawienie się zmiany skórnej, tj. rumienia
wędrującego - zazwyczaj czerwona plama, z wyraźnymi granicami,
owalna lub okrągłą, z przejaśnieniem wewnątrz; podwyższona
temperatura ciała, objawy grypopodobne typu bóle mięśni, stawów,
uczucie rozbicia, zmęczenia itp.) jak najszybciej udać się do swojego
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poinformować o objawach i
fakcie pokłucia przez kleszcza oraz wyniku badania kleszcza
b.
po 4-6 tygodniach wykonać badanie serologiczne metodą Western blot
(na boreliozę) i dalsze postępowanie uzależnić od tego wyniku
c.
nie czekać na ewentualne pojawienie się i rozwój objawów,
świadczących o zakażeniu, lecz od razu udać się do swojego lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, poinformować o fakcie pokłucia i
wyniku badania kleszcza oraz poprosić o przepisanie antybiotyku na 46 tygodni, aby zapobiec rozwinięciu się boreliozy. Należy jednak
wiedzieć, iż nie jest to postępowanie aprobowane przez wszystkich
lekarzy.
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
2
Badanie kleszcza na obecność krętków Borrelia burgdorferi
ANKIETA- edycja Wiosna 2016
Data usunięcia kleszcza (pobrania materiału)…………………… nr próbki:………….
1. Imię i nazwisko osoby pokłutej:……………………………………………………….
2. Data urodzenia osoby pokłutej:……………………………………………………….
3. Adres zamieszkania osoby pokłutej: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4. Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………….
5. Adres mailowy:…………………………………………………………………………….
1. Ukłucie przez kleszcza nastąpiło:
a. po raz pierwszy
b. kolejny raz
2. Rodzaj środowiska, w którym najprawdopodobniej mogło dojść do pokłucia:
A. Las
B. Łąka
C.Park
D. Ogród
E. Nad wodą F. Inne G. Nie wiem
3. Przypuszczalny czas przebywania kleszcza w skórze:
A. Do 6 godz.
B. 7-12 godz.
D. 25 godz. - 2 dni
E. powyżej 2 dni
C. 13-24 godz.
F. Nie wiem
4. Miejsce wkłucia się kleszcza w skórę:
A. Głowa
B. Klatka piersiowa
F. Ramię
G. Przedramię
K. Szyja
L. Dół podkolanowy
O. Pod piersiami
P. Okolice ucha
C. Plecy
H. Pacha
D. Brzuch
I. Pachwina
M. Udo- tył
R. Podudzie- przód
E. Pośladki
J. Stopa
N. Udo- przód
S. Podudzie- tył
T. Okolice narządów płciowych
5. Sposób usunięcia kleszcza:
a. W warunkach domowych
b. W placówce ochrony zdrowia
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
3
6. W jakiej sytuacji najprawdopodobniej doszło do pokłucia przez kleszcza?
a. spacer
b. camping
f. ogrodnictwo
c. polowanie
d. łowienie ryb
e. grzybobranie
g. uprawianie sportu (np. bieganie, jazda na rowerze)
h. wykonywanie obowiązków zawodowych
i. zbieranie owoców leśnych j. inna
7. Jaka była pogoda w najbardziej prawdopodobnym momencie kontaktu z
kleszczem?
a. Było upalnie
b. Było ciepło
c. Było chłodno
d. Było zimno
8. Czy w czasie pokłucia przez kleszcza na dworze było wilgotno czy sucho?
a. Padał deszcz
b. Kilka godzin wcześniej padał deszcz
c. Kilka dni wcześniej padał deszcz
d. Było raczej sucho e. Było bardzo sucho
9. Czy w czasie pokłucia był wiatr czy raczej nie?
a. Było wietrznie
b. Był lekki wiatr
c. Nie było wiatru
10. W jakim województwie doszło do pokłucia przez kleszcze? ……………………………
11. Wiek osoby pokłutej (w latach):……………. Przybliżony wzrost (w cm):…..………
12. Miejsce zamieszkania osoby pokłutej:
a. miasto
b. wieś
c. teren podmiejski/ dzielnica podmiejska
13. Czy w czasie, gdy doszło do pokłucia, osoba pokłuta używała jakichś środków
na kleszcze?
a. tak – proszę podać nazwę preparatu:………………………. b. Nie
14. W jaki sposób była ubrana osoba w prawdopodobnym momencie pokłucia?
14.1 Spodnie:
a. długie
b. krótkie
c.spódnica
14.2 Nogawki spodni: a. włożone w skarpetki
b. nie były włożone w skarpetki
c. nie były noszone w tym dniu długie spodnie
14.3 Bluzka:
a. z długim rękawem
14.4 Nakrycie głowy:
14.5 Buty:
a. kapelusz
b. chustka c. kaszkiet
a. sportowe typu adidas
c. sandały/ klapki
b. z krótkim rękawem c. z rękawem ¾
d. inne
e. brak
b. z wyższą cholewką
d. inne
14.6 Czy ubiór osoby pokłutej był jasny?
a. tak
b. nie, był raczej ciemny
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
4
15. Czy po powrocie do domu ubiór został zmieniony?
a. tak
b. nie
16. Czy kleszcz został usunięty w całości?
a. tak, od razu
b. nie, zostały fragmenty kleszcza w skórze i konieczne było ich dodatkowe
usunięcie
c. nie, fragmenty kleszcza pozostały w skórze
17. Jakie pomoce zostały użyte do usunięcia kleszcza?
a. nie wiem, bo kleszcza usunął personel medyczny
b. zwykła pęseta
c. specjalne lasso do usuwania kleszczy
d. specjalna przyssawka z tłokiem
e. specjalna karta/płytka do usuwania kleszczy (tzw. safe card)
f. specjalne kleszczyki do usuwania kleszcza
g. nic- usunięto przy użyciu palców
h. igła:
a. zwykła, do szycia lub szpilka
b. do iniekcji/ zastrzyków- sterylna
i. inne- co?....................................................................................................
18. Czy po usunięciu kleszcza skóra w tym miejscu została zdezynfekowana np.
spirytusem?
a. tak
b. nie
c. została przemyta wodą
19. Jakie cechy charakterystyczne posiada zmiana skórna, będąca pierwszym
objawem boreliozy?
19.1. Jest to czerwona plama
a. tak
b. nie c. nie wiem
19. 2 Jest to regularna zmiana na skórze- okrągła lub owalna
a. tak
b. nie c. nie wiem
19.3 Może blednąć od środka
a. tak
b. nie c. nie wiem
19.4 Może się pojawić zaraz po ukłuciu przez kleszcza a. tak b. nie c. nie wiem
19.5 Musi mieć co najmniej 5 cm średnicy
a. tak
19.6 Musi się utrzymywać przynajmniej tydzień
b. nie c. nie wiem
a. tak
b. nie
c. nie wiem
19.7 Musi się pojawić w miejscu wkłucia przez kleszcza
a. tak b. nie c. nie wiem
19.8 Zmiana ta występuje u wszystkich chorych a. tak
b. nie c. nie wiem
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
5
20. Jakie objawy mogą występować we wczesnej fazie boreliozy?
20.1 Bóle głowy
a. tak
b. nie c. nie wiem
20.2 Bóle pojedynczych, dużych stawów a. tak
20.3 Uczucie zmęczenia, braku siły a. tak
20.4 Bóle mięśniowe a. tak
b. nie c. nie wiem
b. nie c. nie wiem
b. nie c. nie wiem
20.5 Nadmierna senność, ospałość a. tak
b. nie c. nie wiem
20.6 Porażenie nerwów, np. twarzowego a. tak
20.7 Zaburzenia pamięci a. tak
b. nie c. nie wiem
b. nie c. nie wiem
20.8 Depresja, obniżenie nastroju a. tak
b. nie c. nie wiem
20.9 Bóle całego ciała, przeczulica a. tak
b. nie c. nie wiem
21. Czy pojawienie się zmiany skórnej po pokłuciu przez kleszcza, sugerującej
boreliozę, jest wskazaniem do leczenia? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź:
21.1 Tak, jest to bezwzględne wskazanie do zastosowania antybiotyku- w tej fazie
choroby wystarczy maść z antybiotykiem do smarowania zmiany skórnej
21.2 Tak, jest to bezwzględne wskazanie do zastosowania antybiotyku- w tej fazie
choroby konieczne jest przyjmowanie antybiotyku doustnie
21.3 Zazwyczaj na tym etapie choroby nie jest potrzebne leczenie antybiotykiem,
gdyż zmiana skórna zazwyczaj sama mija po jakimś czasie
21.4 Na tym etapie lekarz przepisuje antybiotyk tylko wtedy, gdy wraz ze zmianą
skórną pojawiają się dodatkowe objawy, np. bóle głowy, osłabienie
21.5 Na tym etapie nie jest konieczny antybiotyk- wystarczy wzmacnianie swojej
odporności np. stosowaniem witamin, minerałów lub ziół
22. Czy borelioza jest chorobą, która może uniemożliwić normalne funkcjonowanie,
np. wykonywanie codziennych, domowych obowiązków lub pracę zawodową?
a. tak, zdecydowanie b. chyba tak c. raczej nie
d. na pewno nie e. nie wiem
23. Czy zaszczepił(a)by się Pan/i przeciwko boreliozie?
a. na pewno tak b. być może tak c. raczej nie
d. na pewno nie e. nie wiem
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
6
24. Czy zna Pan/i osoby chorujące na boreliozę?
a. tak, mam chorego w rodzinie
b. tak, mam chorego wśród znajomych
c. tak, ale nie jest to mój znajomy- jest to osoba znana (np. z mediów)
d. nie znam żadnej osoby chorującej
25. Jak Pan/i postąpi, jeśli wynik badania kleszcza wykaże, że w usuniętym
kleszczu były obecne bakterie powodujące boreliozę?
25.1. Będę obserwować miejsce wkłucia
25.2 Będę obserwować cały organizm
a. tak
a. tak
b. nie
b. nie
25.3 Udam się do lekarza rodzinnego po poradę a. tak
b. nie
25. 4 Udam się do lekarza rodzinnego i poproszę o antybiotyk a. tak
b. nie
25.5 Udam się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza zakaźnika
a. tak
b. nie
25.6 Odczekam jakiś czas i zrobię badania laboratoryjne a. tak
b. nie
25.7 Będę wzmacniać swój organizm – dieta, witaminy, minerały a. tak
b. nie
Dane dotyczące osoby wypełniającej ankietę:
26. Wiek (w latach):………..
27 Płeć: a. kobieta
b. mężczyzna
28. Wykształcenie:
a. podstawowe/ gimnazjalne
29. Miejsce zamieszkania:
b. zawodowe
a. wieś
c. średnie
b. małe miasto
d. wyższe
c. duże miasto
30. Aktywność zawodowa:
a. praca
b. renta
c. emerytura d. studiuję/ uczę się e. bezrobotny f. inna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w poniższym
formularzu na potrzeby badań naukowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 02 nr 101 poz. 926 z pózn. zmianami). Jestem świadom,
że dane te są niezbędne do dostarczenia mi wyniku badania kleszcza na obecność bakterii
wywołującej boreliozę i nie będą użyte w żadnym innym celu.
…………………………………………………
Miejscowość, data
……..…………………………….
Podpis osoby wypełniającej ankietę
Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i innymi Chorobami Odkleszczowymi www.fundacja-bartek.pl
7
Download