Komunikat - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

advertisement
Wyższy Urząd Górniczy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Główny Instytut Górnictwa
XIX KONFERENCJA NA TEMAT
Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie
Konferencja odbędzie się w dniach 4 - 5 kwietnia 2017 r.
w Hotelu Klimczok ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk-Biła
Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa
pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej, to główne założenia konferencji,
która w tym roku odbędzie się w Szczyrku. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli
górnictwa:

podziemnego,

otworowego,

odkrywkowego.
Tematyka konferencji:
 działania dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 nowoczesne metody szkolenia pracowników,
 zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,
 nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.
RADA NAUKOWA KONFERENCJI
Przewodniczący:
mgr inż. Piotr WOJTACHA – w.o. Prezes WUG.
Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – Prezes Zarządu Głównego SITG;
prof. dr hab. inż. Antoni KALUKIEWICZ – Dziekan wydz. Inż. Mechanicznej i Robotyki AGH;
dr hab. inż. Stanisław PRUSEK, prof. GIG – Naczelny Dyrektor GIG.
Członkowie:
dr hab. inż. Zbigniew BURTAN– Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego AGH;
mgr inż. Krzysztof TKACZUK – Dyr. Naczelny ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź SA
mgr inż. Ryszard BIERNACKI – Dyr. Naczelny ds. Inżynierii Produkcji KGHM Polska Miedź SA;
mgr inż. Janusz CZARNECKI – V-ce Prezes Zarządu TAURON Wydobycie SA ;
mgr inż. Marian RAINCZUK - Dyrektor Oddziału KWB BełchatówPGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
mgr inż. Jerzy KOLASA – Dyrektor OUG w Katowicach;
mgr inż. Zbigniew de LORM – Dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG;
mgr inż. Krzysztof KRÓL – Dyrektor Dep. Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG;
mgr inż. Zbigniew RAWICKI – Dyrektor Dep. Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG.
Sekretarz konferencji: mgr inż. Alicja STEFANIAK – WUG.
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Przewodniczący:
mgr inż. Eugeniusz RAGUS – Sekretarz Generalny SITG.
Wiceprzewodniczący
mgr inż. Józef KOCZWARA – Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
Członkowie:
mgr inż. Andrzej STĘPIEŃ – WUG;mgr inż. Dariusz WÓJCIK – WUG;
mgrNatalia LINDNER – SITG;mgrMariuszLUDWIG – SITG.
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I WYSTAWCÓW
Organizatorzy zapewniają możliwość prezentacji dorobku firmy (instytucji) w formie:
 banerów,
 reklamy w materiałach konferencyjnych,
 stoiska firmowego.
Koszt usługi ujęto w karcie uczestnictwa.
INFORMACJE DODATKOWE
Zgłoszenia uczestników oraz propozycje usług dodatkowych prosimy kierować na adres:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25, skrytka pocztowa 653, e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktu:Natalia Lindner –Dyrektor Biura ZG SITG, tel. 32/256-37-45 lub 32/ 757-27-42, fax
32/255-41-32.
Download