specyfikacja techniczna

advertisement
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Strona
1z1
Data:
28.08.2013
Nazwa towaru:
Kod CN:
GLIKOL MONOETYLENOWY
29053100
2
3
Wielkości oznaczane
Zawartość glikolu
monoetylenowego
Zawartość diglikolu
Zawartość wody
4
Barwa
5
Gęstość w temp. 20˚C
Lp.
1
Zastosowanie:
Jednostki
Zakres
% wt
Min. 99,1
% wt
% wt
PlatinumCobalt Units
g/cm3
Max. 0,6
Max. 0,3
Max. 10
1,115 - 1,116
Produkcja poliestrów, polieterów, włókien poliestrowych, barwników, mieszanek
chłodniczych do silników, cieczy chłodzących przy obróbce metali, produkcja
pian, klejów, szczeliw i farb.
Używany jako środek czyszczący, czynnik osuszający gazy, zapobiegający
zamarzaniu, transportujący ciepło, jako półprodukt, odczynnik chemiczny,
składnik środków ochrony roślin.
Niniejszy dokument nie może być traktowany jako certyfikat jakości produktu oraz nie może być uznany za podstawę do reklamacji.
Dane zawarte w specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i stanowią jedynie charakter informacyjny.
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne Solvent Export – Import M.M. Cichońscy Spółka Jawna
09 – 411 Płock, ul. Zglenickiego 44, , tel. +48 24 366 85 55, tel. +48 24 365 51 74, faks +48 24 367 66 11,
fax. +48 24 367 66 22, www.solvent.com.pl, e-mail: [email protected], KRS 0000008507, NIP 774–001–45–11
Download