Karta pracy

advertisement
Karta pracy nr 1
ROŚLINY
Mieszankę miododajnych roślin ozdobnych należy wysiać wiosną na powierzchni 20 m² zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na
opakowaniu
Nazwa instytucji
Miejsce wysiewu nasion
Termin wysiewu nasion
Dzienniczek obserwacji
Podczas prowadzonych obserwacji uzupełnij poniższą tabelę:
- wysokość rośliny podaj w cm,
- „X” zaznacz obecność liści i kwiatów.
Roślina
data
Chaber
bławatek
Len
zwyczajny
Mak
polny
Ogórecznik
lekarski
Słonecznik
ogrodowy
Złocień
polny
Zakwitnięcie
wysokość
liście
kwiat
data
Przekwitnięcie
wysokość
liście
kwiat
Lnicznik
siewny
Złocień
właściwy
Ślaz
dziki
Szałwia
łąkowa
Nostrzyk
żółty
Nagietek
lekarski
Koper
ogrodowy
Facelia
błękitna
Czarnuszka
siewna
Kolendra
siewna
Gryka
zwyczajna
Koniczyna
łąkowa
Koniczyna
biała
Wnioski:
Najszybciej zakwitła ……………………………………………………………., a najpóźniej …………………………………………………………………
Najszybciej przekwitła ………………………………………………………….., a najpóźniej ………………………………………………………………...
Karta pracy nr 2
OWADY
Budkę należy umieścić w miejscu suchym i dobrze nasłonecznionym.
Nazwa instytucji
Miejsce umieszczenia budki
Dzienniczek obserwacji
Podczas prowadzonych obserwacji uzupełnij poniższą tabelę:
- „X” zaznacz obecność owadów,
- wpisz ilość zaobserwowanych owadów: 0 – 10, 11 – 20, powyżej 20
„Pszczela łąka”
Budka
Data
Uwagi
Pszczoły
1.
2.
3.
Trzmiele
Motyle
Inne
Pszczoły
Trzmiele
Motyle
Inne
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wnioski:
„Pszczelą łąkę” najczęściej „odwiedzały” ………………………………………………
W budce „zadomowiły się” ………………………………………………………………
Download