01.06.2015: Edukacja z energią (DOC, 0 B) - Goethe

advertisement
Zaproszenie
Warszawa, 19 czerwca 2015
Edukacja z energią!
otwarta dyskusja
25 czerwca 2015, godz. 11.00
Centrum Nauki Kopernik, ul. Wyb. Kościuszkowskie 20
Sala Audytoryjna na parterze, wejście B (przez Centrum Konferencyjne)
wstęp wolny/tłumaczenie symultaniczne
Energia w kontekście kulturowym, społecznym i edukacyjnym!
Czy energetyka to tylko polityczne i ekonomiczne strategie, czy raczej nasze codzienne
działania, nasza świadomość i nasze postrzeganie świata? Jak komunikować, czy istnieje
język ekologiczny? Jak bardzo edukacja może wpłynąć na zachowania społeczne? Jaka
jest rola i jakie są granice edukacji? Czy poprzez sztukę i ekologię możemy dotrzeć
do szerszej grupy odbiorców? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć podczas
dyskusji panelowej:
Markus Bruggaier - drugi waltornista w Staatskapelle Berlin, inicjator projektu
Orkiestra Zmian
Ilona Otto - Poczdamski Instytut Badań Skutków Zmian Klimatu – ekspertka
w dziedzinie badań społecznych i ekonomicznych następstw zmian klimatu
Alicja Osińska - uczennica Zespołu Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
w Warszawie
Melina Pascal Remuss - uczennica Gimnazjum „Unter den Eichen” w Uetze
Sven Prien-Ribcke - Leuphana Uniwersytet w Lüneburgu, Instytut Komunikacji
Środowiskowej – koordynator międzyprzedmiotowego programu studiów Nauka ponosi
odpowiedzialność
Adrianna Skorupska – analityczka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych,
dyplomacja samorządowa, zaangażowanie władz lokalnych w projekty energetyczne
Ewa Sufin-Jacquemart - prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni i aktywistka Partii
Zieloni, socjolożka, doradczyni ds. zrównoważonego rozwoju
Moderator Piotr Buras – dziennikarz, niemcoznawca, dyrektor Warszawskiego Biura
European Council on Foreign Relations (ECFR)
Dyskusja odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego „Z energią wiatru, słońca
i wody”, prowadzonego przez Goethe-Institut i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
w kooperacji z instytucjami partnerskimi, między innymi z Przedstawicielstwem Fundacji
Heinricha Bölla w Warszawie, Krytyką Polityczną, Instytutem Studiów Wschodnich/Forum
Energetycznym, Fundacją Krzyżowa. Projekt skierowany jest do polskich gimnazjalistów
i ich rówieśników w Niemczech. Obok polskich i niemieckich ekspertów w dyskusji
otwartej wezmą udział dwie uczennice, Melina Pascal Remuss i Alicja Osińska, które
Kontakt dla mediów:
Goethe-Institut
Iwona Kuczkowska
Koordynator projektów edukacyjnych i językowych
EUNIC
Tel. +48 22 505 90 24
[email protected]
FineArt Communications
Anna Karczewska
tel. +48 505 716 882
[email protected]
Zaproszenie
zostały wybrane demokratycznie przez uczniów podczas obozu naukowego w Krzyżowej
do reprezentowania w debacie opinii młodego pokolenia.
Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do nauki języków obcych oraz przedmiotów
ścisłych i przyrodniczych, też w aspekcie rozwoju rynku pracy. Ważnym elementem jest
również współpraca młodych naukowców z Polski (Politechnika Warszawska) i Niemiec
(Poczdamski Instytut Badań Skutków Zmian Klimatu) z uczniami.
Nawiązując do aktualnej tematyki energii, ekologii i ochrony środowiska projekt ma
za zadanie również zmianę myślenia na proekologiczne i w kategoriach zrównoważonego
rozwoju.
Więcej na temat projektu: www.goethe.de/polen/energie
Projekt został objęty patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy
i
Bundesministerium
für
Umwelt,
Naturschutz,
Bau
und
Reaktorsicherheit.
_____________________________________
Goethe-Institut wyznacza uznawane na całym świecie standardy w nauce niemieckiego jako języka obcego.
Prowadzi kursy językowe, tworzy materiały dydaktyczne, doskonali nauczycieli oraz uczestniczy w badaniach
naukowych i inicjatywach polityki językowej. Goethe-Institut prezentuje trendy pojawiające się w Niemczech i
wspiera międzynarodową współpracę kulturalną poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz
współuczestnictwo w wystawach, festiwalach filmu, muzyki, teatru, literatury i tłumaczeń. Biblioteki i ośrodki
informacyjne, fora dyskusyjne, różnorodne publikacje, w tym audio i wideo oraz programy pobytów
studyjnych przybliżają obraz współczesnych Niemiec i przyczyniają się do rozwoju międzynarodowego dyskursu
dotyczącego kluczowych zagadnień coraz bardziej zglobalizowanych społeczeństw.
Goethe-Institut w Warszawie powstał w 1990 roku. Od 2004 roku siedziba Instytutu mieści się przy
ul. Chmielnej w samym centrum stolicy. Warszawski Goethe-Institut jest miejscem spotkań, nauki oraz
zdobywania i wymiany doświadczeń. Działając w partnerskim dialogu, inicjuje i realizuje wspólne pomysły
ponad granicami krajów. Poprzez swoje działania, zorientowane na przyszłość oraz odnoszące się do aktualnych
tematów, przedstawia różnorodne i nieoczywiste oblicza Niemiec. Goethe-Institut w Warszawie działa na terenie
Polski wspólnie z Goethe-Institut w Krakowie. Obszar działania Goethe-Institut w Warszawie obejmuje
następujące województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie,
Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie. Sześć województw Polski Południowej leży
w zakresie kompetencji Goethe-Institut w Krakowie.
www.goethe.de/polska | www.goethe.de/warszawa
Kontakt dla mediów:
Goethe-Institut
Iwona Kuczkowska
Koordynator projektów edukacyjnych i językowych
EUNIC
Tel. +48 22 505 90 24
[email protected]
FineArt Communications
Anna Karczewska
tel. +48 505 716 882
[email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards