Warstwa prezentacji. Wykorzystanie JSP i servlet`ów.

advertisement
Warstwa prezentacji.
Wykorzystanie JSP i servlet’ów.
1
Plan wykładu
●
Czym są Servlety JAVA
●
●
●
●
Czym są strony JSP
●
●
●
●
Struktura strony JSP
Przetwarzanie żądań
Generowanie odpowiedzi
Jak budować aplikacje WWW łącząc servlety i strony JSP
●
●
2
Struktura kodu Servletu
Przetwarzanie żądań
Generowanie odpowiedzi
Servlety jako wartstwa kontroli
JSP jako warstwa prezentacji
Czym są Servlety JAVA i strony JSP?
Servlety są elementem szeroko rozumianej JAVA
Enterprise Edition. Odpowiadają za przetwarzanie
żądań klientów WWW i generują dla nich odpowiedzi.
Dzięki nim możemy budować aplikacje WWW, które
później są uruchamiane na serwerach aplikacji
obsługujących JAVA EE.
3
Struktura kodu Servletu
4
Servlety. Jak przetwarzać żądania
Pierwszym argumentem metody doGet(doPost) jest
obiekt typu javax.servlet.http.HttpServletRequest który
posiada metody związane z żądaniem klienta.
5
Servlety. Jak generować odpowiedzi
Drugim argumentem metody doGet(doPost) jest
obiekt typu javax.servlet.http.HttpServletResponse
który jest posiada metody związane z generowaniem
odpowiedzi dla klienta.
6
Czym są strony JSP
Strony JSP są połączeniem znaczników HTML oraz
specjalnych znaków sterującymi („<% %>”) , które
umożliwiają dostęp do takiej samej funkcjonalności
co Servlety.
7
Struktura strony JSP
8
Przetwarzanie żądań
9
Generowanie odpowiedzi
10
Jak budować aplikacje WWW
łącząc servlety i strony JSP
Można zauważyć że ciężko jest generować strony za pomocą
servletów. Ciągłe użycia:
out.write(„<p class=\”klasaCass\”>tekst</p>”)
mogą być męczące i sprawiać, że kod stanie się niezrozumiały.
Natomiast na stronach JSP możemy swobodnie używać tagów
HTML jednak wywoływanie funkcji pobierających dane na
samych stronach JSP jest również kłopotliwe. Dlatego warto
używać servletów razem ze stronami JSP, gdzie Servlety będą
odpowiedzialne są pobieranie i przetwarzanie danych, a strony
JSP za wyświetlenie tych danych.
11
Servlety jako wartstwa kontroli
12
JSP jako warstwa prezentacji - tabelka
13
JSP jako warstwa prezentacji - xml
14
Pytania ???
Linki:
http://www.jsptut.com/
http://janusz.mimuw.edu.pl/dydaktyka/2004-2005/info_zpp/prezentacje/jsp.html
15
Download