Środki ochrony roślin - Arysta LifeScience Polska Sp z oo

advertisement
Środki ochrony roślin
Uprawy sadownicze
EDYCJA 2016
Zastosowanie
ochrona
przed
chorobami
Chronione
uprawy
Preparat
Captan 80 WG
Indofil 80 WP
Plantivax
Pyrus 400 SC
Æ str. 6
Æ str. 7
Æ str. 8
Æ str. 11
Æ str. 12
Thiram Granuflo 80 WG
Æ str. 13
Vaxiplant SL
ochrona
przed
szkodnikami
Acaramik 18 EC
Æ str. 14
Æ str. 20
* w trakcie rejestracji
2 | UPRAWY SADOWNICZE 2016
Æ str. 22
Zastosowanie
ochrona
przed
szkodnikami
Preparat
Dimilin 480 SC
Chronione
uprawy
grusza
wiśnia
truskawka*
parch gruszy
gorzka zgnilizna
szara pleśń
1,9 kg/ha
1,9 kg/ha
2,1 kg/ha
jabłoń, grusza
toczyk gruszowiaczek
0,2 l/ha
jabłoń
parch jabłoni
3,0 kg/ha
grusza
miodówki gruszowe
0,375 l/ha
jabłoń
grusza
jabłoń, grusza
truskawka
zaraza ogniowa
0,75 l/ha
śliwa
owocówka śliwkóweczka
0,4 l/ha
jabłoń
przędziorek owocowiec
0,45 l/ha
sady
szerokie spektrum
chwastów jednorocznych
i wieloletnich
3-5 l/ha
jabłoń
- chwasty wrażliwe
w dawce 2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, wiechlina
roczna, starzec zwyczajny;
- chwasty wrażliwe
w dawce 4 l/ha: perz właściwy, tasznik pospolity,
komosa biała;
- chwasty wrażliwe
w dawce 6 l/ha: bodziszek
drobny, mniszek pospolity,
wierzbownica gruczołowata.
2-6 l/ha
Select Super 120 EC
truskawka
- chwasty jednoliścienne
jednoroczne np. prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóż, chwastnica
jednostronna, wiechlina
roczna,
- chwasty jednoliścienne wieloletnie np. perz
właściwy
0,8-2 l/ha
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
truskawka
- chwasty jednoliścienne
jednoroczne np. samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy
- chwasty jednoliścienne wieloletnie np. perz
właściwy
0,4-2 l/ha
parch jabłoni, parch gruszy
szara pleśń
szara pleśń
winorośl
szara pleśń
(z wyjątkiem winorośli stołowych)
jabłoń
parch jabłoni
grusza
parch gruszy
1,0 l/ha
2,0 I/ha
lub 0,1%
2,0 I/ha
lub 0,2%
0,75-2,5 I/ha
lub 0,25%
drobna plamistość liści
kędzierzawość liści brzoskwini
1,2 kg/ha
1,3 kg/ha
jabłoń
parch jabłoni, szara pleśń
3 kg/ha
brzoskwinia
kędzierzawość liści brzoskwini
3 kg/ha
truskawka
szara pleśń
4 kg/ha
truskawka
szara pleśń, mączniak
prawdziwy, biała plamistość liści truskawki,
czerwona plamistość liści
truskawki
1,0 l/ha
grusza
miodówka gruszowa
plamista
przędziorek chmielowiec
0,75 l/ha
truskawka
zwójki liściowe*
Zoom 110 SC
zwalczanie
chwastów
w sadzie
Kosmik 350 SL
Raptor 263 SC
Æ str. 26
Æ str. 28
Æ str. 29
Æ str. 30
1,2 l/ha
0,5 l/ha
jabłoń
mszyca jabłoniowa
100 g/ha
150 g/ha
grusza
mszyca jabłoniowo-babkowa
miodówka gruszowa
0,3 l/ha
0,375 l/ha
pordzewiacz jabłoniowy*
1 kg/ha
1 kg/ha
wiśnia
brzoskwinia
owocówka jabłkóweczka
Zalecana
dawka/
stężenie
1,9 kg/ha
Æ str. 24
jabłoń
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
parch jabłoni, choroby
przechowalnicze*
malina, jeżyna
Apacz 50 WG
Zalecana
dawka/
stężenie
jabłoń
jeżyna, malina
Syllit 65 WP
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
Æ str. 31
150 g/ha
* w trakcie rejestracji
UPRAWY SADOWNICZE 2016 | 3
Zastosowanie
odkażanie
gleby
Preparat
Basamid 97 GR
zapobieganie Topper 10 ST
przedzbiorczemu
opadaniu
owoców
wzrost
wysokości
i jakości
plonów
Asahi SL
Æ str. 33
Æ str. 36
Chronione
uprawy
Zwalczane organizmy/
zalecenia stosowania
uprawy w gruncie choroby powodowane
przez grzyba Fusarium
spp., Phytophtora cactorum i Verticilium dahliae
Zalecana
dawka/
stężenie
500 kg/ha
uprawy pod
osłonami
choroby powodowane
przez grzyba Fusarium
spp., Verticilium ssp.
i Colletotrichum
jabłoń
zapobieganie przedzbiorczemu opadaniu owoców,
poprawa wybarwienia
owoców
15-20
tabletek/ha
grusza
zapobieganie przedzbiorczemu opadaniu owoców
10-15
tabletek/ha
jabłoń, truskawka,
wzrost wegetatywny, rozwój generatywny, wyższa
produkcja biomasy, lepsza
tolerancja roślin na czynniki stresowe
0,6 l/ha
Æ str. 38 wiśnia, malina,
porzeczka czarna,
grusza, czereśnia,
śliwa, agrest,
borówka wysoka,
aronia
Ochrona
przed chorobami
4 | UPRAWY SADOWNICZE 2016
Zalety
nn Wysoka skuteczność
potwierdzona przez
ponad 5.000 doświadczeń
wykonanych na świecie
w wielu uprawach.
nn Niezawodność w różnych
warunkach pogodowych
czy fazach rozwojowych
rośliny potwierdzona przez
niezliczoną ilość skutecznych
zabiegów wykonanych przez
sadowników.
nn Odporność na zmywanie dzięki
bardzo dobrym właściwościom
pokrywania liści.
nn Łatwość mieszania z wieloma
środkami ochrony roślin
dzięki doskonałej formulacji
Captan 80 WG. Zapewnia to
idealne rozwiązanie w strategii
ochrony sadów przed rasami
odpornymi na parcha jabłoni.
nn Bezpieczeństwo dla roślin
– najbardziej bezpieczny
fungicyd w kategorii
fungicydów kontaktowych
niezależnie od fazy rozwojowej
roślin, w której jest stosowany.
Brak negatywnych skutków
stosowania (np. oparzenia
liści i kwiatów, ordzawienia
owoców itp.
nn Zalecany do integrowanej
produkcji – niska toksyczność
dla fauny pożytecznej.
nn Bezpieczeństwo dla operatora
– brak pylenia, brak
rozważania i niepotrzebnego
kontaktu ze środkiem bezpośrednie wsypywanie do
beczki opryskiwacza.
nn Szerokie zastosowanie w wielu
uprawach na całym świecie.
Indofil
Captan
80 WG
80 WP
Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych.
Sposób działania
Wielokierunkowy mechanizm działania na metabolizm grzyba
zapobiega pojawieniu się odporności na Captan. Nie wywołuje
też krzyżowej odporności na inne fungicydy. Środek można stosować w ciągu całego okresu wegetacji. Może być stosowany
interwencyjnie do 36 godzin po infekcji.
Zalecenia stosowania
Uprawa
Choroba
jabłoń
parch jabłoni
1,9 kg/ha do 36 godzin po
infekcji
choroby
przechowalnicze
jabłek*
1,9 kg/ha stosować jednorazowo
na cztery tygodnie
przed planowanym
zbiorem
grusza
parch gruszy
1,9 kg/ha do 36 godzin po
infekcji
wiśnia
gorzka zgnilizna
1,9 kg/ha od fazy opadania płatków kwiatowych
truskawka* szara pleśń
Dawka
Termin stosowania
2,1 kg/ha stosować zapobiegawczo od początku do
końca fazy kwitnienia
* w trakcie rejestracji
Karencja (okres od dnia ostatniego
zabiegu do dnia zbioru):
jabłoń, grusza – 28 dni,
wiśnia – 21 dni.
Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, roślin sadowniczych i warzywniczych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco
na rozwój przędziorków.
Sposób działania
Substancja aktywna fungicydu Indofil 80 WP – mankozeb wykazuje szerokie spektrum działania zapobiegawczego w ochronie przed różnymi chorobami grzybowymi. Mankozeb zaburza
działanie wielu enzymów w komórkach grzybów, ponieważ
wchodzi w reakcje z grupami tiolowymi (-SH). W badaniach
naukowych potwierdzono hamujący wpływ mankozebu na co
najmniej 6 kluczowych dla funkcjonowania komórek grzybów
szlaków metabolicznych. Wielokierunkowy mechanizm działania zapewnia brak ryzyka pojawienia się odporności wśród patogenów pomimo wieloletniej obecności na rynku i szerokiego
zakresu stosowania. Co ważne, mankozeb jest bezpieczny dla
ludzi i zwierząt, ponieważ w wodzie i glebie jest szybko rozkładany. Substancja ta nie wykazuje również fitotoksyczności
względem roślin uprawnych.
Zalecenia stosowania
Uprawa Choroba
jabłoń
parch
jabłoni
Dawka
3,0 kg/ha
Zalety
nn Wielokierunkowy mechanizm
działania mankozebu.
nn Brak ryzyka pojawienia się
odporności wśród patogenów.
nn Nie wykazuje fitotoksyczności
względem roślin uprawnych.
nn Bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
Termin stosowania
Stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy
osiągnięcia przez owoce 90%
typowej wielkości; zabieg należy
wykonać zgodnie z harmonogramem prognozy wystąpienia
parcha jabłoni.
Uwagi:
Preparatu Indofil 80 WP nie należy mieszać z siarczanem wapnia.
Parch jabłoni
Karencja (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru):
jabłoń – 35 dni.
Substancja aktywna:
kaptan – 80%
6 | FUNGICYD | CAPTAN 80 WG
Substancja aktywna:
mankozeb – 80%
INDOFIL 80 WP | FUNGICYD | 7
Środek ochrony roślin wzmacniający odporność roślin uprawnych na patogeny.
Preparat stosowany jest nalistnie, w roślinie wykazuje działanie systemiczne. Przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową.
Sposób działania
Po zastosowaniu środka Plantivax rośliny wytwarzają naturalne
mechanizmy obronne przed patogenami: białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych.
Na podstawie badań w warunkach kontrolowanych, w których
dokonywano sztucznych infekcji, można stwierdzić, że Plantivax
jest skuteczny, jeżeli został zastosowany na 4 do 14 dni przed infekcją, ale optymalny poziom ochrony uzyskano, gdy zabieg był
wykonany 10 dni przed infekcją.
Plantivax SL
UGAŚ
ZARAZĘ OGNIOWĄ!
Zalety
nn Całkowite bezpieczeństwo
dla roślin, tzn. nie uszkadza
kwiatów, nie powoduje
ordzawień liści ani zawiązków
(w przeciwieństwie do
preparatów miedziowych).
nn Wysoka skuteczność: infekcje
wczesne > 60%, infekcje
późne – średnio >70%.
nn Brak odporności patogenów
(jak to ma miejsce
w przypadku antybiotyków).
nn Możliwość łącznego
stosowania z innymi środkami
ochrony roślin.
nn Brak pozostałości po
zastosowaniu środka Plantivax.
Zalecenia stosowania
Uprawa Choroba
jabłoń
grusza
Dawka
zaraza
0,75 l/ha (nie ma potrzeogniowa by zwiększania dawki,
bo nie zwiększa to
skuteczności działania)
8 | FUNGICYD | PLANTIVAX
Plantivax SL musi być
stosowany zapobiegawczo! od fazy zielonego pąka do końca
fazy kwitnienia
Uwagi:
W trakcie badań rejestracyjnych jest zwalczanie parcha jabłoni
(infekcje wtórne), a także choroby przechowalnicze. W krajach
europejskich laminaryna jest zarejestrowana między innymi do
walki z mączniakiem prawdziwym.
1. Zalecenia stosowania w trakcie kwitnienia
Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10 dni.
Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia. Zabieg wykonany w fazie, gdy opadły wszystkie płatki ma kluczowe znaczenie w ochronie przed późniejszymi infekcjami.
konieczny
zabieg
w zależności
od długości kwitnienia
10 dni
Substancja aktywna:
laminaryna – 5% (45 g/l)
Termin stosowania
zielony pąk
konieczny
zabieg
10 dni
koniec opadania płatków
Plantivax w praktycznej strategii zwalczania zarazy ogniowej:
Preparaty miedziowe – 2 pierwsze zabiegi wraz z ochroną przed
parchem jabłoni, później w obniżonych dawkach do stadium
zielonego pąka.
Plantivax – od zielonego/różowego (białego) pąka co 10 dni
w trakcie kwitnienia, nie zapominając o bardzo ważnym zabiegu w trakcie opadania płatków. Po kwitnieniu w warunkach
sprzyjających infekcji należy kontynuować zabiegi.
Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie ochrony o inne produkty
stosowane w praktyce.
Warunki wystąpienia infekcji
zarazą ogniową:
nn Faza rozwojowa jabłoni
i gruszy: kwitnienie
i początek wzrostu pędów
nn Wilgotność: >80% (deszcz,
mgła, rosa)
nn Temp.: 18-30°C
nn Średnia temp. dobowa >15°C:
– infekcja kwiatów >20°C,
– infekcja pędów >13°C
+ deszcz >10 mm
Wyniki doświadczeń
Doświadczenia potwierdzające skuteczność środka Plantivax
w zapobieganiu zarazie ogniowej przeprowadzono w:
Belgii w PCF-Royal Research Station of Gorsem,
USA na uniwersytetach stanowych (Utah, Karolina Północna,
Michigan, California),
Francji w Institut Nacional de la Recherche Agronomique
(INRA) w Angers oraz w Station Agronomique de Vaucluse.
Warunki sprzyjające późnym
infekcjom:
rosnące młode pędy
nn opad >2,5 mm
nn gwałtowne opady połączone
z silnym wiatrem
GRUSZE
Skuteczność Plantivax w zwalczaniu infekcji wczesnych (przed i w trakcie
kwitnienia) – grusze, dośw. Belgia i Francja
Liczba objawów / poletko
Plantivax
2. Zalecenia stosowania w przypadku infekcji późnych
Jeżeli występują warunki sprzyjające późnym infekcjom bądź
mamy do czynienia z odmianami mającymi tendencję do wtórnego kwitnienia, zabiegi należy kontynuować, pamiętając
o tym, że powinny one być powtarzane co 10 dni (z reguły 2-3
zabiegi).
300
średnia
skuteczność 77%
249
200
100
0
57,5
Kontrola (średnia z 4 dośw.)
Plantivax (średnia z 4 dośw.)
skuteczność od 55 do 88%
kwiaty
nn opad >2,5 mm
nn gwałtowne opady połączone
z silnym wiatrem
nn temp. max >24°C
nn temp. min >12°C i temp. max
>21°C
nn temp. min >10°C
i temperatura max >21°C
+ opady
nn temp. min >15°C i temp. max
>18°C + opady
PLANTIVAX | FUNGICYD | 9
Liczba objawów / poletko
Skuteczność Plantivax w zwalczaniu infekcji późnych (po zakończeniu
kwitnienia) – grusze, dośw. Belgia i Francja
1500
średnia
skuteczność 72%
1270
1000
500
349
0
Kontrola (średnia z 2 dośw.)
Plantivax (średnia z 2 dośw.)
skuteczność od 71 do 72%
Pyrus
400 SC
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem oraz winorośli,
truskawek, jeżyny i maliny przed szarą pleśnią. Środek występuje jako koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Działa skutecznie również w niskich temperaturach.
Zalecenia stosowania
Zalety
JABŁONIE
Skuteczność Plantivax w zwalczaniu infekcji – jabłoń, średnia z 4
doświadczeń dośw. Belgia, Francja
133
140
100
73
80
60
34
40
20
średnia
skuteczność
90%
40
średnia
skuteczność
56%
17
3,3
Liczba pędów
z objawami/drzewo
śr. z 4 dośw.
Liczba objawów/poletko
śr. z 4 dośw.
Nasilenie objawów
na liściach
śr. z 4 dośw.
Liczba kwiatostanów z objawami / poletko
Skuteczność Plantivax w zwalczaniu infekcji wczesnych – jabłoń, dośw.
Francja
Zaraza ogniowa na jabłoni
10 | FUNGICYD | PLANTIVAX
Choroba
Dawka
Termin stosowania
jabłoń,
grusza
parch jabłoni,
parch gruszy
1,0 I/ha
od fazy pękania pąków
do końca fazy kwitnienia
truskawka
szara pleśń
2,0 I/ha
(lub 0,1% –
100 ml/
100 I wody)
od początku fazy
kwitnienia do początku
dojrzewania owoców
jeżyna,
malina
szara pleśń
2,0 I/ha
(lub 0,2% –
200 mi /
100 l wody)
od początku fazy
kwitnienia do początku
dojrzewania owoców
zachowując 7 dniowy
okres karencji
średnia
skuteczność
45%
120
0
Uprawa
18
16
15,4
średnia
skuteczność 78%
14
12
10
8
6
3,3
4
2
0
Kontrola (średnia z 3 dośw.)
Plantivax (średnia z 3 dośw.)
skuteczność od 56 do 88%
winorośl
szara pleśń
(z wyjątkiem
winorośli
stołowych)
nn Odporność na zmywanie
przez deszcz, dzięki działaniu
translaminarnemu.
nn Możliwość stosowania
interwencyjnego do 72 godzin
po infekcji.
nn Wysoka skuteczność również
w niskich temperaturach.
nn Szeroka rejestracja jednej
z lepiej działających substancji
aktywnych na szarą pleśń.
nn Zalecany do stosowania w IPO.
0,75-2,5 I/ha dawka środka zalecana
(lub 0,25% – jest w zależności od
250 ml /
fazy rozwojowej roślin
w 100 l
wody)
Uwagi:
1. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
– jabłoń, grusza – 3
– winorośl, truskawka – 2
2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Karencja (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru):
jabłoń, grusza – 56 dni,
truskawki – 3 dni,
jeżyny, maliny – 7 dni,
winogrona – 21 dni.
Parch jabłoni
Substancja aktywna:
pirymetanil – 400 g/l (34,3%)
PYRUS 400 SC | FUNGICYD | 11
Syllit
Thiram Granuflo
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek w formie
proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i jagodników przed chorobami grzybowymi. Środek w formie
granul do sporządzania zawiesiny wodnej.
Zalecenia stosowania
Zalecenia stosowania
65 WP
Zalety
nn Bardzo silne działanie
zapobiegawcze, interwencyjne
(do 48 godz.) oraz
wyniszczające.
nn Niezastąpiony w ochronie
upraw roślin pestkowych.
nn Niezbędny we wczesnym
okresie ochrony dzięki
bardzo wysokiej skuteczności
w niskich temperaturach
(>6°C).
nn Możliwość stosowania na
mokry liść.
nn Zalecany w IPO.
Substancja aktywna:
dodyna – 65% (650 g/kg)
12 | FUNGICYD | SYLLIT 65 WP
80 WG
Uprawa
Choroba
Dawka Termin stosowania
Uprawa
Choroba
Dawka
Termin stosowania
jabłoń
parch
jabłoni
1 kg/ha
jabłoń
parch
jabłoni
3 kg/ha
zapobiegawczo, od fazy różowego pąka co 7-14 dni do początku
fazy dojrzewania owoców i nasion
dwukrotnie w okresie kwitnienia: 1. zabieg podczas pełni
kwitnienia (kiedy 50% kwiatów
jest otwartych i pierwsze płatki
zaczynają opadać), 2. zabieg pod
koniec kwitnienia, kiedy kwiaty
zasychają, a większość płatków
już opadła
zapobiegawczo, od późnej jesieni
do wczesnej wiosny tj. od opadnięcia liści do fazy nabrzmiewania pąków co 7-14 dni
w czasie kwitnienia truskawek:
pierwsze opryskiwanie na
początku kwitnienia (gdy 10%
kwiatów jest w stadium białego
pąka), następne co 7 dni, aż do
momentu, gdy z 10% kwiatów
opadną płatki korony
Zapobiegawczo: środek stosować
od fazy pękania pąka do 60 dni
przed zbiorem.
Interwencyjnie: środek stosować
do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i do
48 godzin w przypadku niskiej
temperatury.
grusza
parch
1 kg/ha Zapobiegawczo: środek stosować
od fazy pękania pąka do 60 dni
gruszy
przed zbiorem.
Interwencyjnie: środek stosować
do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i do
48 godzin w przypadku niskiej
temperatury.
wiśnia
drobna
1,2 kg/ha Środek stosować od fazy
otwarcia pierwszych kwiatów
plamistość
do 2 tygodni przed zbiorem i po
liści
zbiorze.
brzoskwi- kędzierza- 1,3 kg/ha Środek stosować nie później niż
75 dni przed zbiorem: od fazy
nia
wość liści
pękania pąka do fazy opadnięcia
brzoskwini
płatków.
szara
pleśń
brzoskwi- kędzienia
rzawość
liści brzoskwini
truskaw- szara
ka
pleśń
3 kg/ha
4 kg/ha
Uwagi:
1. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
– jabłoń, grusza, wiśnia: 4,
– brzoskwinia: 2.
2.Odstęp pomiędzy zabiegami (jabłoń, grusza, wiśnia, brzoskwinia): 7-10 dni.
3.W celu uniknięcia ordzawień na odmianach wrażliwych jabłoni (np. Golden Delicious) nie stosować środka w trakcie
kwitnienia i do dwóch tygodni po kwitnieniu.
Uwagi:
1. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
– jabłoń: 4,
– brzoskwinia, truskawka: 3.
2.Odstęp pomiędzy zabiegami (jabłoń, grusza, wiśnia, brzoskwinia): 7-14 dni.
3. Środek słabiej działa w niskich temperaturach.
4. Badania wskazują, że stosowany w uprawie truskawki na szarą pleśń ogranicza także czerwoną plamistość (Diplocarpon
earlianum), białą plamistość (Mycosphaerella fragariae) oraz
antraknozę truskawki (Colletotrichum fragariae).
Karencja (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru):
jabłoń, grusza – 60 dni,
wiśnia – 14 dni,
brzoskwinia – 75 dni.
Karencja (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru):
jabłoń – 35 dni,
brzoskwinia – 42 dni,
truskawki – 7 dni.
Zalety
nn Bardzo dobra przyczepność
i doskonałe pokrycie
opryskanej rośliny.
nn Wygodna i bezpieczna
granulowana formulacja.
nn Doskonały preparat
kontaktowy do
naprzemiennego stosowania
w strategii
antyodpornościowej.
nn Świetnie sprawdza się
w trakcie kwitnienia jabłoni
w ochronie również przed
szarą pleśnią.
nn Stosowany w uprawie
truskawki na szarą pleśń
ogranicza także czerwoną
plamistość, białą plamistość
oraz antraknozę truskawki.
Substancja aktywna:
tiuram – 80% (800 g/kg)
THIRAM GRANUFLO 80 WG | FUNGICYD | 13
Vaxiplant
Doświadczenia poletkowe Firma Martin Feldversuchswesen,
Niemcy 2011, odm. Anita.
Pozostałości
s.a. fungicydów
w owocach truskawki
(μg/kg)
SL
Szczepionka dla roślin – nowa metoda ochrony
Środek ochrony roślin do stosowania zapobiegawczego
w ochronie truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem
prawdziwym, białą i czerwoną plamistością liści truskawki.
Zastosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne.
Vaxiplant SL
Zalety
nn Brak pozostałości, brak
karencji – preparat może być
stosowany w trakcie zbiorów.
nn Zmniejszenie poziomu
pozostałości śor w plonie oraz
ograniczenie ilości różnych
wykrywanych substancji
aktywnych.
nn Obniżenie ryzyka powstania
ras odpornych patogenów
poprzez zmniejszenie liczby
zabiegów tradycyjnymi
fungicydami.
nn Brak widocznych osadów na
owocach oraz innych częściach
roślin.
nn Jest całkowicie bezpieczny
dla stosującego, konsumenta
i środowiska naturalnego.
Vaxiplant
Substancja aktywna:
laminaryna (1,3 β-glukan) – 5%
14 | FUNGICYD | VAXIPLANT SL
Mechanizm działania
Rośliny mają własne mechanizmy obronne, również przed porażającymi je patogenami (grzyby, bakterie, wirusy, mikoplazmy,
wiroidy). Są one uruchamiane w momencie infekcji, niestety
często jest już za późno na efektywną obronę, co skutkuje stratami w plonie.
Vaxiplant SL to innowacyjne podejście do ochrony roślin
przed chorobami. Po zastosowaniu preparatu roślina skutecznie broni się sama przed atakiem patogenów. Warunkiem jest zastosowanie środka przed infekcją, czyli zapobiegawczo.
Laminaryna, substancja aktywna Vaxiplantu, uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie, podobnie jak dzieje się
to po zastosowaniu szczepionki u ludzi lub zwierząt. Oczywiście
ludzie i zwierzęta mają daleko bardziej rozwinięty układ odpornościowy i użyte porównanie ma na celu tylko przybliżenie samej istoty działania preparatu. Takie działanie Vaxiplantu wynika z podobieństwa budowy cząsteczki substancji aktywnej preparatu
– laminaryny do substancji powstających w trakcie kontaktu
roślina-patogen. W efekcie w roślinie następuje synteza szeregu substancji o charakterze obronnym, np. fitoaleksyn, białek
PR (białka związane z patogenezą – naturalnie syntetyzowane w roślinie w odpowiedzi na atak patogena). Następuje też
wzmocnienie „pierwszej linii obrony”, czyli ścian komórkowych
poprzez ich lignifikację. Roślina jest gotowa do odparcia ataku
po około 2 dniach od zastosowania preparatu. Odporność ta nie
ma charakteru trwałego, z reguły stan ten utrzymuje się przez
10-14 dni, dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów lub
stosowanie w programie ochrony przemiennie z fungicydami.
Co ciekawe, odporność ta ma charakter ogólny, tzn. jest skierowana przeciwko różnym patogenom, tym niemniej w przypadku niektórych chorób, które rozwijają się bardzo szybko, jak
również w przypadku wysokiego nasilenia choroby, Vaxiplant
powinien być włączony do programu ochrony fungicydowej.
Udział szczepów
odporych B. cinerea
na s.a. wybranych
fungicydów (%)
0
19
= brak
zabiegów
fungicydowych
0
52
11
19
Program
standardowy
180
35
390
73
490
46
Kontrola
(1 x boskalid +
piraklostrobina,
3 x cyprodynil +
fludioksonil)
Fungicydy
standardowe + 100
Vaxiplant
(1 x boskalid +
73
piraklostrobina,
1 x cyprodynil +
fludioksonil
+ Vaxiplant SL)
boskalid
fludioksonil
100%
136%
39
46
120
cyprodynil
Wzrost plonu
truskawek (%)
Kontrola 100%
Vaxiplant SL wpływa na
ograniczenie poziomu pozostałości
substancji aktywnych ŚOR
w owocach oraz obniża ryzyko
powstania odporności wśród
patogennych grzybów, np. Botrytis
cinerea, utrzymując plon na
poziomie ochrony standardowymi
fungicydami.
136%
25
plon
Dzięki zastąpieniu dwóch zabiegów (cyprodynil+fludioksonil)
z programu standardowego preparatem Vaxiplant możliwe
było:
1. istotne ograniczenie pozostałości cyprodynilu i fludioksonilu
w owocach,
2.utrzymanie udziału szczepów odpornych B. cinerea na poziomie zbliżonym do plantacji nietraktowanej fungicydami,
3. uzyskanie plonu porównywalnego do programu standardowego, w którym zastosowano dwukrotnie więcej zabiegów
fungicydami.
Skórzasta zgnilizna owoców
Zalecenia stosowania
Uprawa
Choroba
Dawka Termin stosowania
1,0 l/ha
truskawka szara pleśń, mączniak prawdziwy,
biała plamistość liści
truskawki, czerwona plamistość liści
truskawki
Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi
wykonywać co 7-10 dni.
Szara pleśń
VAXIPLANT SL | FUNGICYD | 15
Unikalny mechanizm działania preparatu Vaxiplant SL sprawia,
że stanowi on wartościowe uzupełnienie tradycyjnego programu ochrony fungicydowej w uprawie truskawki. Szczególnie
zalecamy następujące strategie włączenia Vaxiplantu do programu ochrony truskawki:
1.Strategia komplementarności – Vaxiplant stanowi uzupełnienie standardowego programu ochrony i zwiększa
jego skuteczność.
Cel – zwiększenie skuteczności
tradycyjnego programu bez
zwiększenia ryzyka wykrycia
pozostałości substancji ŚOR.
Standard
Fungicyd 1
Fungicyd 2
Fungicyd 3
Standard
+ Vaxiplant SL
Fungicyd 1
Fungicyd 2
Fungicyd 3
Początek kwitnienia
Koniec
kwitnienia
Vaxiplant SL
Vaxiplant SL
Vaxiplant SL
Wzrost owoców
Zbiór
% owoców z objawami szarej pleśni % owoców z objawami szarej pleśni
po 48 h przechowywania – plantacje
w trakcie zbioru – plantacje
produkcyjne (Polska 2013)
produkcyjne (Polska 2013)
15
20
15
10,0
10
10
8,0
5
5
0
12,7
14,5
program
standardowy
(3-5 zabiegów
fungicydowych)
program
standardowy
+ Vaxiplant
(3-4 zabiegi)
0
program
standardowy
(3-5 zabiegów
fungicydowych)
program
standardowy
+ Vaxiplant
(3-4 zabiegi)
Średni wynik z 9 (ocena w trakcie zbiorów) lub 8 (ocena po przechowywaniu)
doświadczeń. Odmiany: Honeoye, Marmolada, Elsanta i Darselect
Vaxiplant poprawia również skuteczność standardowego programu ochrony w przypadku innych chorób truskawki – mączniaka prawdziwego i białej plamistości liści truskawki.
% liści z objawami chorób – plantacje produkcyjne (Polska 2013)
40
36,4
26,7
30
Fungicydy standardowe są
stosowane tylko w trakcie
kwitnienia i zawiązywania owoców,
zabiegi Vaxiplantem zaś w okresie
wzrostu i dojrzewania owoców oraz
w trakcie zbiorów.
Standard
Fungicyd 1
Fungicyd 2
Fungicyd 3
Fungicyd 4
Standard
+ Vaxiplant SL
Fungicyd 1
Fungicyd 2
Fungicyd 3
Fungicyd 4
20
Vaxiplant SL
Vaxiplant SL
10
0
Początek kwitnienia
Koniec
kwitnienia
Wzrost owoców
Zbiór
16,7
9,2
mączniak prawdziwy
biała plamistość
program
standardowy
(3-5 zabiegów
fungicydowych)
program
standardowy
+ Vaxiplant
(3-4 razy)
Biała plamistość liści
Średni wynik z 8 doświadczeń. Odmiany: Honeoye, Marmolada, Elsanta
i Darselect . Ocenę wykonano tuż po zakończeniu zbiorów.
Oczywiście możliwe jest też wykonanie większej liczby zabiegów preparatem Vaxiplant SL, a także dodanie Vaxiplantu np.
do ostatniego zabiegu fungicydowego.
% owoców z objawami szarej pleśni w trakcie zbioru – doświadczenia
poletkowe (Dania, Niemcy 2011)
20
17,1
15
10
5
0
Szara pleśń
16 | FUNGICYD | VAXIPLANT SL
5,3
kontrola (bez zabiegów program standardowy
fungicydowych)
(4 zabiegi fungicydowe)
4,3
program standardowy
+ Vaxiplant x 2
Średni wynik z 4 doświadczeń. Odmiany truskawki: Anita i Sonata. Program standardowy – 4
zabiegi preparatami zawierającymi boskalid + piraklostrobinę oraz cyprodynil + fludioksonil.
VAXIPLANT SL | FUNGICYD | 17
Cel – uzyskanie porównywalnego
poziomu ochrony przy
jednoczesnym zmniejszeniu
poziomu pozostałości substancji
aktywnych ŚOR i ryzyka
wystąpienia odporności sprawcy
szarej pleśni na powszechnie
stosowane fungicydy.
Fungicydy standardowe są
stosowane tylko w trakcie kwitnienia
i zawiązywania owoców. Strategia
ma na celu zastąpienie fungicydów
przez zabieg Vaxiplantem
w okresie poprzedzającym zbiór
oraz kontynuowanie stosowania
Vaxiplantu w trakcie zbiorów.
2.Strategia substytucji – Vaxiplant zastępuje niektóre zabiegi fungicydowe, co pozwala ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych fungicydów w owocach.
Standard
Fungicyd 1
Fungicyd 2
Fungicyd 3
Fungicyd 4
Standard
+ Vaxiplant SL
Fungicyd 1
Fungicyd 2
Fungicyd 3
Vaxiplant SL
Początek kwitnienia
Koniec
kwitnienia
Vaxiplant SL
Wzrost owoców
Vaxiplant SL
Zbiór
Oczywiście w zależności od warunków pogodowych sprzyjających wystąpieniu infekcji możliwe jest zastąpienie większej
liczby zabiegów wykonywanych fungicydami przez Vaxiplant.
% owoców z objawami szarej pleśni w trakcie zbioru – doświadczenia
poletkowe (Włochy, Dania 2010-2011)
20
15
14,5
10
5
0
3,1
kontrola (bez zabiegów
fungicydowych)
3,6
program standardowy program standardowy
(4 zabiegi)
(3 zabiegi) + Vaxiplant x3
Średni wynik z 5 doświadczeń. Program standardowy – 4 zabiegi preparatami
zawierającymi boskalid + piraklostrobinę oraz cyprodynil + fludioksonil.
Ochrona
przed szkodnikami
18 | FUNGICYD | VAXIPLANT SL
Acaramik
018 EC
Środek owadobójczy i przędziorkobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów
szkodliwych w sadach i przędziorków w uprawach pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.
Sposób działania
Zalety
nn Wysoka skuteczność
w zwalczaniu miodówek,
również tych odpornych na
insektycydy z innych grup
chemicznych.
nn Brak fitotoksycznego działania
na faunę pożyteczną,
ograniczającą populację
miodówki w sadzie.
nn Substancja aktywna –
abamektyna należy do
nowej grupy chemicznej, co
zapewnia skuteczniejszą walkę
ze szkodnikiem i utrudnia
wytworzenie ras odpornych
na dotychczas stosowane
substancje.
Substancja aktywna:
abamektyna – 18 g/l środka
20 | INSEKTYCYD | ACARAMIK 018 EC
Acaramik 18 EC wykazuje działanie zarówno owadobójcze, jak
i roztoczobójcze. Na owady działa żołądkowo i słabiej kontaktowo, a w roślinie wgłębnie (najlepiej pobierany jest przez młode
liście).
Preparat wnika do rośliny w ciągu 6-8 godzin, dzięki temu nie
pozostaje na roślinie i nie zagraża faunie pożytecznej.
Abamektyna należy do związków określanych jako laktony
makrocykliczne. Mechanizm działania polega na zaburzeniu
funkcjonowania układu nerwowego szkodnika. Wizualnym
efektem działania abamektyny jest paraliż szkodnika, następujący najpóźniej po kilku godzinach od zastosowania preparatu.
Szkodniki przestają żerować w ciągu maksymalnie kilku godzin
od zastosowania preparatu, natomiast najwyższą śmiertelność
notuje się po kilku dniach od zastosowania abamektyny.
Zalecenia stosowania
Uprawa
Szkodnik
Dawka Termin stosowania
grusza
miodówka
gruszowa
plamista
0,75 l/ha opryskiwać po okresie kwitnienia i zauważeniu pierszych
objawów uszkodzeń
truskawka przędziorek
chmielowiec
malina,
jeżyna
1,2 l/ha opryskiwać po zauważeniu
szkodnika
0,5 l/ha
Uwagi:
1. W Unii Europejskiej abamektyna jest stosowana również do
zwalczania szpecieli żerujących na gruszach.
2. Oprysk najlepiej wykonać bardzo wczesnym wieczorem lub
w nocy, aby substancja aktywna nie była narażona na działanie promieniowania UV.
3. Do cieczy roboczej warto dodać adiuwant np. Superam 10 AL,
szczególnie gdy pędy i liście są już pokryte spadzią.
4. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
– grusza, truskawka: 1
– malina jeżyna: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka, kolejne co 10 dni.
Liczba zabiegów zależy od długości kwitnienia. Zabieg wykonany w fazie, gdy opadły wszystkie płatki ma kluczowe znaczenie w ochronie przed późniejszymi infekcjami.
Okres karencji (okres od ostatniego zabiegu do zbioru):
grusza – 28 dni,
truskawka, malina, jeżyna – 3 dni.
Przędziorek chmielowiec
ACARAMIK 018 EC | INSEKTYCYD | 21
Apacz
50 WG
Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie
działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.
Unikalny sposób działania w roślinie
i w organizmie szkodnika
Na opryskanej roślinie Apacz 50 WG działa układowo oraz
powierzchniowo. Substancja aktywna po zabiegu szybko
wnika i doskonałe przemieszcza się w roślinie we wszystkich kierunkach, częściowo jednak pozostaje na opryskanej
powierzchni. Przemieszczając się chlotianidyna dociera do
wszystkich, a szczególnie tych najmłodszych, najbardziej zagrożonych części rośliny oraz do nieopryskanych niżej położonych liści.
Zalety
nn Długi, 3-4-tygodniowy okres
ochrony sadów.
nn Skuteczne zwalczenie
szkodników odpornych na
insektycydy z innych grup
chemicznych.
nn Wysoka skuteczność działania
przy niskich dawkach.
nn Mała toksyczność dla ssaków
i środowiska jak również niska
fitotoksyczność dla upraw.
nn Skuteczność w różnych
warunkach pogodowych,
w szerokim zakresie temperatur.
nn Wygodna forma użytkowa
środka w postaci granul
do sporządzania zawiesiny
wodnej.
Substancja aktywna:
chlotianidyna – 50%
22 | INSEKTYCYD | APACZ 50 WG
Apacz 50 WG niezależnie od drogi wnikania do organizmu
owada:
– kontaktowo – poprzez oskórek i nabłonek,
– żołądkowo – poprzez przewód pokarmowy,
– oddechowo – przez system tchawek,
docelowo wnika do komórek nerwowych – neurotoksyna.
Po jego zastosowaniu w pierwszym etapie obserwujemy
zwiększoną ruchliwość (nadwzbudzenie) owada, a w następnym paraliż i śmierć. Żerowanie szkodnika zostaje zahamowane nawet wówczas, kiedy dawka środka była niższa od
dawki letalnej (powodującej śmierć szkodnika).
Doświadczenia naukowe i wdrożeniowe wykazały doskonałą
skuteczność insektycydu Apacz 50 WG w zwalczaniu mszycy
jabłoniowej (Aphis pomi) i jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea) w 3 dni po zabiegu opryskiwania. W trakcie dalszych
obserwacji, prowadzonych nawet 28 dni po zabiegu nie stwierdzono występowania żywych mszyc na liściach.
Zalecenia stosowania
Uprawa Szkodnik
Dawka
Termin stosowania
jabłoń
mszyca
jabłoniowa
100 g/ha
mszyca
jabłoniowo-babkowa
150 g/ha
miodówka
gruszowa
150 g/ha
opryskiwać w momencie pojawienia się pojedynczych kolonii
mszyc i miodówek w okresie
gdy owoce osiągną wielkość
około 20 mm do fazy, gdy
owoce osiągną 70% typowej
wielkości
grusza
Miodówka gruszowa
Uwagi:
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Okres karencji (okres od ostatniego zabiegu do zbioru):
jabłoń – 21 dni,
grusza – 21 dni.
Mszyca jabłoniowa
Mszyca jabłoniowo-babkowa, zwinięte liście i zniekształcone zawiązki
APACZ 50 WG | INSEKTYCYD | 23
Dimilin
480 SC
Środek owadobójczy, przeznaczony do zwalczania larw
szkodników gryzących i ssących w roślinach sadowniczych
oraz larw muchówek w pieczarce. Wykazuje działanie żołądkowe oraz kontaktowe działanie jajobójcze. Środek działa
jako inhibitor syntezy chityny. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zalecenia stosowania
Zalety
nn Selektywny dla owadów
pożytecznych.
nn Zalecany w integrowanych
programach ochrony roślin.
Uprawa Szkodnik
Dawka
Termin zabiegu
jabłoń
0,3 l/ha
w okresie intensywnego lotu
motyli i składania jaj; od fazy
gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10
mm do fazy gdy owoc osiągną
70 % typowej wielkości.
Dokładny termin zabiegu
najlepiej ustalić na podstawie
obserwacji odłowu motyli w
pułapkach feromonowych
owocówka
jabłkóweczka
zwójki
liściowe*
0,375 l/ha w okresie wylęgania się gąsienic, od końca fazy kwitnienia
do fazy, gdy owoce osiągają
70% typowej wielkości
pordzewiacz
jabłoniowy*
0,375 l/ha od końca fazy kwitnienia do
fazy, gdy owoce osiągają 70%
typowej wielkości
jabłoń, toczyk
grusza gruszowiaczek
grusza
miodówki
gruszowe
śliwa
owocówka
śliwkóweczka
Larwy miodówki gruszowej
Substancja aktywna:
diflubenzuron – 480 g/l środka
24 | INSEKTYCYD | DIMILIN 480 SC
*w trakcie rejestracji
0,2 l/ha
Uwagi:
1. Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów w sezonie.
2. Dimilin w innych krajach zalecany jest również do zwalczania: wzdymacza gruszowego, znamionówki tarniówki, szkodników minujących liści.
3. W celu podniesienia skuteczności zabiegów, środek Dimilin
480 SC można stosować łącznie z adiuwantem Silwet Gold
(w stężeniu 0,015%).
Skuteczność działania Dimilinu 480 SC na zwójki liściowe i pordzewiacza
jabłoniowego
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
91,7%
88,9%
80,2%
Zwójki liściowe
(IS Skierniewice 2010)
Dimilin 480 SC
76,7%
Pordzewiacz jabłoniowy
(IS Skierniewice 2009)
indoksakarb
fenpiroksymat
Okres karencji (okres od ostatniego zabiegu do zbioru):
jabłoń, grusza, śliwa – 14 dni.
Zwójki liściowe
zabieg wykonać na pierwsze pokolenie szkodnika w
okresie przekwitania zimowych
odmian jabłoni lub według
sygnalizacji lotu motyli
0,375 l/ha zabiegi wykonywać w okresie
maksimum składania jaj i
początku wylęgania się larw:
1. przed kwitnieniem grusz 2.
po kwitnieniu albo w drugiej
lub trzeciej dekadzie czerwca
do fazy, gdy owoc osiąga 80%
typowej wielkości
0,4 l/ha
zabieg wykonać w okresie
intensywnego lotu motyli i
składania jaj
Owocówka jabłkóweczka
DIMILIN 480 SC | INSEKTYCYD | 25
Zoom
110 SC
Środek przędziorkobójczy o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania różnych stadiów rozwojowych przędziorka: jaj zimowych, jaj letnich, nimf i larw.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Zalety
nn Nowa substancja aktywna
(etoksazol) i grupa chemiczna.
nn Brak odporności krzyżowej
ze środkami z innych grup
chemicznych.
nn Wysoka skuteczność działania
na różne stadia rozwojowe
przędziorków.
nn Zakłócenie procesu linienia
nimf i larw.
nn Działanie jajobójcze.
nn Sterylizacja dorosłych samic
i ograniczenie ich rozrodczości.
nn Działanie na roślinie
powierzchniowe i dodatkowo
translaminarne (wgłębne
i lokalnie systemiczne).
nn Wysoka odporność na
zmywanie.
nn Długotrwały okres działania
(20-50 dni).
nn Bezpieczeństwo dla owadów
pożytecznych.
nn Możliwość stosowania
w programach Integrowanej
Produkcji Owoców.
nn Brak działania fitotoksycznego.
Uprawa Szkodnik
jabłoń
Dawka Termin stosowania
przędziorek 0,45 l/ha początek wylęgania się larw z jaj,
gdy zostanie przekroczony próg
owocowiec
ekonomicznej szkodliwości
Uwagi:
1. W innych krajach europejskich Zoom 110 SC posiada również
rejestrację w uprawie gruszy, śliwy, moreli, nektarynki i truskawki.
2. Opryskiwać należy całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
3. Pierwszy termin stosowania – zwalczenie jaj zimowych i wylęgających się z nich larw (od fazy zielonego do fazy różowego pąka jabłoni).
4. Drugi termin stosowania – zwalczanie jaj i larw letniego pokolenia szkodnika (w okresie wzrostu zawiązków owocowych
w mieszankach zbiornikowych z akarycydami zwalczającymi
dorosłe osobniki przędziorków).
5. Środek Zoom 110 SC można stosować łącznie z surfaktantem
Silwet L-77 840 AL w dawce 0,125 l/ha.
Blisko 100% skuteczności ponad miesiąc od zabiegu
Liczebność przędziorków
110 SC
Zalecenia stosowania
350
300
250
200
150
100
50
0
302
263
187
187
11,8
0
4. 07
24. 07
12. 08
Data lustracji
Substancja aktywna:
etoksazol – 110 g/l (10,68%)
26 | INSEKTYCYD | ZOOM 110 SC
Zoom 110 SC
kontrola
Karencja (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru):
jabłoń, grusza – 42 dni.
Zwalczanie
chwastów
Kosmik
Raptor
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania
perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).
Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do
zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.
360 SL
Sposób działania
Zalety
nn Szerokie spektrum
zwalczanych chwastów.
nn Możliwość użycia niemal
w ciągu całego okresu
wegetacji.
nn Szybkie i skuteczne działanie.
Kosmik 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin: liście, zielone
pędy i niezdrewniałą korę, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.), powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania
środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10
dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około
3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz
silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty powinny znajdować się w czasie intensywnego wzrostu i pełnego rozwoju zdrowych, zielonych liści:
perz wysokość: 10-25 cm i w pełni wykształcone co najmniej
3-4 liście;
jednoroczne chwasty jednoliścienne: co najmniej 5 cm wysokości;
chwasty dwuliścienne: w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
Zalecenia stosowania
Uprawa
Dawka Termin stosowania
sady
3-5 l/ha Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni
na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego
wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia
występujących gatunków chwastów.
Uwagi:
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
Opryskiwać używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy nie dostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę
drzew.
Substancja aktywna:
glifosat – 360 g/l środka
28 | HERBICYD | KOSMIK 360 SL
263 SC
Sposób działania
Raptor 263 SC jest dolistnym herbicydem, zawierającym dwie substancje czynne. Glifosat jest pobierany przez zielone części chwastów, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej
części podziemnych (korzeni, rozłogów), powodując ich zamieranie.
Pyraflufen etylowy powoduje dużą wrażliwość chwastów na
światło, a w rezultacie szybkie ich zasychanie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 3-5 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie
chwastów następuje po około 2-3 tygodniach od wykonania
zabiegu. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Zalety
nn Szybkie działanie.
nn Skuteczne zwalczanie
wierzbownicy i chwastów
trudno zwalczanych przez
glifosat.
Zalecenia stosowania
Zwalczane chwasty:
wrażliwe w dawce 2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, starzec zwyczajny;
wrażliwe w dawce 4 l/ha: perz właściwy, tasznik pospolity,
komosa biała;
wrażliwe w dawce 6 l/ha: bodziszek drobny, mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata.
Uprawa
Dawka Termin stosowania
jabłoń
2-6 l/ha Stosować na zielone chwasty, w okresie ich intensywnego wzrostu, wybierając dawkę potrzebną
do zniszczenia występujących gatunków. Zabieg
można wykonywać od początku fazy rozwoju liści
do końca fazy rozwoju owoców, gdy osiągają one
90% typowej wielkości.
Uwagi:
1. W sadach, w których stosowano Raptor 263 SC, można uprawiać wszystkie rośliny.
2. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe jabłoni.
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie
przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew.
Substancja aktywna
glifosat – 261 g/l (22,89%),
pyraflufen etylowy – 1,71 g/l
(0,15%)
RAPTOR 263 SC | HERBICYD | 29
Select Super
120 EC
Środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony
do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych
chwastów jednoliściennych (po wschodach).
Sposób działania
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo
szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni
i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie,
a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów widoczne
już po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost
chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu
nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
Zalety
Zalecenia stosowania
nn Ze względu na szybkie
działanie chwastobójcze,
Select Super skuteczny jest
w zwalczaniu chwastów
jednorocznych.
nn Wysoka skuteczność
zwalczania wiechliny rocznej
w dawce 2 l/ha.
Zwalczane chwasty:
chwasty jednoroczne, np. prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, w fazie rozwojowej 2-5 liści, w dawce 0,8 l/ha;
chwasty wieloletnie, np. perz właściwy w fazie rozwojowej
4-6 liści, w dawce 2 l/ha.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Termin stosowania herbicydów zawsze należy dostosować do
odpowiedniej fazy rozwojowej chwastów, w której wykazują
najwyższą wrażliwość na herbicyd.
Targa Super
Targa
05 EC
10 EC
Herbicydy przeznaczone do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych, jak perz właściwy, chwastnica jednostronna, włośnice, owies głuchy i inne.
Sposób działania
Herbicydy o działaniu układowym do stosowania nalistnego po
wzejściu chwastów. Pobierane są bardzo szybko poprzez liście,
a następnie przemieszczane do korzeni i rozłogów chwastów
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Działanie
środków na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7
dni od opryskiwania.
Opady deszczu występujące 3 godziny po zabiegu nie mają
wpływu na działanie środka.
Zalecenia stosowania
Chwasty wrażliwe:
chwasty jednoliścienne jednoroczne, np. samosiewy zbóż,
chwastnica jednostronna, owies głuchy;
chwasty jednoliścienne wieloletnie, np. perz właściwy.
Terminy zabiegu zawsze należy dostosować do odpowiedniej
fazy rozwojowej chwastów:
chwasty jednoroczne: od fazy 2 liści do początku krzewienia,
chwasty wieloletnie (np. perz właściwy): w fazie 4-6 liści (do
15 cm wysokości).
Uprawa
Substancja aktywna:
kletodym – 120 g/l środka (13%)
30 | HERBICYD | SELECT SUPER 120 EC
Termin stosowania
0,8-2 l/ha Opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, przed kwitnieniem roślin.
Na plantacjach nowo sadzonych zabieg
wykonać po przyjęciu się roślin truskawki
lub po zbiorze owoców.
Targa Super
05 EC
truskawka
Dawka
Targa
10 EC
Uprawa
truskawka
Dawka
chwasty Termin stosowania
chwasty
wielojednoroczne
letnie
0,75-1 l/ha
2 l/ha Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze
owoców w odpowiedniej fazie rozwojowej
chwastów.
Na plantacjach nowo sa0,4-0,5 l/ha 1-1,5 l/ha dzonych zabieg wykonać
po przyjęciu się roślin
truskawki
Zalety
Targa Super 05 EC
nn Doskonała skuteczność
działania na perz.
nn Zalecaną dawkę środka można
obniżyć o 20-25%, stosując
środek łącznie z adiuwantem.
Podczas długotrwałej suszy
adiuwant wzmaga działanie
herbicydu.
Targa 10 EC
nn Nowoczesna formulacja,
doskonała skuteczność
działania.
nn Niskie dawki środka na hektar
– mniejsze zanieczyszczenie
środowiska.
nn Doskonały do dużych
gospodarstw.
Substancja aktywna:
Targa Super 5 EC:
chizalofop – P-etylowy
– 50 g/l (5%);
Targa 10 EC:
chizalofop – P-etylowy
– 100 g/l (9,79%)
TARGA SUPER 05 EC, TARGA 10 EC | HERBICYD | 31
Basamid
97 GR
Środek w formie granulatu, przeznaczony do kompleksowego
odkażania gleby w gruncie. Przeznaczony do zwalczania grzybów chorobotwórczych, nicieni, i innych szkodników glebowych
oraz nasion chwastów. Pod wpływem wilgoci granulat rozkłada
się, wydzielając produkty gazowe np. metylotiocyjanian.
Zalecenia stosowania
Uprawa
w gruncie –
truskawka –
gleba bez roślin
przed założeniem plantacji,
plantacje
mateczne
pod
osłonami
Inne
Zwalczane
choroby
Zalecana
Termin stosowania
dawka
choroby powodowane przez grzyba
Fusarium spp.,
Phytophtora
cactorum i Verticilium dahliae
500 kg/ha Stosować jesienią
koniec września –
październik na silnie
wilgotną glebę (około 75% pojemności
wodnej).
choroby powodowane przez grzyba
Fusarium spp,
Verticilium ssp.
i Colletotrichum
Stosować jesienią
– październik lub
wczesną wiosną koniec marca, początek
kwietnia.
Uwagi:
1.Doświadczenia wykazały wysoką skuteczność Basamidu
w zwalczaniu:
nicieni wolno żyjących – dawka 30-40 g/m2 (150-200 g/m3)
mątwików korzeniowych – dawka 40-50 g/m2 (200-250 g/m3)
kiełkujących chwastów – dawka 50 g/m2 (250 g/m3)
Zalety
nn Jedyny zarejestrowany środek
umożliwiający samodzielne
i kompleksowe odkażenie gleby
w gruncie i pod osłonami.
nn Zapewnienie wyniszczenia
grzybów chorobotwórczych,
nicieni i innych szkodników
glebowych.
nn Dodatkowe niszczenie nasion
niektórych chwastów.
nn Działa w postaci gazu, który
powstaje pod wpływem
zetknięcia granulatu
z wilgocią.
Głębokość pod powierzchnią gleby, na której rozwijają się poszczególne
patogeny
Sclerotium rolfsii
Plasmodiophora brassicae
Phytophtora spp.
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Erwinia carotovora
Fusarium spp.
Verticillium spp.
Pseudomonas solanacearum
Helicobasidium mompa
Roselinia necatrix
0
5
10
15
20
25
30
Głębokość (cm)
35
40
45
50
Substancja aktywna:
dazomet – 96,5%
BASAMID 97 GR | INNE | 33
2.Na glebie potraktowanej środkiem można uprawiać rośliny po upływie następującego czasu, w zależności od temperatury gleby na głębokości 10 cm:
ponad 20°C – 1,5-2 tygodnie,
15° -20°C – 2-3 tygodnie,
10°-15°C – 3-5 tygodni.
Wielokrotne przekopywanie gleby przyspiesza ulatnianie się
środka.
8 kroków do prawidłowego
zastosowania środka
Basamid 97 GR:
1. Usunąć resztki rośliny uprawnej
i chwasty.
2. Na 7-10 dni przed zabiegiem glebę
podlać (75% pojemności wodnej)
w celu uaktywnienia organizmów
glebowych.
3. Równomiernie rozsypać granulat na
powierzchni gleby siewnikiem lub
aplikatorem do granulatów.
4. Po rozsypaniu granulat dokładnie
wymieszać z glebą, umieszczając
go na głębokości 20-30 cm pod
powierzchnią i lekko przywałować.
5. Utrzymać wysoką wilgotność gleby
przez 5-7 dni. W przypadku braku
opadów wykonać deszczowanie
stosując 5-7 l wody na m2 dziennie.
6. W celu utrzymania wilgotności i
ograniczenia uwalniania gazu do
atmosfery, powierzchnię należy
przykryć folią. Folię można zdjąć
7-10 dni po zabiegu.
7. Temperatura gleby podczas zabiegu
i kilka dni po nim nie powinna być
niższa niż 8°C.
8. Prawidłowe wykonanie
zabiegu zapewnia skuteczne
wyeliminowanie patogenów
glebowych na 3 lata.
Standardowe procedury stosowania Basamidu
1
2
Przygotowanie gleby
Odpowiednia struktura
4
Aplikacja
Wymieszanie
3
5
6
Podlewanie
7
Przykrycie folią
8
Napowietrzenie
Test germinacji
9
Sadzenie
34 | SPECJALNE | BASAMID 97 GR
Regulator
wzrostu
Topper
10 ST
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, przeznaczony do zapobiegania przedzbiorczemu opadaniu jabłek
i gruszek oraz poprawy wybarwienia owoców.
Środek w formie tabletek rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do stosowania przy pomocy opryskiwaczy sadowniczych.
Zalecenia stosowania
Uprawa Działanie
Substancja aktywna:
trichlopyr – 100 g/kg (10%)
36 | REGULATOR WZROSTU | TOPPER 10 ST
Termin
stosowania
3-4 tygodnie
przed spodziewanym zbiorem
jabłoń
zapobieganie przedzbiorczemu opadaniu owoców,
poprawa wybarwienia
owoców
15-20
tabletek/ha
grusza
zapobieganie przedzbiorczemu opadaniu owoców
10-15
tabletek/ha
Zalety
nn Lepsza jakość owoców
(poprawa wielkości oraz
wybarwienia).
nn Brak wpływu na zdolność
przechowalniczą owoców (nie
stymuluje dojrzewania oraz
nie pogarsza jędrności).
nn Zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi (wietrzna
i burzliwa pogoda).
nn Poprawa logistyki zbioru
owoców.
nn Brak pozostałości substancji
aktywnej w owocach.
Zalecana
dawka
Okres karencji (okres od ostatniego zabiegu do zbioru):
jabłoń, grusza – 21 dni.
Biostymulator
Asahi
SL
Asahi SL to unikalny biostymulator roślinny oparty na trzech
substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują
lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą
produkcję biomasy.
Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję upraw na
niesprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin czynniki stresowe.
Sposób działania
Korzyści
nn Wzrost liczby zawiązanych
owoców, przede wszystkim
z pąków centralnych.
nn Wzrost masy jednego owocu.
nn Wyższy plon.
nn Wyższa tolerancja na
niskie temperatury
i inne niekorzystne czynniki
środowiska.
nn Poprawa jakości
zawiązywanych pąków na rok
następny.
nn Wyższa zawartość cukru
w owocach wiśni, maliny,
porzeczki czarnej.
nn Dobra kondycja drzew.
nn Efektywniejsze wykorzystanie
nawozów pozakorzeniowych.
Substancje aktywne:
orto-nitrofenolan sodu,
para-nitrofenolan sodu,
5-nitroguajakolan sodu
38 | BIOSTYMULATOR | ASAHI SL
Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie
przebadany na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.
Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do
komórek roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne
jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając
od biochemicznych i molekularnych procesów zachodzących
w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów widocznych
w na poziomie całej rośliny.
Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego
rodzaju stresy abiotyczne, jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Asahi SL przyczynia się
do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się
i rozpad komórek, poprzez wzrost aktywności enzymów antyutleniających.
Rośliny potrafią samodzielnie przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju, uruchamiając szereg
szlaków metabolicznych. Często reakcja roślin jest niewystarczająca i trwa zbyt długo, co przekłada się na obniżenie wysokości i jakości plonu. Działanie Asahi SL polega na wspomaganiu
naturalnie zachodzących procesów sprawiając, że reakcja roślin
jest bardziej energiczna.
Substancja aktywna Asahi SL została w styczniu 2009
roku zarejestrowana w oparciu o dyrektywy UE jako
Środek Ochrony Roślin (Aneks I Dyrektywa 91/414 EWG).
Zalecenia stosowania
1. Zabiegi standardowe
Uprawa
jabłoń
Dawka Termin stosowania
0,6 l/ha Zabiegi należy rozpocząć w fazie zielonego pąka. Opryskiwanie należy przeprowadzić 3 razy w sezonie (łącznie z zabiegami ochrony roślin) nie częściej niż co 7-14 dni
najlepiej w fazach:
zielony pąk, początek kwitnienia, pełnia kwitnienia.
Asahi SL może być stosowane łączenie z Goëmar BM 86 w zalecanej dawce szczególnie: w niekorzystnych warunkach podczas kwitnienia i zawiązywania owoców,
w uprawie odmian drobnoowocowych, w sadach bardzo intensywnych i przy słabej
kondycji drzew.
truskawka
Od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy nasiona są wyraźnie widoczne na
tkance dna kwiatowego. Odstępy między zabiegami min. 7 dni.
wiśnia
Wykonać do 3 zabiegów co 7-14 dni od fazy gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy
gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
malina
Wykonać 4 zabiegi w odstępach co 7-30 dni od fazy gdy widoczne są pierwsze płatki
kwiatów.
porzeczka
Wykonać 2 zabiegi co 7-30 dni od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy
czarna
wytworzonych jest 50% owoców.
grusza
Środek stosować 1-4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy widocznych
pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.
czereśnia
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy, gdy pierwsze
kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
śliwa
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy gdy pierwsze
kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
agrest
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
borówka
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, od fazy rozwiniętego
wysoka
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
aronia
Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego od fazy rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
2. Zabiegi interwencyjne
spowodowane wiosennymi przymrozkami,
gradobiciem,
uszkodzeniem środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
ukazywanie się
pierwszych liści
różowy pąk
pełnia
kwitnienia
po kwitnieniu
spodziewany przymrozek za 1-3 dni:
Przed przymrozkiem Asahi SL 0,6 l/ha
Po przymrozku (pąki
Asahi SL – 0,6 l/ha Asahi SL – 0,6 l/ha Asahi SL – 0,6 l/ha
osłabione, ale żywe tylko
+ Goëmar BM 86
+ Goëmar BM 86
+ Goëmar BM 86
częściowo zniszczone)
– 3 l/ha
– 3 l/ha
– 3 l/ha
przymrozek zaskoczył i utrzymuje się przez kolejne noce
Następnego dnia po
Asahi SL 0,6 – 1 l/ha (wyższa dawka przy większych uszkodzeniach)
przymrozku
3-5 dni po przymrozku (pąki
osłabione, tylko częściowo
zniszczone ale żywe)
Asahi SL – 0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
– 3 l/ha
Asahi SL – 0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
– 3 l/ha
Asahi SL – 0,6 l/ha
+ Goëmar BM 86
– 3 l/ha
ASAHI SL | BIOSTYMULATOR | 39
Przedstawiciele
regionalni
biostymulatory
region północno-zachodni
Piotr Pawlak
Krzysztof Kowański
tel. 500 526 778, [email protected]
tel. 505 129 257, [email protected]
– menadżer ds. biostymulatorów
– menadżer regionu
Wojciech Binek
Rafał Putinkowski
– przedstawiciel ds. biostymulatorów –
szkółkarstwo i rośliny ozdobne
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 258, [email protected]
Rafał Śliwiak
tel. 668 632 008, [email protected]
– przedstawiciel regionalny
tel. 885 555 990, [email protected]
Benedykt Zabłocki
– przedstawiciel regionalny
tel. 600 650 332, [email protected]
Marcin Króliczak
– przedstawiciel ds. biostymulatorów – rzepak
tel. 668 633 313, [email protected]
płn-wsch
płn-zach
region północno-wschodni
Wojciech Fabisiewicz
– menadżer regionu
tel. 505 129 261, [email protected]
Maciej Lenkiewicz
– przedstawiciel regionalny
tel. 601 593 517, [email protected]
centralny
Jerzy Wicha
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 262, [email protected]
Dominik Karaś
płd-zach
– przedstawiciel ds. biostymulatorów – kukurydza
tel. 668 631 782, [email protected]
płd-wsch
region centralny
Grzegorz Podrażka
– z-ca dyrektora ds. sprzedaży
tel. 505 129 256, [email protected]
Krzysztof Joachim
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 290, [email protected]
Janusz Góra
– przedstawiciel ds. biostymulatorów – warzywa
tel. 668 632 288, [email protected]
region południowo-zachodni
Dariusz Zieliński
– menadżer regionu
tel. 505 055 374, [email protected]
Grzegorz Pawlak
– przedstawiciel regionalny
tel. 668 629 993, [email protected]
Michał Kłymiuk
– przedstawiciel ds. biostymulatorów – zboża
tel. 668 630 093, [email protected]
region południowo-wschodni
Andrzej Segit
– menadżer regionu
tel. 505 129 255, [email protected]
Marian Buła
– przedstawiciel regionalny
tel. 506 188 736, [email protected]
Bartłomiej Sobaszek
– przedstawiciel ds. biostymulatorów –
drzewa i krzewy owocowe
tel. 668 632 653, [email protected]
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., www.arysta.pl
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90
Download