TEMATY WYKŁADÓW W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB

advertisement
TEMATY WYKŁADÓW
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW RATOWNICTWA II ROKU I STOPNIA ST
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
PRZEDMIOT: „CHOROBY WEWNĘTRZNE”
Rok akademicki 2014/2015
Data
Godzina
Tematyka
Prowadzący
17.03.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Zaburzenia świadomości w schorzeniach
internistycznych. Zaburzenia odżywiania (otyłość,
wyniszczenie, anoreksja). Zaburzenia gospodarki
wodnej (odwodnienie, przewodnienie).
Lek. M.
Grigoriew
24.03.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Zaburzenia elektrolitowe w zakresie jonów sodu,
potasu, wapnia, magnezu. Przełom
hiperkalcemiczny. Tężyczka.
Nadciśnienie tętnicze – przyczyny, objawy,
leczenie. Przełom nadciśnieniowy.
Prof. L.
Majkowska
31.03.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Bóle w klatce piersiowej – przyczyny,
symptomatologia podstawowych schorzeń.
Choroba niedokrwienna serca. Zawał mięśnia
sercowego.
Lek. A. Niemiec
14.04.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Ostra i przewlekła niewydolność serca.
Zaburzenia rytmu serca.
Lek. J. Jabłońska
21.04.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Zaburzenia przewodzenia serca.
Astma oskrzelowa. Stan astmatyczny. Przewlekła
obturacyjna choroba płuc. Zapalenia płuc. Ostra i
przewlekła niewydolność oddechowa.
Dr E. Waliłko
28.04.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Stany nagłe u chorych na cukrzycę.
Stany nagłe w schorzeniach endokrynologicznych
(przełom nadciśnieniowy, przełom tarczycowy).
Dr A. Fronczyk
05.05.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Kamica nerkowa. Zakażenie układu moczowego.
Ostra i przewlekła niewydolność nerek.
Zagrożenie życia u chorych z niewydolnością
nerek.
Stany nagłe w schorzeniach hematologicznych.
Dr E. Waliłko
12.05.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Bóle brzucha – przyczyny, symptomatolgia
podstawowych schorzeń.
Stany nagłe w schorzeniach przewodu
pokarmowego – przyczyny, patogeneza, objawy.
Krwawienie z przewodu pokarmowego –
przyczyny, objawy.
19.05.2015
wtorek
1305 – 1520
R1
Choroby wątroby jako stan zagrożenia życia
(uszkodzenia toksyczne wątroby, ostre zapalenia
wątroby, zdekompensowana marskość wątroby)
Dr E. Waliłko
1305 – 1520
R1
Leki stosowane w stanach nagłych w
schorzeniach pochodzenia internistycznego. Stany
zagrożenia życia związane z przedawkowaniem
lub ubocznym działaniem leków stosowanych
przewlekle w schorzeniach internistycznych.
Dr E. Waliłko
26.05.2015
wtorek
Lek. A. Niemiec
Wykłady odbywają się w sali 2 przy ul. Żołnierskiej 48 w Szczecinie
TEMATY ĆWICZEŃ
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW RATOWNICTWA II ROKU I STOPNIA ST
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
PRZEDMIOT: „CHOROBY WEWNĘTRZNE”
Rok akademicki 2014/2015
Godzina
Prowadzący
Tematyka
Grupa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
b
18.03.2015
środa
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
18.03.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
18.03.2015
środa
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
Zaburzenia świadomości w
schorzeniach internistycznych –
demonstracja przypadków.
Zaburzenia odżywiania
stanowiące zagrożenie życia –
demonstracja przypadków.
Zaburzenia gospodarki wodnej –
demonstracja przypadków.
18.03.2015
środa
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
d
24.03.2015
wtorek
0800 – 1200
Dr P. Molęda
b
25.03.2015
środa
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
25.03.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
25.03.2015
środa
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
Data
17.03.2015
wtorek
Zaburzenia elektrolitowe –
demonstracja przypadków.
Nadciśnienie tętnicze, przełom
nadciśnieniowy – demonstracja
przypadków.
e
a
c
e
a
c
25.03.2015
środa
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
d
31.03.2015
wtorek
0800 – 1200
Dr P. Molęda
b
08.04.2015
środa
08.04.2015
środa
08.04.2015
środa
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
08.04.2015
środa
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
d
14.04.2015
wtorek
0800 – 1200
Dr P. Molęda
b
15.04.2015
środa
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
15.04.2015
środa
15.04.2015
środa
15.04.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
21.04.2015
wtorek
0800 – 1200
Dr P. Molęda
22.04.2015
środa
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
22.04.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
22.04.2015
środa
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
22.04.2015
środa
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
28.04.2015
wtorek
29.04.2015
środa
29.04.2015
środa
29.04.2015
środa
29.04.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
05.05.2015
wtorek
06.05.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
Bóle w klatce piersiowej –
demonstracja przypadków.
Choroba niedokrwienna serca,
zawał mięśnia sercowego –
demonstracja przypadków.
Ostra i przewlekła niewydolność
serca – demonstracja
przypadków.
Zaburzenia rytmu serca –
demonstracja przypadków.
e
a
c
e
a
c
d
b
Zaburzenia przewodzenia serca
– demonstracja przypadków.
Astma oskrzelowa, stan
astmatyczny, przewlekła
obturacyjna choroba płuc,
zapalenia płuc, ostra i
przewlekła niewydolność
oddechowa – demonstracja
przypadków.
e
a
c
d
b
Stany nagłe u chorych na
cukrzycę – demonstracja
przypadków.
Stany nagłe w schorzeniach
endokrynologicznych –
demonstracja przypadków.
e
a
c
d
Kamica nerkowa, zakażenie
układu moczowego, ostra i
przewlekła niewydolność nerek
b
e
06.05.2015
środa
06.05.2015
środa
06.05.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
12.05.2015
wtorek
13.05.2015
środa
13.05.2015
środa
13.05.2015
środa
13.05.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
– demonstracja przypadków.
Stany nagłe w schorzeniach
hematologicznych –
demonstracja przypadków.
a
c
d
b
Bóle brzucha – demonstracja
przypadków.
Stany nagłe w schorzeniach
przewodu pokarmowego –
demonstracja przypadków.
Krwawienie z przewodu
pokarmowego – demonstracja
przypadków.
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
d
19.05.2015
wtorek
20.05.2015
środa
20.05.2015
środa
20.05.2015
środa
20.05.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
b
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
26.05.2015
wtorek
27.05.2015
środa
27.05.2015
środa
27.05.2015
środa
27.05.2015
środa
0800 – 1200
Dr P. Molęda
0800 – 1200
Prof. L. Majkowska
0800 – 1200
Dr P. Molęda
1200 – 1600
Dr A. Fronczyk
1200 – 1600
Dr E. Waliłko
Uszkodzenia toksyczne wątroby,
ostre zapalenia wątroby,
zdekompensowana marskość
wątroby – demonstracja
przypadków.
e
a
c
e
a
c
d
Leki stosowane w stanach
nagłych w schorzeniach
pochodzenia internistycznego.
Stany zagrożenia życia związane
z przedawkowaniem lub
ubocznym działaniem leków
stosowanych przewlekle w
schorzeniach internistycznych –
demonstracja przypadków.
Zaliczenie.
Ćwiczenia odbywają się w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM
przy ul. Siedleckiej 2 w Policach
b
e
a
c
d
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards