Podanie dawki przypominającej szczepionek Tdap oraz MenC

advertisement
Polish–TdapandMenCBoosterVaccines
Podanie dawki przypominającej szczepionek Tdap oraz MenC Informacja dla rodziców dzieci w pierwszej klasie gimnazjum Podanie dawki przypominającej szczepionek Tdap oraz MenC Informacja dla rodziców dzieci w pierwszej klasie gimnazjum. Dziecko musi być chronione przed chorobami zakaźnymi. Należy przeczytać niniejszą ulotkę informującą o szczepieniach, jakie dzieci mogą przyjąć. Dawka przypominająca szczepionki Tdap
Jak nazywa się szczepionka Tdap? Szczepionka Tdap nazywa się Boostrix. Czym jest dawka przypominająca szczepionki Tdap? Dawka przypominająca szczepionki Tdap chroni dzieci przed krztuścem, tężcem i błonicą. Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionki chroniące przed tymi chorobami w wieku 2, 4 i 6 miesięcy. Twoje dziecko powinno także otrzymać dawkę przypominającą w wieku 4‐5 lat – szczepionkę 4 w 1. Tdap jest dawką przypominającą dla uczniów pierwszej klasy. Jak poważne są te choroby? Wszystkie te zakażenia to poważne choroby, które mogą doprowadzić do hospitalizacji oraz, w najgorszym przypadku, do zgonu. Tężec Najczęstsze objawy
Bolesne skurcze mięśni Błonica Ból gardła Przyspieszone tętno Krztusiec Drażniący kaszel przypominający pianie koguta Możliwe powikłania
• Drgawki • Szczękościsk • Zgon • Problemy z oddychaniem • Paraliż • Niewydolność serca • Zgon • Problemy z oddychaniem • Niewydolność serca i płuc • Zgon Dlaczego tę szczepionkę podaje się dzieciom w pierwszych pięciu latach życia? Odporność organizmu na zakażenie krztuścem, tężcem i błonicą słabnie z czasem i zalecane jest podanie dawki przypominającej w celu zapewnienia dodatkowej ochrony. Czy są dzieci, którym nie należy podawać szczepionki Tdap? Występuje bardzo niewiele przypadków, w których nie należy podawać szczepionki Tdap. Twoje dziecko nie powinno otrzymać szczepionki, jeśli w przeszłości miało ciężką reakcję alergiczną (anafilaksja) po podaniu wcześniejszej dawki szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi lub krztuścowi bądź części szczepionki. Należy odłożyć podanie szczepionki Tdap, jeśli dziecko jest chore i ma wysoką gorączkę. HSE National Immunisation Office September 2016 Polish–TdapandMenCBoosterVaccines
Podanie dawki przypominającej szczepionki MenC
Jak nazywa się szczepionka MenC? Szczepionka MenC nazywa się Menjugate. Czym jest dawka przypominająca szczepionki MenC? Dawka przypominająca szczepionki MenC chroni dziecko przed infekcją meningokowym zapaleniem opon mózgowych typu C. Państwa dziecko powinno otrzymać szczepionkę MenC w wieku 2, 4 i 6 miesięcy. Czym jest meningokowe zapalenie opon mózgowych typu C? Zakażenie bakteriami meningokowymi jest poważną chorobą mogącą prowadzić do zapalenia opon mózgowo‐
rdzeniowych, posocznicy (zatrucia krwi) oraz śmierci. Rozwój choroby meningokokowej może być bardzo szybki. Choroba objawia się między innymi: gorączką, zesztywnieniem karku, bólem głowy, bólem stawów oraz wysypką. Choroba może wystąpić w różnym wieku, jednak najczęściej występuje u dzieci poniżej 5. roku życia. Najbardziej zagrożone są niemowlęta poniżej pierwszego roku życia. Występuje również często u nastolatków w wieku 15‐19 lat. Dlaczego tę szczepionkę podaje się dzieciom w pierwszych pięciu latach życia? Odporność organizmu na chorobę meningokokową słabnie z czasem i zalecane jest podanie dawki przypominającej w celu zapewnienia dodatkowej ochrony. Czy są dzieci, którym nie należy podawać szczepionki MenC? Występuje bardzo niewiele przypadków, w których nie należy podawać szczepionki MenC. Szczepionki nie należy podawać dzieciom, które wykazały reakcje alergiczne (anafilaksja) na wcześniejsze szczepionki MenC lub któryś ze składników szczepionki. Należy przełożyć podanie szczepionki MenC, jeżeli dziecko jest chore i ma wysoką gorączkę. Czy szczepionki Tdap lub MenC wywołują działania niepożądane? U większości dzieci nie występują problemy po podaniu szczepionek Tdap lub MenC. Czasami po podaniu zastrzyku dzieci źle się czują lub mdleją. Należy zalecić dzieciom siedzenie przez 15 minut po podaniu szczepionki, aby uniknąć omdleń. U jednego na cztery dzieci może wystąpić lekki ból, opuchlizna i zaczerwienienie w okolicy ukłucia, które zazwyczaj mijają po jednym lub dwóch dniach. Może u nich wystąpić ból głowy, nudności lub gorączka. W takiej sytuacji można podać dziecku paracetamol lub ibuprofen. Ciężkie reakcje alergiczne na szczepionki są bardzo rzadkie. Czy szczepionki Tdap i MenC można podawać jednocześnie? Szczepionki Tdap i MenC mogą być bezpiecznie podane jednocześnie. Czy szczepionka Tdap lub MenC może być podawana w tym samym czasie, co szczepionka przeciwko wirusowi HPV? HSE National Immunisation Office September 2016 Polish–TdapandMenCBoosterVaccines
Szczepionki Tdap i MenC mogą być podawane w tym samym czasie, co szczepionka przeciwko wirusowi HPV (brodawczaka ludzkiego), która jest podawana dziewczętom. W przypadku wyrażenia zgody na podanie tych szczepionek zostaną one podane w oba ramiona. Jak można uzyskać te szczepienia dla swojego dziecka? Te szczepienia są częścią szkolnego programu szczepień. Te szczepienia są oferowane uczniom w pierwszej klasie gimnazjum. Otrzymają Państwo szczegółowe informacje oraz formularz zgody przed zaszczepieniem dziecka. Nie można otrzymać tych szczepionek od lekarza rodzinnego w ramach programu szkolnego. Czy moje dziecko otrzyma potwierdzenie zaszczepienia? Po podaniu szczepionek dziecko otrzyma kartę szczepień. Jeżeli dziecko już posiada kartę szczepień, może ona zostać uzupełniona, jeżeli dziecko przyniesie ją do szkoły w dniu szczepień. Co się stanie, gdy dziecka nie będzie w szkole w dniu podawania szczepień? Dziecko nadal może zostać zaszczepione. HSE zaoferuje zaszczepienie dziecka w klinice HSE. Więcej informacji Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości na temat szczepień dziecka, prosimy omówić je z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową lub członkiem szkolnego zespołu ds. szczepień HSE. Dalsze informacje na temat tych chorób zakaźnych i szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.immunisation.ie. Zatwierdzone informacje na temat szczepionek można znaleźć na stronie internetowej www.hpra.ie. Ulotka została przygotowana przez National Immunisation Office. Data wydania: wrzesień 2016 r. HSE National Immunisation Office September 2016 
Download