konspekt zajęć - Zespół Szkół w Sadowiu

advertisement
KONSPEKT ZAJĘĆ
Zespół Szkół – Gimnazjum w Sadowiu
Temat: Łączenie elementów gimnastycznych w prosty układ.
Warunki prowadzenia lekcji:
Klasa : III gimnazjum, dziewczęta
Miejsce: sala gimnastyczna
Czas: 45 min
Sprzęt: magnetofon, płyta z muzyką, materace
CEL LEKCJI: Zaplanowanie i wykonanie prostego układu gimnastycznego.
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
Umiejętności: Doskonalenie i łączenie elementów gimnastycznych.
Motoryczność: Kształtowanie koordynacji ruchowej, zwinności.
Wiadomości: Utrwalanie terminologii z zakresu gimnastyki podstawowej.
Działania wychowawcze: Współpraca w grupie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i asekuracji w czasie ćwiczeń
gimnastycznych.
Metody realizacji zadań: naśladowcza, ścisła, bezpośredniej celowości ruchu.
TOK LEKCJI
Część
wstępna,
organizacyjna
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
1.Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć,
wywołanie pogodnego nastroju.
2.Podanie tematu i sposobu realizacji zajęć.
1.Rozgrzewka przy muzyce.
Step na wesoło. Uczniowie samodzielnie wykonują wybrane
Rozgrzewka
przez siebie ćwiczenia, starając się dostosować ruchy do rytmu
muzyki i rozgrzać wszystkie partie mięśniowe.
Ćwiczenia przy muzyce - prowadzi nauczyciel
- w marszu krążenia ramion w przód i w tył,
- step w prawo i w lewo z wymachami ramion w bok,
- step z krążeniem ramion przodem,
UWAGI
Ustawienie w
dwuszeregu
W rozsypce każdy ćwiczący
ma swój step.
- step podwójny w prawą stronę z krążeniem barków,
- przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę z wyrzutem rąk w bok,
- opad tułowia, ramiona w bok,
- ćwiczenia oddechowe.
Przypomnienie, pokaz i doskonalenie. Kilkakrotne
Część główna
Zakończenie
wykonanie elementów gimnastycznych, które będą łączone w
układ. Uczennice wybierają trzy ćwiczenia. Wybrane ćwiczenia
łączą według własnej inwencji twórczej w prosty układ
gimnastyczny.
1.Leżenie przewrotne i przerzutne z przewrotem w tył do pozycji
relaksacyjnej.
2.Przewrót w tył z rozkroku do rozkroku.
3.Przewrót w tył z rozkroku do półszpagatu.
4.Mostek z leżenia tyłem.
5.Prewrót w przód z rozkroku do rozkroku.
Inwencja twórcza uczennic. W zamyśle uczennic jest
opracowanie i zaprezentowanie elementów łączących trzy
ćwiczenia gimnastyczne.
Łączenie elementów w całość. Uczennice wykonują ćwiczenia
płynnie, elastycznie i bardzo dokładnie.
Ćwiczenia oddechowe i relaksujące.
1.Zwis bierny na drabinkach, rozluźnienie mięśni, wahadło w
prawą i lewą stronę.
2.Marsz we spięciu na palce i przysiadzie.
3.Ćwiczenia oddechowe.
4.Podsumowanie i omówienie lekcji.
5.Pożegnanie.
Uczennice
doskonalą
umiejętności z
gimnastyki.
Nauczyciel
nadzoruje
poprawność
wykonania ,
kryguje błędy.
Każda ćwicząca
wykonuje układ
kilkakrotnie.
Nauczyciel
zwraca uwagę
na płynność
ćwiczeń,
dokładność,
poprawność
wykonania.
Ocena
aktywności
poprawności i
poziomu
umiejętności.
Download