Pompa ciepła Danfoss

advertisement
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Pompa ciepła Danfoss
DHP-A
• zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet o 75%
• zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• dowolne miejsce montażu w budynku,
bezobsługowość, czystość i trwałość
• opatentowana technologia TWS - warstwowego
podgrzewania wody - dostarczy ciepłą wodę
użytkową dwukrotnie szybciej niż tradycyjny
zasobnik c.w.u.
• niezawodna i sprawdzona szwedzka technologia
przyjazna dla środowiska
• centrum kompetencyjne w Grodzisku Mazowieckim
oraz sieć partnerów serwisowych na terenie całego
kraju
• wykorzystanie innowacyjnej technologii do odzysku
energii odnawialnej skumulowanej w powietrzu
nawet do temperatury -20°C
• brak konieczności wykonywania odwiertów
lub innych prac ziemnych
• instalacja pomiędzy pompą ciepła a modułem
zewnętrzym wypełniona glikolem - bez konieczności
łączenia układu chłodniczego na budowie
• wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 180 l
wykonany ze stali nierdzewnej, w technologii TWS
• automatyczne odszranianie i pełna kontrola modułu
powietrznego
• opcjonalna możliwość zdalnego monitoringu
i sterowania pracą pompy (Internet/GPRS)
www.pompyciepla.danfoss.pl
c.w.u.
Pompa ciepła DHP-A
B
mm
1 175
mm
60
0m
m
A
A Moduł zewnętrzny.
B Moduł wewnętrzny z zasobnikiem c.w.u.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest we wbudowanym zasobniku, wykorzystując unikalną technologię TWS, dostosowaną do współpracy z pompą ciepła.
Podwójna ściana zasobnika c.w.u. również zawiera czynnik krążący pomiędzy modułem zewnętrznym a wewnętrznym, który wykorzystywany jest także do automatycznego odszraniania modułu zewnętrznego. Prawidłowe odszronienie warunkuje
efektywną pracę każdej pompy powietrznej. W DHP-A większość ciepła zużytego
do odszraniania zostało wcześniej pobrane z powietrza, a więc jest ono darmowe.
Stan modułu zewnętrznego na bieżąco jest sprawdzany, dzięki temu odszranianie
włączane jest automatycznie, jeśli rzeczywiście jest potrzebne. Pozwala to na dalsze
zmniejszenie zużycia energii i uzyskanie najefektywniejszego odzysku ciepła z powietrza.
1 200 mm
1 754 mm
Powietrzna pompa ciepła składa się z modułu wewnętrznego i zewnętrznego
montowanych w dogodnych miejscach w budynku i obok niego. Wbudowany
w moduł zewnętrzny wentylator wymusza przepływ powietrza przez jego
wymiennik ciepła, w którym ogrzewany jest czynnik płynący do modułu
wewnętrznego. W ten sposób odzyskiwane jest ciepło z powietrza atmosferycznego. Pobierane ciepło jest darmowe, odnawialne i niewyczerpalne.
630
c.o.
m
600 m
DHP-A
Model:
Wydajność nominalna:
Moc grzewcza
Wskaźnik efektywności cieplnej 1)
Wskaźnik efektywności cieplnej 2)
Pojemność podgrzewacza ciepłej wody
Temperatury min./maks. – czynnik obiegu doln. źródła ciepła
– czynnik grzewczy
Zasilanie elektryczne
Trójfazowe
(również dostępna
wersja jednofazowa)
Moc znamionowa sprężarki
Podgrzewacz pomocniczy
Poziom głośności
Moduł wewnętrzny
Moduł zewnętrzny 4) I bieg/II bieg 5)
Ciężar
Moduł wewnętrzny
Moduł zewnętrzny
kW
COP
COP
l
°C
°C
V
kW
kW
dB(A)
kg
kg
6
8
10
12
5,9
3,9
3,3
180
-25/20
20/55 (85) 3)
8,0
4,1
3,4
180
-25/20
20/55 (85) 3)
9,8
4,2
3,3
180
-25/20
20/55 (85) 3)
11,3
4,1
3,4
180
-25/20
20/55 (85) 3)
400V 3-N
400V 3-N
400V 3-N
400V 3-N
2,0
3/6/9/12/15
42
53/63
260
94
2,3
3/6/9/12/15
48
53/63
260
94
3,6
3/6/9/12/15
46
54/67
260
94
4,4
3/6/9/12/15
48
54/67
268
94
A7W35 wg EN255 (bez wliczonej mocy pomp obiegowych i wentylatora)
A7W35 wg EN 14511 (z wliczoną mocą pomp obiegowych i wentylatora)
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego podczas pracy podgrzewacza pomocniczego
1)
4)
2)
5)
3)
Wg EN ISO 3741 przy A7W45 (EN 12102)
Wg EN ISO 3741
Przykłady zastosowań pompy ciepła DHP-A
Zasilanie c.o.
Zasilanie c.o.
Powrót c.o.
Powrót c.o.
Basen
z.w.
c.w.u.
z.w.
c.w.u.
DHP-A
DHP-A
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do przygotowania wody
grzewczej, basenu oraz c.w.u.
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do modernizacji
instalacji z kotłem
Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (0 22) 755 07 00, fax (0 22) 755 07 01, e-mail: [email protected], www.danfoss.pl
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie
znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
www.pompyciepla.danfoss.pl
VDBMA749 © Danfoss 11/2009 / DTP: DigiArt
Download