Butisan® + Iguana™ Pack

advertisement
Butisan + Iguana Pack
®
™
Wymiata chwasty z rzepaku!
Butisan® + Iguana™ Pack
Skuteczna i kompletna
ochrona Twojego pola!
Skuteczność herbicydów doglebowych zależy przede wszystkim od odpowiedniego przygotowania gleby do siewu,
rodzaju oraz wilgotności gleby, a także zawartości materii organicznej. Coraz częściej występujące cieplejsze i suchsze lata, a dodatkowo zwiększanie się areału upraw w systemie bezorkowym z dużą ilością resztek pożniwnych
utrudnia zwalczanie chwastów. Takie warunki wymagają stosowania herbicydów o niezawodnym działaniu przeciwko
chwastom.
Butisan® + Iguana™ Pack
Butisan® + Iguana™ Pack jest kompleksowym rozwiązaniem
dla producentów rzepaku, którzy oczekują:
ponadprzeciętnych plonów
wysokiej jakości plonów
wysokiej skuteczności działania na uporczywe chwasty
elastycznego terminu stosowania
bezpieczeństwa dla rzepaku
Butisan® + Iguana™ Pack
to doskonała synergia działania
DZIAŁANIE NALISTNE
DZIAŁANIE DOGLEBOWE
2
3
Butisan® + Iguana™ Pack
Butisan® + Iguana™ Pack
Dłuższe działanie i mniejsza
wrażliwość na warunki wilgotnościowe
Skuteczne pobieranie
substancji czynnych
Przemieszczanie substancji czynnych w zależności od wilgotności gleby
Dystrybucja substancji czynnej w glebie
Suche warunki glebowe
Wilgotne warunki glebowe
kontrola
Głębokość w cm
0
1
Metazachlor
Dimetenamid-P
2
3
metazachlor
Kiełkujące nasiona chwastów
Kiełkujące nasiona rzepaku
dimetenamid-P
+ metazachlor
Co to jest KOMBI EFEKT?
4
Zawarte w Butisan® Star Max dimetenamid-P i metazachlor, różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji
czynnej przez roślinę i mobilnością w glebie.
Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, natomiast dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych,
jak i głębszych warstwach. Dzięki temu jest lepiej wiązany w profilu glebowym, wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie. Natomiast chinomerak, chlopyralid, aminopyralid i pikloram sprawiają,
że działanie Butisan® + Iguana™ Pack jest skuteczniejsze i zdecydowanie poszerza spektrum zwalczanych chwastów.
Wyczyniec polny
Rumianek pospolity
Bodziszek porozcinany
Działanie substancji czynnej (21 dni po zastosowaniu). Krople substancji czynnej zostały zaaplikowane pipetą
(białe punkty). Powyższe zdjęcia pokazują dystrybucję i strefę działania substancji czynnych, które zawarte są
w Butisanie® Star Max. Dzięki kombinacji m.in. metazachloru i dimetenamidu-P zawartych w Butisanie® Star Max
– strefa dystrybucji i działania substancji czynnych jest znacznie szersza.
5
Butisan® + Iguana™ Pack
Butisan® + Iguana™ Pack
Elastyczny termin stosowania
Produkty zawarte w paku możesz stosować w bardzo elastyczny sposób.
Preparaty skutecznie zwalczają chwasty i są bezpieczne dla rzepaku.
6
Zachwaszczenie bez dużej kompensacji bodziszka i chwastów krzyżowych
Zachwaszczenie z dominacją bodziszka i chwastów krzyżowych
Mieszaninę produktów Butisan® Star Max 500 SE + Iguana™ stosować w terminie po wschodach rzepaku, gdy
chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych.
Produkty Butisan® Star Max 500 SE oraz Iguana™ można stosować osobno:
• Butisan® Star Max 500 SE – posiewnie lub wcześnie powschodowo
• Iguana™ – po wschodach rzepaku
Butisan® + Iguana™ Pack
1,5 l/ha + 0,2 l/ha
Butisan® Star Max
1,5 – 2 l/ha
Iguana™
0,2 – 0,3 l/ha
Powschodowo,
max. do 2 tygodni po siewie
Posiewnie i wcześnie powschodowo
Powschodowo
• Tasznik pospolity oraz tobołki polne zwalczane są bezpośrednio po siewie i w terminie wczesno
powschodowym (4–7 dni po siewie).
• Bodziszek drobny jest zwalczany w terminie bezpośrednio po siewie.
7
Butisan® + Iguana™ Pack
8
Butisan® + Iguana™ Pack
Wymiata chwasty z rzepaku
Skuteczny na bodziszka
Zwalczane chwasty
Od kilku lat obserwuje się w Polsce w coraz większym stopniu
presję chwastów z rodziny bodziszkowatych. Rozwojowi tych
chwastów sprzyja w szczególności bezorkowy system uprawy
gleby.
Bodziszki są chwastami
szeroko rozpowszechnionymi
w wielu uprawach.
Są one ogólnie ciepłolubne, kiełkują od wiosny do jesieni i preferują gleby, które są dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe.
Chwasty te zachowują zdolność
kiełkowania przez okres 5–10 lat.
Głównymi rodzajami bodziszka
w Polsce są: bodziszek drobny
i bodziszek okrągłolistny, a także
bodziszek porozcinany. Bodziszek drobny występuje najczęściej w płodozmianach rzepak
– zboże. Bodziszek okrągłolistny
kiełkuje głównie jesienią i wymaga
długotrwałego i niezawodnego
działania herbicydu.
Fiołek polny
Chaber bławatek
Przytulia czepna
Bodziszek drobny
Rumian polny
Mak polny
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Komosa biała
Przetacznik
bluszczykowy
Jasnota purpurowa
Maruna bezwonna
Bodziszek zwalczany jest przez
Butisan® Star Max w terminie
bezpośrednio po siewie.
Bodziszek drobny
Bodziszek okrągłolistny
Bodziszek porozcinany
9
Butisan® + Iguana™ Pack
Butisan® + Iguana™ Pack
Bezpieczeństwo uprawy
Skuteczność działania
Butisan® + Iguana™ Pack
na chwasty w zależności
od terminu stosowania
Zwalczane chwasty
Bodziszek drobny
Chaber bławatek
Posiewnie + Powschodowo Powschodowo
   
   
  ()

Gwiazdnica pospolita
   
Jasnota purpurowa
   
Jasnota różowa
   
Komosa biała
   
Mak polny
   
Maruna bezwonna
   
Fiołek polny
Miotła zbożowa
  
Ostrożeń polny    
Ostróżeczka polna    
Przetacznik bluszczykowy
   
Przetacznik perski
   
Przetacznik polny
   
Przytulia czepna
   
  
Rumian polny
   
Rumianek pospolity
   
Tasznik pospolity
   
Tobołki polne
   
  
Rdest powojowaty
Wilczomlecz obrotny 10
Butisan® + Iguana™ Pack nie powoduje przebarwień rzepaku
(bielenie liści), niezależnie od rodzaju, wilgotności i struktury gleby.
Butisan® + Iguana™ Pack jest całkowicie bezpieczny dla rzepaku.
   bardzo dobra skuteczność zwalczania
  średnia skuteczność zwalczania  skuteczność niewystarczająca
W przypadku wyboru rośliny następczej należy brać pod uwagę
informacje zawarte w etykietach rejestracyjnych:
Butisan® Star Max 500 SE i Iguana™.
Skuteczna i kompletna
ochrona Twojego pola!
Butisan® Star Max 500 SE w połączeniu z Iguana™ to kompletne i skuteczne
zwalczanie chwastów w rzepaku dopasowane do Twojego pola. Działanie
nalistne i doglebowe, możliwość stosowania w różnych terminach i 6 substancji
czynnych sprawiają, że Butisan® + Iguana™ Pack zwalcza szerokie spektrum
uciążliwych chwastów, w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka.
11
Butisan® Star Max
500 SE
Informacje o produkcie
Substancje czynne metazachlor 200 g/l, dimetenamid-P 200 g/l, chinomerak 100 g/l
Maksymalna dawka 2,5 l/ha
Termin zabiegu bezpośrednio po siewie rzepaku, 4-7 dni po siewie rzepaku
lub powschodowo na chwasty w fazie liścieni do fazy dwóch par liści właściwych
Przeznaczenie zwalczanie szerokiego spektrum jednorocznych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych w rzepaku ozimym
Iguana™
Informacje o produkcie
Substancje czynne chlopyralid 240 g/l, pikloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l
Maksymalna dawka 0,3 l/ha
Termin zabiegu gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14), po wschodach
chwastów. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych
Przeznaczenie zwalczanie szerokiego spektrum jednorocznych i wieloletnich chwastów
dwuliściennych w rzepaku ozimym
Butisan® + Iguana™ Pack składa się z:
• 15 L Butisan® Star Max 500 SE (3x5 L)
• 2 L Iguana™ (2x1 L)
Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki
mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi
produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w
skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
TM - Znak towarowy The Dow Chemical Company (Dow) lub spółki stowarzyszonej z Dow.
Download