Formularz aktualizacji danych podmiotu

advertisement
Formularz 2
FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Numer na liście
Pełna nazwa podmiotu
Skrócona nazwa podmiotu
Adres strony internetowej podmiotu
Nazwiska i imiona właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
oraz ich adresy służbowe*
właściciele:
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
wspólnicy:
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
członkowie zarządu:
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
członkowie organów nadzorczych:
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
...................................................................... adres: ...................................................................................................................................
Formularz 2
Nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie
lub z nim powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób *
Adresy oddziałów podmiotu*
Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów podmiotów w sieci oraz jednostek powiązanych
z podmiotem lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne *
Numer w rejestrze nadany podmiotowi przez organ rejestrujący innego państwa oraz nazwa tego organu
(jeżeli dotyczy)
* informacje
te mogą stanowić osobny załącznik do formularza
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM I ODESŁANIE NA ADRES: KIBR,
00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80 (formularz można pobrać ze strony internetowej:
http://kibr.org.pl/pl/podmioty_dokumenty)
BĘDZIE ISTNIAŁA TAKŻE MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA FORMULARZA ON-LINE. WKRÓTCE KAŻDY BIEGŁY
REWIDENT OTRZYMA LOGIN I HASŁO UMOŻLIWIAJĄCE LOGOWANIE SIĘ NA NASZEJ STRONIE.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards