segmentacja-rynku-finansowego

advertisement
Segmentacja rynku finansowego :
Jest wiele kryteriów podziału:
I kryterium segmentacji - funkcje rynku finansowego: Rynek walutowy
Rynek pieniężny
Rynek kapitałowy - pozwala zbierać kapitał inwestycyjny
Rynek kredytowy
Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych
II kryterium - przedmiot transakcji :
Rynek walutowy
Rynek instrumentów udziałowych
Rynek instrumentów dłużnych
Rynek pochodnych instrumentów finansowych (derywatów)
Ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego, rynek dużo bardziej rozwinięty niż rynek
akcji.
III kryterium - wartość pojedynczej transakcji :
Rynek detaliczny
Rynek hurtowy
IV kryterium - sposób wykorzystania instrumentów finansowych :
Rynek pierwotny
Rynek wtórny
V kryterium - okres zapadalności zobowiązania finansowego :
Rynek krótkoterminowy - rynek pieniężny
Rynek długoterminowy - rynek kapitałowy
VI kryterium - stopień formalizacji rynku :
Rynek zinstytucjonalizowany
Rynek niezinstytucjonalizowany
Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3
Rynki finansowe- wykład 1
Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego
Rynek finansowy - wykład
Finanse - wykład 9
Rodzaje rynków
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download