12 - 13 wrzesień 2015 - Klub Turystyczny DLA PRZYJACIÓŁ

advertisement
Klub Turystyczny DLA PRZYJACIÓŁ
Anna Kołodziejczyk
ul. Klaudyny 32 m 127; 01 684 Warszawa
[email protected]
www.klub.2ap.pl
Warszawa dn.15 VI 2015 r.
Jędrzejów, Pińczów, Krzyżanowice Dolne, Stara Zagość, Wiślica
12 - 13 wrzesień 2015
12 września:
 8.00
- wyjazd spod kościoła św. St. Kostki blisko pl. Wilsona
 Jędrzejów
 12. 00 - Archiopactwo cystersów. Klasztor założono w 1140 r., był to pierwszy obiekt cysterski na ziemiach
Polski. Krzewili wiedzę techniczną i gospodarczą, oświatę i kulturę. Zbudowali młyny, spichlerze, prowadzili
na dużą skalę hodowlę bydła i owiec, zajmowali się uprawą roli, posiadali własne warsztaty tkackie. W
pobliżu znajdowało się kilkanaście stawów rybnych. Mnisi prowadzili własną aptekę, szpital dla potrzeb
klasztoru oraz przytułek dla ubogich. Od XVI wieku otworzyli szkoły i studium filozoficzno-teologiczne.
Na szczególną uwagę zasługują organy z XVIII wieku, jedne z najcenniejszych w Europie. Przez 5 lat
mieszkał tu kronikarz bł. Wincenty Kadłubek.
 13. 00 - obiad
 14. 00 - Muzeum zegarów słonecznych im. Przypkowskich zajmuje trzecie miejsce na świecie pod
względem liczebności i wartości zegarów słonecznych, po Planetarium w Chicago i Science Museum w
Oxfordzie. W zbiorach znajduje się 600 zegarów słonecznych oraz astronomicznych przyrządów
pomiarowych. Oprócz zegarów muzeum posiada bogaty dział grafiki i ekslibrisu z kolekcją księgoznaków
liczącą ok. 20 000 egzemplarzy od XVI w. do czasów najnowszych.
 Pińczów
 Zakwaterowanie w hotelu Nad Starą Nidą /http://www.hotelnadstaranida.pl/
 16. 00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem Ryszardem Sroką, między innymi zespół klasztorny oo.
paulinów z 1499 roku. Właściciel Pińczowa Mikołaj Oleśnicki zorganizował tutaj ośrodek reformacji. W
latach 1550-1551 z miasta wypędzono paulinów, a kościół zmieniono w zbór kalwiński. Zobaczymy kaplicę
św. Anny wzniesioną w stylu manierystycznym w 1600.
13 września:
 8.00
- śniadanie
 9.00
- wyjazd
 9.30
- Krzyżanowice Dolne. Pod koniec XVIII w. proboszczem był tu Hugo Kołłątaj (1750-1812), który
ufundował nowy klasycystyczny kościół pw.św. Tekli. W kościele znajdują się obrazy Franciszka Smuglewicza
(1745-1807), w ołtarzu głównym obraz „Stworzenie Adama”, zaś w ołtarzach bocznych obrazy przedstawiają
Boga w trzech wcieleniach: jako stwarzającego, nauczającego oraz nagradzającego. Msze św. w tym kościele
są o 8.20 i 10.00. Chciałabym wejść do kościoła bez przewodnika pomiędzy mszami obejrzeć obrazy
Smuglewicza.
 11.15
- Stara Zagość. Na ziemie polskie Joannitów sprowadził książę Henryk Sandomierski w 1160 r. i
nadał im Zagość z przyległościami. W II połowie XII wieku pobudowano pierwszy romański kościół pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Msze św. są o godz.10 i 12. Chciałabym móc wejść do kościoła pomiędzy
nimi. Na razie jeszcze nie udało mi się tam znaleźć osoby, która przybliżyłaby nam działalność zakonu
Joannitów, dzisiaj Zakonu Kawalerów Maltańskich.
 12.30 - Wiślica
 Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1350 roku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego,
plaskorzeźba Madonny Łokietkowej z XII wieku.
 Dom Długosza z 1460 roku.
 Dzwonnica zbudowana w latach 1460-1470
 Płyta nagrobna z XII wieku, tzw. płyta orantów
 14.00 Obiad
 Powrót
W programie mogą wystąpić drobne zmiany.
Koszt wycieczki 280 zł. Obejmuje on: autokar, nocleg ze śniadaniem, 2 obiady, przewodnicy w Jędrzejowie, Pińczowie i
w Wiślicy, bilety wstępu do Archiopactwa i Muzeum Zegarów w Jędrzejowie oraz muzeum w Wiślicy.
Wpłatę po odliczeniu zaliczki proszę uregulować do 15 sierpnia na konto:
93 1240 5963 1111 0000 4799 8142
Pozdrawiam
Anna Kołodziejczyk
Download