UM646DE-2.30PL_110902_ SB600 DE series User Manual

advertisement
-
Energy Flex
SB 600 – aplikacja DE
Wentylacja – Klimatyzacja
SPIS TREŚCI
1
WPROWADZENIE ................................................................................................................................................ 4
1.1
2
OPIS OGÓLNY ...................................................................................................................................................... 4
DANE TECHNICZNE............................................................................................................................................ 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
OGÓLNE SPECYFIKACJE ....................................................................................................................................... 5
ZEGAR CZASU ...................................................................................................................................................... 5
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I/O............................................................................................................................... 5
ZACISKI I ZŁĄCZA ................................................................................................................................................ 6
WYŚWIETLACZ I DIODY LED............................................................................................................................... 6
PORT SZEREGOWY ............................................................................................................................................... 6
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE......................................................................................................................... 7
3.1
OGÓLNE OSTRZEśENIA ........................................................................................................................................ 7
3.1.1
Wyjścia przekaźnikowe ................................................................................................................................. 7
3.1.2
TRIAK........................................................................................................................................................... 7
3.1.3
Wejścia analogowe - Czujniki ...................................................................................................................... 7
3.2
OZNACZENIA WYPROWADZEŃ NA SCHEMATACH ................................................................................................. 7
3.2.1
Schematy wyprowadzeń................................................................................................................................ 8
3.2.2
Przykład zasilania sterownika ...................................................................................................................... 8
3.2.3
Przykład podłączenia wejść sygnałowych oraz wyjścia typu OC (Open Colector)...................................... 9
3.2.4
Stałe przyporządkowania wejść/wyjść.......................................................................................................... 9
3.2.5
Podłączenie zdalnego panela operatorskiego SKP10 i SKW22L ............................................................... 10
4
MONTAś MECHANICZNY STEROWNIKA W WERSJI PANELOWEJ (SB) .......................................... 11
5
MONTAś MECHANICZNY STEROWNIKA W WERSJI NA SZYNĘ DIN (SD LUB SC)........................ 12
6
INTERFEJS UśYTKOWNIKA .......................................................................................................................... 13
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4
6.4.1
7
WIDOKI I KONSTRUKCJA MENU TRYB UśYTKOWNIKA..................................................................... 15
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
8
WYGLĄD OGÓLNY ............................................................................................................................................. 13
Klawiatura.................................................................................................................................................. 13
Klawisze bezpośrednie i rozszerzone.......................................................................................................... 13
ZAŁĄCZENIE ZASILANIA .................................................................................................................................... 13
IKONY LED: PASEK FUNKCJI............................................................................................................................. 14
DIODY LED: PASEK STANÓW ............................................................................................................................ 14
Ikony LED: Pasek Jednostek ...................................................................................................................... 14
WIDOK GŁÓWNY ............................................................................................................................................... 15
Załączanie-wyłączanie układu.................................................................................................................... 15
Ręczne potwierdzenie alarmu i Reset ......................................................................................................... 15
Przeglądanie wartości procesu .................................................................................................................. 15
NAWIGACJA PO MENU ....................................................................................................................................... 16
Przejście do Menu Parametrów ................................................................................................................. 16
Struktura Menu UŜytkownika ..................................................................................................................... 16
PRZEGLĄD I ZMIANA NASTAW ........................................................................................................................... 17
WIDOKI I KONSTRUKCJA MENU TRYB INSTALATORA ......................................................................................... 18
Wejście do Trybu Instalatora ..................................................................................................................... 18
Wyjście z Trybu Instalatora do Trybu UŜytkownika ................................................................................... 18
KONFIGURACJA STEROWNIKA ................................................................................................................... 19
8.1
TABELA PARAMETRÓW – SZYBKA KONFIGURACJA ............................................................................................ 19
8.2
FUNKCJE STEROWNIKA ...................................................................................................................................... 21
8.2.1
Określenie wartości zadanej – [SetPoint] .................................................................................................. 21
8.2.2
Regulator PID 1 (grzanie
8.2.3
Regulator PID 2 (chłodzenie
8.2.4
Regulator PID 3 (odzysk ciepła/chłodu
8.2.5
8.2.6
8.2.7
Harmonogram (Scheduler
) – [Scheduler 1(SP)], [Scheduler 2 (Work)], [Scheduler 3, 4]................. 25
Sterowanie wentylatorem oraz siłownikiem przepustnic – [Fun / Pump (DO3,DO4)] .............................. 26
Sterowanie pracą pompy nagrzewnicy – [Fun / Pump (DO3,DO4)] ......................................................... 27
UM646DE-2.30PL
) – [PID1 (Heating)]................................................................................... 22
) – [PID2 (Cooling)] ............................................................................. 23
) – [PID3 (Recovery)]........................................................... 24
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 2 z 41
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.2.17
9
Wyjście trójpunktowe (DO1, DO2) – [FLO (DO1,DO2)] .......................................................................... 28
Wyjście krokowe (DO1, DO2) – [STEP (DO1,DO2)] ................................................................................ 29
Dodatkowe pomiary analogowe (AI1-AI5) – [AIN (AI1-AI5)] ................................................................... 30
Wyjścia analogowe (AO3-AO5) – [AOUT (AO3-AO5)] ............................................................................ 31
Regulatory dwustanowe z histerezą (CON1-CON4) – [Controller 1,2]; [Controller 3,4]......................... 32
Regulatory dwustanowe porównawcze (CMP1, CMP2) – [Comparators] ................................................ 33
Bloki matematyczne (Math 1, Math 2) – [Math Blocks]............................................................................. 34
Wyjścia cyfrowe (DO5, TC1, AO1, AO2, DO1, DO2) – [DOUT].............................................................. 35
Wyjście modulacyjne (PWM, Fast PWM) – [PWM] .................................................................................. 36
Menu SYS.................................................................................................................................................... 37
ALARMY I DIAGNOSTYKA ............................................................................................................................. 38
9.1
9.2
9.3
10
OSTRZEśENIA .................................................................................................................................................... 38
ALARMY Z AUTOMATYCZNYM RESETEM ........................................................................................................... 38
ALARMY BLOKUJĄCE Z RĘCZNYM RESETEM ...................................................................................................... 38
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE ............................................................................................................... 39
10.1 APLIKACJA 1...................................................................................................................................................... 39
10.1.1
Obsługiwana technologia centralii ............................................................................................................ 39
10.1.2
Zestawienie wejść/wyjść ............................................................................................................................. 39
10.1.3
Konfiguracja sterownika ............................................................................................................................ 40
10.1.4
Opis aplikacji ............................................................................................................................................. 40
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 3 z 41
1
WPROWADZENIE
1.1 Opis Ogólny
Do rodziny Energy Flex Sx600 należy 6 modeli dostarczanych w różnych wersjach sprzętowych i aplikacyjnych. Urządzenia są
konfigurowalne, standartowo wyposażone w interfejs użytkownika w postacji wyświetlacza LED i klawiatury, co w połączeniu z prostą
paramatryzacją pozwalają na szeroki zakres zastosowań w układach automatyki wentylacji i klimatyzacji.
Sterowniki serii Energy Flex dzielimy w zależności od wersji sprzętowej zgodnie z oznaczeniami:
Dokumentacja ta dotyczy wybranej wersji aplikacyjnej sterownika – DE. Przeznaczonej dla central wentylacyjnych pracujących w funkcji
grzania, chłodzenia i odzysku ciepła.
Platforma sprzętowa w pełni wykorzystująca możliwości aplikacji to Sx646. Tej wersji sprzętowej będzie dotyczyć ta dokumentacja.
Seria urządzeń SB600 Energy Flex opiera sią na produktach firmy Eliwell (Invensys Controls), wiodącego producenta regulatorów dla małych
i średnich urządzeń rynku HVAC.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 4 z 41
2
DANE TECHNICZNE
2.1 Ogólne specyfikacje
Napięcie zasilania
Częstotliwość napięcia zasilania
Pobór mocy
Klasa izolacji
Temperatura w miescu pracy
Wilgotność w miejscu pracy (bez-kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania
Wilgotność w miejscu przechowywania (bez-kondensacji)
Obudowa
Standard
12-24VAC/VDC +/-10%
50Hz/60Hz
6VA
2
25°C
30%
25°C
30%
Obudowa: tworzywo
PC+ABS SP. Palności V0
Min.
---------10°C
10%
-20°C
10%
Max.
--------60°C
90%
85°C
90%
2.2 Zegar czasu
Sterownik posiada zegarz czau rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym na okres 48h zaniku napięcia zasilania. Zegar, w aplikacji DE
wykorzystywany jest przez dwa harmonogramy tygodniowe.
2.3 Właściwości fizyczne I/O
Typ
Etykieta
Opis
Wejścia cyfrowe
DI1 .. DI6
6 beznapięciowych wejść cyfrowych
zwierane do 0V prąd pomiarowy 0.5mA
Cyfrowe
napięcia
wyjścia
wysokiego
Cyfrowe
napięcia
wyjścia
wysokiego
Zastosowanie w aplikacji
DE
DO1 DO2 DO3 4 x 2A 250V~ przekaźniki;
DO4
TC1
1 x 2A TRIAKOWE, max 250V~
Swobodnie
konfigurowalne
1 PWM lub Wyjście cyfrowe otwarty kolektor
AO1,AO2
Wyjścia analogowe
napięcia (SELV)
niskiego
AO3
Wyjścia analogowe
napięcia (SELV)
niskiego
AO4
AO5
AI1,AI2,AI5
Wejścia analogowe
Wejścia analogowe
AI3, AI4
Cyfrowe
wyjście
niskiego
napięcia typu otwarty kolektor DO5
(SELV)
Dla PWM:
Rozdzielczość: 1%
PWM / Otwarty kolektor
Zakres nominalny 0…16.9Vc (12V~ wyprostowane)
Swobodnie
konfigurowalne
**Max. Prąd 35mA (min. Obciążenie 340Ohm @12Vcc)
1 x 0-10V wyjście
Dokładność 1% pełnej skali
Rozdzielczość 1%
0…10Vdc wyjście, max 28mA*** @10V.
1 x 0-10V wyjście
Dokładność 1% pełnej skali
Rozdzielczość 1%
0…10Vdc wyjście, max 28mA*** @10V.
1 x 0-20mA wyjście
Dokładność 1% pełnej skali
Rozdzielczość 1%
NTC 103AT 10k wejścia temperaturowe, zakres pomiaru -50°C
÷ 110°C;
NTC temperaturowe zakres pomiaru -50°C ÷ 99.9°C;
Nie przekracza: 1% pełnej skali
Rozdzielczość: (a) 0.1°C
Konfigurowalne wejścia analogowe (0..10V, 0..20mA, DIn, Swobodnie
NTC10k).
konfigurowalne
1 wyjście typu otwarty kolektor
**Max. Prąd 35mA @12Vcc
Swobodnie
konfigurowalne
** Suma prądu pobieranego ze źródła napięcia pomocniczego 12Vc dla wysterowania wyjść AO1, AO2 i DO5 nie może przekraczać 70mA
*** Suma prądów obciążeń wyjść 0-10 i 4-20 mA nie może przekraczać 40mA
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 5 z 41
2.4 Zaciski i złącza
Wszystkie przewody podłączane są do sterownika przez rozłączalne złącza.
Zaciski i złącza
1 x 8-rozłączana listwa zasiskowa
1 20-pinowe niskonapięciowe złącze sygnałowe do
podłączeń przy użyciu:
COLV0000E0100
1 x JST 3-pin Zdalna klawiatura, kabel typ
COLV000033200
1 x JST 4 –pin złącze wyjść analogowych.
COLV000042100
2.5 Wyświetlacz i diody LED
Wyświetlacz i diody LED
Klawisze
UP DOWN
SET ESC
4 lub 3 cyfry + znak;
18 diody LED
Wszystkie Modele
4 klawisze
Wszystkie Modele
2.6 Port szeregowy
Sterownik wyposażony jest w port szeregowy. Format ramek danych zgodny z RS-485. Poziom napięć na poziomie napięć TTL. W celu
właczenia do systemu BMS należy zastosować BusAdapter.
Protokół komunikacji, ModBus RTU.
Port szeregowy
UM646DE-2.30PL
TTL (COM1)
1 port szeregowy TTL
Wszystkie Modele
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 6 z 41
3
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
3.1 Ogólne ostrzeżenia
WAŻNE!
Wyłącz urządzenie przed pracami związanymi z połączeniami elektrycznymi. Wszystkie prace elektryczne muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać następujących zaleceń, w celu zapewnienia
poprawnego połączenia:
•
Sprawdzenie prawidłowości napięcia zasilania.
•
Stosowanie kabli właściwego rozmiaru dla użytych terminali zaciskowych.
•
Oddzielne okablowanie czujników i wejść cyfrowych przewodów i urządzeń wysokonapięciowych i charakterze indukcyjnym. Nie
umiesczać przewodów pomiarowych w pobliżu urządzeń energetycznych (przełączniki, liczniki, etc.) Przewody powinny zapewniać
odpowiednią odporność przed zakłóceniami EMC.
•
Połączenia wykonywać jak najkrótszymi trasami kablowymi; nie owijać przewodów wokół elementów będących aktywnymi torami
przepływu prądu elektrycznego.
•
Do połączeń z płytą sterownika używać właściwych przewodów dostarczanych przez IBSP
•
Dla wszystkich wyjść tolerujących napięcie 230V należy absolutnie unikać załączania napięć pochodzących z różnych źródeł
zasilania np. 24V i 230 V jak również w przypadku napięć 230V wszytkie napięcia załączane muszą należeć do tej samej fazy
zasilającej
3.1.1 Wyjścia przekaźnikowe
Nie przekraczać parametrów znamionowych; przy większych obciążeniach należy użyć odpowiednich przekaźników lub styczników.
Ostrzeżenie!
Przed załączeniem upewnic się, czy napięcie zasilania jest prawidłowe dla wszystkich urządzeń.
3.1.2 TRIAK
Wyjście TRIAKOWE (TC1), prawidłowa praca możliwa tylko w przypadku załączania napięć zmiennych oraz zasilania napięciem zmiennym
synfazowym z załączanym napięciem.
3.1.3 Wejścia analogowe - Czujniki
Czujniki temperaturowe charakterystyka IBSP typ 8 (103AT) nie posiadają polaryzacji. Możliwa także charakterystyka typ 12X (taka jak dla
Satchwell – MNN) na zamówienie.
3.2 Oznaczenia wyprowadzeń na schematach
Opis oznaczeń na schematach
12/24 V (*)
12-24 VAC/VDC napięcie zasilania
5 VDC
Dodatkowe wyjście zasilanie pomocnicze 5Vdc 20mA max
12 VD C
Dodatkowe wyjście zasilanie pomocnicze 12Vdc
DO1...DO4, DO6
2A - 230Vac wyjścia przekaźnikowe wysokiego napięcia
G
Zacisk wspólny
TC1
Wyjście TRIAKOWE 2A dopuszczające napięcie sieciowe 230Vac
AO1 (PWM1)
wyjście on/off lub PWM niskiego napięcia (SELV (§))
AO2 (PWM2)
wyjście on/off lub PWM niskiego napięcia (SELV (§))
AO3
Wyjście analogowe niskiego napięcia (SELV (§)) 0…10V
DO5
Wyjście on/off niskiego napięcia typu otwarty kolektor (SELV (§))
DI1...DI6
Beznapięciowe wejścia cyfrowe (°)
AI1...AI2
Wejścia rezystancyjne NTC
AI3...AI5
NTC / opcjonalnie wejścia cyfrowe
GND
Masa
KEYB
Zdalna klawiatura (Klawiatura)
-------------------------------------(°) prąd zamknięcia dla 0.5mA zwarcia
(§) SELV: (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)
(*) Zasilacz regulatorów serii SB600 jest zasilaczem pełnookresowym, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu
połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
Do zasilenie sterownika użyj odrębnego zasilacza napięciem stałym (np. wbudowanego w moduł BusAdapter) lub napięcia
przemiennego z odrębnego transformatora, lub transformatora z podwójnym uzwojeniem wtórnym. Ze względu na to że w
sterowniku znajduje się prostownik pełno okresowy (4-diodowy) zaciski G i GND sterownika nie mogą być połączone z
potencjałem napięcia zasilającego. Patrz schemat poniżej (Przykład zasilania sterownika).
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 7 z 41
3.2.1 Schematy wyprowadzeń
SB643
SB644,646
6 wejść cyfrowych [DI1…DI6] • DI
4 wyjścia cyfrowe wysokiego napięcia 2A 230Vac
1 wyjście cyfrowe wysokiego napięcia [TC1] 2A 230Vac
1 wyjśca analogowe PWM [AO1,AO2]:
2 wejścia analogowe [AI1…AI2]
1 wyjście cyfrowe niskiego napięcia (SELV (§))[DO5]
Otwarty kolektor
6 wejść cyfrowych [DI1…DI6] • DI
4 wyjścia cyfrowe wysokiego napięcia 2A 230Vac
1 wyjście cyfrowe wysokiego napięcia [TC1] 2A 230Vac
2 wyjścia analogowe OC [AO1,AO2]:
1 wyjście analogowe 0-10V [AO3]
2 wejścia analogowe [AI1…AI2]
1 wyjście cyfrowe niskiego napięcia (SELV (§))[DO5]
Otwarty kolektor
KEYB podłączenie zdalnej klawiatury Echo SKP10 lub panela SKW22L
(§) SELV: (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)
Przedstawiony schemat kolorystyczny złącza 20 pinowego jest stosowany w standardowych kablach typu COLV będących częścią
wyposażenia sterownika
3.2.2 Przykład zasilania sterownika
Przykład zasilania sterownika i sterowania urządzenia wykonawczego 0..10V
Energy Flex SB600 Seria D
Strona 8 z 41
3.2.3 Przykład podłączenia wejść sygnałowych oraz wyjścia typu OC (Open Colector)
Przykład podłączenia wejść sygnałowych oraz wyjścia typu OC (Open Colector)
KEYB - Zobacz: podłączenie zdalnej klawiatury (3.2.5)
3.2.4 Stałe przyporządkowania wejść/wyjść
Sterownik w wersji aplikacyjnej DE posiada na stałe przyporządkowane funkcje niektórych wejść/wyjść. Schematycznie przedstawione to
zostało na poniższym rysunku.
Funkcja pozostałych wejść/wyjść może być swobodnie konfigurowalna zgodnie z możliwościami aplikacji.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 9 z 41
3.2.5 Podłączenie zdalnego panela operatorskiego SKP10 i SKW22L
Sterowniki serii S_646/C-DE mają możliwość współpracy z dodatkowym panelem operatorskim SKP10 i panelem SKW22L. Działa on jako
panel „echo”, czyli operacje na nim wykonywane, równolegle pokazują się na wyświetlaczu samego sterownika. Panel SKW22L dodatkowo
posiada wbudowany czujnik temperatury, który może zostać użyty dla potrzeb regulacji jako zdalne wejście analogowe (Remote AI). Panel
SKP-10 lub SKW22L może być oddalony od samego sterownika na odległość ok. 150 m. Wraz z panelem dostarczany jest przewód
podłączeniowy o długości 1 m, który może być swobodnie przedłużany. Poniżej sposób podłączenia panela SKP10 do sterownika serii
SC646/C-DE.
