Odnawialne_zrodla_energii

advertisement
Czy mieszkańcy naszej
okolicy wykorzystują
odnawialne źródła
energii?
Nasza szkoła od dawna angażuje się w
działania ekologiczne i ochronę środowiska.
W związku z tym włączyliśmy się do akcji
ogłoszonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach działań ,,Tydzień dla Ziemi”.
W związku z tym, zbieraliśmy informacje dotyczące
odnawialnych źródeł energii w naszej okolicy tj. w
Bratianie, Mszanowie i na Kaczku. W dwóch
grupach po trzy osoby rozpoczęliśmy
inwentaryzację kolektorów słonecznych, tworząc
bazę danych. Na terenie w/w miejscowości
znaleźliśmy 10 gospodarstw domowych
wyposażonych w kolektory słoneczne (7 w
Bratianie i 3 w Mszanowie) oraz dwie, przydrożne
lampy działające na energię słoneczną.
W miejscowości Kaczek znajduje się
także elektrownia na rzece Wel, która
produkuje prąd przy pomocy ruchów
wody.
Odnawialnymi źródłami energii są:
-energia wiatrowa,
-energia słoneczna,
-energia wodna,
-biomasa.
Są przyszłością naszej planety i dalszego
naszego istnienia.
Chcieliśmy sprawdzić czy mieszkańcy
Bratiana korzystają z odnawialnych źródeł
energii.
Z pomocą pani dyrektor przygotowaliśmy
scenariusze wywiadu, który
przeprowadziliśmy z posiadaczami
kolektorów słonecznych. Na terenie
objętym naszymi działaniami znajduje się
dziesięć gospodarstw domowych
posiadających zainstalowane kolektory
słoneczne. Właścicieli pytaliśmy między
innymi o powody zakupu kolektorów, jak
długo już pracują, czy otrzymano na ich
zakup dofinansowanie oraz czy są
zadowoleni z ich pracy.
Wykonaliśmy zdjęcia
kolektorów następujących
właścicieli:
Pani Wiesława Kołakowska
Pan Rafał Maron
Państwo Tengowscy
Państwo Dombrowscy
Państwo Kołakowscy
Zdecydowana większość posiadaczy kolektorów
słonecznych używa ich głównie do ogrzewania wody.
Bardzo duża część otrzymała na ich zakup
dofinansowanie, głównie z Unii Europejskiej oraz
Banku Spółdzielczego.
Wszyscy użytkownicy kolektorów są bardzo
zadowoleni z ich pracy. Woda ogrzana przez nie
wystarcza na potrzeby większości rodzin.
Na terenie naszych badań znajdują się także
dwie lampy (Bratian), które są zasilane energią
słoneczną.
Dziękuję za uwagę.
Download