Karta pracy - ćwiczenie 12

advertisement
Karta pracy – ćwiczenie 12
MOLEKULARNE ASPEKTY ŚMIERCI KOMÓRKI
1. Wykrywanie apoptozy w preparacie z hodowli fibroblastów
Karta pracy – ćwiczenie 12
MOLEKULARNE ASPEKTY ŚMIERCI KOMÓRKI
2. Na zdjęciu żelu agarozowego przedstawiono wyniki z elektroforezy DNA izolowanego z
komórek LN18.
Linia A – marker długości DNA
Linia B – kontrola
Linie C do D – wzrastające stężenia odczynnika MK866
Określ jakiego rodzaju efekt zaobserwowano:______________________________________
Określ jakie jest działanie odczynnika MK866 - _____________________________________
Download