Panel SKW22L
Sposób podłączenia panela SKW22L (z podświetleniem) i SKW22
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 10 z 41
4
MONTAŻ MECHANICZNY STEROWNIKA W WERSJI PANELOWEJ (SB)
Urządzenie przeznaczone jest do montażu panelowego (zobacz schemat).
Wykonaj otwór 29 x 71 mm i włóż urządzenie; przymocuj za pomocą specjalnych wsporników dostarczonych wraz z urządzeniem.
Nie montuj urządzenia w miejscach wilgotnych i/lub zanieczyszczonych. Urządzenie przystosowane jest do miejsc z normalnym poziomem
zanieczyszczeń. Zadbaj o to, aby przestrzeń wokół urządzenia była odpowiednio wietrzona.
Port szeregowy TTL znajduje się po lewej stronie urządzenia.
Przykład montażu do panelu
Panel zamontowany SB600
Usuwanie urządzenia z panelu – widok z boku
Wymiary otworów montażowych
Pozycja złącza komunikacyjnego TTL
29
Przykład montażu do panelu – widok z boku
71
A
(A) PANEL THICKNESS 0.5-1-1.5-2-2.5-3 mm
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 11 z 41
5
MONTAŻ MECHANICZNY STEROWNIKA W WERSJI NA SZYNĘ DIN (SD LUB SC)
Sterownki w wersji SD lub SC (SD646 lub SC646) przeznaczone są do montażu na szynę DIN T35mm.
Nie montuj urządzenia w miejscach wilgotnych i/lub zanieczyszczonych. Urządzenie przystosowane jest do miejsc z normalnym poziomem
zanieczyszczeń. Zadbaj o to, aby przestrzeń wokół urządzenia była odpowiednio wietrzona.
Port szeregowy TTL znajduje się po lewej stronie urządzenia.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 12 z 41
6
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Przedni panel urządzenia spełnia rolę interfejsu użytkownika i jest przeznaczony do wykonywania operacji związanych z monitorowaniem
stanu pracy oraz parametryzacją urządzenia.
6.1 Wygląd ogólny
6.1.1 Klawiatura
Na przednim panelu są 4 klawisze. Każdy klawisz może posiadać więcej niż jedną funkcję (zobacz tabela poniżej). Ze względu na sposób
użycia możemy wyróżnić:
•
Działanie “bezpośrednie” wskazane na klawiszu
•
Działanie „rozszerzone” polega na użyciu klawisza poprez dłuższe (ok. 4 sekund) naciśniecie, pozwalające na wykonanie funkcji
rozszerzonej klawisz. Np. dla klawisza [DOWN – strzałka w dół] jest to funkcja wejścia do menu załączania/wyłączania urządzenia.
W instrukcji funkcje te są zaznaczone w kwadratowych nawiasach (np. [UP – strzałka w górę])
•
Funkcje “kombinowane” wywoływane przez naciśnięcie 2 odpowiednich klawiszy. W instrukcji funkcje te są zaznaczone w
kwadratowych nawiasach (np [UP+DOWN] potwierdzania awarii, zdjęcie blokady)
6.1.2 Klawisze bezpośrednie i rozszerzone
Opis
Klawisza
Klawisz
UP
(UP)
Naciśnij raz
(naciśnij i zwolnij)
Zwiększa wartość w trybie
parametryzacji,
Nawigacja w menu
DOWN
(DOWN)
Zmniejsza wartość w trybie
parametryzacji,
Nawigacja w menu
Esc(ape)
Wyjście/Powrót
(bez zapamiętania
nowych ustawień)
Wychodzi bez zapamiętania
nowych ustawień
Powraca do poprzedniego
poziomu menu
Ustaw
Potwierdź
(zapamiętaj nowe
ustawienia)
Potwierdza wartość / wychodzi i
zapamiętuje nowe ustawienia
Przenosi do kolejnego poziomu
menu (otwiera folder, subfolder
parametrów)
Klawisz
[funkcja
powiązana]
Fn
mode
Przytrzymanie klawisza >3s
powoduje wejście do menu
logowania (podania hasła).
Przytrzymanie klawisza >3s
powoduje wejście do menu,
gdzie:
On – załączenie układu
Off – wyłączenie układu
Schd – załączenie układu z
harmonogramu
Przytrzymanie klawisza >3s
powoduje wejście do menu
zmiany trybu sterownika:
Auto – tryb automatyczny
Heat – tylko tryb grzania
Cool – tylko tryb chłodzenia
AutS – tryb automatyczny
sekwencyjny
6.2 Załączenie zasilania
Przy załączeniu zasilania, sprawdzane są stany podzespołów oraz prawidłowe funkcjonowanie wszystkich lamp wyświetlacza. Testowanie
wyświetlacza trwa kilka sekund. W tym krótkim czasie wszystkie diody LED i cyfry są zaświecone jednocześnie. Po zakończeniu testu,
wyświetlany jest aktualny stan pracy oraz pierwszy parametr menu Widoku Głównego
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 13 z 41
6.3 Ikony LED: Pasek Funkcji
Ikona
Tryb
Kolor
Ciągłe wyświetlanie
Alarm
Czerwony
Aktywny alarm, nie
blokujący
pracy
centrali
Załączenie
Zielony
Układ załączony
Migająca
Alarm blokujący pracę
centrali
WYMAGA
RĘCZNEGO
POTWIERDZENIA
ALARMU
/
6.4 Diody LED: Pasek Stanów
Kolor
Stany pracy
Bursztynowy
(pomarańczowy)
Dioda
LED
symbol na
Wyświetlaczu
LED
LED 1
(pierwsza
od lewej)
zgaszone
zapalone
pulsujące
Funkcje zależne od
realizownej aplikacji
Konfiguracja Domyślna
brak sprężu (otwarte DI1)
obecność sprężu (zwarte DI1)
pulsujące (funkcja blokady presostatu)
Wentylator nawiewny
LED 2
Wentylator nawiewny
brak sprężu (otwarte DI2)
obecność sprężu (zwarte DI2)
pulsujące (funkcja blokady presostatu)
LED 3
Sygnał zabezpieczenia
nagrzewnicy
brak sygnału awarii (otwarte DI3)
zabezpieczenie nagrzewnicy (zwarte DI3)
LED 4
Zezwolenie na pracę
Brak zezwolenia na pracę (otwarte DI4)
Zezwolenie na pracę (zwarte DI4)
LED 5
Stan filtra nawiewu
Filtr czysty (otwarte DI5)
Filtr brudny (zwarte DI5)
LED 6
Stan filtra wywiewu
Filtr czysty (otwarte DI6)
Filtr brudny (zwarte DI6)
6.4.1 Ikony LED: Pasek Jednostek
Diody LED Jednostki miary
Ikona
Kolor
Ciągłe wyświetlanie
/
Migająca
/
Ciśnienie (Bar)
/
/
Wilgotność
względna
(% RH)
Nieużywane
Nieużywane
Menu (ABC)
Tryb zmiany parametru
/
Stopień
Celsjusza
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 14 z 41
7
WIDOKI I KONSTRUKCJA MENU TRYB UŻYTKOWNIKA
Informacje wyświetlane oraz parametry są dostępne do przeglądania i nawigacji przy użyciu kalwiszy menu. Informacje wyświetlane są w
dwóch trybach: Widoku głównego i Menu Parametrów.
7.1 Widok Główny
Jest domyślnym widokiem aktywnym po włączeniu zasilania i pozwala na przegląd stanów bieżących i nastaw bez możliwości zmiany.
Fukncje dostępne z widoku głównego:
7.1.1 Załączanie-wyłączanie układu
UWAGA: Załączenie pracy regulatora z panelu jest możliwe tylko jeśli sygnał Zezwolenia na pracę (wejście DI4 lampka
SB646
IBSP
Fn
) jest aktywna.
mode
21
disp
Przytrzymanie klawisza >3s powoduje wejście do menu, gdzie:
On – załączenie układu
Off – wyłączenie układu
Schd – sterowanie załączeniem/wyłączeniem przez harmonogram tygodniowy
7.1.2 Ręczne potwierdzenie alarmu i Reset
SB646
IBSP
Fn
mode
21
Informacja o alarmie krytycznym powodującym blokadę załączenia układu
sygnalizuje pulsowanie ikony Alarm
na Pasku Stanów wyświetlacza
głównego jak na górnym rysunku.
disp
IBSP
Fn
SB646
mode
21
disp
Po ustaleniu i usunięciu przyczyny blokady należy dokonać potwierdzenia i
skasowania awarii poprzez jednoczesne nasiśnięcie klawiszy (UP+DOWN)
rysunek dolny.
Jeśli przyczyna alarmu ustanie, sterownik powróci do poprzedniego stanu
Załączenia lub Wyłączenia w zależności od aktualnie ustawionego trybu
pracy
7.1.3 Przeglądanie wartości procesu
Naciskając klawisze (UP lub DOWN) możemy przeglądać wartości parametrów procesu nadzorowanego przez sterownik
SB646
IBSP
Fn
mode
Ai 1
disp
Naciśnij krótko klawisz UP lub DOWN na wyświetlaczu głównym.
Pojawi się kod parametru (np. AI1), a po ok. 1 sekundzie jego wartość.
Fn
SB646
IBSP
mode
21
disp
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 15 z 41
Widok Główny Użytkownika
Nawigacja
Klawisze
i
Kod
Opis
SPt
Ai 1
Ai 2
Aktualna wartość zadana temperatury nawiewu
Ai 3
Ai 4
Ai 5
AIrE
FL0
A03
PPD
Wartość mierzona temperatury nawiewu
Wartość mierzona temperatury wywiewu / pomieszczenia (w przypadku
braku lub rozwarcia czujnika wyświetlane są cztery kreski - - - -)
Wartość zadana z nastawnika zewnętrznego lub inna wg konfiguracji.
Wartość mierzona wg konfiguracji.
Temperatura zewnętrzna – lub inna, wg konfiguracji
Temperatura odczytana z czujnika w panelu SKW22 (Remote AI)
Oczekiwana pozycja elementu regulacyjnego (Siłownika)
Wartość na wyjściu analogowym AO3 (w wersji SB646 dostępne są
dodatkowo AO4 i AO5)
Wartość na wyjściu PWM
7.2 Nawigacja po Menu
7.2.1 Przejście do Menu Parametrów
Nawigacja
Kod
Opis
(SET + ESC)
Naciśnięcie dwuklawisza (ESC + SET) powoduje wejście do Menu
Parametrów
ESC
Powrót z Menu Parametrów do Widoku Głównego wykonujemy
naciskając kilkakrotnie klawisz ESC. Ilość naciśnięć zależy od zagłębienia
w stukturę Menu
7.2.2 Struktura Menu Użytkownika
Opis
Nawigacja
W trybie Menu użytkownika możliwy jest przegląd i zmiana nastawy
wartości zadanej oraz wprowadzenie hasła istalatora pozwalające na
dostęp do Menu Instalatora
Nazwy katalogów w Menu są ujęte w nawiasy kwadratowe natomiast
rejestry parametrów są podane bez nawiasów.
Np.
[SEtP] - Katalog wartości zadanych.
SP1 - Rejestr wartości zadanej SP1
SP2 - Rejestr wartości zadanej SP2
Poruszanie się po strukturze katalogów Menu jest możliwe przy użyciu klawiszy panelu:
Kod
Opis
Przewijanie katalogów lub rejestrów znajdujących się w aktualnie otwartym katalogu np.
dla Katalogu Głównego SEtP i SYS
Krótkie przyciśnięcie klawisza SET, pozwala wejść do katalogu o nazwie aktualnie
wyświetlanej na wyświetlaczu.
Jeśli pozycją nie jest katalog, ale Rejestr to po krótkim naciśnieciu klawisza nastąpi
pokazanie aktualnej wartości Rejestru.
Dwukrotne przyciśnięcie powoduje wejście w tryb zmiany parametru i jest opisane w
następnym punkcie
Powrót do wyższego katalogu
UWAGA:
Naciśnięcie klawisza ESC w katalogu głównym Menu powoduje powrót do Widoku
Głównego
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 16 z 41
7.3 Przegląd i zmiana nastaw
Stosując się do zasad nawigacji Menu możemu przechodząc po strukurze katalogów dokonać przeglądu aktualnych wartości Rejestrów.
Chcąc dokonać zmiany nastawy należy mając na wyświetlaczu widoczną wartość parametru nacisnąć i przytrzymać klawisz SET do momentu
zapalenia się po prawej stronie wyświetlacza w Pasku Jednostek Ikony Abc .
Zasady nawigacji i zmiany nastaw przedstawiono na przykładzie modyfikacji wartości zadanej. Przykład zakłada, że użytkownik jest w Menu
Parametrów.
SB646
IBSP
Fn
mode
SEtP
Naciśnij krótko klawisz DOWN aż pojawi się nazwa [SEtP] - Katalogu
zawierającego wartość zadaną.
disp
Fn
SB646
IBSP
mode
SEtP
Naciśnij krótko klawisz SET aby wejść w głąb katalogu [SEtP].
disp
Fn
SB646
IBSP
mode
SP1
disp
IBSP
Fn
SB646
Naciśnij krótko klawisz DOWN aż pojawi się nazwa SP1 – Rejestru wartości
zadanej.
Naciśnij krótko klawisz SET aby wejść do rejestru SP1 wartości zadanej.
mode
22
Na ekranie pojawi się aktualna wartość Rejestru SP1
disp
Fn
IBSP
SB646
22
Fn
mode
Aby dokonać zmiany nastawy naciśnij klawisz SET, w Pasku Jednostek
pojawi się Ikona Zmiany parametru oraz wartość parametru będzie
mrugać.
Abc
IBSP
disp
SB646
23
mode
Abc
disp
Akceptacja zmienionej wartości (Set)
Aby zaakceptować zmianę wartości naciśnij
krótko klawisz SET
Fn
SB 646
IBSP
23
mode
disp
Jeśli chcesz zwiększyć wartość parametru naciskaj krótko kalwisz UP (lub
DOWN w przypadku zmniejszania)
UWAGA:
Jeśli chcemy zmienić wartość o większy zakres wartości możemy zamiast
serii krótkich kliknięć nacisnąć i przytrzymać odpowiednio klawisz (UP lub
DOWN), co spowoduje szybkie przyrastanie lub zmniejszanie wartości
Rejestru
Rezygnacja ze zmiany wartości.
Aby pozostawić Rejestru bez zmiany, czyli z wartością aktualną w
momencie wejścia do Rejestru należy nacisnąć krótko (ESC)
Fn
IBSP
SB646
mode
22
disp
Powrót do Katalogu wyszego lub do Widoku parametrów osiągniemy naciskając odpowiednią ilość razy klawisz ESC
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 17 z 41
7.4 Widoki i konstrukcja menu Tryb Instalatora
Przed należy zapoznać się z treścią poprzednich rozdziałów dotyczących ogólnych zasad konstrukcji Menu i Widoków oraz Nawigacji po
strukurze katalogów.
W trybie instalatora dostępne są dodatkowe parametry pozwalające na zmianę nastaw parametrów wpływających na sposób sterowania
pracą układu oraz jakość regulacji. Wejście do Trybu Instalatora jest możliwe po podaniu hasła w Menu Parametrów.
Bardzo ważne jest, aby po zakończeniu niebędnych czynności w trybie instalatora powrócić do trybu użytkownika (wylogować się) zgodnie z
procedurą opisaną poniżej (punkt 7.4.2). Jeżeli sterownik będzie nieobsługiwany przez dłuższy czas i zostanie pozostawiony w Menu
Parametrów, wtedy nastąpi automatyczne wylogowanie i powrót do Widoku Głównego.
Jeżeli hasło jest wyzerowane (wartość domyślna - 0000) następuje automatyczne zalogowanie do trybu instalatora.
7.4.1 Wejście do Trybu Instalatora
Aby było możliwe wejście i dostęp do przeglądu i zmiany nastaw w Trybie Instalatora niezbędne jest podanie hasła.
Korzystając z Trybu Menu należy wybrać Rejestr Ent komendy podania
hasła.
Fn
SB646
IBSP
mode
----
Po wybraniu rejestru Ent pojawi się symbol ---- oznaczający wejście do
polecenia zmiany hasła
Aby rozpocząć wprowadzanie hasła należy krótko nacisnąć klawisz SET
disp
Fn
SB646
IBSP
mode
0
Po krótkim naciśnięciu klawisza SET zacznie migać cyfra na pozycji 4.
Klawisze UP i DOWN ustawienie właściwej cyfry hasła.
Po ustawieniu właściwej cyfry naciśnięcie klawisza SET powoduje
przejście do ustawiania 3 cyfry hasła
Naciśnięcie klawisza ESC powoduje wyjście z procedury podawania hasła
disp
Fn
IBSP
SB646
mode
0
Przy ustawianiu 3 i kolejnych cyfr hasła należy postępować analogicznie
Hasło dla instalatora systemu: 1 2 3 4
disp
Fn
IBSP
SB646
mode
0PEr
Jeśli wprowadzone hasło jest poprawne po zatwierdzeniu ostatniej cyfry
pojawi się napis OPEr. I od tego momentu poruszanie się po Trybie
Menu będzie zgodne z poziomem dostępu instalatora
disp
7.4.2 Wyjście z Trybu Instalatora do Trybu Użytkownika
Korzystając z Trybu Menu należy wybrać Rejestr LOUt komendy
wyjścia z trybu Instalatora.
Fn
SB646
IBSP
mode
L0Ut
Aby zakończyć pracę w Trybie instalatora i powrócić do trybu
Użytkownika należy nacisnąć klawisz SET aby wykonać polecenie, a
następnie używając klawisza ESC powrócić do oczekiwanego miejsca
w katalogu wyświetlacza
disp
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 18 z 41
8
KONFIGURACJA STEROWNIKA
Rozdział ten przedstawia opis konfiguracji poszczególnych bloków sterownika. Przedstawiana jest logiczna struktura programu oraz jej
interpretacja w programie konfiguracyjnym IBSPocketTool dla wersji DE. Orientując się względem przedstawionej struktury katalogów
parametrów (menu instalatora) można skonfigurować sterownik z jego klawiatury.
PidH
Regulator PID 1
(grzanie)
LOOP
Regulator PID 2
(chłodzenie)
PidC
Regulator PID 3
(odzysk ciepła)
PidR
Wyjście krokowe
(DO1,DO2)
Wyjście trójpunktowe
(DO1, DO2)
Start.
DO3,
DO4
Harmonogram
(Scheduler)
SCHD
FAN
FLO
STEP
SCHS
SCHR
SCH3
SCH4
STAT
OnTm
OFFd
Ond
drti
dEAd
driF
OPLL
SCAL
TYPE
Thr1
Thr2
SCAL
TYPE
UM646DE-2.30PL
100
0
0
12
35
------20
120
0
-0.5
5
5
1
0
0
------20
120
0
0.5
25
5
1
------------20
120
0
1.0
1.0
20
120
0
0
1
----------------0000
30
0
0
90
2
1
0
0
100
0
100
PID2
0
0
0
100
0
100
NONE
AOUT
AO3
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
TYPE
SET
Źródło
SCAL
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
TYPE
SET
Źródło
SCAL
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
FORC
0-auto, 1-ON, 2-OFF
TYPE
SET
Źródło
SET
OFF, FLO, STEP
Okres PWM
Min. wysterowanie wyjścia
Lim
Max. Temp. Naw.
LHSt
Hister. max temp Naw
inLO
Niska wart.wej.
inHi
Wys wart.wej.
OULO
Niska wart.wyj.
OUHi
Wys wart.wyj.
SET
Źródło wartości.
0
100
0
100
PID1
0
100
0
100
PID2
0
100
0
100
PID3
0
ALAR
0
PWM
0
PUMP
0
ONF1
0
OFF
0
OFF
0
OFF
0
OFF
FLO
0
0
50
1
0
100
0
100
PID1
TYPE
inLO
inHi
OULO
OUHi
SET
Niska wart.wej.
Wys wart.wej.
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
Źródło wartości.
0
100
0
100
None
CON1
ON
Próg zał.
0
OFF
Próg wył.
0
TYPE
SET
Źródło
PID1
ENST
Zał. przy starcie
Yes
ON
Próg zał.
0
OFF
Próg wył.
0
TYPE
SET
Źródło
PID1
ENST
Zał. przy starcie
Yes
ON
Próg zał.
0
OFF
Próg wył.
0
TYPE
SET
ENST
Zał. przy starcie
ON
Próg zał.
0
OFF
Próg wył.
0
TYPE
SET
ENST
Zał. przy starcie
AO4
AO5
DOUT
Wyjścia cyfrowe
(DO5, TC1, AO1, AO2, DO1, DO2, DO3,
DO4)
SPLi
21
18
0
Wyjście modulacyjne
(PWM)
CSLP
Wart. Zadana Temp.
Wart. Zad. Obn. nocnego
0-const, 1-komp.,
2-const. pot., 3-komp. pot.
Regulator kompensacji
PF
Wsp. prop.
Ti
Czas zdw.
Td
Czas wprz.
SPLL
Dolny lim. SP
SPHL
Górny lim. SP
STAT
SP
Wart. zad.
OUT
Wart. wyj.
PVAL
PV
PARA
PF
Wsp. prop.
Ti
Czas zdw.
Td
Czas wprz.
Ofs
Offset
Tenb
Temp aktywacji
Enin
Wej.akt.reg.
PVin
Wyb.wej.wiod
HotS
Czas gor.startu
HotT
Temp.gor.startu
STAT
SP
Wart. zad.
OUT
Wart. wyj.
PVAL
PV
PARA
PF
Wsp. prop.
Ti
Czas zdw.
Td
Czas wprz.
Ofs
Offset
Tenb
Temp aktywacji
Enin
Wej.akt.reg.
PVin
Wyb.wej.wiod.
STAT
SP
Wart. zad.
OUT
Wart. wyj.
PVAL
PV
RSP
Wart. zad.
ROUT
Wart. wyj.
RPVL
PV
PARA
PF
Wsp.prop.
Ti
Czas zdw.
Td
Czas wprz.
Hofs
Offset Grzania
Cofs
Offset Chłodz.
PVin
Wyb.wej.wiod
PF
PARR
Wsp. prop.
Ti
Czas zdw.
Td
Czas wprz.
RSP
Wart. zad.
PVin
Wyb.wej.wiod.
Enab
(0/1) – zał./wył. Harm.
Day 1
ON
Godz.zał.
OFF
Godz.wył.
Day 2
ON
Godz.zał.
OFF
Godz.wył.
…
Day 7
ON
Godz.zał.
OFF
Godz.wył.
Stan harmonogramów (S/R/3/4)
Blokada presostatów.
Opóźnienie wył. DO4
Opóźnienie zał. DO3
Czas przejścia siłownika [s]
Strefa martwa
Aktywacja dociągania
Minimalne wyjście
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
SET
Źródło wartości.
Wartość załączenia wyjścia DO1
Wartość załączenia wyjścia DO2
inLo
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULo
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
SET
Źródło wartości.
Wyjście modulacyjne
(Fast PWM)
SP1
SP2
TYPE
DO5
TC1
AO1
AO2
DO1
DO2
DO3
DO4
PPd
DO12
Per
OPLL
inLi
SCAL
TYPE
FPPd
CTRL
Regulatory dwustanowe z histerezą
Określenie wartości
zadanej
SETP
Wyjścia analogowe (AO3, AO4 i AO5)
8.1 Tabela parametrów – szybka konfiguracja
SCAL
CON2
CON3
CON4
SCAL
Źródło
Źródło
PID1
Yes
PID1
Yes
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 19 z 41
Wejścia analog.
(AI1, AI2, AI3, AI4, AI5)
AI2
AI3
AI4
AI5
TYPE
SCLL
SCLH
TYPE
SCLL
SCLH
TYPE
SCLL
SCLH
TYPE
SCLL
SCLH
TYPE
SCLL
SCLH
0-nieaktywne, 2-NTC
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
0-nieaktywne, 2-NTC
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
0-nieaktywne, 1-DIN, 2NTC, 3-4..20mA, 40..10V, 5-0..5V, 6-0..1V
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
0-nieaktywne, 1-DIN, 2NTC, 3-4..20mA, 40..10V, 5-0..5V, 6-0..1V
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
0-nieaktywne, 2-NTC
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
2
0
100
2
0
100
2
0
100
2
COMP
Regulatory dwustanowe
porównawcze
AI1
MATH
0
100
2
0
100
Pompa
PUMP
Dif1
Mea1
Max1
Min1
Dif2
Mea2
Max2
Min2
Ain
OntE
MitM
SYS
PASS
RTC
PROT
Menu Systemowe
MoŜliwe typy wartości źródłowej (TYPE):
- AI1..AI5 – wejścia analogowe,
- PID1..PID3 – wyjścia z regulatorów PID,
- CON1..CON4 – wartość zadana dla regulatorów z histerezą,
- DIFF1..DIFF2 – róŜnica matematyczna z wejść analogowych,
- MEAN1…MEAN2 – wartość średnia z wejść analogowych,
- MAX1…MAX2 – wartość maksymalna z wejść analogowych,
- MIN1…MIN2 – wartość minimalna z wejść analogowych,
- ONF1..ONF4 – wartość wyjścia regulatorów z histerezą,
- ALAR – aktywny stan alarmu,
- SCH1..SCH4 – wyjście harmonogramów SP i ON/OFF,
- THRE1…THRE3 – aktywność regulatorów PID (wyjście > 0),
- PPD – wyjście modulacji PWM,
- PUMP – pompa nagrzewnicy wodnej,
- NONE – wyjście nie aktywne
- CMP1…CMP2 – wartość wyjścia komparatorów
CMP1
CMP2
Bloki
matematyczne
AIN
INFO
Val1
Wart.1 załącz. komp.1
Val2
Wart.2 załącz. komp.1
TYPE
SET
Źródło
PID1
MODE
SET
Norm / Inv
Norm
ENST
Zał. przy starcie
Val1
Wart.1 załącz. komp.2
Val2
Wart.2 załącz. komp.2
TYPE
SET
Źródło
PID1
MODE
SET
Norm / Inv
Norm
ENST
Zał. przy starcie
PROF
Yes
0
0
Yes
3
4
3
4
3
4
3
4
5
Minimalny czas załączenia
pompy [s]
ENT
Podanie hasła
0
0
---
CHAN
Zmiana hasła
---
LOUT
Wylogowanie
---
TIME
Ustawianie czasu
---
DATE
Ustawianie daty
---
ADDR
Adres sterownika
BAUD
Prędkość łącza
PAR
Parzystość
TYPE
Protokół
1
BIOS
---
SET
Wersja
oprogramowania
Obsługiwany typ
czujnika
Restart sterownika
CRIT
Flaga alarmów
---
INF
Flaga ostrzeŜeń
---
PROD
Profil ustawień
domyślnych
Profil ustawień dla
aplikacji 1 (patrz
rozdział 10.1)
---
PRO1
UM646DE-2.30PL
0
Źródło wart. 1 róŜnicy
Źródło wart. 1 średniej
In1
Źródło wart. 1 maks.
Źródło wart. 1 min.
Źródło wart. 2 róŜnicy
Źródło wart. 2 średniej
In2
Źródło wart. 2 maks.
Źródło wart. 2 min.
Wejście analogowe temperatury
załączenia pompy
Temp. załączania pompy
SENS
RES
ALAR
0
1
9600
NONE
-----
---
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 20 z 41
8.2 Funkcje sterownika
Opis funkcji
Związane parametry
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.1 Określenie wartości zadanej – [SetPoint]
PRG/SETP
SP1
Wartość zadana [SP1]
PRG/SETP
SP2
Wartość zadana dla obniżenia nocnego [SP2]
PRG/SETP
TYPE
Konfiguracja wyliczania wartości zadanej dla regulatorów nawiewu [SetPoint Type]:
0 – Stała wartość zadana,
1 – Wartość zadana kompensacyjna. Określana na podstawie uchybu regulacji temperatury
wywiewu. Regulator proporcjonalny.
2 – Stała wartość zadana wprowadzona przez potencjometr podłączony do wejścia AI3.
3 – Wartość zadana kompensacyjna wprowadzana przez potencjometr podłączony do
wejścia AI3.
PRG/SETP
CSLP
PF
Współczynnik proporcjonalności [Prop. Factor]
Ti
Czas zdwojenia [Integr. Time]
Td
Czas wyprzedzenia [Deriv. Time]
PRG/SETP
SPLi
SPLL
Dolny limit wartości zadanej [Hi Limit]
SPHL
Górny limit wartości zadanej [Lo Limit]
Wartość zadana temperatury dla regulatorów PID nawiewu może być określana jako wartość stała, wartość wybierana wg
harmonogramu SCHEDULER 1 oraz jako wartość określana przez regulator PID temperatury wywiewu lub pomieszczenia.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 21 z 41
) – [PID1 (Heating)]
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.2 Regulator PID 1 (grzanie
Opis funkcji
Związane parametry
PRG/LOOP
PidH
STAT
SP
OUT
PV AL
PF
Ti
Td
Ofs
Odczyt wartości zadanej dla regulatora [SP]
Odczyt wartości wyjścia regulatora [PID Out]
Odczyt wartości mierzonej [PV]
Współczynnik proporcjonalności [Prop. Factor]
PARA
Czas zdwojenia [Integr. Time]
Czas wyprzedzenia [Deriv. Time]
Przesunięcie SP regulatora PID 1 względem SP bazowego [SP
Offset]
Tenb
Temperatura wybierana, poniżej której regulator jest aktywny
[Enable Temp.]
Enin
Wybór wejścia analogowego aktywującego regulator
[PID1 Enable Input (Out Temp.)]
PVin
Wybór wejścia analogowego wartości wiodącej [PID1 PV In]
HotS
Czas działania „gorącego startu” [Hot Start Time]
HotT
Temperatura wybierana, poniżej której aktywuje się funkcja
„gorącego startu” [Hot Start Temp.]
Regulator PID pracuje w trybie grzania. Jeżeli temperatura mierzona (PV) jest mniejsza niż wynikowa wartość zadana, to
stopniowo następuje zwiększenie wartości wyjścia (PID Out).
Wynikowa wartość zadana określona jest przez dodanie do podstawowej wartości zadanej, wartości parametru SP Offset.
Parametr ten pełni funkcję strefy martwej.
Regulator grzania jest nieaktywny jeśli temperatura zewnętrzna przekroczy wartość ustawianą parametrem Tenb.
Jeżeli wyjście regulatora jest większe niż 0, to zapala się kontrolka grzania
UM646DE-2.30PL
.
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 22 z 41
) – [PID2 (Cooling)]
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.3 Regulator PID 2 (chłodzenie
Opis funkcji
Związane parametry
PRG/LOOP
PidC
STAT
SP
OUT
PV AL
PF
Ti
Td
Ofs
Odczyt wartości zadanej dla regulatora [SP]
Odczyt wartości wyjścia regulatora [PID Out]
Odczyt wartości mierzonej [PV]
Współczynnik proporcjonalności [Prop. Factor]
PARA
Czas zdwojenia [Integr. Time]
Czas wyprzedzenia [Deriv. Time]
Przesunięcie SP regulatora PID 2 względem SP bazowego
[SP Offset]
Tenb
Temperatura wybierana, powyżej której regulator jest
aktywny [Enable Temp.]
Enin
Wybór wejścia analogowego aktywującego regulator
[PID2 Enable Input (Out Temp.)]
PVin
Wybór wejścia analogowego wartości wiodącej [PID2 PV In]
Regulator PID pracuje w trybie chłodzenia. Jeżeli temperatura mierzona (PV) jest większa niż wynikowa wartość zadana, to
stopniowo następuje zwiększenie wartości wyjścia (PID Out).
Wynikowa wartość zadana określona jest przez dodanie do podstawowej wartości zadanej, wartości parametru SP Offset.
Parametr ten pełni funkcję strefy martwej.
Regulator grzania jest nieaktywny jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości ustawionej parametrem TENBL.
Jeżeli wyjście regulatora jest większe niż 0, to zapala się kontrolka chłodzenia
UM646DE-2.30PL
.
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 23 z 41
) – [PID3 (Recovery)]
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.4 Regulator PID 3 (odzysk ciepła/chłodu
PRG/LOOP
Pidr
STAT
Związane parametry
PArA
SP
OUT
PVAL
RSP
ROUT
RPVL
PF
Ti
Td
Hofs
PF
Odczyt wartości zadanej dla regulatora [SP]
Odczyt wartości wyjścia regulatora [PID Out]
Odczyt wartości mierzonej [PV]
Odczyt wartości zadanej dla regulatora tłumienia [RSP]
Odczyt wartości wyjścia regulatora [PID Out]
Odczyt wartości mierzonej [RPV]
Współczynnik proporcjonalności [Prop. Factor]
Czas zdwojenia [Integr. Time]
Czas wyprzedzenia [Deriv. Time]
O ile temperatura wywiewu musi być wyższa od
temperatury zewnętrznej żeby użyć odzysku w funkcji
grzania [Heat Offset]
O ile temperatura wywiewu musi być niższa od
temperatury zewnętrznej żeby użyć odzysku w funkcji
chłodzenia [Cool Offset]
Wybór wejścia analogowego wartości wiodącej
[PID3 PV In]
Współczynnik proporcjonalności [Prop. Factor]
Ti
Czas zdwojenia [Integr. Time]
Td
Czas wyprzedzenia [Deriv. Time]
rSP
Wartość zadana regulatora tłumienia odzysku [RSP]
Cofs
PVin
PArr
Opis funkcji
PVin
Wybór wejścia analogowego wartości wiodącej regulatora
tłumienia odzysku [PID RPV In]
Regulator PID pracuje w trybie grzania lub chłodzenia. Jeżeli temperatura mierzona (PV) jest większa niż wartość zadana,
oraz spełnione są warunki ekonomicznego odzysku to stopniowo następuje zwiększenie wartości wyjścia (PID Out).
Rgulator jest nieaktywny w trybie grzania/chłodzenia zgodnie z aktywnością regulatorów grzania/chłodzenia zależnie od
temperatury zewnętrznej.
Dodatkowo praca w trybie grzania lub chłodzenia zależna jest od porównania temperatury zewnętrznej z temperaturą
powietrza wywiewanego z pomieszczenia z uwzględnieniem offsetu.
Jeżeli Twyw > Tzew + Offs to możliwy jest odzysk ciepła.
Jeżeli Twyw < Tzew - Offs to możliwy jest odzysk chłodu.
Jeżeli wyjście regulatora jest większe niż 0, to zapala się kontrolka odzysku
UM646DE-2.30PL
.
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 24 z 41
) – [Scheduler 1(SP)], [Scheduler 2 (Work)], [Scheduler 3, 4]
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.5 Harmonogram (Scheduler
PRG/SCHD
SCHS
Enab
Day 1
Day 2
…
Day 7
SCHR
Enab
Day 1
Day 2
Związane parametry
…
Day 7
SCH3
Enab
Day 1
Day 2
…
Day 7
SCH4
Enab
Day 1
Day 2
Aktywacja/deaktywacja harmonogramu 1 – SP [Enable]
ON
Godzina załączenia harmonogramu w poniedziałek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w poniedziałek
ON
OFF
Godzina załączenia harmonogramu we wtorek
Godzina wyłączenia harmonogramu we wtorek
ON
Godzina załączenia harmonogramu w niedziele
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w niedziele
Aktywacja/deaktywacja harmonogramu 2 – ON/OFF [Enable]
ON
Godzina załączenia harmonogramu w poniedziałek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w poniedziałek
ON
Godzina załączenia harmonogramu we wtorek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu we wtorek
ON
Godzina załączenia harmonogramu w niedziele
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w niedziele
Aktywacja/deaktywacja harmonogramu 3 [Enable]
ON
Godzina załączenia harmonogramu w poniedziałek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w poniedziałek
ON
Godzina załączenia harmonogramu we wtorek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu we wtorek
ON
Godzina załączenia harmonogramu w niedziele
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w niedziele
Aktywacja/deaktywacja harmonogramu 4 [Enable]
ON
Godzina załączenia harmonogramu w poniedziałek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w poniedziałek
ON
Godzina załączenia harmonogramu we wtorek
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu we wtorek
Opis funkcji
…
Day 7
ON
Godzina załączenia harmonogramu w niedziele
OFF
Godzina wyłączenia harmonogramu w niedziele
PRG/SCHD
STAT
Aktualny stan załączenia/wyłączenia harmonogramu. Wartość 0.0.0.0 oznacza
wszystkie harmonogramy wyłączone. Wartość 1 na którymkolwiek miejscu
oznacza załączony dany harmonogram. Wartość 1.1.1.1 oznacza załączone
wszystkie harmonogramy.
Sterownik może pracować w funkcji czterech harmonogramów. Harmonogram 1 wpływa na zmianę wartości
zadanej (harm. obniżenia), a harmonogram 2, powoduje załączenie lub wyłączenie układu (harm. pracy). Pozostałe
harmonogramy 3 i 4 są dowolnie konfigurowalne.
W przypadku pracy z harmonogramem 2, aktywować go można z poziomu menu załączenia wyłączenia. Odbywa
się to przez wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie klawisza
na klawiaturze sterownika. W menu wyboru, należy
wybrać pozycję SCHD (dostępne są tam pozycje ON – OFF – SCHD).
Gdy sterownik jest załączony w wyniku działania harmonogramu, na wyświetlaczu pojawia się ikona
.
Od stanu harmonogramów można uzależnić stany wyjść cyfrowych – pozwala to na obniżenie wydatku
wentylatorów wraz z obniżeniem temperatury zadanej (patrz ustawienia wyjść cyfrowych DOUT).
Uwaga: ustawienia harmonogramu są dostępne bez podania hasła.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 25 z 41
Opis funkcji
Związane
parametry
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.6 Sterowanie wentylatorem oraz siłownikiem przepustnic – [Fun / Pump (DO3,DO4)]
PRG/FAN
OnTm
OFFd
Ond
Czas opóźnienia blokady presostatów [Pres. On Time]
Czas opóźnienia wyłączenia wyjścia DO4 [Fan Off Delay]
Czas opóźnienia załączenia wejścia DO3 [Damper On Delay]
Wyjścia przekaźnikowe DO3 i DO4 aktywowane są razem ze startem układu, przy czym, jedno wyjście może być załączane z
opóźnieniem, a drugi z opóźnieniem może być wyłączane.
Opóźnienie załączenia działa zawsze natomiast, opóźnienie wyłączenie tylko wtedy gdy układ pracuje z nagrzewnicą
elektryczną (ustawiony jest okres pracy PWM większy niż 0) oraz sterownik był przy wyłączaniu w trybie grzania. W takim
przypadku na wyświetlaczu zacznie migać symbol
UM646DE-2.30PL
.
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 26 z 41
Konfiguracja w
IBSPocketTool
8.2.7 Sterowanie pracą pompy nagrzewnicy – [Fun / Pump (DO3,DO4)]
Opis funkcji
Związane
parametry
PRG/PUMP
Ain
OntE
MitM
Wskazanie numeru wejścia analogowego mierzącego temperaturę
[Pump Analog Input]
Wartość temperatury poniżej której pompa jest bezwzględnie
załączana [Pump On Temp.]
Minimalny czas załączenia pompy [s] [Pump Min On Time]
Pompa nagrzewnicy pracuje w trybie z nagrzewnicą wodną (okres pracy PWM równy 0). Załączana jest wraz z aktywnym
regulatorem PID1 (grzanie), w przypadku zadziałania termostatu przeciw-zamrożeniowego oraz jeżeli temperatura
mierzona na wejściu wskazanym w ustawieniach pompy spadnie poniżej ustawionego progu – także przy wyłączonym
układzie.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 27 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.8 Wyjście trójpunktowe (DO1, DO2) – [FLO (DO1,DO2)]
Opis funkcji
Związane parametry
PRG/FLO
drti
dEAd
driF
OPLL
SCAL
inLO
Niska wartość wejściowa [Input Lo]
inHi
Wysoka wartość wejściowa [Input Hi]
OULO
Niska wartość wyjściowa [Output Lo]
OUHi
Wysoka wartość wyjsciowa [Output Hi]
Wybór źródła wartości wejściowej [DO1/DO2 Type]:
NONE - wyłączone
AI1…AI5 – wejścia analogowe
PID1…PID3 – wyjścia regulatorów PID
CON1…CON4 – wartość wejścia reg. On/Off
SPT – aktualna wartość zadana
Wyjście trójstawne pracuje zgodnie z algorytmem czasowym. Na podstawie wprowadzonego czasu przejścia siłownika (czas
przejścia od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia) oraz żądanej wartości otwarcia załączane są na odpowiedni czas
wyjścia DO1 i DO2.
Jeżeli zmiana żądanej wartości otwarcie względem aktualnej (skalkulowanej) pozycji siłownika będzie mniejsza niż strefa
martwa, siłownik nie wykona ruchu.
W celu eliminacji problemu dryfowania, należy załączyć funkcję dociągania. Polega ona na tym, że w skrajnych pozycjach,
nieustannie podawany jest odpowiednio sygnał zamykania lub otwierania siłownika.
Żądana pozycji otwarcia może być wprowadzona przez wejście analogowe, wyjście z regulatorów PID lub wartość, będąca
wartością mierzoną regulatorów CON1, CON2, CON3 i CON4. Wartość ta może podlegać następnie skalowaniu. Niska i
wysoka wartość wyjściowa skalowania są jednocześnie limitem maksymalnego i minimalnego otwarcia.
Należy zwrócić uwagę że w przypadku konfiguracji wyjścia, gdzie TYPE=CON1,2,3 lub 4, wartość tego wyjścia nie zależy od
stanu regulatora z histerezą, a jedynie wprost – od wartości mierzonej no podstawie której regulator ten działa.
UM646DE-2.30PL
TYPE
Czas przejścia siłownika [s] [Drive Time]
Strefa martwa [Deadband]
Dociąganie w skrajnych pozycjach (0/1) [Drift Comp]
Minimalne otwarcie siłownika
Skalowanie
SET
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 28 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.9 Wyjście krokowe (DO1, DO2) – [STEP (DO1,DO2)]
Opis funkcji
Związane parametry
PRG/STEP
Thr1
Thr2
SCAL
inLO
Niska wartość wejściowa [Input Lo]
inHi
Wysoka wartość wejściowa [Input Hi]
OULO
Niska wartość wyjściowa [Output Lo]
OUHi
Wysoka wartość wyjsciowa [Output Hi]
Wybór źródła wartości wejściowej [DO1/DO2 Type]:
NONE - wyłączone
AI1…AI5 – wejścia analogowe
PID1…PID3 – wyjścia regulatorów PID
CON1…CON4 – wartość wejścia reg. On/Off
SPT – aktualna wartość zadana
Wyjście krokowe pracuje na zasadzie kaskadowego załączania się wyjść cyfrowych DO1 i DO2 w zależności od nastaw
progów ich załączania. Każde z wyjść załącza się z osobna, gdy wartość wejściowa jest równa bądź wieksza od progu
załączenia.
Wartość zadana może być wprowadzona przez wejście analogowe, wyjście z regulatorów PID lub wartość, będąca wartością
mierzoną regulatorów CON1, CON2, CON3 i CON4. Wartość ta może podlegać następnie skalowaniu. Niska i wysoka
wartość wyjściowa skalowania są jednocześnie limitem maksymalnego i minimalnego otwarcia.
Należy zwrócić uwagę że w przypadku konfiguracji wyjścia, gdzie TYPE=CON1,2,3 lub 4 wartość tego wyjścia nie zależy od
stanu regulatora z histerezą, a jedynie wprost – od wartości mierzonej, na podstawie której regulator ten działa.
UM646DE-2.30PL
TYPE
Wartość załączenia wyjścia DO1 [Threshold 1]
Wartość załączenia wyjścia DO2 [Threshold 2]
Skalowanie
SET
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 29 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.10 Dodatkowe pomiary analogowe (AI1-AI5) – [AIN (AI1-AI5)]
Opis funkcji
Związane parametry
PRG/AIN
Typ pomiaru [AI Type]:
0 – pomiar nieaktywny,
AI2
1 – bezpotencjałowe wejście cyfrowe,
2 – pomiar temperatury rezystancyjnym czujnikiem temperatury NTC (patrz dane
AI3
techniczne),
3 – wejście prądowe 4-20mA,
AI4
4 – wejście napięciowe 0..10V,
5 – wejście napięciowe 0..5V,
AI5
6 – wejście napięciowe 0..1V.
SCLL
Niska wartość wyjściowa skalowania [AI Min]
SCLH
Wysoka wartość wyjściowa skalowania [AI Max]
Remote AI
Wartość odczytywana z wewnętrznego czujnika w przypadku podłączenia panela SKW22 (AIRE)
Sterownik pozwala uzależnić działanie niektórych funkcji od dowolnie wskazanych sygnałów. W tym celu, do swobodnej
konfiguracji przygotowano dwa pomiary analogowe AI3 i AI4.
W przypadku stosowania wejść jako wejścia napięciowe lub prądowe – istnieje możliwość swobodnego przeskalowania
sygnału. Współczynniki skalujące podaje się w krotności x10, tzn. dla sygnału 0..10V, chcąc aby wartość 10V odpowiadała
wartości 100, jako współczynnik skalujący należy wprowadzić wartość 1000.
W przypadku pomiarów temperaturowych (NTC) parametry skalujące nie mają znaczenia.
UM646DE-2.30PL
AI1
TYPE
(tylko AI3,
AI4)
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 30 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.11 Wyjścia analogowe (AO3-AO5) – [AOUT (AO3-AO5)]
PRG/AOUT
AO3
SCAL
Związane parametry
AO4
AO5
TYPE
Skalowanie
inLO
Niska wartość wejściowa [Input Lo]
inHi
Wysoka wartość wejściowa [Input Hi]
OULO
Niska wartość wyjściowa [Output Lo]
OUHi
Wysoka wartość wyjsciowa [Output Hi]
SET
Wybór źródła wartości wejściowej [AO Type]:
NONE - wyłączone
AI1…AI5 – wejścia analogowe
PID1…PID3 – wyjścia regulatorów PID
CON1…CON4 – wartość wejścia reg. On/Off
SPT – aktualna wartość zadana
Sterownik wyposażony jest w 3 wyjścia analogowe AO3, AO4 i AO5. Należy zwrócić uwagę że dwa pierwsze są typu
napięciowego 0..10V, a trzecie, AO5 – jest typu prądowego 0..20mA.
Źródłem wartości podawanej na wyjście analogowe może być dowolne wejście analogowe, wyjście z regulatorów PID lub
wartość, będąca wartością mierzoną regulatorów CON1, CON2, CON3 i CON4. Wartości te mogą podlegać następnie
skalowaniu. Niska i wysoka wartość wyjściowa skalowania są jednocześnie limitem maksymalnego i minimalnego otwarcia.
Opis funkcji
OUHi
O ULO
in L O
in H i
Skalowanie wyjść pozwala na proste kaskadowe wysterowanie urządzeń:
Należy zwrócić uwagę że w przypadku konfiguracji wyjścia, gdzie TYPE=CON1,2,3 lub 4 wartość tego wyjścia nie zależy od
stanu regulatora z histerezą, a jedynie wprost – od wartości mierzonej na podstawie której regulator ten działa.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 31 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.12 Regulatory dwustanowe z histerezą (CON1-CON4) – [Controller 1,2]; [Controller 3,4]
PRG/CTRL
CON1
Związane parametry
CON2
ON
Próg załączenia regulatora [ON Val]
OFF
Próg wyłączenia regulatora [OFF Val]
TYPE
SET
CON3
Wybór źródła wartości wejściowej [Input]:
AI1…AI5 – wejście analogowe
PID1…PID3 – wyjście z regulatora PID,
diFF1...diFF2 – różnica pomiarów,
MEAn1…MEAn2 – średnia mierzona na wejściach,
MA1…MA2 – wybrana wartość maksymalna z wejść,
Min1...Min2 – wybrana wartość minimalna z wejść,
nOnE – regulator pozostaje nie aktywny
CON4
ENST
SET
YES – załączenie przy starcie regulatora
NO – załączenie niezależne od stanu regulatora
Sterownik wyposażony jest w cztery regulatory dwustanowe z histerezą.
