Ewolucja Wszechświata

advertisement
Ewolucja Wszechświata
Krzysztof Turzyński
Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Warszawski
Wszechświat wokół nas
Część grafiki zapożyczona z prezentacji C. Pryke’a n
a Uniwersytecie Chicagowskim
Podróż do (od) gwiazd
Prawo Hubble’a
Prawo Hubble’a
Rozszerzający się Wszechświat
Rozszerzający się Wszechświat
za: Annie Hall, reż Woody Allen
Rozszerzający się Wszechświat
Jednorodność i izotropowość
Równanie Friedmanna
parametr Hubble’a
(jego “dzisiejsza” wartość
to stała Hubble’a)
gęstość energii
we Wszechświecie
(wliczając energię
spoczynkową E=mc2)
Równanie Friedmanna
pył
(materia)
promieniowanie
Planck 1899
Wyznaczanie odległości
Supernowe
1998:
The High-z SN Project
Supernova Cosmology Project
Dalekie supernowe są
ciemniejsze,
niż wynikałoby to z najprostszego
modelu kosmologicznego
Ciemna energia
Stała
kosmologiczna
wprowadzona
przez Einsteina do
teorii względności:
dotąd niepotrzebna.
Istnieje jakaś egzotyczna forma “energii”, ciśnienie odpowiadające której
jest ujemne, co powoduje przyspieszone rozszerzanie się Wszechświata.
Nie oddziałuje ona elektromagnetycznie, stąd nazwa – ciemna energia.
W dalekiej przeszłości rozszerzanie się Wszechświata zwalniało
w sposób zgodny z dominacją zwykłych form materii.
Ciemna materia
Istnieje we Wszechświecie dużo materii nieemitującej
promieniowania elektromagnetycznego; możemy ją
dostrzec pośrednio przez efekty jej oddziaływań
grawitacyjnych. Dlatego nazywamy ją ciemną materią.
Ciemna materia
Bullet Cluster
Przyszłość Wszechświata
materia + ciemna energia
materia
materia
materia + ciemna energia
Obszar Wszechświata, do którego kiedykolwiek
dotrze wysyłany przez nas sygnał jest skończony.
Obszar Wszechświata, z którego wysyłany sygnał
dotrze kiedykolwiek do nas jest skończony.
Przeszłość Wszechświata
Dawno temu Wszechświat
był znacznie bardziej gęsty
i często zachodziły w nim
oddziaływania między
wypełniającymi go cząstkami –
był gorący.
Podsumowanie
1. Wszechświat się rozszerza.
2. Rozszerzanie się Wszechświata zachodzi coraz
szybciej – ciemna energia, na przykład stała
kosmologiczna.
3. We Wszechświecie znaczną część masywnych
obiektów stanowią te niewidoczne – ciemna materia.
4. Wszechświat jest jest (z doskonałą dokładnością)
opisywany geometrią płaskiej przestrzeni
trójwymiarowej.
(standardowy) model kosmologiczny
Podsumowanie
– model kosmologiczny
Download