Orkiestra Dęta z Radzionkowa

advertisement
Statuetka Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda
Szanowni Państwo
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, dla uczczenia
pamięci wybitnego tarnogórzanina, Józefa Szweda,
dyrygenta, pedagoga i kompozytora, od 8 lat organizuje imprezę poświęconą jego twórczości.
Muzyka orkiestr dętych bardzo mocno wrosła w krajobraz kulturowy Śląska i Tarnowskich Gór. Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda kultywuje tę ciekawą tradycję i przypomina,
że mieszkaniec naszego miasta wniósł znaczący
wkład w rozwój tej muzyki poprzez liczne i, co ważniejsze, bardzo popularne utwory jako kompozytor,
dyrygent i nauczyciel, a także działacz muzyczny.
Od 2012 roku, w związku z nagradzaniem wykonania
wskazywanego corocznie obowiązkowego utworu
patrona Festiwalu, publikujemy kolejne partytury
oraz nuty rozpisane na poszczególne instrumenty.
W ten sposób pragniemy upowszechniać dorobek
kompozytorski Józefa Szweda.
Zapraszam Państwa do przybycia na tarnogórski
rynek w dniach 5 – 6 września 2015 roku. W te wrześniowe sobotnie i niedzielne popołudnia będzie
można posłuchać jak pięknie brzmi muzyka orkiestr
dętych. To instrumenty, z których można wywieść
zarówno nostalgiczne, jak i bardzo żywiołowe tony.
Koncerty, które zaplanowaliśmy na tegoroczną edycję Festiwalu zaprezentują ciekawą różnorodność
i z pewnością przypadną do gustu osobom wrażliwym na muzyczne dźwięki.
Arkadiusz Czech
Burmistrz MiastaTarnowskie Góry
Patron Festiwalu
Józef Szwed
(ur. 3.10.1929 r., zm. 27.08.2006 r.)
Tarnogórzanin, studiował w 
Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. W 1953
roku obronił dyplom na Wydziale Pedagogicznym
oraz w 1965 roku na Wydziale Kompozycji, w klasie
prof. Bolesława Woytowicza.
W latach 1956 – 1970 pracował jako korepetytor i dyrygent w Operze Śląskiej w Bytomiu.
Od 1970 do 1994 roku był pedagogiem Katowickiej Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej. Przez kilka lat pełnił funkcję kierownika uczelnianego Studium dla kapelmistrzów orkiestr dętych. Równolegle do pracy pedagogicznej podjął współpracę z Polskim Związkiem
Chórów i Orkiestr, przez kilkanaście lat sprawując
merytoryczną opiekę nad orkiestrami dętymi.
Na dorobek kompozytorski Józefa Szweda
składają się bardzo różnorodne utwory. Obok nagradzanych na konkursach kompozytorskich Gitariady (na skrzypce, wiolonczele i gitarę) i Scenki
baletowej (na orkiestrę symfoniczną, harfę i fortepian), znajdują się kompozycje na orkiestrę symfo-
niczną i różne składy instrumentów. Formy wokalne reprezentowane są przez pieśni na głos solowy
z akompaniamentem orkiestry symfonicznej, opracowania i wiązanki pieśni ludowych, w tym dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz dzieło sceniczne
pt. Miłośnica królewska. Ważne miejsce w jego dorobku kompozytorskim stanowią także wiązanki
pieśni powstańczych, legionowych, śląskich i opracowania popularnych utworów muzyki klasycznej.
Większą część twórczości Józefa Szweda
zajmuje literatura na orkiestry dęte – marsze, uwertury, suity, concertina. Tworzył je zarówno jako muzykę wypływającą z potrzeby serca, jak i na szczególne zamówienia dla konkretnych orkiestr dętych.
Józef Szwed był także działaczem muzycznym odznaczonym m.in. odznaką honorową Zasłużony Działacz Kultury oraz innymi odznaczeniami
i nagrodami ministra ds. kultury, a także środowiskowymi – PZChiO. Pełnił funkcje członka ZAIKS,
ZAKR oraz dyrektora ds. Instrumentalnych PZChiO.
Uczestnicy 2015
Orkiestra Dęta z Radzionkowa
Parafialna Orkiestra Dęta w 
kontynuuje
tradycje muzyczne orkiestr, które działały przy parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie. Orkiestra,
oprócz instrumentalistów, którzy od wielu lat są zaangażowani w uświetnianie wszelkich uroczystości,
nie tylko kościelnych, pozyskała również wielu nowych członków znacząco powiększając i wzbogacając o nowe instrumenty swój skład.
Od 1 września 2014 roku dyrygentem orkiestry jest Leszek Pniok – muzyk, instrumentalista,
absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii
Muzycznej w Krakowie, stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, który z determinacją i cierpliwym
uporem stara się jak najbardziej zróżnicować repertuar. Pod jego batutą orkiestra uświetnia swą
grą nie tylko liturgię kościelną, ale również bierze
udział m.in. w festynach, uroczystościach miejskich
z okazji świąt państwowych czy w dniach miasta.
Najważniejszym wydarzeniem odnowionego składu orkiestry były, transmitowane w dniu 25 grudnia 2014 roku przez TVP Katowice z kościoła pw. św.
Wojciecha w Radzionkowie, Uroczyste Nieszpory
Bożonarodzeniowe z udziałem arcybiskupa Wiktora Skworca oraz przedstawicieli samorządu województwa śląskiego.
Z inicjatywy proboszcza Damiana Wojtyczki
i dyrygenta Leszka Pnioka, po wieloletniej przerwie
wznowiła działalność szkółka kształcąca na potrzeby naszej orkiestry przyszłych instrumentalistów.
Udział w zajęciach jest bezpłatny i kierowany nie
tylko do młodzieży rozpoczynającej swą muzyczną przygodę, ale także do osób, które w przeszłości
grały na jakimkolwiek instrumencie dętym. Orkiestra jest również otwarta dla wszystkich czynnych
instrumentalistów, pragnących zasilić szeregi Parafialnej Orkiestry Dętej w Radzionkowie.
Miejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety
Orkiestra ma już 88-letnią historię. Pierwotnie, jak tylko wybudowano kościół, zebrała się
grupa muzyków, którzy chcieli towarzyszyć swoimi
umiejętnościami uroczystościom i świętom.
Obecny skład orkiestry jest typowym przykładem
harmonii marszowej z najpopularniejszymi instrumentami używanymi w śląskich orkiestrach.
Na repertuar orkiestry składają się przede
wszystkim utwory taneczne (walce, polki, tanga itp.),
orkiestrowe aranżacje utworów rozrywkowych, m.
in. przebojów zespołów: Queen, The Beatles, Abba
itp., fragmenty znanych musicali, np. West Side
Story, Skrzypek na 
dachu, Evita. W repertuarze
są także utwory muzyki klasycznej. Dużą popularnością słuchaczy cieszy się wykonywana przez nas
muzyka filmowa. Orkiestra zgromadziła także sporo utworów typowo biesiadnych. Jednak spośród
wszystkich wymienionych rodzajów muzyki naj-
większym zainteresowaniem publiczności cieszy
się muzyka rozrywkowa – blues, jazz i rock and roll
(np. kompozycje Glenna Millera).
Atrakcyjność oferty orkiestry z Kalet wzrosła wraz
z dołączeniem występów grupy mażoretek, które
prezentują układy taneczne na wysokim poziomie
artystycznym.
Orkiestra bierze udział w Międzynarodowych Festiwalach Orkiestr Dętych, co jest rezultatem przede wszystkim kontaktów z partnerskim
miastem Vitkov w Czechach i tamtejszą orkiestrą
dętą.
Obecny dyrygent, Marian Lisiecki, jest siódmym kapelmistrzem kaletańskiej orkiestry. Przyszły rok będzie jego 30. jubileuszem w karierze,
a ma zamiar, jak twierdzi, doczekać 100-lecia istnienia orkiestry.
Uczestnicy 2015
Kamiliańska Orkiestra Dęta
Orkiestra przy parafii O.O 
Kamilianów
w Tarnowskich Górach powstała w 1949 roku. Inicjatorem jej utworzenia był Paweł Cot – nauczyciel muzyki, autor zbiorów opracowań kościelnych.
Pierwszy koncert orkiestra dała w przyklasztornym
parku, w 1971 roku, podczas odpustu ku czci św.
Kamila. Orkiestra z powodzeniem wykonuje muzykę sakralną, rozrywkową, dając zarówno koncerty
plenerowe, jak i kameralne.. W ostatnich latach na-
stąpił rozwój zespołu. Orkiestra przyjęła nazwę Kamiliańska Orkiestra Dęta. Liczy 31 muzyków, choć
skład stale się powiększa. Prezesem i głównym organizatorem Kamiliańskiej Orkiestry Dętej jest Bronisław Golek, dyrygentem Aleksander König, który
dodatkowo dba o wyszkolenie orkiestrantów.
Radzionkowska Orkiestra Rozrywkowa
Radzionkowska Orkiestra Rozrywkowa powstała w  2015 roku. Zespół liczy 20 osób. Są  to  zarówno amatorzy, jak i muzycy posiadający wykształcenie muzyczne. Na repertuar orkiestry składają się
utwory o różnorodnej stylistyce. Są to kompozycje
z kręgu muzyki rozrywkowej, klasycznej oraz religijnej. Wśród muzyków tej orkiestry znajduje się
osoba, która swoją pracę końcową na uczelni muzycznej poświęciła patronowi Festiwalu – Józefowi
Szwedowi. Program, który przedstawią na Festiwalu będzie również skupiony na dorobku kompozytorskim tego tarnogórzanina.
Orkiestra prezentowała się już tarnogórskiej publiczności np. podczas Wakacyjnych Koncertów Promenadowych w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach.
Dyrygentem orkiestry jest Mateusz Jania.
Gość
Cracow Brass Quintet:
Bartosz Gaudyn – trąbka
Michał Warzecha – trąbka
Paweł Dziewoński – waltornia
Paweł Cieślak – puzon
Jakub Urbańczyk – tuba
Cracow Brass Quintet powstał w 2002 roku.
Jako zespół kameralny stanowi syntezę tradycji
muzycznych w Polsce oraz nowych trendów wykonawczych docierających z całego muzycznego
globu, gdzie instrumenty dęte blaszane przeżywają
od dawna niesłabnący renesans. Kwintet jest laureatem II nagrody w VII Ogólnopolskim Konkursie
Zespołów Kameralnych w Warszawie i III nagrody
na XIII Międzynarodowym Konkursie Współczesnej
Muzyki Kameralnej w Krakowie (2009).
W skład zespołu wchodzą młodzi, utalentowani muzycy współpracujący na stałe z takimi
orkiestrami jak Orkiestra Filharmonii Krakowskiej,
Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestra Filharmonii Śląskiej, Orkiestra Filharmonii
w Opolu i NOSPR.
W repertuarze kwintetu znajdziemy utwory
Gabriellego, Samuela Scheidta, pełną kompozytorskiego kunsztu muzykę Haendla, genialne dzieła
Bacha i Mozarta, a także klasyków XX wieku i uznanego za króla jazzu – Georga Gershwina. Są to zarówno transkrypcje znanych arcydzieł, jak i mistrzowsko napisane utwory na kwintet blaszany.
Na osobny program składają się utwory napisane
przez takich polskich kompozytorów jak Witold Lutosławski, Krzesimir Dębski, jak i tych z młodszego
pokolenia.
Poza działalnością koncertową CBQ bierze
udział w koncertach charytatywnych i warsztatach
muzycznych.
Laureaci 2014
Nagroda Główna 2014
Orkiestra Zakładowa przy Hucie Łabędy SA
Powstała w połowie lat 70. XIX w. Grywała liczne koncerty zarówno dla pracowników firmy, jak i dla mieszkańców
miasta i regionu. W 1946 roku powstała Orkiestra Symfoniczna, która pod koniec lat 40. XX w. przekształciła się
w orkiestrę dętą. Obecny kapelmistrz – Roman Krupa –
prowadzi orkiestrę od 20 lat, będąc wcześniej jej wieloletnim orkiestrantem. W ostatnim czasie zespół zarejestrował swój repertuar na płycie CD.
Najlepsze wykonanie walca 2014
Orkiestra Dęta KHW SA KWK “Mysłowice-Wesoła” działa
jako jeden zespół od 2009 roku, kiedy to orkiestra kopani
„Wesoła”, istniejąca od 1945 roku została połączona z orkiestrą kopalni „Mysłowice”, istniejącą od 1920 roku.
Orkiestra występuje w składzie: koncertowym, marszowym, rozrywkowym oraz bigbandowym. W repertuarze
posiada utwory klasyczne, rozrywkowe, marszowe, kościelne oraz jazzowe. Jest laureatem wielu festiwali
i konkursów w Polsce oraz poza granicami kraju. Wymienić tu można wyjazdy z ostatnich lat do Słowenii, Włoch,
Austrii, Niemiec oraz Czech. W składzie bigbandowym
orkiestra zdobyła I miejsce na festiwalu w Nowym Jorku
występując w słynnej Carneggie Hall.
Od 2005 dyrygentem orkiestry jest uczeń Józefa Szweda absolwent Akademii Muzycznej oraz Studium Orkiestr
Dętych w Katowicach – Mirosław Kaszuba.
Najlepsze wykonanie polki 2014
Tarnogórska Orkiestra Dęta
Orkiestra rozpoczęła działalność w 2007 roku. Skład zespołu opiera się na mieszkańcach Pniowca oraz koleżankach i kolegach z sąsiednich miejscowości. Zespół
liczy 55 osób, w tym 8 pań. Dyrygentem orkiestry jest Marek Miś. Sprawami organizacyjnymi zespołu zajmuje się
Franciszek Nowak.
Od 1 kwietnia 2008 roku orkiestra działa w strukturach
Tarnogórskiego Centrum Kultury pod nazwą Tarnogórska Orkiestra Dęta.
W ostatnich latach orkiestra może pochwalić się:
– corocznym udziałem w Pochodzie Historycznym z okazji Tarnogórskich Gwarków,
– udziałem w obchodach 110-lecia powstania orkiestry
miasta Mericourt w Francji 2007,
– spotkaniem z orkiestrą marszową z Erlangen-Hohstadt
z Niemiec 2008,
– udziałem w Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda w Tarnowskich Górach w latach 2008, 2009, 2010
i 2012,
– udziałem w VI i VII Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych Kaniów 2010 i 2011 r.
Najlepszy dyrygent 2014
Miejska Orkiestra Dęta „ANDROPOL” Andrychów
Andrychowska orkiestra powstała w latach 20. ubiegłego
wieku. Funkcjonowała wówczas jako Fabryczna Orkiestra Strażacka przy Zakładach Bawełnianych Braci Czeczowiczka.
W latach 60. XX w. dwukrotnie brała udział w Centralnych
Dożynkach w Warszawie. Wielokrotnie była laureatką
wojewódzkich przeglądów orkiestr w Krakowie i Bielsku-Białej. W 2003 roku zdobyła I miejsce na Festiwalu Echo
Trombity w Nowym Sączu. Także w następnych latach
utrzymywała się w czołówce uczestników tego festiwalu.
Od 2004 roku zespół funkcjonuje jako stowarzyszenie.
Przy orkiestrze działa szkółka nauki gry na instrumentach muzycznych.
Koncert promocyjny
Orkiestra Dęta OSP Tąpkowice
Orkiestra powstała w czerwcu 1978 roku
z inicjatywy dwóch mieszkańców Tąpkowic. Wsparcia finansowego udzielił Ignacy Widera, a kapelmistrzem został Piotr Nowak. Wstąpiło do niej trzydziestu młodych strażaków.
W 1981 roku zdobyła wyróżnienie na przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Mysłowicach i wystąpiła w III programie Polskiego Radia.
W 1987 roku kapelmistrzem został Zygmunt
Zawodniak, a po jego śmierci, 2 lutego 1997 roku,
na jego miejsce wybrano Janusza Siwca. Od stycznia 2006 roku funkcję kapelmistrza orkiestry tąp-
kowickiej przejął Grzegorz Zawodniak.
Orkiestra liczy obecnie 21 członków. Na uwagę zasługuje fakt, że w orkiestrze grają również dwie
dziewczyny. Orkiestra aktywnie uczestniczy w życiu
gminy i powiatu. Bierze udział w obchodach świąt
państwowych, gminnych, strażackich i kościelnych.
W 2009 roku orkiestra obchodziła jubileusz
30-lecia swej nieprzerwanej działalności.
28 maja 2011 roku Orkiestra uczestniczyła
w IV Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie w Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
Organizator:
Urząd Miasta
w Tarnowskich
Górach
Patronat muzyczny : Fundatorzy nagród:
Partnerzy:
Nagroda Główna Burmistrza
Miasta Tarnowskie Góry
Download