Zasilacz systemów zabezpieczeń

advertisement
Zasilacze
Zasilacz systemów zabezpieczeń
EDI-ZS2000
Zasilacz
sieciowy
EDI-ZS 2000
jest
przeznaczony do bezprzerwowego zasilania
napięciem stałym systemów alarmowych oraz
kontroli dostępu.
Po zainstalowaniu akumulatora wewnątrz
obudowy stanowi kompletny system zasilania
12V z buforowaniem napięcia wyjściowego
i kontrolą naładowana akumulatora.
Stalowa obudowa zasilacza mieści wszystkie elementy zestawu:
•
przetwornicę impulsową ZS 100 (PWM),
•
płytę połączeniową,
•
akumulator.
Głównym elementem jest nowoczesna przetwornica impulsowa ZS 100, przetwarzająca zmienne
napięcie sieciowe 230 V na stabilizowane napięcie stałe wykorzystywane do zasilania
podłączonych odbiorników oraz do ładowania akumulatora. Zapewnia izolację od obwodu sieci
zasilającej.
Zasilacz jest wyposażony w funkcje kontrolno-zabezpieczające. Zapewnia automatyczne
ładowanie i konserwację akumulatora dzięki:
•
Dobrej stabilizacji i możliwości regulacji napięcia wyjściowego, ustawianego
potencjometrem we wnętrzu modułu przetwornicy impulsowej. Prawidłowa wartość
napięcia przy pracy buforowej ma zasadniczy wpływ na trwałość akumulatorów i stopień ich
naładowania. Wartość wymaganego napięcia ustala się według zaleceń producenta
akumulatorów.
•
Prostokątnej charakterystyce prądowo - napięciowej Uwy / Iwy (ograniczenie prądu).
Przejście od stabilizacji napięcia do stabilizacji prądu odbywa się płynnie, bez
impulsowania, w sposób charakterystyczny dla zasilaczy zaprojektowanych specjalnie do
współpracy z akumulatorami.
Urządzenie jest wyposażone w czujnik otwarcia obudowy oraz wyjście sygnalizacyjne
potwierdzające prawidłową pracę zasilacza z akumulatorem. Stan zasilacza sygnalizowany jest
także diodami LED na obudowie.
Zasilacz EDI-ZS 2000 jest urządzeniem I klasy ochrony. Przeznaczony jest do systemów, w
których stosuje się zerowanie ochronne. Oznacza to obowiązek podłączenia przewodu
ochronnego.
ID Electronics Sp. z o.o.
02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11
tel. (22) 649 60 95, fax (22) 649 61 00
[email protected]
www.ide-zabezpieczenia.pl
www.ide.com.pl
Zasilacze
Parametry techniczne:
Zalecana wartość napięcia wejściowego
Znamionowe napięcie wyjściowe
Maksymalny prąd wyjściowy
Wytrzymałość elektryczna izolacji
- pomiędzy zaciskami sieciowymi a obudową
- pomiędzy zaciskami sieciowymi a wyjściowymi
- pomiędzy zaciskami wyjściowymi a obudową
Maksymalny pobór prądu z sieci
Prąd upływu nie uziemionej obudowy (maks.)
Częstotliwość przetwarzania
187 ÷ 247 V, 50 Hz
13.60 V
5A
2100 V
2100 V
500 V
1,5 A
0,75 mA
52-56 kHz
Sprawność dla warunków znamionowych
> 80%
Zakres regulacji napięcia wyjściowego
± 10%
Stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian
napięcia w sieci 198 –242 V
Stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian
prądu wyjściowego od zmian prądu wyjściowego
< 0,2 % lub <10 mV
< 0,5% lub <20mV
Współczynnik temperaturowy napięcia
-0,03%/°C/ typ: -0,02%/°C
Zmiana napięcia po rozgrzaniu
<0,5% spadek (typ: 0,1%)
Tętnienie napięcia wyjściowego
50 mV – RMS 200 m(pp)
Odpowiedź dynamiczna na zmiany prądu
obciążenia w zakresie 50÷
÷100%
- amplituda przeregulowana (maks.)
- czas ustalania (maks.)
0,5 V
3 ms
Zabezpieczenie nadprądowe
stałe 5 A
Sygnalizacja pracy zasilacza
LED, wyjście sygnał.
Wyłącznik sabotażowy
NO lub NC
Masa (bez akumulatora)
4,1 kg
Wymiary zewnętrzne
Temperatura przechowywania
Maksymalna temperatura otoczenia przy
obciążeniu 100 %
Redukcja obciążenia przy temperaturze
otoczenia powyżej 30°° C
350,4 x 250 x 140 mm
-40 ÷ 70°C
45°C
1.25% na 1 °C
Wilgotność względna (bez kondensacji)
10÷90 %
Stopień agresywności atmosfery wg. PN
B (brak par i subst. agresywnych)
Grupa zapylenia wg. PN-80/7-42106
ID Electronics Sp. z o.o.
02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11
tel. (22) 649 60 95, fax (22) 649 61 00
Z4-minimalne zapylenie
[email protected]
www.ide-zabezpieczenia.pl
www.ide.com.pl
Download