Inwestycja Roku do 1000 mkw

advertisement
Ogólnopolski konkurs dla klubów fitness o tytuł „Inwestycja Roku” oraz
„Przyjazny klub fitness”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla klubów działających do 12 mc-y * o powierzchni do 1000 mkw.
Ogólnopolski konkurs dla klubów fitness ma na celu uhonorowanie najlepszych klubów w
naszym kraju, które nie tylko są profesjonalnie zarządzane, ale przykładają dużą wagę do
obsługi klienta oraz posiadają własną klarowną wizję i strategię, dzięki czemu wyróżniają się
na tle konkurencji.
W kategorii Inwestycja roku przyznana zostanie statuetka body LIFE Award 2017,

dla klubu o powierzchni do 1000 mkw.

dla klubu o powierzchni powyżej 1000 mkw , o czym zdecyduje jury składające się z
ekspertów z branży.
W kategorii Przyjazny klub Fitness zostanie przyznana nagroda FIT.PL Award 2017, a
laureat zostanie wyłoniony w drodze głosowania przez użytkowników portalu Fit.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy od 30 marca do 30 lipca 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy można odesłać organizatorom na trzy sposoby:
a) wypełnić na stronach internetowych: www.bodylife.com.pl lub www.fit.pl
b) przesłać pocztą na adres redakcji wraz ze zdjęciami na płycie CD lub innym nośniku
body LIFE, Health and Beauty Sp. zoo
ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa, z dopiskiem Konkurs
c) zeskanowany mailem przesłać na poniższy adres wraz z dołączonymi zdjęciami
spakowany w pliku zip [email protected], w tytule maila
wpisując Konkurs
*Ta kategoria jest skierowana do klubów nowopowstałych, istniejących na rynku do 12
miesięcy, przy czym za datę graniczną uważa się dzień rozpoczęcia konkursu.
Wymagane dane
1
Opisy powinny być klarowne i konkretne, a dołączane zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (300
DPI)
UWAGA ! Tylko spośród klubów, które podadzą wszystkie informacje wymagane w
zgłoszeniach, jury wyłoni kluby nominowane do poszczególnych kategorii.
Nazwa klubu:
Miejscowość:
Data zgłoszenia:
1. Dokładna data otwarcia klubu:
2. Wielkość powierzchni:
3. Profil klubu – jaki? (typowy klub fitness, klub wellness, klub dla kobiet itp.)
4. Oferta klubu - opis
a) zajęcia grupowe
b) wyposażenie
 sprzęt siłowy
 sprzęt cardio
c) dodatkowe usługi (jakie? np. barek, masaże, sauna, basen)
5. Wystrój klubu - krótki opis
6. Filozofia klubu - czym wyróżnia się Państwa klub ma tle konkurencji?
2
7. Jak przejawia się innowacyjność w Państwa klubie?
8. Struktura zatrudnienia, liczba pracowników:
w tym
a. kadra zarządzająca:
b. instruktorzy:
9. Kadra zarządzająca oraz instruktorzy – opis sylwetek w telegraficznym skrócie
10. Dlaczego klub zasługuje na nagrodę body LIFE Award 2017 i miano Inwestycji Roku?
11. Dane adresowe
Adres korespondencyjny
E-mail
Strona www klubu
12. Prosimy o dołączenie 5-7 zdjęć wystroju i kadry klubu w dobrej rozdzielczości 300 DPI
(tif lub jpg) w formie ZIP (spakowane)
13. Imię, nazwisko, E-mail oraz telefon osoby wypełniającej zgłoszenie
3
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu dla klubów fitness i akceptuję
warunki konkursu
Pieczątka
Podpis
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną: Wyrażam zgodę na przysyłanie mi przez spółkę Health
and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10na mój adres
elektroniczny informacji handlowej Spółki Health and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie i podmiotów z nią
współpracujących oraz Fit.PL z siedzibą przy ul. Toruńskiej 9, 26-600 w Radomiu i podmiotów z nią współpracujących.
Data
Podpis
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-954)
przy ul. Królowej Marysieńki 9/10moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych spółki Health
and Beauty Media Sp. z o.o. w Warszawie oraz Fit.PL z siedzibą przy ul. Toruńskiej 9, 26-600 w Radomiu i podmiotów z
nią współpracujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. DzU z 2002 r., nr
101, poz. 926 ze zm.).
Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania. Administratorem pobranych ode mnie danych osobowych jest spółka Health and Beauty Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-954) przy ul. Królowej
Toruńskiej 9, 26-600 w Radomiu.
Data
Marysieńki 9/10 oraz
Fit.PL z siedzibą przy ul.
Podpis
Organizatorami konkursu są: Health and Beauty Media Sp. z o.o. wydawca branżowego
magazynu „body LIFE” z siedzibą na ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, Tel.
+48 (22) 858 79 52, 858 79 54 - 55, oraz Fit.PL z siedzibą przy ul. Toruńskiej 9, 26-600,
Radom, tel. 48 3628904, fax 48 331 72 30.
4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards