zmiana treści siwz nr 11 oraz informacja o przedłużeniu terminu

advertisement
 R2 (rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi
pełne, stopień ochrony IP-40) lokalizacja drugie piętro;
 R3 (rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi
pełne, stopień ochrony IP-40) lokalizacja trzecie piętro.
Poszczególne rozdzielnice, należy wykonać zgodnie z rysunkami dołączonymi do dokumentacji
technicznej projektu gimnazjum.”
b) zapis w pkt 9. Instalacja przeciwprzepięciowa (str. 12 projektu), zdanie pierwsze i drugie o treści:
„W celu realizacji ochrony przeciwprzepięciowej w budynku szkoły, zaprojektowano dwustopniowy
system ochrony. W rozdzielnicy głównej RG, ograniczniki przepięć firmy np. PowerPro BCD i w
rozdzielnicach piętrowych RPa, RPb, RO, R1, R2, R3 ograniczniki np Dehnguard T275.”
zastępuje zapisem o treści:
„W celu realizacji ochrony przeciwprzepięciowej w budynku szkoły, zaprojektowano dwustopniowy
system ochrony. W rozdzielnicy głównej RG, ograniczniki przepięć, trójpolowe ograniczniki prądów
piorunowych klasy I+II+III, o parametrach nie gorszych niż: znamionowy prąd piorunowy
(10/350us)=75 kA, napięciowy poziom ochrony Up<= 1kV i w rozdzielnicach piętrowych RPa, RPb,
RO, R1, R2, R3, jednopolowe ograniczniki przepięć kl. II, o parametrach nie gorszych niż: największe
napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony
<= 1,25 kV.”
c) zapis w pkt 14. Główny Wyłącznik Prądu (str. 17 projektu) o treści:
„W rozdzielnicy „RG” znajduje się główny wyłącznik prądu np. DPX-I 125 wyłącznik ten posiada napęd
silnikowy, który umożliwia zdalne wyłączanie. Przyciski wyłączające znajdują się przy wyjściach z
budynku Gimnazjum nr. 9 gdzie są dostępne dla personelu.”
zastępuje zapisem o treści:
„W rozdzielnicy „RG” znajduje się główny wyłącznik prądu w postaci rozłącznika mocy trójpolowego,
prąd znamionowy 125 A, maksymalne napięcia znamionowe 500 V AC. Wyłącznik ten posiada napęd
silnikowy, który umożliwia zdalne wyłączanie. Przyciski wyłączające znajdują się przy wyjściach z
budynku Gimnazjum Nr 9, gdzie są dostępne dla personelu.”
d) zapis w pkt 17. Instalacja CCTV (str. 20 projektu) o treści:
„Zadaniem instalacja CCTV (telewizji dozorowej), jest monitorowanie obiektu. Do podstawowych
elementów systemu zaliczamy:
 Kamera ESPEL SH-315-II KAMERA DZIEŃ-NOC
 Kamera ESPEL SH-302E KAMERA KOPUŁOWA
 Rejestrator ESPEL TD-2008CDRW
 Przewód RG6
Instalacja liczy sobie cztery kamery zewnętrzne umieszczone na rogach budynku. Takie umieszczenie
kamer daje możliwość obserwacji budynku na całym jego obwodzie. Trzy kamery wewnątrz budynku,
których zadaniem jest obserwacja ciągów komunikacyjnych. Rejestrator stwarza możliwość nadzoru
obiektu za pośrednictwem sieci LAN bądź standardowego monitora wizyjnego.”
zastępuje zapisem o treści:
„Zadaniem instalacji CCTV (telewizji dozorowej), jest monitorowanie obiektu. Do podstawowych
elementów systemu zaliczamy:
 Kamera kolorowa dzień-noc o parametrach o parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/3”,
sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma 420TV Line, czułość 0.8Lux/F1.2, temperatura
pracy -20C50C, wyjście video 1.0v p-p/75Ohm, pobór mocy DC12V, 150mA/AC24V,
120mA/AC220V, 10mA
 Kamera kolorowa kopułkowa o parametrach o parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/4”,
sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma 420TV Line, czułość 0.1Lux/F1.2, balans bieli
automatyczny, wyjście video 1.0v p-p /75Ohm, pobór mocy DC12V, 150mA/AC24V,
120mA/AC220V, 10mA
 Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: nagrywarka płyt CD/RW o parametrach: 8 wejść
Video, 1 wyjście Video, 4 wejścia audio, 1 wyjście Audio, kompresja MJPEG, prędkość zapisu do
100 kl./sek., rozdz. 720x576, zapis 720x288, 360x288, miejsce na 2 HDD, OSD, detekcja ruchu,
RS-485, PTZ, LAN, TCP/IP z oprogramowaniem dla klienta, 8 wejść alarmowych, 1 wyjście
alarmowe, pilot zdalnego sterowania
 Przewód RG6
Instalacja liczy sobie cztery kamery zewnętrzne umieszczone na rogach budynku. Takie umieszczenie
kamer daje możliwość obserwacji budynku na całym jego obwodzie. Trzy kamery wewnątrz budynku,
których zadaniem jest obserwacja ciągów komunikacyjnych. Rejestrator stwarza możliwość nadzoru
obiektu za pośrednictwem sieci LAN bądź standardowego monitora wizyjnego.”
e) zapis w pkt 18. Instalacja dzwonkowa (str. 20 i 21 projektu) o treści:
„Zadaniem instalacji dzwonkowej jest sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Sercem systemu
jest Elektroniczny Woźny EW-01. Zawiera on w sobie programator czasowy, który umożliwi włączanie
dzwonków szkolnych. Elektroniczny Woźny znajduje się w pokoju nauczycielskim (0.08)
Działanie
Działalne urządzenia EW - 01 oparte jest w głównej mierze na zasadzie pracy sterownika dzwonka
SDM-10.
W celu dokonania wszelkich nastaw (programowanie) należy zapoznać się z instrukcją obsługi
sterownika dzwonka SDM-10. Elektroniczny woźny posiada trzy przewody wyprowadzone na zewnątrz:
1. Zasilanie urządzenia - służące do podłączenia napięcia zasilającego 230V~;
2. Wyjście: dzwonek - służące do bezpośredniego podłączenia dzwonka sterowanego napięciem
230V~
3. wejście: przycisk sterujący instalacją dzwonkową - służący do podłączenia kładu w miejsce
zdemontowanego wcześniej przycisku włączającego dzwonek (zobacz schemat podłączenia
2); Rozłącznik izolacyjny (1) służy do załączania/wyłączania układu.
Przycisk sterujący (5) pozwala na wybór pomiędzy lekcjami zwykłymi lub skróconymi.
Przycisk sterujący (6) służy do ręcznego generowania sygnału alarmowego.”
zastępuje zapisem o treści:
„Zadaniem instalacji dzwonkowej jest sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Sercem systemu
jest zestaw sterujący dzwonkami szkolnymi z funkcją włączenia lekcji skróconych, napięcie
znamionowe zasilania 230 V AC, obudowa natynkowa 8 modułowa, stopień ochrony obudowy IP 40,
zbudowany z urządzeń:
1. rozłącznik izolacyjny jednopolowy 16 A,
2. sterownik dzwonka (Sterowanie automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie
programu poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie
godziny początkowej. Możliwość uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrócone) poprzez programowalne wejścia),
3. dwa przekaźniki elektromagnetyczne, znamionowe napięcia zasilania 230 V AC, maksymalne
obciążenie 16 A, element sterujący 1 NO/NC -16A / 250 V AC,
4. przycisk lekcje skrócone / normalne (moduł sterujący bistabilny, znamionowe napięcie zasilania
230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: naciskanie przycisku powoduje przełączenie się przekaźnika
wyjściowego w sekwencji włącz/wyłącz),
5. przycisk do załączania sygnału alarmowego (moduł sterujący monostabilny, znamionowe napięcie
zasilania 230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje włączenie
przekaźnika, zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie przekaźnika),
6. wskaźnik akustyczny alarmu: znamionowe napięcie zasilania 230 V AC, podanie napięcia
zasilającego powoduje włączenie wewnętrznego głośnika piezoelektrycznego, głośnik zostanie
wyłączony w momencie odcięcia napięcia zasilającego.”
2. Zamawiający w dokumentacji projektowej wymienionej w pkt III.2. ppkt A.2) lit. c) SIWZ, w pkt XXVI.
ppkt 8.1) lit. c) SIWZ oraz w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ, tj.:
Rodzaj opracowania:
Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz instalacji
słaboprądowych wraz z siecią urządzeń instalacji odgromowej.+PW
Przedmiot opracowania: Gimnazjum nr 9 w Elblągu
Adres inwestycji:
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg
Branża:
Elektryczna
a)
zapis znajdujący się na RYS. NR 1 Projekt Instalacji Elektrycznej Instalacja oswietleniowa wraz z
systemem sterowania (Piwnica), o treści:
„1. Philips Pacific FCW 196 0 2xPL – L18W/830
3. Philips TBH375 2xTL-D58W/830
4. Philips TCW 079/179/279 TCW 179 HS 2xTL-D36W/830
5. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 1xTL5-35W/830
6. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 2xTL5-35W/830”
zastępuje zapisem o treści:
„1. Oprawa oświetleniowa nasufitowa pyłoszczelna / strugoodporna, przystosowana do montażu
dwóch świetlówek kompaktowych 2x18 W, znamionowe napięcie zasilające 230 V AC, zasilanie
konwencjonalne, korpus poliwęglanowi, klosz opalizowany, stopień ochrony IP 65 oraz IK 08
3. Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 58 W
4. Oprawa nasufitowa z tworzywa sztucznego, hermetyczna o stopniu szczelności IP66, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 36 W
5. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, świetlówka
TL5 35 W
6. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, dwie
świetlówki 9TL5 35 W”
b)
zapis znajdujący się na RYS. NR 2 Projekt Instalacji Elektrycznej Instalacja oswietleniowa wraz z
systemem sterowania (Parter), o treści:
„1. Philips Pacific FCW 196 0 2xPL – L18W/830
3. Philips TBH375 2xTL-D58W/830
4. Philips TCW 079/179/279 TCW 179 HS 2xTL-D36W/830
5. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 1xTL5-35W/830
6. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 2xTL5-35W/830”
zastępuje zapisem o treści:
„1. Oprawa oświetleniowa nasufitowa pyłoszczelna / strugoodporna, przystosowana do montażu
dwóch świetlówek kompaktowych 2x18 W, znamionowe napięcie zasilające 230 V AC, zasilanie
konwencjonalne, korpus poliwęglanowi, klosz opalizowany, stopień ochrony IP 65 oraz IK 08
3. Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 58 W
4. Oprawa nasufitowa z tworzywa sztucznego, hermetyczna o stopniu szczelności IP66, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 36 W
5. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, świetlówka
TL5 35 W
6. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, dwie
świetlówki 9TL5 35 W”
c)
zapis znajdujący się na RYS. NR 3 Projekt Instalacji Elektrycznej Instalacja oswietleniowa wraz z
systemem sterowania (1 piętro), o treści:
„1. Philips Pacific FCW 196 0 2xPL – L18W/830
3. Philips TBH375 2xTL-D58W/830
4. Philips TCW 079/179/279 TCW 179 HS 2xTL-D36W/830
5. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 1xTL5-35W/830
6. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 2xTL5-35W/830”
zastępuje zapisem o treści:
„1. Oprawa oświetleniowa nasufitowa pyłoszczelna / strugoodporna, przystosowana do montażu
dwóch świetlówek kompaktowych 2x18 W, znamionowe napięcie zasilające 230 V AC, zasilanie
konwencjonalne, korpus poliwęglanowi, klosz opalizowany, stopień ochrony IP 65 oraz IK 08
3. Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 58 W
4. Oprawa nasufitowa z tworzywa sztucznego, hermetyczna o stopniu szczelności IP66, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 36 W
5. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, świetlówka
TL5 35 W
6. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, dwie
świetlówki 9TL5 35 W”
d)
zapis znajdujący się na RYS. NR 4 Projekt Instalacji Elektrycznej Instalacja oswietleniowa wraz z
systemem sterowania (2 piętro), o treści:
„1. Philips Pacific FCW 196 0 2xPL – L18W/830
3. Philips TBH375 2xTL-D58W/830
4. Philips TCW 079/179/279 TCW 179 HS 2xTL-D36W/830
5. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 1xTL5-35W/830
6. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 2xTL5-35W/830”
zastępuje zapisem o treści:
„1. Oprawa oświetleniowa nasufitowa pyłoszczelna / strugoodporna, przystosowana do montażu
dwóch świetlówek kompaktowych 2x18 W, znamionowe napięcie zasilające 230 V AC, zasilanie
konwencjonalne, korpus poliwęglanowi, klosz opalizowany, stopień ochrony IP 65 oraz IK 08
3. Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 58 W
4. Oprawa nasufitowa z tworzywa sztucznego, hermetyczna o stopniu szczelności IP66, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 36 W
5. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, świetlówka
TL5 35 W
6. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, dwie
świetlówki 9TL5 35 W”
e)
zapis znajdujący się na RYS. NR 5 Projekt Instalacji Elektrycznej Instalacja oswietleniowa wraz z
systemem sterowania (3 piętro), o treści:
„1. Philips Pacific FCW 196 0 2xPL – L18W/830
3. Philips TBH375 2xTL-D58W/830
4. Philips TCW 079/179/279 TCW 179 HS 2xTL-D36W/830
5. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 1xTL5-35W/830
6. Philips TPS 670/672/673 TPS 672 D7 2xTL5-35W/830”
zastępuje zapisem o treści:
„1. Oprawa oświetleniowa nasufitowa pyłoszczelna / strugoodporna, przystosowana do montażu
dwóch świetlówek kompaktowych 2x18 W, znamionowe napięcie zasilające 230 V AC, zasilanie
konwencjonalne, korpus poliwęglanowi, klosz opalizowany, stopień ochrony IP 65 oraz IK 08
3. Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 58 W
4. Oprawa nasufitowa z tworzywa sztucznego, hermetyczna o stopniu szczelności IP66, układ
elektroniczny, dwie świetlówki 36 W
5. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, świetlówka
TL5 35 W
6. Oprawa nasufitowa w metalowej obudowie, odbłyśnik rastrowy, układ elektroniczny, dwie
świetlówki 9TL5 35 W”
f)
zapis znajdujący się na RYS. NR 12 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnica RG, o treści:
„DPX-I 3P 125A z wyzwalaczem wzrostowym”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozłącznik mocy trójpolowy, prąd znamionowy 125 A, maksymalne napięcia znamionowe 500 V AC,
wyzwalacz wzrostowy, cewka wybijakowa”
g)
zapis znajdujący się na RYS. NR 12 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnica RG, o treści:
„PowerPro BCD”
zastępuje zapisem o treści:
„Trójpolowy ogranicznik prądów piorunowych klasy I+II+III, o parametrach nie gorszych niż:
znamionowy prąd piorunowy (10/350us)=75 kA, napięciowy poziom ochrony Up<= 1 kV”
h)
zapis znajdujący się na RYS. NR 12 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnica RG, o treści:
„R303 NEOZED D0 gG Ib=35A”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozłącznik bezpiecznikowy trójbiegunowy gG Ib=35 A o parametrach: prąd znamionowy In=35 A,
prąd zwarciowy ograniczony wytrzymywany 50 kA, napięcie znamionowe izolacji Ui=500 V, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, napięcie znamionowe wkładki bezpiecznika 400 V AC, przekrój
przewodów przyłączeniowych od 2,5 mm2 do 25 mm2, montaż na wspornikach szer. 35 mm”
i)
zapis znajdujący się na RYS. NR 12 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnica RG, o treści:
„Rozdzielnie RG
TX 3x18”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie RG
Rozdzielnica wnękowa cztery rzędy po dwanaście modułów, drzwi pełne, stal lakierowana, stopień
ochrony IP-40”
j)
zapis znajdujący się na RYS. NR 13 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnica RG, o treści:
„Rozdzielnie RG
TX 3x18”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie RG
Rozdzielnica wnękowa cztery rzędy po dwanaście modułów, drzwi pełne, stal lakierowana, stopień
ochrony IP-40”
k)
zapisy znajdujące się na RYS. NR 14a Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia RPa, o treści:
 „Rozdzielnie RPa RWN 3x12” zastępuje zapisem o treści: „Rozdzielnie RPa Rozdzielnica wnękowa
trzy rzędy po dwanaście modułów, drzwi pełne, stal lakierowana, stopień ochrony IP-40”
 „FR 304 4P 40A” zastępuje zapisem o treści: „Rozłącznik izolacyjny czteropolowy, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, prąd obciążenia max. 40 A, montaż na wspornikach szer. 35 mm”
 „Dehnquard T275” zastępuje zapisem o treści: „Jednopolowy ogranicznik przepięć kl. II, o
parametrach nie gorszych niż: największe napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd
wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony <= 1,25 kV”
 „S 301 B 1P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 16 A, montaż na
wspornikach szer. 35 mm”
 „S 304 B 4P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy czteropolowy
o charakterystyce B, napięcie znamionowe 400 V AC, prąd znamionowy 16A, montaż na
wspornikach szer. 35mm”
 „S 301 B 1P 10A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy
o charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 10 A, montaż na
wspornikach szer. 35 mm”
l)
zapisy znajdujące się na RYS. NR 14b Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia RPb, o treści:
 „Rozdzielnie RPb RWN 3x12” zastępuje zapisem o treści: „Rozdzielnie RPb Rozdzielnica wnękowa
trzy rzędy po dwanaście modułów, drzwi pełne, stal lakierowana, stopień ochrony IP-40”
 „FR 304 4P 40A” zastępuje zapisem o treści: „Rozłącznik izolacyjny czteropolowy, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, prąd obciążenia max. 40 A, montaż na wspornikach szer. 35 mm”
 „Dehnquard T275” zastępuje zapisem o treści: „Jednopolowy ogranicznik przepięć kl. II, o
parametrach nie gorszych niż: największe napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd
wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony <= 1,25 kV”
