Regulamin Gminnego Centrum Informacji

advertisement
Regulamin Gminnego Centrum Informacji
&1
Korzystający z GCI muszą mieć skończone 14 lat
&2
Korzystając z GCI należy zachować ciszę i spokój
&3
Stanowiska komputerowe udostępniane będą tylko podczas obecności i pod nadzorem
pracowników
&4
Zabronione jest samodzielne instalowanie i kopiowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania
&5
Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych,
erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe
&6
Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy oraz
o nie zaśmiecanie pomieszczenie GCI
&7
Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów GCI bez zgody
pracowników GCI będą wykasowane
&8
Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba
&9
Drukowanie przez osoby korzystające z usług GCI jakichkolwiek materiałów ze stron
internetowych odbywa się tylko za wiedzą i przyzwoleniem pracowników GCI
&10
Każdy korzystający z GCI ma obowiązek wpisania się do “Książki Użytkowników GCI”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards