Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton

advertisement
Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl
teleskopy.pl
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=190
1 November, 2012, 10:00
Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl
Seria Meade LDX75 to rodzina relatywnie niedrogich, wysoko zaawansowanych technologicznie teleskopów dla
zaawansowanych obserwatorów o wysokich wymaganiach w stosunku do jako[ci optyki i mechaniki. Teleskopy tej serii
posiadaj elektroniczny system naprowadzania GO-TO, wysokiej klasy monta| paralaktyczny i wyposa|enie niezbdne do
prowadzenia obserwacji wizualnych i wykonywania zdj nieba.
Optyka
Obiektyw teleskopu zbudowany jest na bazie konstrukcji Schmidta-Newtona o [rednicy apertury 152mm z wysokiej klasy
warstwami antyodblaskowymi UHTC (Ultra High Transmission Coatings:
http://www.meade.com/catalog/uhtc/index.html). Dziki korektorowi z przodu tubusa charakteryzuje si wysok
rozdzielczo[ci, minimalizacj aberracji sferycznej i du|ym pBaskim polem widzenia, ostro[ci i kontrastem obrazu. Dziki
temu teleskop posiada lepsze charakterystyki ni| standardowy Newton, sprawdzajc si doskonale w astrofotografii mimo
du|ej [wiatBosiBy. Parametry pozwalaj z powodzeniem prowadzi zarówno obserwacje obiektów UkBadu SBonecznego
(Ksi|yc, Jowisz, Saturn, Mars, inne planety, planetoidy), jak i obiektów mgBawicowych. W zasigu tego teleskopu jest wic
zarówno struktura pier[cieni Saturna i szczegóBy pasów Jowisza, jak i caBy katalog Messiera i wiele obiektów z NGC (New
General Catalogue)
Monta|
Monta|, na którym zamocowano tub optyczn, to gBowica paralaktyczna tzw. konstrukcji niemieckiej i sztywny, metalowy
statyw. Wbudowany napd w obydwu osiach wraz z systemem sterowania Autostart GO-TO umo|liwia wyszukanie i
naprowadzenie na kilkadziesit tysicy obiektów nieba, w tym planety, gwiazdy, planetoidy, komety i obiekty mgBawicowe,
znajdujcych si w bazie danych oprogramowania systemu sterujcego. Ponadto katalog obiektów mo|na samodzielnie
rozbudowywa, zgodnie z wBasnymi zainteresowaniami. Prowadzenie teleskopu mo|liwe jest poprzez pilota sterujcego,
lub poprzez komputer po odpowiednim podBczeniu systemu do komputera klasy PC z zainstalowanym odpowiednim
oprogramowaniem sterujcym.
Parametry techniczne
• System optyczny: Schmidt-Newton
• Zrednica obiektywu:152mm
• Ogniskowa obiektywu:762mm
• ZwiatBosiBa:1/5
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=190
1 November, 2012, 10:00
Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl
• Zdolno[ rozdzielcza: 0,75''
• Zasig gwiazdowy teoretyczny:13,5mag
• Maksymalne u|yteczne powikszenie:300x
• Warstwy antyrefleksyjne:UHTC
• Waga:22kg
Zastosowania
Ksi|yc
planety
gromady gwiazd
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=190
1 November, 2012, 10:00
Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl
mgBawice
sterowanie z PC
Wyposa|enie
• Wycig okularowy 2'' z redukcj na 1,25''
• Okular Super Ploessl 26mm (1,25'')
• Nasadka ktowa lustrzana
• Lunetka celownicza 8x50
• Lunetka biegunowa
• Monta| paralaktyczny z systemem GOTO Autostar i mikroruchami sterowany pilotem
• Sztywny metalowy statyw
• Oprogramowanie AutoStar Suite AE
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=190
1 November, 2012, 10:00
Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl
Gwarancja
2 lata gwarancji
Zdjêcia monta¿u
Uwaga!
To urzdzenie skupia du| ilo[ [wiatBa. Patrzenie przez to urzdzenie bezpo[rednio na SBoDce mo|e spowodowa cz[ciow
lub caBkowit utrat wzroku. Do obserwacji SBoDca polecamy najbezpieczniejsz metod projekcji okularowej, czyli
rzutowanie obrazu tarczy naszej gwiazdy dziennej na kartk papieru.
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=190
1 November, 2012, 10:00
Teleskop Meade LXD-75 6 (152mm) Schmidt-Newton z systemem AutoStar - oferta teleskopy.pl
PRZECZYTAJ: KRÓTKI PORADNIK CZYSZCZENIA OPTYKI <img
src="http://www.teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif" [PDF]
PRZECZYTAJ: JAK POACZY APARAT KOMPAKTOWY Z TELESKOPEM <img
src="http://www.teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif" [PDF]
PRZECZYTAJ: JAK POACZY LUSTRZANKÊ CYFROW Z TELESKOPEM <img
src="http://www.teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif" [PDF]
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=190
1 November, 2012, 10:00
Download