Zadania na projektowanie schematów baz danych

advertisement
Temat 2 - projektowanie schematów baz danych c.d.
Zadania
1. Konstrukcja schematu relacyjnej bazy danych za pomocą metody analizy zależności funkcyjnych (np. dla
jednego z zadań w temacie 1 lub jednego z zadań [1] p. 3.11 zad. 7-16) - [1].
2. Konstrukcja schematu "prawie obiektowej" bazy danych - rozszerzając znaczenie Erwina (np. dla obszaru
zastosowań: studenci/wykłady/ćwiczenia/pracownicy lub pracownicy/firmy/pojazdy/układy napędzające/silniki
oparty na [3] rys. 2.4) - rozszerzenie Erwina [2], przykłady [3] i zastosowanie w Oracle8 [4].
3. "Forward engineering" jednego ze schematów bazy danych w Erwinie do Accessa z tematu 1, dorobienie
interfejsu użytkownika. Najlepiej aby to była baza danych do indywidualnego projektu całosemestralnego.
Bibliografia
1. L. Banachowski, Bazy danych Tworzenie aplikacji, PLJ, 1998.
2. Goblin: staff\zadania\bd2\ob_Erwin.zip.
3. Won Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, 1996.
4. Dokumentacja dotycząca Oracle8.
Download