KARTA INFORMACYJNA Przedziałowy regulator temperatury typu

advertisement
1201
KARTA
INFORMACYJNA
ETK740-KI-740-3
Przedziałowy regulator temperatury typu ETK
do wagonów
ZASTOSOWANIE:
Q
Przedziałowe regulatory temperatury są przeznaczone do zastosowania
w nowych oraz modernizowanych wagonach kolejowych. Regulatory są
zamontowane w przedziałach i umożliwiają regulację temperatury. Regulator
temperatury typu ETK może być wykonany do dowolnych zakresów nastaw
temperatury, wg życzenia zamawiającego.
1201
OPIS:
Płynne nastawianie temperatury zadanej uzyskuje się za pomocą potencjometru wewnętrznego.
Napięcie zadanej temperatury jest kontrolowane przez mikroprocesor, który mierzy także temperaturę
otoczenia poprzez półprzewodnikowy czujnik temperatury i steruje przekaźnikiem wyjściowym. Takie
rozwiązanie zapewnia powtarzalność zakresu regulacji temperatury i stabilność długoterminową
parametrów nastaw temperatury. Zmiana stanu termostatu następuje po upływie 60 s od zmiany
temperatury otoczenia. Zakres nastaw temperatury zależy od typu wykonania i może być nastawiony
dowolnie wg ustaleń zamawiającego.
Zasilanie jest przyłączone do zacisku 2 +UB oraz do zacisku 5 –UB. Styk przełączalny
przekaźnika wyjściowego jest przyłączony do +UB. Styk bierny jest wyprowadzony na zacisk nr 3 i jest
przyłączony do +UB, gdy termostat nie jest w stanie grzania. Styk czynny jest wyprowadzony na zacisk nr
1 i jest przyłączany do +UB, gdy termostat się przełączy w stan grzania. Styk dodatkowy nr 4 jest
wykorzystany do grzania wstępnego. Potencjał zbliżony do napięcia –UB wymusza pracę termostatu do
temperatury grzania wstępnego.
WYKONANIA:
Wykonanie
Zakres
regulacji
ETK740/P
ETK740/K
ETK740/N
ETK740/NL
ETK740A/N
ETK740/x
19÷22 ºC
17 ºC
22÷26 ºC
20÷26 ºC
20÷24 ºC
wg ustaleń
Temperatura
Wymuszenie
grzania
grzania
wstępnego
8 ºC
V
8 ºC
V
wg ustaleń
wg ustaleń
36.0
108.0
ETK-24
128.0
DANE TECHNICZNE:







zewnętrzna temperatura pracy ………………………………….…………klasa T3 wg PN-EN 50155
napięcie zasilania …………………………….…………………………………………………..24 V d.c.
prąd zasilania ……………………………………...……………………………………………...< 30 mA
masa …………………………………………………………………...……………………………< 430 g
wymiary ……………………………………………………………….…….128 mm x 108 mm x 36 mm
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ……………………………...………ETK740-WTO-740-1
warunki środowiskowe …………………………………………….…...……………...wg PN-EN 50155
PPPiH ELTRONIK Sp. z o.o. ul. Lelewela 4B
61-409 POZNAŃ
 (+48) 61 830 42 01, 61 839 92 44, 61 839 92 49,
 61 830 65 02
http://www.eltronik.pl
 [email protected]
Download