 „S 301 B 1P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 16 A, montaż na
wspornikach szer. 35 mm”
 „S 304 B 4P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy czteropolowy
o charakterystyce B, napięcie znamionowe 400 V AC, prąd znamionowy 16A, montaż na
wspornikach szer. 35mm”
 „S 301 B 1P 10A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy
o charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 10 A, montaż na
wspornikach szer. 35 mm”
m) zapis znajdujący się na RYS. NR 15a Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia RPa, o treści:
„Rozdzielnie RPa
RWN 3x12”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie RPa
Rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwanaście modułów, drzwi pełne, stal lakierowana, stopień
ochrony IP-40”
n)
zapis znajdujący się na RYS. NR 15b Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia RPb, o treści:
„Rozdzielnie RPb
RWN 3x12”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie RPb
Rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwanaście modułów, drzwi pełne, stal lakierowana, stopień
ochrony IP-40”
o) zapisy znajdujące się na RYS. NR 16 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R0, o treści:
 „Rozdzielnie RO WXL3x24” zastępuje zapisem o treści: „Rozdzielnie RO Rozdzielnica wnękowa trzy
rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne, stopień ochrony IP-40”
 „FR 304 4P 40A” zastępuje zapisem o treści: „Rozłącznik izolacyjny czteropolowy, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, prąd obciążenia max 40A, montaż na wspornikach szer. 35mm”
 „Dehnquard T275” zastępuje zapisem o treści: „Jednopolowy ogranicznik przepięć kl. II, o
parametrach nie gorszych niż: największe napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd
wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony <= 1,25 kV”
 „S 301 B 1P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 16 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
 „S 301 B 1P 10A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 10 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
 „S 304 B 4P 32A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy czteropolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 400 V AC, prąd znamionowy 32 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
p)
zapis znajdujący się na RYS. NR 17 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R0, o treści:
„Rozdzielnie RO
WXL3x24”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie RO
Rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne,
stopień ochrony IP-40”
q) zapisy znajdujące się na RYS. NR 18 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R1, o treści:
 „Rozdzielnie R1 WXL3x24” zastępuje zapisem o treści: „Rozdzielnie R1 Rozdzielnica wnękowa trzy
rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne, stopień ochrony IP-40”
 „FR 304 4P 40A” zastępuje zapisem o treści: „Rozłącznik izolacyjny czteropolowy, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, prąd obciążenia max 40A, montaż na wspornikach szer. 35mm”
 „Dehnquard T275” zastępuje zapisem o treści: „Jednopolowy ogranicznik przepięć kl. II, o
parametrach nie gorszych niż: największe napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd
wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony <= 1,25 kV”
 „S 301 B 1P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 16 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
 „S 301 B 1P 10A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 10 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
r)
zapis znajdujący się na RYS. NR 19 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R1, o treści:
„Rozdzielnie R1
WXL 3x24”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie R1
Rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne,
stopień ochrony IP-40”
s) zapisy znajdujące się na RYS. NR 20 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R2, o treści:
 „Rozdzielnie R2 WXL3x24” zastępuje zapisem o treści: „Rozdzielnie R2 Rozdzielnica wnękowa trzy
rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne, stopień ochrony IP-40”
 „FR 304 4P 40A” zastępuje zapisem o treści: „Rozłącznik izolacyjny czteropolowy, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, prąd obciążenia max 40A, montaż na wspornikach szer. 35mm”
 „Dehnquard T275” zastępuje zapisem o treści: „Jednopolowy ogranicznik przepięć kl. II, o
parametrach nie gorszych niż: największe napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd
wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony <= 1,25 kV”
 „S 301 B 1P
charakterystyce
szer. 35 mm”
 „S 301 B 1P
charakterystyce
szer. 35 mm”
t)
16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 16 A, montaż na wspornikach
10A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 10 A, montaż na wspornikach
zapis znajdujący się na RYS. NR 21 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R2, o treści:
„Rozdzielnie R2
WXL 3x24”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie R2
Rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne,
stopień ochrony IP-40”
u) zapisy znajdujące się na RYS. NR 22 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R3, o treści:
 „Rozdzielnie R3 WXL3x24” zastępuje zapisem o treści: „Rozdzielnie R3 Rozdzielnica wnękowa trzy
rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne, stopień ochrony IP-40”
 „FR 304 4P 40A” zastępuje zapisem o treści: „Rozłącznik izolacyjny czteropolowy, napięcie
znamionowe Un=400 V AC, prąd obciążenia max 40A, montaż na wspornikach szer. 35mm”
 „Dehnquard T275” zastępuje zapisem o treści: „Jednopolowy ogranicznik przepięć kl. II, o
parametrach nie gorszych niż: największe napięcie trwałej pracy AC 275 V, znamionowy prąd
wyładowczy 20 kA, napięciowy poziom ochrony <= 1,25 kV”
 „S 301 B 1P 16A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 16 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
 „S 301 B 1P 10A” zastępuje zapisem o treści: „Wyłącznik nadprądowy jednopolowy o
charakterystyce B, napięcie znamionowe 230 V AC, prąd znamionowy 10 A, montaż na wspornikach
szer. 35 mm”
v)
zapis znajdujący się na RYS. NR 23 Projekt Instalacji Elektrycznej Rozdzielnia R3, o treści:
„Rozdzielnie R3
WXL 3x24”
zastępuje zapisem o treści:
„Rozdzielnie R3
Rozdzielnica wnękowa trzy rzędy po dwadzieścia cztery moduły, obudowa z tworzywa, drzwi pełne,
stopień ochrony IP-40”
3. Zamawiający w dokumentacji projektowej wymienionej w pkt III.2. ppkt A.2) lit. c) SIWZ, w pkt XXVI.
ppkt 8.1) lit. c) SIWZ oraz w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ, tj.:
Rodzaj opracowania:
Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz instalacji
słaboprądowych wraz z siecią urządzeń instalacji odgromowej.+PW
Przedmiot opracowania: Gimnazjum nr 9 w Elblągu
Adres inwestycji:
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg
Branża:
Elektryczna
a)
zapisy znajdujące się na RYS. NR 24 Projekt Instalacji Elektrycznej CCTV + INSTALACJA
DZWONKOWA (PARTER), o treści:
 „ESPEL SH-315-II KAMERA DZIEŃ-NOC” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa dzień-noc
o parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/3”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.8Lux/F1.2, temperatura pracy -20C50C, wyjście video 1.0v p-p/75Ohm, pobór
mocy DC12V, 150mA/AC24V, 120mA/AC220V, 10mA”
 „ESPEL SH-302E KAMERA KOPUŁKOWA” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa kopułkowa o
parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/4”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.1 Lux/F1.2, balans bieli automatyczny, wyjście video 1.0v p-p /75Ohm, pobór
mocy DC12 V, 150 mA/AC24 V, 120 mA/AC220 V, 10 Ma”
 „Rejestrator ESPEL TD-2008CDRW” zastępuje zapisem o treści: „Rejestrator: nagrywarka płyt
CD/RW o parametrach nie gorszych niż: 8 wejść Video, 1 wyjście Video, 4 wejścia audio, 1 wyjście
Audio, kompresja MJPEG, prędkość zapisu do 100 kl./sek., rozdz. 720x576, zapis 720x288, 360x288,
miejsce na 2 HDD, OSD, detekcja ruchu, RS-485, PTZ, LAN, TCP/IP z oprogramowaniem dla klienta,
8 wejść alarmowych, 1 wyjście alarmowe, pilot zdalnego sterowania”
 „Elektroniczny Woźny EW-01” zastępuje zapisem o treści: „Zestaw sterujący dzwonkami szkolnymi
z funkcją włączenia lekcji skróconych, napięcie znamionowe zasilania 230 V AC, obudowa natynkowa
8-modułowa, stopień ochrony obudowy IP 40, zbudowany z urządzeń:
1. rozłącznik izolacyjny jednopolowy 16 A,
2. sterownik dzwonka (Sterowanie automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie
programu poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie
godziny początkowej. Możliwość uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrócone) poprzez programowalne wejścia),
3. dwa przekaźniki elektromagnetyczne, znamionowe napięcia zasilania 230 V AC, maksymalne
obciążenie 16 A, element sterujący 1 NO/NC -16A / 250 V AC,
4. przycisk lekcje skrócone / normalne (moduł sterujący bistabilny, znamionowe napięcie zasilania
230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: naciskanie przycisku powoduje przełączenie się przekaźnika
wyjściowego w sekwencji włącz/wyłącz),
5. przycisk do załączania sygnału alarmowego (moduł sterujący monostabilny, znamionowe napięcie
zasilania 230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje włączenie
przekaźnika, zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie przekaźnika),
6. wskaźnik akustyczny alarmu: znamionowe napięcie zasilania 230 V AC, podanie napięcia
zasilającego powoduje włączenie wewnętrznego głośnika piezoelektrycznego, głośnik zostanie
wyłączony w momencie odcięcia napięcia zasilającego.”
 „Athena Kit Elite 1 DOMOFON + SŁUCHAWKA” zastępuje zapisem o treści: „Zestaw domofonowy +
słuchawka dla jednego użytkownika, zewnętrzny panel aluminiowy, obudowa unisonu z tworzywa
ABS”
b)




zapisy znajdujące się na RYS. NR 25 Projekt Instalacji Elektrycznej CCTV + INSTALACJA
DZWONKOWA (1 piętro), o treści:
„ESPEL SH-315-II KAMERA DZIEŃ-NOC” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa dzień-noc
o parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/3”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.8Lux/F1.2, temperatura pracy -20C50C, wyjście video 1.0v p-p/75Ohm, pobór
mocy DC12V, 150mA/AC24V, 120mA/AC220V, 10mA”
„ESPEL SH-302E KAMERA KOPUŁKOWA” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa kopułkowa o
parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/4”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.1 Lux/F1.2, balans bieli automatyczny, wyjście video 1.0v p-p /75Ohm, pobór
mocy DC12 V, 150 mA/AC24 V, 120 mA/AC220 V, 10 Ma”
„Rejestrator ESPEL TD-2008CDRW” zastępuje zapisem o treści: „Rejestrator: nagrywarka płyt
CD/RW o parametrach nie gorszych niż: 8 wejść Video, 1 wyjście Video, 4 wejścia audio, 1 wyjście
Audio, kompresja MJPEG, prędkość zapisu do 100 kl./sek., rozdz. 720x576, zapis 720x288, 360x288,
miejsce na 2 HDD, OSD, detekcja ruchu, RS-485, PTZ, LAN, TCP/IP z oprogramowaniem dla klienta,
8 wejść alarmowych, 1 wyjście alarmowe, pilot zdalnego sterowania”
„Elektroniczny Woźny EW-01” zastępuje zapisem o treści: „Zestaw sterujący dzwonkami szkolnymi
z funkcją włączenia lekcji skróconych, napięcie znamionowe zasilania 230 V AC, obudowa natynkowa
8-modułowa, stopień ochrony obudowy IP 40, zbudowany z urządzeń:
1. rozłącznik izolacyjny jednopolowy 16 A,
2. sterownik dzwonka (Sterowanie automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie
programu poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie
godziny początkowej. Możliwość uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrócone) poprzez programowalne wejścia),
3. dwa przekaźniki elektromagnetyczne, znamionowe napięcia zasilania 230 V AC, maksymalne
obciążenie 16 A, element sterujący 1 NO/NC -16A / 250 V AC,
4. przycisk lekcje skrócone / normalne (moduł sterujący bistabilny, znamionowe napięcie zasilania
230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: naciskanie przycisku powoduje przełączenie się przekaźnika
wyjściowego w sekwencji włącz/wyłącz),
5. przycisk do załączania sygnału alarmowego (moduł sterujący monostabilny, znamionowe napięcie
zasilania 230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje włączenie
przekaźnika, zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie przekaźnika),
6. wskaźnik akustyczny alarmu: znamionowe napięcie zasilania 230 V AC, podanie napięcia
zasilającego powoduje włączenie wewnętrznego głośnika piezoelektrycznego, głośnik zostanie
wyłączony w momencie odcięcia napięcia zasilającego.”
