Zarządzanie obsługą produktów bankowych

advertisement
InterProces
Interplikacje
Zarządzanie obsługą produktów bankowych
▪ Formuły kontroli poprawności dla wprowadzanych
i modyfikowanych danych
▪ Globalne objęcie przez aplikację wszystkich
▪ Przeliczenia bazowe oraz algorytmy wyliczające dla
procesów w Banku
▪ Szybkie wdrażanie nowych procesów
▪ Zachowanie wysokiej jakości standardów obsługi
klienta
▪ Powtarzalność czynności wykonywanych
w różnych oddziałach
▪ Pracownicy mogą się skupić na merytorycznych
aspektach obsługi klienta
▪ Zmniejszenie nakładów na szkolenie
pracowników w zakresie obsługi nowych
produktów bankowych.
▪
▪
▪
▪
▪
Wyzwania
Poprawność obsługi produktów bankowych,
zachowanie sekwencji czynności i przekierowanie do
kolejnego specjalisty w Banku jest procesem
manualnym wymagającym ciągłego szkolenia
użytkowników. Często spotykany jest brak
standaryzacji procesów w obrębie organizacji.
Rozwiązanie
Dla każdego procesu zdefiniowany jest kompletny
zestaw zadań do wykonania w kolejności koniecznej
do poprawnej obsługi produktu. Na podstawie
regulaminów i instrukcji bankowych powstaje opis
procesu, w skład którego wchodzą:
▪ Zamodelowany proces workflow
▪ Zestawy danych do obsługi procesu (łącznie
z wymagalnością określonych danych na
poszczególnych etapach procesu)
▪
▪
▪
▪
▪
wprowadzanych danych lub w odniesieniu do danych
pozyskiwanych z systemów zewnętrznych
Układy ekranów dla poszczególnych kroków procesu
Struktura uprawnień do danych i funkcji z podziałem
na typowe dla Banku działy/zespoły, które biorą
udział w obsłudze wniosków o wybrany produkt
bankowy
Predefiniowane interfejsy do uzyskania lub
wprowadzania danych z/do systemów zewnętrznych
(BIK, MIG, system centralny, itp.)
Tabela do zarządzania zmiennymi globalnymi,
np. marża, oprocentowanie, prowizja, itp.
Kanały komunikacji z klientem informujące go
o etapie, na którym znajduje się obsługa wniosku
(mail, SMS, ew. pismo)
Szablony dokumentów stosowane w procesie
Generator dokumentów (w szczególności umów)
Ustalone reguły sterujące wymagalnością
dokumentów na poszczególnych krokach procesu
Mechanizmy sterujące historyzacją wszelkich
czynności wykonywanych podczas procesu
Raporty operacyjne - dotyczące stanu poszczególnych
procesów
Ekran konfiguratora dla przykładowego procesu operacyjnego
Ilustracja procesu obsługi produktu bankowego
FUNKCJONALNOŚĆ
Konfigurowanie kompletnej
procedury dla użytkowników, która
automatycznie kontroluje ciąg
czynności dla takich procesów, jak:
▪ Otwarcie rachunku bankowego
▪ Wydanie karty kredytowej
▪ Sprzedaż kredytów
▪ Obsługa produktów bankowych
▪ Sprzedaż ubezpieczeń
▪ Obsługa zajęć egzekucyjnych
Moduł posiada konfigurator
pozwalający Bankowi na
samodzielne tworzenie
i modyfikacje procesów. Procesy
organizacyjne są ustandaryzowane
w ramach organizacji
Publikacja firmy
Wincor Nixdorf
ul. Popularna 82
02-226 Warszawa
Tel: +48 22 572 42 00 / 01
Fax: +48 22 572 42 09
[email protected]
www.wincor-nixdorf.com/pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards