TEMATY PROJEKTU EDUKACYJNEGO w roku szkolnym

advertisement
TEMATY PROJEKTU EDUKACYJNEGO
w roku szkolnym 2016/2017
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Język polski
Język angielski
3.
Język niemiecki
4.
Historia
5.
Wiedza o
społeczeństwie
Temat projektu
1. Od Rolanda do Batmana – motyw herosa
od antyku do współczesności.
2. Edward Stachura – poeta filozof.
1. Dalekie i bliskie podróże bohaterów
literackich – prezentacja multimedialna.
2. Jak Biblia/Mitologia inspiruje artystów?
1. Jan Kowalski – pochodzenie imion i
nazwisk.
2. Wisława Szymborska – poetka znana i
nieznana.
1. Śladami patrona naszej szkołyKrzysztofa Kamila Baczyńskiego
(prezentacja multimedialna).
2. Czy warto czytać książki? Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu ze
znajomości lektur dla uczniów szkoły
podstawowej.
1. Tam gdzie mężczyźni chodzą w
spódnicach - odkrywamy Szkocję.
2. Nauka pod krawatem - porównanie
systemów edukacyjnych w Polsce i
Wielkiej Brytanii.
1. Teraz i kiedyś – dlaczego warto uczyć się
języka angielskiego?
2. Słynni Polacy za granicą.
1. Najsłynniejsze zabytki Niemiec, Austrii i
Szwajcarii.
2. Historia Muru Berlińskiego.
Opiekun projektu
Dorota Góralska
1. Konstytucja 3 Maja - pierwsza
konstytucją w Europie.
2. Religie świata.
1. W cieniu męża - o życiu i działalności
małżonek królewskich.
2. W garnku i przy stole , czyli co i w jaki sposób
dawniej jadano.
1. Dzień Europy w mojej szkole.
Joanna Chołuj
1. Patriotyzm w czasach pokoju.
6.
Geografia
1. Azja kontynentem kontrastów.
2. Starożytne cywilizacje prekolumbijskie.
Katarzyna Mazur
Magdalena
Nadowicz
Anna Kowalska
Anna Popławska
Marlena Adach
Bernadeta Krupa
Alfreda Zimałka
Joanna Chołuj
Alfreda Zimałka
Paweł Gregorczyk
7.
Biologia
1. Zwierzęta – altruiści. Czy zwierzęta
potrafią współczuć?
2. Ciekawe życie roślin.
Edyta Miernik
1. Wpływ odżywiania się na zdrowie i
samopoczucie człowieka.
2. Jakich korzyści przyrodzie i ludziom
dostarcza las?
1. Chemia w kuchni - tajemnicze E.
2. Woda - wyjątkowy związek chemiczny.
1. Kiedy słońce zgaśnie – co wtedy?
2. Właściwości wody i jej rola na Ziemi.
1. Ulubiony przedmiot nauczania – badania
statystyczne.
2. Okna i witraże – symetria wokół nas.
Ilona Kotlimowska
Renata Jędraszek
7.
Chemia
8.
Fizyka
9.
Matematyka
10.
Informatyka
1. Logo Zespołu Szkół w Goździe.
2. Wpływ Internetu na życie gimnazjalisty.
Anna Szczęsna
11.
Zajęcia
techniczne
1. Smaki mojego regionu
2. Kuchnia staropolska
Anna Szczęsna
12.
Plastyka/
Zajęcia
artystyczne
Dorota Wasiak
13.
Muzyka
14.
Religia
15.
Wychowanie
fizyczne
1. Wizerunek matki w obrazach malarzy
polskich (prezentacja multimedialna oraz
zorganizowanie Dnia Matki).
2. Zabytki Radomia - prezentacja
propagująca kulturę lokalną.
1. Znani polscy kompozytorzy.
2. Oprawa muzyczna uroczystości z okazji
Dnia Żołnierzy Wyklętych.
1. Objawienia w Fatimie wskazaniem dla
współczesnego świata. 100 rocznica
ukazania się Matki Bożej.
2. Owoce Roku Miłosierdzia i Światowych
Dni Młodzieży. Co możemy zrobić, by
były trwałe.
1. Największe sukcesy polskich sportowców
w ostatnim półwieczu.
2. Aktywność fizyczna – rola i znaczenie w
życiu człowieka. Formy ruchu dla
różnych grup wiekowych.
1. Negatywne skutki stosowania dopingu w
sporcie.
2. Kim są polskie gwiazdy letniej
paraolimpiady w Rio de Janeiro?
Agnieszka Świgoń
Bernadeta Siczek
Katarzyna Mazur
Dorota Łakota
Anna
Szczepanowska
Alina Kawińska
Download