Pompa ciepła DHP-H

advertisement
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
DHP-H gruntowa pompa ciepła
Wydajność i niezawodność przy
niskich kosztach eksploatacji
Pompa ciepła DHP-H wykorzystuje innowacyjną
technologię, która zapewnia najwyższą roczną
wydajność. Pompa ta odzyskuje energię odnawialną,
zmagazynowaną w gruncie lub wodzie, a następnie
wykorzystuje ją do produkcji ciepłej wody użytkowej
i ogrzewania Twojego domu. Zastosowanie
pompy ciepła znacznie zmniejsza zarówno koszty
ogrzewania, jak i emisję dwutlenku węgla do
atmosfery.
Opatentowana technologia TWS*, wykorzystana
w zintegrowanym zasobniku, pozwala na produkcję
ciepłej wody użytkowej znacznie szybciej niż
tradycyjny zasobnik.
DHP-H jest najcichszym rozwiązaniem nie tylko
grzewczym, lecz także chłodzącym. Istnieje również
możliwość zdalnej kontroli pracy pompy ciepła
za pomocą Internetu i bezprzewodowej transmisji
danych (GSM-GPRS).
Ten zaawansowany i intuicyjny system kontroli jest
niezwykle prosty w obsłudze.
15% więcej
ciepłej wody dzięki TWS*
niż w przypadku innych dostępnych źródeł
ciepła w tej samej cenie.
www.pompyciepla.danfoss.pl
Pompa
ciepła
DHP-H
Pompa
ciepła
DHP-H
Gruntowa pompa ciepła połączonona jest z dokładnie dopasowanym do jej
mocy
dolnym źródłem
ciepło
darmowe,dopasowanym
odnawialne
Gruntowa
pompaciepła.
ciepłaPobierane
połączona
jest jest
z dokładnie
do jej mocy dolnym źródłem ciepła. Pobierane ciepło jest darmowe,
i niewyczerpalne.
1 754 mm
odnawialne i niewyczerpalne.
60
0m
m
Sonda gruntowa
m
600 m
Wody podziemne
Sonda gruntowa
Kolektor poziomy
Wody podziemne
Wody powierzchniowe
Kolektor poziomy
Wody powierzchniowe
DHP-H
DHP-H
Model:
Model
4
6
45
Wydajność nominalna:
Moc grzewcza
kW
3,5
2
grzewcza
4,4 kW
WskaźnikMoc
efektywności
cieplnej 1)
COP
WskaźnikWskaźnik
efektywności
cieplnej 2) cieplnej1
3,9 COP
Wydajność nominalna
efektywności
Pojemność podgrzewacza ciepłej wody
l 2
180 COP
Wskaźnik efektywności cieplnej
Temperatury
min./maks.
– czynnik obiegu
źródła ciepła
°C
-10/20 l
Pojemność
podgrzewacza
ciepłejdoln.
wody
– czynnik grzewczy
°C
20/55 (85) 3)
Czynnik
obiegu
dolnego
źródła
ciepła
°C
Temperatury
Zasilanie elektryczne
Trójfazowe
min./maks.
V
400V 3-N°C
(równieżCzynnik
dostępnagrzewczy
wersja jednofazowa)
Trójfazowe
Moc znamionowa
sprężarki
kW
2,7 V
(również dostępna
wersja jednofazowa)
Moc
podgrzewacza
pomocniczego
kW
3/6/9
Moc znamionowa sprężarki
kW
Zasilanie elektryczne
Poziom głosności 4)
46 kW
Moc rzeczywista sprężarkidB(A)
Ciężar
kg
225 kW
Moc podgrzewacza pomocniczego
8
8
7,5
5.3 4,9
4.7 4,3
4.0180
-10/20
180
20/55 (85) 3)
10
10
9,4
7.5 4,8
4.9 4,2
4.3 180
180-10/20 3)
20/55 (85)
12
16
12
11,0
16,4
9.4 4,8
11.0
4,8
4,0
4.8 4,2
4.8
180
4.2 180
4.2
180 -10/20 3) 180 -10/20 3)
20/55 (85)
20/55 (85)
-10/20
3
20/60(85)
400V 3-N
-10/20
3
20/60(85)
400V 3-N
-10/20
-10/20
-10/20
3
3
3
20/60(85)
400V 3-N 20/60(85)
400V 3-N 20/60(85)400V 3-N
400V2,0
3-N
400V 3-N
2,3
400V 3-N
3,6
3/6/9
2.7
47
0.9
229
3/6/9
4
B0W35
wg EN255
(bez wliczonej
mocy pomp obiegowych)
Poziom
głośności
dB(A)
B0W35 wg PN-EN14511 (z wliczoną mocą pomp obiegowych)
Ciężar temperatura czynnika grzewczego podczas pracy podgrzewacza pomocniczego
kg
3)
Maksymalna
3.03/6/9
1.3 44
229
3/6/9
400V 3-N 4,4
3.2 3/6/9
1.7 46
3/6/9 229
Wg EN ISO 3741 dla
46
47 B0W45 (EN 12102)
44
225
229
229
2)
3) Maksymalna temperatura czynnika grzewczego podczas pracy
podgrzewacza pomocniczego
4.2 3/6/9
48
2.2
3/6/9 238
46
229
4)
1)
1) B0W35 wg EN255 (bez wliczonej mocy pomp obiegowych)
2) B0W35 wg PN-EN14511 (z wliczoną mocą pomp obiegowych)
6
5,3
3.5
4,7
4,0
4.4
180
3.9
-10/20
180
20/55 (85) 3)
400V 3-N 5,6
3/6/9
5.0
57
2.6
242
3/6/9
49
238
5) Tylko w wersji Opti
Przykłady zastosowań pompy ciepła DHP-H
4) Wg EN ISO 3741 dla B0W45 (EN 12102)
Zasilanie c.o.
Przykłady zastosowań pompy ciepła DHP-H
Powrót c.o.
Zasilanie c.o.
Zasilanie c.o. i klimat.
Zasilanie c.o.
Powrót c.o.
z.w.
Powrót c.o. i klimat.
Powrót c.o.
c.w.u.
J H E
DCM-PA
z.w.
z.w.
c.w.u.
c.w.u.
FG
A
J H E
FG
B
AB
A
J H E
DHP-H
DHP-H
B
Zasilanie obiegu
dolnego źródła
Zasilanie obiegu
dolnego źródła
c.w.u..
z.w.
B
AB
z.w.
B
z.w.
B C
AB
B C A D
Powrót z obiegu
dolnego źródła
Powrót c.o.c.w.u..
i klimat.
FG
A
Powrót z obiegu
dolnego źródła
Powrót z obiegu
dolnego źródła
AB
AB
A D
A D
DHP-H
Powrót z obiegu
dolnego źródła
Powrót z obiegu
dolnego źródła
A
Zasilanie c.o. i klimat.
Powrót c.o. i klimat.
c.w.u..
A
B
AB
Zasilanie c.o. i klimat.
B
A
DHP-H
B C
DHP-H
DHP-H
Powrót z obiegu
dolnego źródła
Zasilanie obiegu
dolnego źródła
Zasilanie obiegu
dolnego źródła
Zasilanie obiegu
dolnego źródła
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do przygotowania wody
grzewczej i c.w.u.
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do przygotowania wody grzewczej
na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u.
Zasilanie obiegu
dolnego źródła
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do przygotowania wody
grzewczej, c.w.u. oraz wody lodowej do klimatyzacji.
Schemat instalacji zastosowania pompy ciepła do przygotowania wody
grzewczej, c.w.u. oraz wody lodowej do klimatyzacji.
Danfoss Sp. z o.o.
*Opatentowana technologia warstwowego
podgrzewania
wody
TWS została
stworzonatel.
do (0
optymalizacji
ciepłej
wody.
ul. Chrzanowska
5, 05-825
Grodzisk
Mazowiecki,
22) 755 07produkcji
00, fax (0
22) 755
07 01, e-mail: [email protected], www.danfoss.pl
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błedy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedzenia.
to również
produktów już zamówionych.
Zamienniki
być dostarczone
bez dokonywania
jakichkolwiek zmian
w specyfikacjach
już uzgodnionych.
Wszystkie
znaki
w tym materiale
DanfossDotyczy
nie ponosi
odpowiedzialności
za możliwe
błędy wmogą
katalogach,
broszurach
i innych materiałach
drukowanych.
Danfoss
zastrzega sobie
prawo
dotowarowe
wprowadzenia
zmian są
w produktach
własnością odpowiednich
Danfoss,
logotyp Danfoss
są znakami towarowymi
Danfoss
A/S. być
Wszystkie
prawa zastrzeżone.
bez uprzedzenia.
Dotyczy to spółek
również
produktów
już zamówionych.
Zamienniki
mogą
dostarczone
bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie
znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
VDBMB502
www.pompyciepla.danfoss.pl
VDBMB749 © Danfoss
Danfoss
11/2009
/ DTP: DigiArt
01/2013
/ DTP: ARR
Download