Prace licencjackie i magisterskie obronione w Zakładzie w ostatnim

advertisement
Prace licencjackie i magisterskie obronione w Zakładzie w ostatnim roku
Prace magisterskie
Anna Żochowska, Domy późnorzymskie w Ostii. Promotor: Piotr Dyczek.
Jan Nałęcz, Wybrane mniejsze obiekty obronne w systemie limesu rzymskiego na terenie
współczesnej Wielkiej Brytanii. Promotor: Piotr Dyczek.
Przemysław Litwinowicz, Gwoździe brązowe ze stanowiska Risan, Czarnogóra.(2001-2008,
analiza i interpretacja). Promotor: Piotr Dyczek.
Mirela Tomczyk, Skarb denarów rzymskich z miejscowości Dąbrówno, Gm. Niegowa, pow.
Myszków, woj. Śląskie. Promotor: Piotr Dyczek.
Katarzyna Niemyska, Uprawa winorośli i produkcja wina na chora Chersonezu Taurydzkiego
od V w. p.n.e. do IV w. n.e. Promotor: Piotr Dyczek.
Renata Czech, Skarby monet rzymskich z obszaru dunajsko-bałkańskiego prowincji
rzymskich Moesia Interior, Moesia Superior i Thracia od w I-III w. n.e. Promotor: Piotr
Dyczek.
Ewelina Rostkowska, Bramy i łuki honoryfikacyjne Italii centralnej i północnej I w. p.n.e.- II
w. n.e. Promotor: Iwona Modrzewska-Pianetti.
Magdalena Dziadosz, Rozwój urbanistyczny Iulia Concordia w okresie rzymskim. Promotor:
Iwona Modrzewska-Pianetti.
Wiktoria Duda, Conical lamps z polskich wykopalisk w Ptolemais. Promotor: Iwona
Modrzewska-Pianetti.
Marta Tyszczuk, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Saguntum ( Hiszpania) w okresie
rzymskim. Promotor: Iwona Modrzewska-Pianetti.
Karolina Trusz, Swiadectwa arceologiczne i znaleziska podwodne nawigacji na Renie w
okresie rzymskim. Promotor: Iwona Modrzewska-Pianetti.
Aleksandra Chołuj, Nekropole Hiszpanii III-VII w. n.e. Promotor: Iwona ModrzewskaPianetti.
Licencjaty
Michał Zarosiński, Przedstawienia dyscyplin sportowych na amforach panatenajskich.
Promotor: Tomasz Scholl.
Kinga Kopańska, Attycka ceramika z VI w. p.n.e. Promotor: Tomasz Scholl.
Biljana Belusevic, Grecka kolonizacja na wybrzeżu Adriatyku-Chorwacja. Promotor: Tomasz
Scholl.
Alexandra Micunovic, Grecka kolonizacja na wybrzeżu Adriatyku-Czarnogóra. Promotor:
Tomasz Scholl.
Krzysztof Belicki, Kontkaty handlowe Kartaginy z Balearami VI - III w. p.n.e. Promotor:
Iwona Modrzewska-Pianetti.
Joanna Szarkowska, Mozaki (wybór) z domus z Italiki ( Hiszpania). Promotor: Iwona
Modrzewska-Pianetti.
Download