prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Wyłonienie

advertisement
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Wyłonienie
rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania
wniosku o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach od
zgłoszenia do ostatecznej decyzji nr wniosku P-395350 oraz P-395349”
Zadanie
Nazwa zadania
nr
1
Wyłonienie rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania
wniosku o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach od zgłoszenia do
ostatecznej decyzji nr wniosku P-395350
2
Wyłonienie rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania
wniosku o udzielenie patentu europejskiego we wskazanych krajach od zgłoszenia do
ostatecznej decyzji nr wniosku P-395349
Opis zadania 1
Wyłonienie rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania wniosku
o udzielenie patentu europejskiego na wynalazek polski zgłoszony pod nr. P.395350
pt. „Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula,
zwłaszcza z główek złomowanych szyn” we wskazanych krajach od zgłoszenia do uzyskania
ostatecznej decyzji.
Harmonogram rzeczowo finansowy
Nazwa podzadania
Szacowany koszt
brutto
Bez kosztów
administracyjnych
[zł]
Tłumaczenie zgłoszenia na język angielski 6 str po 1500 znaków ze spacjami
Przygotowanie zgłoszenia przez Biuro Patentowe, w tym wypełnienie
formularzy i zgłoszenie do dnia 19.06.2012r. w EPO, skompletowane
dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenie sprawy w imieniu zgłaszającego
przez EPO oraz dozorowanie terminów procedury
Rozeznanie międzynarodowego raportu z poszukiwań oraz przygotowanie i
złożenie w EPO odpowiedzi na opinię w j. angielskim
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/3
Złożenie wniosku o badanie przez EPO zdolności patentowej w Wielkiej Brytani,
Francji, Niemczech i Czechach
Dozorowanie terminów płatności (postępowanie przed EPO)
Przeredagowanie opisu i zastrzeżeń w odpowiedzi na postępowanie EPO w
związku z oceną zdolności patentowej wynalazku na tle stanu techniki.
Sprawdzenie zgodności danych w decyzji oraz publikacji opisu, wniesienie do
Polskiego Urzędu, przetłumaczenie tekstu zastrzeżeń patentowych na j. niemiecki i
francuski
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym w Wielkiej Brytanii.
Opłata kosztów obsługi pełnomocnika związane z reprezentowaniem
Wnioskodawcy przed urzędem patentowym w Wielkiej Brytanii
Tłumaczenie zgłoszenia na język francuski (6 str po 1500 znaków ze spacjami)
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym we Francji. Opłata
kosztów obsługi pełnomocnika związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed
urzędem patentowym we Francji
Tłumaczenie zgłoszenia na język niemiecki (6 str po 1500 znaków ze spacjami)
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym w Niemczech. Opłata
kosztów obsługi pełnomocnika związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed
urzędem patentowym w Niemczech
Tłumaczenie zgłoszenia na język czeski (6 str po 1500 znaków ze spacjami)
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym w Czechach. Opłata
patentowa za czwarty rok ochrony, publikację oraz koszty obsługi pełnomocnika
związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed urzędem patentowym w
Czechach
Koszty pełnomocnika polskiego za wybór pełnomocników innych krajów,
przekazanie im dokumentacji i pośredniczenie w sprawie.
SUMA
…………………...
Podpis Wykonawcy
Opis zadania 2
Wyłonienie rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania wniosku
o udzielenie patentu europejskiego na wynalazek polski zgłoszony pod nr. P-395349
pt. „Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek
złomowanych szyn” we wskazanych krajach od zgłoszenia do uzyskania ostatecznej decyzji.
Harmonogram rzeczowo finansowy
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/3
Szacowany koszt
brutto
Bez kosztów
administracyjnych
Nazwa podzadania
[zł]
Tłumaczenie zgłoszenia na język angielski 6 str. po 1500 znaków ze spacjami
Przygotowanie zgłoszenia przez Biuro Patentowe, w tym wypełnienie formularzy
i zgłoszenie do dnia 19.06.2012r. w EPO, skompletowane dokumentacji
zgłoszeniowej, prowadzenie sprawy w imieniu zgłaszającego przez EPO oraz
dozorowanie terminów procedury
Rozeznanie międzynarodowego raportu z poszukiwań oraz przygotowanie i złożenie
w EPO odpowiedzi na opinię w j. angielskim
Złożenie wniosku o badanie przez EPO zdolności patentowej w Wielkiej Brytani,
Francji, Niemczech i Czechach
Dozorowanie terminów płatności (postępowanie przed EPO)
Przeredagowanie opisu i zastrzeżeń w odpowiedzi na postępowanie EPO w związku z
oceną zdolności patentowej wynalazku na tle stanu techniki.
Sprawdzenie zgodności danych w decyzji oraz publikacji opisu, wniesienie do
Polskiego Urzędu, przetłumaczenie tekstu zastrzeżeń patentowych na j. niemiecki i
francuski
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym w Wielkiej Brytanii. Opłata
kosztów obsługi pełnomocnika związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed
urzędem patentowym w Wielkiej Brytanii
Tłumaczenie zgłoszenia na język francuski (6 str. po 1500 znaków ze spacjami)
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym we Francji. Opłata kosztów
obsługi pełnomocnika związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed urzędem
patentowym we Francji
Tłumaczenie zgłoszenia na język niemiecki (6 str. po 1500 znaków ze spacjami)
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym w Niemczech. Opłata
kosztów obsługi pełnomocnika związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed
urzędem patentowym w Niemczech
Tłumaczenie zgłoszenia na język czeski (6 str. po 1500 znaków ze spacjami)
Postępowanie - faza krajowa przed Urzędem Patentowym w Czechach. Opłata
patentowa za czwarty rok ochrony, publikację oraz koszty obsługi pełnomocnika
związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed urzędem patentowym w
Czechach
Koszty pełnomocnika polskiego za wybór pełnomocników innych krajów,
przekazanie im dokumentacji i pośredniczenie w sprawie.
SUMA
…………………...
Podpis Wykonawcy
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/3
Download