Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A Funkcje

advertisement
Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A
Funkcje
82.01
Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej
82.11
• Wielofunkcyjny
• Uniwersalne napięcie zasilania:
(24...240) V AC i (24…48) V DC
• Do wyboru 6 skal czasowych od 0,1s do 10h
• Montowany na szynie DIN 35 mm ( EN 60715)
• Wielofunkcyjny
AI:
BE:
DI:
SW:
43
• Jednofunkcyjny
Zadziałanie po nastawionym czasie
Opóźnione rozłączenie
Włączenie na nastawiony czas
Praca cykliczna, symetryczna rozpoczyna
się od załączenia
AI: Zadziałanie po nastawionym czasie
L/+
L/+
L/+
45
80
S
A1
A2
N/–
15
18
A1
A2
16
B1
A1
15
18
16
N/–
15
A2
N/–
18
16
66
17.5
70
Schemat połączeń
(bez sygnału START)
82.01 82.11
Dane zestyków
Ilość zestyków
Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia
Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe
Maks. moc łączeniowa dla AC1
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC)
Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 V AC)
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V
Min. moc łączeniowa
Standardowy materiał zestyków
Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN)
Pobór mocy AC/DC
Zakres napięcia zasilania
Dane ogólne
Zakresy czasowe
Powtarzalność
A
V AC
VA
VA
kW
A
mW (V/mA)
V AC (50/60 Hz)
V DC
VA (50 Hz)/W
AC
DC
%
Schemat połączeń
(z sygnałem START)
1P
250/400
1.250
Stopień ochrony
Certyfikaty i dopuszczenia
5/0,3/0,12
24…240
24…240
5/0,5
5/0,5
AgCdO
24…48
(0,85...1,1)UN
(0,85...1,2)UN
AgCdO
24…48
(0,85...1,1)UN
(0,85...1,2)UN
(0,05…1)s, (0,5…10)s, (0,05…1) min, (0,5…10) min, (0,05…1)h, (0,5…10)h
±1
±5
°C
0,125
300 (10/5)
%
Temperatura pracy
1.250
250
5/0,3/0,12
Zakres dokładności
cykle
250/400
300 (10/5)
≤100
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1
5/20
250
0,125
ms
ms
1P
5/20
Czas odtwarzania
Minimalny impuls sterujący
Schemat połączeń
(bez sygnału START)
250
3
–20…+50
IP 20
±1
≤ 100
250
100·10
Przekaźniki czasowe
17.5
±5
100·103
–20…+50
IP 20
15
Przekaźniki czasowe
Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A
Funkcje
82.31
82.21
Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej
• Jednofunkcyjny
• Uniwersalne napięcie zasilania:
(24...240) V AC i (24…48) V DC
• Do wyboru 6 skal czasowych od 0,1s do 10h
• Montowany na szynie DIN 35 mm ( EN 60715)
• Jednofunkcyjny
• Jednofunkcyjny
DI: Włączenie na nastawiony czas
43
45
80
L/+
17.5
L/+
A1
A2
N/–
66
15
18
A1
16
Dane zestyków
Ilość zestyków
Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia
Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe
Maks. moc łączeniowa dla AC1
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC)
Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 V AC)
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V
Min. moc łączeniowa
Standardowy materiał zestyków
Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN)
Pobór mocy AC/DC
Zakres napięcia zasilania
Dane ogólne
Zakresy czasowe
Powtarzalność
Czas odtwarzania
Minimalny impuls sterujący
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Certyfikaty i dopuszczenia
16
15
A2
N/–
18
16
70
Schemat połączeń
(bez sygnału START)
Zakres dokładności
SW: Praca cykliczna, symetryczna
rozpoczyna się od załączenia
A
V AC
VA
VA
kW
A
mW (V/mA)
V AC (50/60 Hz)
V DC
VA (50 Hz)/W
AC
DC
%
1P
250/400
1.250
1.250
250
250
0,125
5/0,3/0,12
0,125
5/0,3/0,12
300 (10/5)
300 (10/5)
24…240
24…240
5/0,5
5/0,5
AgCdO
24…48
(0,85...1,1)UN
(0,85...1,2)UN
AgCdO
24…48
(0,85...1,1)UN
(0,85...1,2)UN
(0,05…1)s, (0,5…10)s, (0,05…1) min, (0,5…10) min, (0,05…1)h, (0,5…10)h
±1
%
±5
°C
5/20
250/400
≤100
cykle
1P
5/20
ms
ms
Schemat połączeń
(bez sygnału START)
250
100·10
250
3
–20…+50
IP 20
±1
≤ 100
±5
100·103
–20…+50
IP 20
Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A
Funkcje
82.82
82.41
Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej
• Jednofunkcyjny:
• Uniwersalne napięcie zasilania:
(24...240) V AC i (24…48) V DC
• Do wyboru 6 skal czasowych od 0,1s do 10h,
seria 82.41
• Do wyboru 4 skale czasowe od 0,15s. do 10 min.,
seria 82.82
• Montowany na szynie DIN 35 mm ( EN 60715)
• Jednofunkcyjny
• Jednofunkcyjny
BE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu
od ujemnego zbocza impulsu sterującego
SD: Przełączanie gwiazda- trójkąt
43
L/+
L/+
A1
45
80
S
A2
B1
15
18
16
N/–
A1
17
A2
N/–
18
28
66
70
Schemat połączeń
(bez sygnału START)
Dane zestyków
Ilość zestyków
Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia
Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe
Maks. moc łączeniowa dla AC1
Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC)
Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 V AC)
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V
Min. moc łączeniowa
Standardowy materiał zestyków
Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN)
Pobór mocy AC/DC
Zakres napięcia zasilania
Dane ogólne
Zakresy czasowe
Powtarzalność
A
V AC
VA
VA
kW
A
mW (V/mA)
V AC (50/60 Hz)
V DC
VA (50 Hz)/W
AC
DC
%
1P
250/400
1.250
250
5/0,3/0,12
Stopień ochrony
Certyfikaty i dopuszczenia
5/0,3/0,12
24…240
5/0,5
5/0,5
24…48
AgCdO
24…48
(0,85...1,1)UN
(0,85...1,1)UN
(0,05…1)s, (0,5…10)s, (0,05…1)min, (0,5…10)min, (0,05…1)h, (0,5…10)h
(0,15…3)s, (0,5…10)s, (0,05…1)min, (0,5…10)min
≤ 100
(0,85...1,2)UN
±1
±5
°C
0,125
24…240
AgCdO
%
Temperatura pracy
1.250
300 (10/5)
Zakres dokładności
cykle
250/400
300 (10/5)
≤100
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1
5/20
250
0,125
ms
ms
2Z
5/20
Czas odtwarzania
Minimalny impuls sterujący
Schemat połączeń
(bez sygnału START)
250
100·10
(0,85...1,2)UN
±1
250
3
–20…+50
IP 20
Przekaźniki czasowe
17.5
±5
100·103
–20…+50
IP 20
17
Przekaźniki czasowe
Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A
Kod zamówienia
Przykład: seria 82 - modułowy przekaźnik czasowy, 1 P - 5 A, napięcie zasilania (24…240)V AC, (24...48) V DC
Seria
8
2 . 0
1 . 0 . 2
4 0 . 0
Typ
0 = Wielofunkcyjny
(AI, SW,BE)
1 = Zadziałanie po nastawionym czasie (AI)
2 = Włączenie na nastawiony czas (DI)
3 = Praca cykliczna symetryczna (SW)
4 = Opóźnione rozłączenie (BE)
8 = Przełączanie gwiazda - trójkąt (SD)
0
0
0
Napięcie znamionowe cewki
240 = (24 ... 240)V AC, (24...48)V DC
240 = (24 ... 240)V AC/DC (tylko dla serii 82)
Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC
Ilość zestyków
1 = 1 przełączny
2 = 2 przełączne ( 82.82)
Przekaźnikowe moduły sprzęgające z zaciskami sprężynowymi
Przekaźnikowe moduły sprzęgające z zaciskami sprężynowymi
to jeden z najciekawszych produktów oferowanych przez firmę
Finder. Są to gotowe zestawy bazujące na najbardziej popularnych seriach przekaźników przemysłowych: 34, 40, 41, 44,
46, 55. W złączu sprężynowym elementem mocującym przewód
jest sprężyna. Dociska ona przewód przez cały czas z jednakową siłą, co ma ogromne znaczenie w przypadku zastosowania w urządzeniach narażonych na drgania, wibracje bądź
wstrząsy. W przeciwieństwie do tradycyjnych gniazd śrubowych
nie ma tu niebezpieczeństwa zmniejszenia siły dociskającej
przewód. Podejścia sprężynowe znacznie skracają czas montażu i jednocześnie zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia przewodu lub zacisku. Również dzięki temu systemowi
moduły sprzęgające 58 i 59 oraz moduły sprzęgające 4C uzyskały dopuszczenia wg normy EN 50155 oraz EN 61373 do
użytku w taborze kolejowym.
Gniazda tego typu można dobrać do większości
przekaźników, istnieje zatem możliwość użycia ich
z przekaźnikami jednostykowymi (seria 93.51 do
przekaźnika serii 34, 97.51 do 46.61), dwustykowymi (95.55 do serii 40.52 i 44, 93.52 do serii 41,
97.52 do 46.52, 94.54.1 do 55.32), czterostykowymi (94.54.1 do serii 55.34). Daje to wiele możliwości użycia w różnych aplikacjach.
18
Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A
Dane ogólne
Właściwości izolacji
Wytrzymałość dielektryczna
pomiędzy wejściem a wyjściem obwodu
pomiędzy otwartymi zestykami
Izolacja (1.2/50 µs) pomiędzy wejściem i wyjściem
EMC specyfikacja
Typ testu
Wyładowania elektrostatyczne
V AC
kV
EN 61000-4-2
przez powietrze
10 V/m
symetryczne
EN 61000-4-5
4 kV
symetryczne
EN 61000-4-5
2 kV
EN 61000-4-6
10 V
EN 61000-4-4
asymetryczne
4 kV
EN 61000-4-5
asymetryczne
4 kV
EN 61000-4-5
Badanie odporności na przewodzone sygnały EM (0,15...80MHz) w torze zasilania
Emisja promieniowania i przewodowa
Wejście sterujące (B1)
8 kV
EN 61000-4-3
Badanie odporności na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania
Pozostałe dane
8 kV
EN 61000-4-2
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 Mhz)
na zacisku B1 (start)
4
Standard odniesienia
kontaktowe
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) na zaciskach zasilania
2.000
V AC 1000
2 kV
EN 55022
klasa B
pobór prądu
1 mA
inne napięcie sterujące B1 niż napięcie A1-A2
B1 odseparowany jest za pomocą transoptora od A1-A2,
maks. długość przewodu przy parametrach 10 nF / 100 m 250 m
dlatego też może być używany z innym niż robocze napięciem,
np. (24…48) V DC z plusem na B1 i minusem na A2
lub na (24…240) V AC z fazą na A1 i zerem na A2.
Potencjometr zewnętrzny
Potencjometr liniowy 10 kΩ, maksymalna długość 10 m.
Jego użycie zwalnia połączenie pomiędzy Z1 a Z2,
i ustawia potencjometr czasowy na minimum.
Wärmeabgabe an die Umgebung
Dopuszczalny moment obrotowy śruby
bez obciążonych zestyków
przy prądzie znamionowym
Maks. przekrój przewodów
W
W
mm2
AWG
0,5 przy 24 V DC, 5 przy 230 V AC
2,5 przy 24 V DC, 7 przy 230 V AC
Nm
linka
1x12 / 2x14
1x12 / 2x16
1x4 / 2x2,5
1x4 / 2x1,5
Tabela funkcji i zakresów czasowych
Typ przekaźnika
82.01
82.11
82.21
82.31
82.41
82.82
Kod
funkcji
AI
BE
DI
SW
AI
DI
SW
BE
SD
Funkcja
Opóźnione załączenie
Opóźnione rozłączenie z syg. START
Opóźnione rozłączenie
Praca cykliczna symetryczna
Opóźnione załączenie
Opóźnione rozłączenie
Praca cykliczna symetryczna
Opóźnione rozłączenie z syg. START
Przełączanie gwiazda - trójkąt
1
drut
Przekaźniki czasowe
Oddawanie ciepła do otoczenia
Napięcie potencjometra dopasowywane jest do nap. przekaźnika.
s
0,05
1
•
•
•
•
•
•
•
•
Dolne i górne zakresy czasów
s
0,15
3
•
s
0,5
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
min
0,05
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
min
0,5
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
h
0,05
1
•
•
•
•
•
•
•
•
h
0,5
10
•
•
•
•
•
•
•
•
19
Przekaźniki czasowe
Seria 82 - Modułowy przekaźnik czasowy, 5 A
Funkcje
Typ
LED
82.01
82.11
82.21
82.31
82.41
Napięcie zasilania
Stan styku zwiernego
ON
Zamknięte
ON
Otwarte ( )
ON
82.82
Schemat połączeń
Typ
82.01
Typ 82.01
bez sygnału
START
Otwarte
ON
Otwarte (∆)
U = Napięcie zasilania
S = Sygnał sterujący
U
t<T
T
U
15
t<T
T
A2
18
U
16
N/–
z sygnałem
START
T
T
T
T
t<T
*
L/+
U
S
S
A1
B1
15
T
T
T
t<T
T
A2
N/–
18
U
t<T
T
82.11
82.21
82.31
L/+
A1
82.21
A1
U
16
82.82
L/+
t<T
T
82.31
18
17
T
82.82
T
T
T
t<T
18
82.41
S
S
A2
N/–
20
U
*
L/+
A1
Tu=∼ 60 ms
T
28
z sygnałem
START
B1
82.41
16
17 - 28
= Stan zestyku zwiernego
(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.
(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek czasu
zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.
(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po
upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.
T
T
T
T
(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego
(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek czasu
zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.
t<T
(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po
upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.
15
18
17 - 18
17 - 18
(SD) Przełączanie gwiazda - trójkąt.
Po załączeniu zasilania U następuje natychmiastowe załączenie zestyków
( ) i równoczesne odmierzanie nastawionego czasu T, po którym
następuje rozłączenie zestyków ( ) i załączenie zestyków (∆)
(czas przerwy stały 60 ms)
U
∆
A2
N/–
17 - 28
15 - 18
(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.
U
15
A2
N/–
15 - 16
15 - 16
16
82.11
bez sygnału
START
15 - 18
Zestyki
zamknięte
(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.
L/+
A1
otwarte
* Napięcie inne niż zasilające cewkę może być używane do tworzenia sygnału START np.:
A1 - A2 = 230 V AC B1 - A2 = 12 V DC
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards