Początki muzyki

advertisement
Początki muzyki
About
Skąd wzięła się muzyka?

Pojawiła się już
lat temu

Pierwsze dokumentacje życia
muzycznego to ok.
religijna (muzyka instrumentalna)
 świecka (wokalna)

.z
Najstarszy instrument

Flet

Ponad 35 000 lat
na terenie Niemiec
http://gadzetomania.pl/2009/
06/25/najstarszy-instrumentmuzyczny-na-swiecie
Muzyka starożytnego Egiptu

V w p. n. e. – VII w n. e.

Głównie religijna
Lira
Harfa
Lutnia
Muzyka starożytnej Grecji
X w p. n. e.
 muzyka taneczna
i obrzędowa

Mity i legendy
 Obrzędy religijne
 Teatr
 Igrzyska

Muzyka starożytnej Grecji
Podział muzyki średniowiecznej
Kościelna
Chorał
Gregoriański
Świecka
Trubadurzy
Rodzaje
muzyki
Średniowiecze
MUZYKA SAKRALNA
Podział muzyki sakralnej
Okresy w
muzyce
średniowiecznej
Ars antiqua
Ars nova
Cechy muzyki sakralnej
Śpiew jednogłosowy wykonywany przez
mnichów lub kapłanów
 Ac apella
 msze, hymny i pieśni nabożne
 W kościołach i na cmentarzach wystawiano
misteria
 Styl gotyku.

Chorał Gregoriański


to tradycyjny, jednogłosowy śpiew
liturgiczny chrześcijaństwa zachodniego
591 rok n. e. do XVII w







Łacina
Bez akompaniamentu
Teksty głównie z Pisma Świętego
Podstawą kompozycji jest tekst
Symbioza tekstu i melodii
Chór, lub solo
Typy accentus (melorecytacja) i
concentus (śpiew właściwy)
Chorał Gregoriański w Polsce

XI wiek
Sakramentarz tyniecki
Biblioteka narodowa
 Missale plenarium
Biblioteka w Gnieźnie

Misteria

X-XIII wiek
Przedstawienie śpiewane i tańczone
 Aktorami byli klerycy,
niekiedy włączali do śpiewu wiernych
 przedstawia historie biblijne i
życie świętych

Organum
gr. ὄργανον – organon "instrument” – gatunek
średniowiecznej heterofonii, a następnie polifonii.
 ok. 895 r.






Prekursor polifonii
Początkowo muzyka związana z organami
Melodia zaczerpnięta z chorału z przynajmniej jednym
dodanym głosem
Przynajmniej dwugłosowa
Początkowo ta sama melodia zaczerpnięta z
chorału, później samodzielna
Polifonia
gr. πολυφωνία polyphonia – „wiele głosów”
 IX w

Następca Organum
 Dwugłosowa
 Początkowo ta sama melodia,
później samodzielna

Średniowiecze
MUZYKA ŚWIECKA
Podział muzyki świeckiej
Rodzaje muzyki świeckiej
Ludowa
Dworska
Miejska
Wojskowa
i myśliwska
Instrumentalna
Cechy muzyki świeckiej
Proste melodie
 Jednogłosowe
 Trubadurzy (poeci-śpiewacy)
 Wykonywana przez grajków i kuglarzy

Najważniejsze utwory muzyki
polskiej
w okresie średniowiecza
Najważniejsze utwory muzyki polskiej
Bogurodzica
 Gaude mater Polonia

•
•
•
THANK YOU FOR YOUR
ATTENTION!
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards