DNA i RNA - Plus Edukacja

advertisement
Biologia
na czasie
DNA i RNA
chromatyda
Budowa DNA
ramiona
chromosomu
Porównanie DNA z RNA
Kwas
nukleinowy
centromer
chromosom
mitotyczny
Budowa
RNA
podwójna
helisa DNA
chromatyna
białka
wiążące DNA
Jednostka
budulcowa
Zasady azotowe
wchodzące w skład
nukleotydów
DNA
RNA
nukleotyd
nukleotyd
adenina, tymina,
adenina, uracyl,
cytozyna, guanina cytozyna, guanina
Cukier wchodzący
w skład nukleotydów
deoksyryboza
ryboza
Liczba nici
dwie
przeważnie jedna
Rola
w komórce
jest nośnikiem
informacji
genetycznej
bierze udział
w syntezie białek
uracyl
guanina
cytozyna
cytozyna
adenina
adenina
tymina
guanina
zasada
azotowa
deoksyryboza
reszta kwasu
fosforowego
ryboza
zasada
azotowa
nukleotyd
reszta kwasu
fosforowego
nukleotyd
Download