kredyt inwestycyjny dostosujemy do indywidualnych

advertisement
KREDYT INWESTYCYJNY DOSTOSUJEMY DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
W ZALEŻNOŚCI OD JEGO WIELKOŚCI, PROFILU DZIAŁALNOŚCI
ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Cel kredytowania;
1. Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na;
•
•
•
•
zakup, budowę, rozbudowę i remont nieruchomości lub rozwój firmy,
spłatę kredytu udzielonego przez inny bank na jeden z celów wymienionych
powyżej lub poniżej,
refinansowanie
udokumentowanych
wydatków
poniesionych
przez
Wnioskodawcę na zakup/ budowę/ rozbudowę/ remont nieruchomości,
inne cele komercyjne zaakceptowane przez Bank do finansowania kredytem zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zarówno mieszkalnych jak i
komercyjnych
1. Wysokość kredytu;
•
maksymalna kwota do 4.000.000 zł lub 800 000 EUR i jej równowartości w
innej walucie przeliczonej po kursie średnim NBP.
2. Waluta kredytu;
•
PLN, CHF, EUR, USD
3. Okres kredytowania;
•
4.
Max do 240 miesięcy
Okres prowadzenia działalności
•
minimum 12 miesięcy
Zapytaj o szczegóły oferty naszych doradców
tel. 022 724-39-95 kom. 602 160 302, e-mail; [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards