FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

advertisement
FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW
SPÓŁDZIELCZOŚCI, PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG W POLSCE
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, lok. nr 267,
tel./fax: (00-22) 551-55-66, e-mail: [email protected]
www.federacjaspolem.org.pl
Warszawa dn 03.10.2012r
Szanowny Panie Prezesie
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i
Usług w Polsce we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą SLG International Training Center
Sp. z o.o. pragnie zaprosić Pana firmę do udziału w projekcie, który otrzymał dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Inwestycja w kadry kluczem do rozwoju
„Społem” PSS.
Projekt ma na celu przeciwdziałanie konkurencji rynkowej oraz podniesienie kwalifikacji
pracowników, aby zapewnić stabilne zatrudnienie, wzrost sprzedaży, wzrost wartości firm i
pozycji na lokalnym rynku. Całość działań szkoleniowych spowoduje wzrost wiedzy i
umiejętności kadry kierowniczej i pracowników w zakresie kluczowych dla spółdzielni obszarów
zarządzania i sprzedaży co pozwoli na podniesienie pozycji marki „Społem” PSS wśród firm z
branży. Inwestycja w rozwój kompetencji pracowników wesprze adaptację Spółdzielni do
wymogów rynku pracy.
Szkolenia proponowane w ramach projektu (prosimy o ewentualne sugestie dotyczące tematyki
szkoleń):
Cyk szkoleń z zarządzanie dla kadry kierowniczej:
 Zarządzanie strategiczne (2 dni x 8h)
Zakres: koncepcje strategii biznesowych, modelowanie strategii, bezpieczeństwo i ryzyko
strategii biznesowych, zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
 Zarządzanie personelem (2 dni x 8h)
Zakres: przywództwo, role w zespole, budowanie zespołu, style kierowania,
motywowanie, delegowanie
 Zarządzanie finansami (2 dni x 8h)
Zakres: istota modelu finansowego, biznesplan, sprawozdania finansowe, wycena
Cykl szkoleń sprzedażowych dla pracowników:
 Obsługa klienta (2 dni x 8h)
Zakres: wypracowanie profesjonalnych standardów obsługi klienta, zalecane zwroty
 Techniki sprzedaży (2 dni x 8h)
Zakres: metody i techniki sprzedaży bezpośredniej
 Merchandising (2 dni x 8h)
Zakres: zasady skutecznego merchandisingu, zasady zachowania konsumenta, czynniki
zakupu, metody prezentacji produktu
Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy Pana/Pani pracowników. Realizowane w grupach
12-14 osobowych, przewidujemy kilka edycji z każdego szkolenia, tak aby dopasować się do
Państwa systemu pracy.
Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w
projekcie serdecznie prosimy o informację zwrotną na adres mailowy
[email protected]
[email protected]
Szczegółowych informacji na temat planowanego projektu można uzyskać pod Tel. 22 314 71 20,
22 551 55 66
Pozdrawiam
Krystyna Kołodziejczak
Federacja Związków Zawodowych Pracowników
Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
Beata Karolak
SLG International Training Center Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
tel.: 22 314 71 20, fax: 22 314 71 26
www.slg-itc.eu
Oddział Południe:
al.Korfantego 141, 40-157 Katowice
tel.: 608-613-025, skype: darek.g200
NIP: 522-24-32-866 Regon: 014873711, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000192506
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł
„Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo
właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć otrzymana wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej
informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.”
”This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have
received this e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Download