Zmiana zasad naliczania zaliczek na energię cieplną

advertisement
NR.
6
–
Zmiana
zasad
naliczania
zaliczek
na
energię cieplną
Zmiana zasad naliczania zaliczek na energię cieplną
Koszty energii cieplnej stanowią około 70% kosztów
eksploatacji mieszkań. Każdy mieszkaniec chciałby dokładnie
wiedzieć ile ma płacić za energię cieplną.
Ustalenie prawidłowych wielkości zaliczek za centralne
ogrzewanie nie jest takie proste, ze względu na brak
możliwości precyzyjnego prognozowania temperatur w okresie
zimowym. Stąd nieraz występują u niektórych mieszkańców
niedopłaty lub nadpłaty.
Zarząd po ostatnim rozliczeniu energii cieplnej przeprowadził
analizę kosztów ogrzewania za okres trzech lat. Z analizy
wynika, że w części bloków występują kwoty nadpłaty lub
niedopłaty. Aby te dysproporcje ograniczyć Zarząd zaproponował
zmiany zasad rozliczania kosztów energii. Dotychczas ustalano
i pobierano zaliczki na ogrzewanie osiedlami, natomiast koszt
ogrzewania rozliczano budynkami.
Obecnie wysokość zaliczek również będzie ustalana odrębnie dla
każdego budynku. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany
przybliżą wielkości pobieranych zaliczek do realnie
kształtujących się kosztów ogrzewania budynków. Nastąpi to po
zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy za
ciepło na 2002 r.
Warto podkreślić, że zaliczki na centralne ogrzewanie nie
uległy wzrostowi przez ostatnie dwa sezony grzewcze mimo
podnoszenia cen przez LPEC.
Download