odnawialne *ród*a energii

advertisement
- to zdolność systemu do wykonywania
pracy. Ujawniająca się podczas
użytkowania w różnej formie
np. światła i ciepła
 chemicznej – węgiel,
ropa naftowa, gaz ziemny
 jądrowej –
uran, pluton
 odnawialnej (OZE)
(niewyczerpywalnej)
woda, słońce, wiatr, geotermia,
bioenergia.
•
•
•
•
niepokojące zmiany klimatu
wzrost cen paliw na świecie
duża emisja CO2 do atmosfery
ograniczenie zasobów – szacuje się, że:
– węgla starczy na ok. 220 lat
– gazu ziemnego na ok. 60 lat
– ropy naftowej na ok. 30 – 40 lat
6.65
2.06
2.08
0.2
3.65
85.36
biomasa
woda
biopaliwa
biogazy
wiatr
geotermia
Źródło: Główny Urząd Statystyczny za 2010 r.
na podstawie: BP Statistical Review of World Energy 2011
”to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów,
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz
leśnej i przemysłu przetwarzającego ich
produkty, a także części pozostałych
odpadów, które ulegają biodegradacji.”
Źródło: Rozporządzenie Min. Gosp i Pracy zamieszczone
w: (Dz.U.Nr 267, poz .2656)
Paliwa drewnopochodne
charakteryzują się wysoką
zawartością składników lotnych.
Zaledwie 20% ich masy stanowią
nielotne związki węgla, które nie
odparowują w procesie suchej
destylacji (ogrzewania) drewna,
lecz zostają spalone na ruszcie.
Drewno kawałkowe to:





odpady produkcyjne
trociny
wióry
zrębki drzewne
kora
Rośliny energetyczne powinny
charakteryzować się dużym
przyrostem rocznym, wysoką
wartością opałową, znaczną
odpornością na choroby i szkodniki
oraz stosunkowo niewielkimi
wymaganiami glebowymi. Z roślin
energetycznych należy wymienić:




wierzba wiciowa
ślazowiec pensylwański
słonecznik bulwiasty
trawy wieloletnie
Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów
organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane
są przez bakterie na związki proste. Może być wykorzystywany
w sieci gazowej, jako paliwo do pojazdów oraz do produkcji
energii elektrycznej w układach skojarzonych.
Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów
organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane
są przez bakterie na związki proste. Może być wykorzystywany
w sieci gazowej, jako paliwo do pojazdów oraz do produkcji
energii elektrycznej w układach skojarzonych.
Alternatywą dla tradycyjnych paliw, emitujących znaczne ilości
dwutlenku węgla, są biopaliwa płynne.
Źródła i zastosowanie biopaliw płynnych
Biopaliwo
Roślina
Proces konwersji
Bioetanol
Zboża, ziemniaki,
topinambur itp.
Hydroliza i fermentacja
Substytut i/lub dodatek
do benzyny
Bioetanol
Buraki cukrowe
Fermentacja
Substytut i/lub dodatek
do benzyny
Bioetanol
Uprawy energetyczne ,
słoma rośliny trawiaste
Obróbka wstępna
hydroliza i fermentacja
Substytut i/lub dodatek
do benzyny
Biometanol
Uprawy energetyczne
Gazyfikacja lub synteza
metanolu
Ogniwa paliwowe
Olej roślinny
Rzepak, słonecznik
Biodiesel
Rzepak, słonecznik
Estryfikacja
Substytut i/lub dodatek
do oleju napędowego
Bioolej
Uprawy energetyczne
Piroliza
Substytut oleju napęd.
lub benzyny.
-
Zastosowanie
Substytut i/lub dodatek
do oleju napędowego
Moc znamionowa bloku energetycznego w PAK wynosi
55 MW. Przy nominalnej pracy kocioł może spalić 65 ton
biomasy na godzinę.
W procesie produkcyjnym,
przy użyciu kotła wytwarza się 183 MWt ciepła oraz
64,5MW energii. Kocioł oddano do użytku w 2012 r.
www.mg.gov.pl
www.fonecology.pl/Biomasa
www.wolmark.pl
www.biomasa.org
www.bioalians.pl/biogaz-technologia
www.oze.pl
www.mae.com.pl
Download