Dobór materiałów konstrukcyjnych

advertisement
Dobór materiałów
konstrukcyjnych cz. 6
dr inż. Hanna Smoleńska
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania
Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska
Materiały edukacyjne
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZWIERCIADŁO TELESKOPU
Na podstawie Ashby M.F.: Dobór materiałów w
projektowaniu inżynierskim. WNT. Warszawa 1998
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagania dotyczące zwierciadła
• Zwierciadło o średnicy 6 m (zrobione ze szkła pokrytego
warstwą srebra o grubości 100 nm - ok. 30g) ma
grubość ok. 1 m i waży 70 ton.
• Koszt teleskopu ok. 180 mln $; koszt zwierciadła ok. 5%
całej sumy (zmienia się proporcjonalnie do kwadratu
masy zwierciadła)
• Dopuszczalne odkształcenia sprężyste konstrukcji rzędu
długości fali światła
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Schemat odkształceń
zwierciadła
Sprężyste odkształcenie
zwierciadła teleskopu pod wpływem
własnej masy
Jaki model obciążenia?
δ  1m
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ugięcie lustra pod
własnym ciężarem
3 mga2
 
4 Et 3
Poszukujemy materiału na lustro o minimalnej masie dla ustalonych
wielkości średnica 2a = 5m i dopuszczalne ugięcie  = 10m.
Grubość t to zmienna swobodna.
m
t 2
a 
m  a t
2
Po podstawieniu t do wzoru na odkształcenie:
3 mga 2  3 a 6  3

4 E
m3
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
stąd masa:
 3g 
m 
 4 
1/ 2

a 
 E
4
3



1/ 2
Najlżejsze zwierciadło będzie wykonane z materiału o największej
wartości wskaźnika funkcjonalności:
M 
E1/ 3

Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ashby M. F. – Dobór materiałów w
projektowaniu inżynierski; WNT,
Warszawa, 1998
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Analiza wyników
E

M
m
t
[GPa]
[Mg/m3]
[GPa1/3m3/Mg
]
[Mg]
[m]
Materiał
uwagi
Stopy Al
69
2,7
1,5
53
1,0
Ciężkie; duża rozszerzalność cieplna
Szkło
69
2,5
1,6
48
0,97 Stosowane obecnie
GFRP
40
2,0
1,7
44
1,1
Niewystarczająca stabilność
wymiarowa
Stopy Mg
42
3,5
2,1
38
0,6
Lżejsze niż szkło; duża rozszerzalność
cieplna
Drewno
12
0,6
3,6
14
1,2
Niestabilne wymiarowo
Pianki
polistryren
owe
0,06
0,1
3,9
13
6,6
Niestabilne wymiarowo
?
CFRP
270
1,5
4,3
11
0,38 Bardzo lekkie; niestabilne wymiarowo;
(stosowane na radioteleskopy)
Czy jest zamiennik szkła?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czy jest lepszy materiał?
Czy można zbudować większe
lustra?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Współczesne teleskopy
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wybrane przykłady – jakie średnice luster?
Nazwa
Średnica
Lokalizacja
Zbudowany
Southern African Large Telescope
SALT
11.0 m
Sutherland, South Africa
2005
Gran Telescopio Canarias (GTC)
10.4 m
La Palma, Canary Islands
2005
(2)Keck*
9.8 m
Mauna Kea Hawaii
1993
(2)Keck 2*
9.8 m
Mauna Kea, Hawaii
1996
Hobby-Eberly Telescope (HEB)
9.2 m
Mt Fowlkes, Texas
1997
(1)Large Binocular Telescope
(LBT)
2x8.4 m
Mt Graham Arizona
2004
(3)Subaru (NTL)**
8.3 m
Mauna Kea, Hawaii
1999
Magellan
6.5 m
Las Campanas, Chile
1998
BTA-6
6m
Mt Pastoukhov, Caucasus
1976
(4)LZT
6m
Maple Ridge, Brit. Columbia
2003
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jak i z czego je zbudowano?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.lbto.org/
(1)Mount Graham, Arizona, teleskop podwójny, składający się z 2
zwierciadeł każde o średnicy 8,4 m, zainstalowane na tej samej
konstrukcji wspornikowej. Zwierciadła, wykonane ze szkła krzemoborowego, mają strukturę plastra miodu.
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20 ton stopionego szkła poddane zostało rotacji w
formie, w celu nadania odpowiedniego kształtu
powierzchni (pozwoliło to na zaoszczędzenie ok. 56
ton szkła i 2 lat pracy nad wyszlifowaniem
powierzchni).
Dla zmniejszenia masy, przy zachowaniu
odpowiedniej sztywności, w formie umieszczono
1700 heksagonalnych bloczków ceramicznych,
które o ochłodzeniu zwierciadła zostały usunięte
pozostawiając puste przestrzenie.
Masa każdego zwierciadła to 15,6 tony.
Tradycyjne, lite, o tych wymiarach ważyłoby 200
ton.
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.lbto.org/
„wirowanie” szkła
http://www.lbto.org/
Konstrukcja teleskopu
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski
•
•
•
•
Funkcja?
Sposób realizacji funkcji (konstrukcja)?
Materiał?
Sposób produkcji?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://keckobservatory.org/
(2)
Teleskopy KECK`A – oddalone od siebie o 85 metrów i
każdy o masie 300 ton, nie są zbudowane z jednego bloku
szkła lecz z 36 sześciokątnych ruchomych płytek. Złożone
razem dają lustro o średnicy 9,82 metra. Właściwe ułożenie
płytek lustra koryguje dwa razy w ciągu sekundy system
komputerowy.
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski
•
•
•
•
Funkcja?
Sposób realizacji funkcji (konstrukcja)?
Materiał?
Sposób produkcji?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.naoj.org/
(3) SUBARU – lustro o średnicy 8,3 metra - płyta szklana (grubość 20cm)przyjmuje właściwy kształt dzięki systemowi ruchomych wsporników sterowanym
przez komputer. Średni błąd powierzchni 0,014 μm. Masa teleskopu 500 ton. Na
zdjęciu lustra bez powłoki, widoczne wsporniki.
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski
•
•
•
•
Funkcja?
Sposób realizacji funkcji (konstrukcja)?
Materiał?
Sposób produkcji?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plany:
•Thirty Meter Telescope (TMT) – średnica 30 m, ma zostać
wybudowany do 2018 r. na Hawajach; koncepcja:
http://www.adaptiveoptics.org
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•Giant Magellan Telescope
(GMT) – średnica 24,5 m,
ma zostać wybudowany do
2018 r. jako część
Obserwatorium Las
Campanas. & zwierciadeł
wykonanych w nowej (?)
technologii ze szkła
http://www.gmto.org
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
European Extremely Large Telescope (E-ELT) – projekt
największego na świecie teleskopu optycznego opracowany
przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO).
Zwierciadło teleskopu E-ELT o średnicy 39,3 m ma być wykonane z około 1000 sześciokątnych elementów, każdy o
szerokości 1,4 m i grubości 5 cm. Dzięki temu pozwoli na obserwowanie Wszechświata bardziej szczegółowo niż Kosmiczny
Teleskop Hubble'a, np. umożliwi badanie składu atmosfery planet pozasłonecznych.
Na lokalizację teleskopu wybrano górę Cerro Armazones o wysokości 3060 metrów n.p.m., znajdującą się w centralnej części
pustyni Atakama, około 130 km na południe od miasta Antofagasta (Chile).
Inauguracja przewidziana jest
na rok 2022, a koszt
przedsięwzięcia szacuje się
na około 1 miliard euro
http://www.eso.org
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jakie rozwiązania przewiduje się
w przedstawionych planach?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czy są inne możliwości?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Co się stanie jeżeli ciecz zostanie
umieszczona w obracającym się płaskim
pojemniku (talerzu)?
Jaki kształt przybierze powierzchnia?
Czy da się to zjawisko wykorzystać w
budowie teleskopu?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(4)
Łóżysko główne- pneumatyczne
The Large Zenith Telescope
System podparcia lustra - niebieski.
British Columbia's Fraser Valley
http://science.howstuffworks.com/liquid-mirror-telescope.htm
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Widok z góry – siedem głównych heksagonalnych segmentów do formowania
powierzchni zwierciadła. Sześć mniejszych trójkątnych sekcji uzupełni okrąg.
http://science.howstuffworks.com/liquid-mirror-telescope.htm
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gotowe lustro
Pierwsze testy lustra
http://science.howstuffworks.com/liquid-mirror-telescope.htm
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Large Zenith Telescope
• 6.0m f/1.5
• Maple Ridge, BC, 400m n.p.m.
http://science.howstuffworks.com/liquid-mirror-telescope.htm
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
NASA Liquid Mirror.
3.0 m
http://science.nasa.gov
Prędkość obrotowa 1.043 radian/sek. ; 14 litrów Hg ,
warstwa 1,6 mm
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski
•
•
•
•
Funkcja?
Sposób realizacji funkcji (konstrukcja)?
Materiał?
Sposób produkcji?
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download