270 single nucleotide polymorphism abbr. SNC

advertisement
single nucleotide polymorphism
single nucleotide polymorphism
abbr. SNC
single strand conformation polymorphism
single-stranded DNA-binding protein
abbr. SSB-protein/s
site-directed mutagenesis
skeletal
skeletal muscle
skeleton
skin
skin pigmentation
small interfering RNA
abbr. siRNA
small intestine
small nuclear ribonucleoprotein particles
abbr. Snurps
small nuclear RNA
abbr. snRNA
small nucleolar RNA
abbr. snoRNA
small subunit: 30 S or 40 S
(ribosome subunit)
small ubiquitin-like modifier protein
abbr. SUMO protein
smooth endoplasmic reticulum
abbr. SER
smooth muscle
smooth myocyte
soap
sodium
sodium channel
sodium chloride
sodium dodecyl sulphate / sulfate
abbr. SDS
sodium-dependent
sodium-glucose transporter or
Na+-dependent glucose transporter
sodium-hydrogen antiporter or
sodium-hydrogen exchanger
abbr. Na+/H+ antiporter / exchanger
sodium-hydrogen pump
abbr. Na+/H+ pump
001_308_Slownik-bioch_angielski.indd 270
270
polimorfizm jednonukleotydowy
SNC
polimorfizm konformacji jednopasmowej
białko wiążące jednopasmowy DNA
białko/a SSB
mutageneza ukierunkowana
szkieletowy
mięsień szkieletowy
szkielet
skóra
zabarwienie / pigmentacja skóry
mały, interferujący RNA
siRNA
jelito cienkie
małe jądrowe cząstki rybonukleoproteinowe
Snurps
mały jądrowy RNA
snRNA
mały jąderkowy RNA
snoRNA
mała podjednostka: 30 S lub 40 S
(podjednostka rybosomu)
małe białko modyfikujące podobne do ubikwityny
białko SUMO
gładka siateczka śródplazmatyczna
SER
mięsień gładki
miocyt gładki
mydło
sód
kanał sodowy
chlorek sodu / sodowy
siarczan dodecylosodowy
SDS
zależny od jonów sodowych
przenośnik sodowo-glukozowy
przenośnik glukozy zależny od Na+
antyporter sodowo-wodorowy
wymieniacz sodowo-wodorowy
wymieniacz Na+/H+
pompa sodowo-wodorowa
pompa Na+/H+
2011-12-31 14:59:17
Download