Aegate lider w us*udze autentyfikacji Piotr Merks Dyrektor ds

advertisement
Wprowadzenie do Dyrektywy
Fałszywkowej,
dlaczego trzeba dokonać dobrego
wyboru:
Aegate lider w usłudze autentyfikacji
Piotr Merks
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Aegate Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce
Część 1: Czym się zajmujemy
2
Aegate chroni pacjentów przed fałszywymi lekami
Akty delegowane
1. Szczegółowe wymagania
określone przez Akt
delegowany
2. Wszystkie
Państwa
Członkowskie
będą
musiały
wprowadzić
dokładnie takie same
przepisy
4
Dyrektywa dot. zwalczania fałszowania leków
Opakowanie
Kod 2D
+
=
Zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym otwarciem
+
Autentyfikacja leków w momencie ich
wydawania
Trzy oferty produktowe
AegatePROTECT™
Niezbędne narzędzie zapewnienia jakości
do autentyfikacji leków
AegateASSURE™
Istotne połączenie w czasie rzeczywistym,
umożliwiające przekazanie pilnej wiadomości w
ciągu jednej godziny
AegateREACH™
Kontakt z farmaceutą i pacjentem
w celu uzyskania lepszych rezultatów
Aegate zapewnia kontakt z aptekami i
pacjentami w czasie rzeczywistym
Wyskakujące okna
• Praca
z
obecnymi
systemami
farmaceutycznymi
• Integracja z obecnym
przepływem pracy
Pracujemy z obecnymi dostawcami
Aegate może zintegrować się z każdym dostawcą oprogramowania farmaceutycznego.
Jesteśmy już na 71 różnych platformach
Ponad 10 lat doświadczenia
• 2004 Program pilotażowy w
Wielkiej Brytanii
• 2006 Program pilotażowy w
Stanach Zjednoczonych
• 2006 Wdrożenie w Belgii
• 2007 Wdrożenie w Grecji
• 2008 Wdrożenie we Włoszech
• 2009-2014 Wzrost sieci
farmaceutycznej oraz rozwój
systemu
• 2014 Interfejs z European Hub
• 3.2 mld opakowań
leków
zweryfikowanych do
tej pory
• 20 000 punktów
wydawania
• 2.5 mln opakowań
sprawdzanych
codziennie
• ¼ sekundy – czas
odpowiedzi w obie
strony
10
Rzetelni i gotowi
• Bezpieczeństwo informacji
• Kontrola jakości
• Zgodność ze Standardowymi
Procedurami Operacyjnymi (SOP)
• Kontrakt z EMVO (EFPIA, EGA,
GRIP, PGEU, EAEPC )
• Zgodność z Blueprint
• Połączenie z Europejskim Hub’em
Część 2: W jaki sposób działamy
Autentyfikacja leków w momencie ich wydawania
Aegate Database
Autentyfikacja
opakowania w ¼
sekundy
‘Wyjście’
Dane na
opakowaniu
‘Wejście’
Weryfikacja
Sprawdzenie

Producent
Łańcuch dostaw
Apteka

Patient
Zarządzanie na szczeblu lokalnym: przykład Włoch
Pracujemy ściśle ze wszystkimi lokalnymi zainteresowanymi stronami
• Regionalne
Stowarzyszenia
Farmaceutyczne
• FOFI
• Federfarma
• Farmaindustria
• Assogenerici
• ADF
Aegate
System
włoski
• Ministero Della Salute
• Organ regulacyjny AIFA
• NAS
• Istituto Superiore di
Sanita
Aegate już chroni pacjentów
Komunikaty bezpieczeństwa dostarczone przez Aegate
Leki,
Leki, które
których
Leki już
Leki już wydane
Leki
Leki wycofane mogą zostać
ważność
wydane w
w tej samej
przeterminowane
wycofane
wkrótce się innej aptece
aptece
skończy
Łącznie 199,126 1,786,840
22,674
49,378
7,280
472,242
2,537,540 komunikatów do tej pory
Część 3: Korzyści płynące
z kompleksowej usługi Aegate
Ochrona pacjentów na naszych rynkach
Przykład Belgii
• System Aegate znalazł 79
opakowań z tym samym
unikalnym kodem
• Producent popełnił błąd
• Dzięki Aegate, farmaceuci
otrzymali zwrot kosztów, a
producent uniknął
kosztownej procedury
wycofania leku
Dyrektywa dot. zwalczania fałszowania
leków zmieni sposób świadczenia usług
zdrowotnych
Utworzy sieć
Dyrektywa dot. zwalczania fałszowania leków obejmie
10 mld opakowań leków wydawanych
na receptę w Europie
500 mln ludzi
150,000 aptek
manufacturers
2,500 producentów
Zmiana sposobu ochrony pacjentów oraz
udzielania informacji
Firmy
farmaceutyczne
Apteka
Leki
Pacjent
Oferta usług Aegate
Kampania antybiotykowa
Usługi przesyłania wiadomości
Dwukierunkowe przesyłanie wiadomości w
czasie rzeczywistym
• Zadawaj pytania
• Otrzymaj informację
zwrotną
• Zapisz się
Kontakt z pacjentami poprzez wysyłanie wiadomości e-mail
Słaby adherence to spadek wyników
sprzedaży straty dla producentów
• Stanowi to istotny problem, gdyż według danych
nawet do 50% pacjentów (szczególnie tych w
podeszłym wieku) nie zażywa leków zgodnie z
zaleceniami lekarza.
1. Raport Krajowego Instytutu Zdrowia i Doskonalenia Klinicznego NICE (ang.: National Institute for Health and Clinical
Excellence (http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG76NICEGuideline.pdf
Część 4: Podsumowanie
Wybór należy do Państwa
• System weryfikacji leków będzie musiał być wdrożony w Polsce
• W danym państwie może działać tylko jeden system
• To Państwo, wszyscy Państwo macie możliwość wyboru tego systemu
Koszty ponoszone przez producentów w związku z
Dyrektywą dot. zwalczania fałszowania leków
Koszty autentyfikacji stanowią
~16% łącznego kosztu
związanego z dostosowaniem do
Dyrektywy dot. zwalczania
fałszowania leków
Adaptacja linii oraz koszty druku
Koszty druku matrycy :
€0.02 za opakowanie
Adaptacja linii:
Przynajmniej dwie kamery oraz czytniki dla
każdej linii pakowania
(minimum 40,000 €)
Plus specjalistyczne oprogramowanie (pomiędzy
80,000 € a 120,000 €)
Koszt jednej linii: ~ 120,000 €
Źródło: ursapharm
Jesteśmy po to, by pomagać
• Aegate wspiera model współpracy ESM/EMVO
• Aegate może dostarczyć indywidualny system
krajowy na każdy rynek lokalny
• Sieć Aegate umożliwia lokalnym organom
regulacyjnym,
dostawcom
świadczeń
zdrowotnych oraz płatnikom uzyskanie lepszych
rezultatów
• Aegate to w pełni zintegrowany, kompleksowy
system do weryfikacji autentyczności leków w
momencie ich wydawania; możemy podzielić się
ze wszystkimi stronami zainteresowanymi
naszym bogatym doświadczeniem



Embedded Security Features
Common User Interface

Embedded Security Features
Manufacturer
Common User Interface
Offline Storage
Device Identification
Embedded Support +
Configuration
Simple Integration
Offline Storage
1
Supply chain
Simple Integration
Device Identification
Pharmacy
Embedded Support +
Configuration
Dziękujęmy
www.aegate.com
Download