warsztaty teatralne dla instruktorów teatralnych

advertisement
WARSZTATY TEATRALNE DLA INSTRUKTORÓW TEATRALNYCH
Warsztaty są propozycją dla tych, którzy mają dosyć teoretycznych wykładów, seminariów, teorii niekoniecznie pokrywającej się z
rzeczywistością. Praktyczne zastosowanie i doświadczanie na sobie samym – to idea, która przyświeca stworzeniu tego cyklu zajęć skierowanych
do instruktorów i nauczycieli prowadzących teatry szkolne, grupy w domach kultury, bądź tych, którzy przygotowują młodzież do konkursów
recytatorskich itp.
Nie będziemy mówić o oczywistościach, o których każdy wie i intuicyjnie czuje. Wejdziemy głębiej w zagadnienia rozwijania wyobraźni u
dzieci i młodzieży, kreatywności, komunikacji i rozwiązywania problemów, pomożemy uruchomić ciało, zwrócić uwagę na jego świadome
wykorzystanie i sposoby pracy z ciałem, dotkniemy technik teatru ruchu, poznamy różne metody teatralne, zgłębimy tajniki różnych teatralnych
konwencji (czarny teatr, lalkowy, cieni, tańca itp.). Nie pominiemy również słowa, które jest ważnym nośnikiem znaczeń w teatrze.
Zaproponujemy ćwiczenia i sposoby dochodzenia do poznania własnego ciała, pokażemy jak tworzyć spektakle z młodzieżą i dziećmi, jak
kreować postaci, jak uruchamiać młodego człowieka, by lepiej wykorzystał swój potencjał twórczy.
Każdy z uczestników warsztatów poczuje się jak członek grupy teatralnej, wykonywać będzie wszystkie ćwiczenia, dzięki czemu sam
eksperymentując ze swoim ciałem przekonać się, co daje konkretne ćwiczenie jego podopiecznemu. Zajęcia odbywać się będą w grupie 30
osobowej (max.).
Pierwsza edycja odbyła się 10-11 maja 2011 r., druga 13 – 21 października 2012 r. Teraz zapraszamy na trzecią. Osoby, które nie uczestniczyły w
pierwszej i drugiej mogą śmiało wziąć udział w warsztatach. Program nie powtórzy się.
CENA OD OSOBY: 150 zł (obejmuje: udział w 20 godzinnych warsztatach, zaświadczenie uczestnictwa, poczęstunek)
1
Zajęcia poprowadzą:

Dorota Krawczyk – dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury, animatorka, instruktorka teatralna, reżyserka młodzieżowego teatru „Szydło” i dziecięcego teatru
Szydełko, dawniej studenckiego teatru „Grupa Szalonych Mimów”, była aktorka teatrów „Tara-Bum”, „Godzina Później” oraz obecnie aktorka Teatru „Rondo”.
Specjalizuje się i najlepiej czuje teatr ruchu. Zajęcia dotyczyć będą:
◦ ruch, gest, ciało jako nośnik najważniejszych znaczeń
◦ działanie w przestrzeni teatralnej
◦ ekspresja emocji w ciele i twarzy
◦ plastyka ciała
◦ rytm, akcent, impuls – ważna elementy teatru ruchu
◦ improwizacja jako skuteczne narzędzie rozwijania wyobraźni, reagowania na przestrzeń i partnera
◦ ćwiczenia relaksacyjne i rozgrzewkowe
◦ budowanie etiudy teatralnej w działaniu
◦ szukanie sposobu na wypowiedzenie słowa na scenie

Izabela Karwot – animatorka, instruktorka teatralna i reżyserka wielu teatrów młodzieżowych i dziecięcych: „Guziczek”, „Fik -Mik”, „Rondo”, Tara-Bum”, „Supełek”,
„Supeł” itd. Swoje zajęcia poświęci pracy z tekstem i słowem. Warsztaty dotkną takich sfer jak:
◦ interpretacja tekstu
◦ dykcja
◦ dobór repertuaru, wybór scenariuszy, tekstów na konkursy
◦ tworzenie etiudy teatralnej
◦ budowanie spektaklu

Bartłomiej Kamiński – Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, animator, reżyser wielu młodzieżowych i dziecięcych teatrów amatorskich. Od lat związany z
wrocławską sceną teatralną. Muzyk, aranżer, akompaniator, pedagog, człowiek orkiestra.
o Dobór muzyki do spektaklu
o Piosenka w spektaklu dziecięcym
o Praca nad głosem
o Interpretacja ruchowa muzyki i piosenek
o Budowanie scenariusza teatralnego z wykorzystaniem elementów muzycznych

Krystyna Małecka – teatr animacji „eF” z Bielska-Białej – Hałcnowa. Pedagog, animator, reżyser z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie czarnego
teatru.
o Reżyseria teatru dziecięcego i młodzieżowego
o Praca z małym aktorem
o Technika czarnego teatru
o Wykonaniu rekwizytów i scenografii do spektaklu w konwencji czarnego teatru
o Ruch w pracy sceniczne
2
GDZIE I KIEDY?
9,10,16,17 listopada 2013 r. – WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
godz. 9:00 – 14:00
9 listopada 2013 r.
Warsztaty z Izabelą Karwot – interpretacja, słowo w teatrze
/sala klubowa/
9:00 – 11:00
Warsztaty z Izabelą Karwot – etiuda teatralna, budowanie
warstw spektaklu /sala klubowa/
Grupa 30 osób
11:00 – 11:30
przerwa
11:30 – 13:30
Grupa 30 osób
13:30 – 14:00
10 listopada 2013 r.
9:00 – 11:00
Omówienie
Warsztaty z Dorotą Krawczyk – ruch i ekspresja w teatrze,
działanie w przestrzeni teatralnej /sala klubowa/
Warsztaty z Dorota Krawczyk – improwizacja, budowanie
etiudy ruchowej z tekstem
/sala klubowa/
Grupa 30 osób
11:00 – 11:30
przerwa
11:30 – 13:30
Grupa 30 osób
13:30 – 14:00
16 listopada 2013 r.
9:00 – 11:00
Omówienie
Warsztaty z Bartłomiejem Kamińskim – zabawy teatralne,
muzyka w spektaklu, interpretacja muzyki
/sala klubowa/
Warsztaty z Bartłomiejem Kamińskim – piosenka w spektaklu
/sala klubowa/
Grupa 30 osób
11:00 – 11:30
przerwa
11:30 – 13:30
Grupa 30 osób
13:30 – 14:00
17 listopada 2013 r.
9:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:00
Omówienie
Warsztaty z Krystyną Małecką – czarny teatr /sala widowiskowa / Warsztaty z Krystyną Małecką – czarny teatr /sala
widowiskowa /
Grupa 30 osób
przerwa
Grupa 30 osób
Omówienie, wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie (sala nr 7)
3
Download