2008: Szyda J., Liu Z., Zatoń-Dobrowolska M., Wierzbicki H., Rząsa

advertisement
2008:




Szyda J., Liu Z., Zatoń-Dobrowolska M., Wierzbicki H., Rząsa A.
(2008): Statistical aspects of genetic association testing in small
samples, based on selective DNA pooling data in the arctic fox.
Journal of Applied Genetics 49(1), 81 - 92.
Szyda, J., Ptak, E., Komisarek, J., Zarnecki, A. (2008): Practical
application of daughter yield deviations in dairy cattle breeding.
Journal of Applied Genetics 49, 183-19.
Strzała T, Stamatis C, Kosowska B, Moska M, Marszałek-Kruk B ,
Mamuris Z. 2008: Zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji
zająca szaraka (Lepus europaeus) na podstawie analizy RFLP-PCR
fragmentów mitochondrialnego DNA (wyniki wstępne). Electronic
Journal of Polish Agricultural Universities. Medicina Veterinaria. 11
(2)
Katarzyna. Rogowska, Jerzy Monkiewicz, and Sebastian Kaszyca:
Correlations in cadmium concentrations in the body of the sheep
poisoned subacutely and nourished with or without a supplement of
detoxicating preparation. Bull Vet Inst Pulawy 52, 135-140, 2008
Download