program zajęć plastycznych

advertisement
Łódź, maj 2016 r.
PROGRAM ZAJĘĆ
PLASTYCZNYCH
„ZRĘCZNE RĄCZKI”
EWA KUŚ
Dotychczasowa praca z dziećmi pozwoliła mi zaobserwować, iż zajęcia plastyczno-techniczne
wywierają ogromny wpływ na rozwój dziecka. Poprzez zaangażowanie w prace plastyczne dzieci
nadpobudliwe i ruchliwe uczą się koncentracji i doprowadzania rozpoczętych prac do końca, dzieci
nieśmiałe poprzez udany efekt pracy umacniają poczucie własnej wartości. Ponadto u wszystkich dzieci
rozwijają się praktyczne umiejętności i zmysł estetyczny. Czas spędzany w sposób twórczy, pełen
radości i niespodzianek, będzie procentować w ich dorosłym życiu.
Dlatego też, pod wpływem tych obserwacji, postanowiłam, że rozpocznę realizację programu.
Program, który zamierzam realizować, ma na celu rozwijanie u dzieci zdolności myślenia, zdolności
czynu. Ponadto spróbuję odkryć, ujawnić i rozwinąć ich kreatywność.
Celem realizowanego programu jest:




budzenie przeżyć estetycznych uczniów
kształtowanie osobowości dziecka poprzez działanie na jego wyobraźnię
wdrażanie do umiejętnego spędzania czasu wolnego w sposób właściwy i kulturalny
rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie oryginalnych rozwiązań i stosowanie
różnorodnych technik
Będą uczyły się całościowo poprzez uaktywnianie różnych zmysłów. Celem tego programu jest
rozwijanie umiejętności manualnych. Będę się starała, aby zajęcia były interesujące dla uczniów,
budziły ich ciekawość i zaskakiwały. Szczególny nacisk chciałabym położyć na rozwijanie umiejętności
priorytetowych, mianowicie: kształtowanie twórczego działania, myślenia i wyobraźni.
Biorąc pod uwagę fakt, iż każde dziecko wyróżnia się różnymi umiejętnościami artystycznymi, będę
realizowała indywidualizację zajęć. Będzie ona uwarunkowana stopniem zainteresowania każdego
dziecka określoną dziedziną twórczości.
PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
Bloki tematyczne z plastyki
1. Poznajemy narzędzia, materiały, techniki i formy twórczości plastycznej – zajęcia wprowadzające
Wrzesień – „Techniki malarskie, czyli zabawa farbami”
Październik – „Techniki malarskie, czyli zabawa farbami”
Listopad – „Techniki malarskie, czyli zabawa farbami”
2. Grudzień – „W papierowej krainie – papieroplastyka”
Styczeń – „W papierowej krainie – papieroplastyka”
Luty – „W papierowej krainie – papieroplastyka”
3. Marzec – „Uczymy się szyć.” Maskotki z kolorowego filcu.
4. Kwiecień – „Każdy z nas to potrafi – wyszywamy (haft krzyżykowy)”
Maj – „Każdy z nas to potrafi – wyszywamy (haft krzyżykowy)”
Czerwiec – „Każdy z nas to potrafi – wyszywamy (haft krzyżykowy)”
1
PLAN REALIZACJI PROGRAMU
Poznajemy narzędzia, materiały, techniki i formy twórczości plastycznej – w tematach tego bloku
uczniowie dowiedzą się jakie narzędzia i materiały będą wykorzystywane na zajęciach. Poznają techniki
i formy, z jakimi spotykamy się w plastyce i jak je zastosować.
1. „Techniki malarskie, czyli zabawy farbami” – ten blok tematyczny ma za zadanie
zapoznać uczniów z barwami podstawowymi i pochodnymi, z walorem koloru. Dzieci
zapoznają się ze sposobem łączenia barw. Dowiedzą się, jakie barwy nazywamy
ciepłymi, a jakie zimnymi. Chciałabym nauczyć je posługiwania się różnymi technikami
malarskimi; w tym akwarelową, temperową, plakatową i pastelową. Nauczą się
stosować odpowiednie narzędzie do danej techniki.
W tym dziale zaplanowałam łączenie różnych technik ze sobą. Chciałabym pokazać
uczniom jak łączyć farby wodne i pastele, malowanie i drapanie, collage (kolaż)
z odmianą fotocollage’u. Zapoznam też dzieci z fakturą i jej tworzeniem.
2. „W papierowej krainie” – papieroplastyka – przedstawiam w tym bloku zajęcia, które
są rodzajem pożytecznej zabawy. Niepotrzebne są kosztowne specjalne przybory,
ani trudno dostępne materiały. Proponuję nieskomplikowane, radosne igraszki,
do których użyjemy głównie kolorowych papierów, brystolu o różnej fakturze.
Kompozycje są procesem niemal niezauważalnego, stopniowego przechodzenia
od zupełnie swobodnej pracy wyobraźni, intuicyjnego, niekontrolowanego naklejania
barwnych strzępków, dziwnych plam, czy prostych kształtów geometrycznych,
do przemyślanego, świadomego układania, komponowania, do przewidywania wyniku
końcowego.
3. „Uczymy się szyć.” Maskotki z kolorowego filcu. Podczas tych zajęć uczniowie będą
uczyć się podstawowych ściegów wykorzystywanych w krawiectwie. Efektem
końcowym będzie samodzielnie uszyta maskotka z kolorowego filcu.
4. „Każdy z nas to potrafi – wyszywamy (haft krzyżykowy)”. Uczniowie będą mogli
samodzielnie wykonać obrazek haftem krzyżykowym. Haft wykonany na kanwie przy
pomocy muliny lub kordonka.
METODY WYKORZYSTYWANE W PROGRAMIE




Pogadanka
Pokaz
Ćwiczenia praktyczne
Metody aktywizujące
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia obejmować będą osoby zainteresowane danymi technikami. Prowadzone będą w formie
warsztatów. Przewidziany czas zajęć to dwie godziny tygodniowo (1x2godz.).
2
Download