c)




d)




zapisy znajdujące się na RYS. NR 26 Projekt Instalacji Elektrycznej CCTV + INSTALACJA
DZWONKOWA (2 piętro), o treści:
„ESPEL SH-315-II KAMERA DZIEŃ-NOC” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa dzień-noc
o parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/3”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.8Lux/F1.2, temperatura pracy -20C50C, wyjście video 1.0v p-p/75Ohm, pobór
mocy DC12V, 150mA/AC24V, 120mA/AC220V, 10mA”
„ESPEL SH-302E KAMERA KOPUŁKOWA” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa kopułkowa o
parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/4”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.1 Lux/F1.2, balans bieli automatyczny, wyjście video 1.0v p-p /75Ohm, pobór
mocy DC12 V, 150 mA/AC24 V, 120 mA/AC220 V, 10 Ma”
„Rejestrator ESPEL TD-2008CDRW” zastępuje zapisem o treści: „Rejestrator: nagrywarka płyt
CD/RW o parametrach nie gorszych niż: 8 wejść Video, 1 wyjście Video, 4 wejścia audio, 1 wyjście
Audio, kompresja MJPEG, prędkość zapisu do 100 kl./sek., rozdz. 720x576, zapis 720x288, 360x288,
miejsce na 2 HDD, OSD, detekcja ruchu, RS-485, PTZ, LAN, TCP/IP z oprogramowaniem dla klienta,
8 wejść alarmowych, 1 wyjście alarmowe, pilot zdalnego sterowania”
„Elektroniczny Woźny EW-01” zastępuje zapisem o treści: „Zestaw sterujący dzwonkami szkolnymi
z funkcją włączenia lekcji skróconych, napięcie znamionowe zasilania 230 V AC, obudowa natynkowa
8-modułowa, stopień ochrony obudowy IP 40, zbudowany z urządzeń:
1. rozłącznik izolacyjny jednopolowy 16 A,
2. sterownik dzwonka (Sterowanie automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie
programu poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie
godziny początkowej. Możliwość uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrócone) poprzez programowalne wejścia),
3. dwa przekaźniki elektromagnetyczne, znamionowe napięcia zasilania 230 V AC, maksymalne
obciążenie 16 A, element sterujący 1 NO/NC -16A / 250 V AC,
4. przycisk lekcje skrócone / normalne (moduł sterujący bistabilny, znamionowe napięcie zasilania
230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: naciskanie przycisku powoduje przełączenie się przekaźnika
wyjściowego w sekwencji włącz/wyłącz),
5. przycisk do załączania sygnału alarmowego (moduł sterujący monostabilny, znamionowe napięcie
zasilania 230 V AC, parametry styków przekaźnika: 16 A NO/NC 4000 VA AC1, liczba zacisków
przyłączeniowych min. 5, działanie: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje włączenie
przekaźnika, zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie przekaźnika),
6. wskaźnik akustyczny alarmu: znamionowe napięcie zasilania 230 V AC, podanie napięcia
zasilającego powoduje włączenie wewnętrznego głośnika piezoelektrycznego, głośnik zostanie
wyłączony w momencie odcięcia napięcia zasilającego.”
zapisy znajdujące się na RYS. NR 27 Projekt Instalacji Elektrycznej CCTV + INSTALACJA
DZWONKOWA (3 piętro), o treści:
„ESPEL SH-315-II KAMERA DZIEŃ-NOC” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa dzień-noc
o parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/3”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.8Lux/F1.2, temperatura pracy -20C50C, wyjście video 1.0v p-p/75Ohm, pobór
mocy DC12V, 150mA/AC24V, 120mA/AC220V, 10mA”
„ESPEL SH-302E KAMERA KOPUŁKOWA” zastępuje zapisem o treści: „Kamera kolorowa kopułkowa o
parametrach nie gorszych niż: przetwornik 1/4”, sygnał video NTSC/PAL, rozdzielczość pozioma
420TV Line, czułość 0.1 Lux/F1.2, balans bieli automatyczny, wyjście video 1.0v p-p /75Ohm, pobór
mocy DC12 V, 150 mA/AC24 V, 120 mA/AC220 V, 10 Ma”
„Rejestrator ESPEL TD-2008CDRW” zastępuje zapisem o treści: „Rejestrator: nagrywarka płyt
CD/RW o parametrach nie gorszych niż: 8 wejść Video, 1 wyjście Video, 4 wejścia audio, 1 wyjście
Audio, kompresja MJPEG, prędkość zapisu do 100 kl./sek., rozdz. 720x576, zapis 720x288, 360x288,
miejsce na 2 HDD, OSD, detekcja ruchu, RS-485, PTZ, LAN, TCP/IP z oprogramowaniem dla klienta,
8 wejść alarmowych, 1 wyjście alarmowe, pilot zdalnego sterowania”
„Elektroniczny Woźny EW-01” zastępuje zapisem o treści: „Zestaw sterujący dzwonkami szkolnymi
z funkcją włączenia lekcji skróconych, napięcie znamionowe zasilania 230 V AC, obudowa natynkowa
8-modułowa, stopień ochrony obudowy IP 40, zbudowany z urządzeń:
1. rozłącznik izolacyjny jednopolowy 16 A,
2. sterownik dzwonka (Sterowanie automatycznie według ustawionego programu. Ułożenie
programu poprzez określenie czasu lekcji, długości trwania kolejnych przerw oraz określenie
3.
Download