Regulator pierwszy - CON1, aktywny jest i pracuje tylko i wyłącznie przy załączonym układzie.
Regulatory drugi, trzeci i czwarty – CON2, CON3 i CON4 aktywne są zawsze.
Opis funkcji
Stan pracy regulatora CON1 przedstawiany jest dodatkowo na wyświetlaczu sterownika w postaci ikony
.
Regulatory mogą pracować na różnych wartościach wejściowych – wskazywanych indywidualnie. Dodatkowo, możliwe jest
wykonywanie operacji bardziej złożonych na wejściach analogowych.
W zależności, czy wartość załączenia jest większa od wartości wyłączenia, bądź odwrotnie wyjście zachowuje się wg
poniższych wykresów.
DON > DOFF
DON < DOFF
ON
ON
OFF
OFF
DOFF
UM646DE-2.30PL
DON
DON
DOFF
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 32 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.13 Regulatory dwustanowe porównawcze (CMP1, CMP2) – [Comparators]
PRG/COMP
CMP1
CMP2
Val1
Próg 1 zadziałania regulatora [Comp Val 1]
Val2
Próg 2 zadziałania regulatora [Comp Val 2]
TYPE
SET
Wybór źródła wartości wejściowej [Input]:
Związane parametry
AI1…AI5 – wejście analogowe
PID1…PID3 – wyjście z regulatora PID,
diFF1...diFF2 – różnica pomiarów,
MEAn1…MEAn2 – średnia mierzona na wejściach,
MA1…MA2 – wybrana wartość maksymalna z wejść,
Min1...Min2 – wybrana wartość minimalna z wejść,
nOnE – regulator pozostaje nie aktywny
MODE
SET
Wybór logiki działania regulatora [Comp Mode]:
Norm (0)– (Normal); regulator załączony, gdy wartość wejściowa
mieści się w przedziale <Val1 ;Val2>
Inv (1)– (Inverted); regulator załączony, gdy wartość wejściowa jest
mniejsza od Val1 lub gdy jest większa od Val2
Opis funkcji
ENST
YES – załączenie przy starcie regulatora
NO – załączenie niezależne od stanu regulatora
Sterownik wyposażony jest w dwa regulatory porównawcze.
Regulatory mogą pracować na różnych wartościach wejściowych – wskazywanych indywidualnie. Dodatkowo, możliwe jest
wykonywanie operacji bardziej złożonych na wejściach analogowych (patrz bloki matematyczne 8.2.14).
UM646DE-2.30PL
SET
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 33 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.14 Bloki matematyczne (Math 1, Math 2) – [Math Blocks]
PRG/MATH
Dif1
Mea1
Związane parametry
Max1
Min1
Dif2
Mea2
Max2
Opis funkcji
Min2
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 różnicy 1
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 różnicy 1
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 wartości średniej 1
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 wartości średniej 1
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 wartości maksymalnej 1
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 wartości maksymalnej 1
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 wartości minimalnej 1
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 wartości minimalnej 1
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 różnicy 2
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 różnicy 2
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 wartości średniej 2
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 wartości średniej 2
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 wartości maksymalnej 2
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 wartości maksymalnej 2
In1
Nr wejścia jako zmienna 1 wartości minimalnej 2
In2
Nr wejścia jako zmienna 2 wartości minimalnej 2
Sterownik wyposażony jest w dwa bloki matematyczne.
Umożliwiają obliczanie różnicy (Difference), wartości średniej (Mean), maksymalnej (Max) lub minimalnej (Min) dwóch
różnych wartości wejściowych.
Wybór źródła wartości wejściowej [In1, In2]:
NONE - wyłączone
AI1…AI5 – wejścia analogowe
PID1…PID3 – wyjścia regulatorów PID
CON1…CON4 – wartość wejścia reg. On/Off
SPT – aktualna wartość zadana
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 34 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.15 Wyjścia cyfrowe (DO5, TC1, AO1, AO2, DO1, DO2) – [DOUT]
PRG/DOUT
DO5
FORC
TC1
AO1
TYPE
AO2
OFF – wyjście wyłączone (dla DO3 i DO4 – patrz opis)
tHr1 – wyjście załączane jest jeśli wartość wyjściowa regulatora
PID1 jest większa niż 0,
tHr2 – wyjście załączane jest jeśli wartość wyjściowa regulatora
PID2 jest większa niż 0,
tHr3 – wyjście załączane jest jeśli wartość wyjściowa regulatora
PID3 jest większa niż 0,
PPd – wyjście modulacji PWM,
PUMP – wyjście załączające pompę nagrzewnicy wodnej,
OnF1 – wyjściem steruje regulator CON1,
OnF2 – wyjściem steruje regulator CON2,
OnF3 – wyjściem steruje regulator CON3,
OnF4 – wyjściem steruje regulator CON4,
ALAr – wyjście jest aktywne w przypadku alarmu,
SCH1 – wyjście pracuje zgodnie z pierwszym harmonogramem,
SCH2 – wyjście pracuje zgodnie z drugim harmonogramem,
SCH3 – wyjście pracuje zgodnie z trzecim harmonogramem,
SCH4 – wyjście pracuje zgodnie z czwartym harmonogramem,
CMP1 – wyjściem steruje komparator pierwszy,
CMP2 – wyjściem steruje komparator drugi
rES1 – rezerwa
rES2 – rezerwa
FPPd – wyjście bloku Fast PWM (sterowanie silnikiem) – tylko
wyjścia TC1, AO1, AO2
DO1
DO2
Związane parametry
DO3
DO4
Opis funkcji
DO12
Wymuszenie ręczne pracy wyjścia [Force]:
0 – automat,
1 – wymuszenie załączenia - ON,
2 – wymuszenie wyłączenia – OFF.
SET
Wybór typu wyjścia cyfrowego [Type]:
Wybór rodzaju wyjść cyfrowych DO1 i DO2 [DO1/DO2 Type]:
OFF – konfigurowalne [0]
FLO – siłownik trójpunktowy [1]
STEP – wyjście krokowe [2]
Sterownik pozwala na swobodne przyporządkowanie funkcji wyjść cyfrowych.
Wyjścia AO1, AO2 i DO5 są wyjściami dwustanowymi typu „Open Colector” – patrz podłączenia elektryczne.
Wyjście TC1 jest wyjściem typu Triac.
Stany wyjść można wymusić w sposób ręczny.
W przypadku wyjść DO3 i DO4, wybór typu OFF powoduje ustawienie domyślnej funkcji wyjścia. Dla DO3 jest to sterowanie
przepustnicą, dla DO4 – sterowanie wentylatorem.
UM646DE-2.30PL
SET
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 35 z 41
Konfiguracja w IBSPocketTool
8.2.16 Wyjście modulacyjne (PWM, Fast PWM) – [PWM]
Opis funkcji PWM
Związane parametry
PRG/PPd
Per
OPLL
inLi
Okres modulacji PWM [s] [PWM Period]
Minimalna wartość wyjściowa
Lim
Próg wartości temperatury nawiewu AI1, powyżej
której wyjście PWM jest nieaktywne [In Limit]
LHSt
Histereza porównania AI1 z Lim [In Hyst]
SCAL
Skalowanie
inLO
Niska wartość wejściowa [Input Lo]
inHi
Wysoka wartość wejściowa [Input Hi]
OULO
Niska wartość wyjściowa [Output Lo]
OUHi
Wysoka wartość wyjsciowa [Output Hi]
TYPE
SET
Wybór źródła wartości wejściowej [Type]:
NONE - wyłączone
AI1…AI5 – wejścia analogowe
PID1…PID3 – wyjścia regulatorów PID
CON1…CON4 – wartość wejścia reg. On/Off
SPT – aktualna wartość zadana
PRG/FPPd
SCAL
Skalowanie
inLO
Niska wartość wejściowa [Input Lo]
inHi
Wysoka wartość wejściowa [Input Hi]
OULO
Niska wartość wyjściowa [Output Lo]
OUHi
Wysoka wartość wyjsciowa [Output Hi]
TYPE
SET
Wybór źródła wartości wejściowej [Type]:
NONE - wyłączone
AI1…AI5 – wejścia analogowe
PID1…PID3 – wyjścia regulatorów PID
CON1…CON4 – wartość wejścia reg. On/Off
SPT – aktualna wartość zadana
W zależności od wartości wejściowej, skojarzone wyjście dwustanowe załączane jest cyklicznie na czas zależny
proporcjonalnie od tej wartości.
Wyjście PWM w głównej mierze wykorzystane może zostać dla płynnej regulacji mocy nagrzewnicy elektrycznej.
Elastyczność konfiguracji pozwala jednak na uzależnienie tego wyjścia od innych wartości sygnałów wewnętrznych – np.
regulatora chłodzenia.
Wartość ta może podlegać następnie skalowaniu. Niska i wysoka wartość wyjściowa skalowania są jednocześnie limitem
maksymalnego i minimalnego otwarcia.
Należy zwrócić uwagę że w przypadku konfiguracji wyjścia, gdzie TYPE=CON1 lub 2, wartość tego wyjścia nie zależy od
stanu regulatora z histerezą, a jedynie wprost – od wartości mierzonej na podstawie której regulator ten działa.
Regulator PWM pozwala na dodatkowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzewem. Jeżeli temperatura nawiewu
przekroczy wartość określoną limitem (inLi/LIM), wyjście regulatora jest nieaktywne.
Minimalny okres pracy PWM to 1s.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 36 z 41
W zależności od wartości wejściowej, skojarzone wyjście dwustanowe (TC1, AO1 lub AO2) służy do wysterowania
zewnętrznego modułu w celu regulacji obrotów silnika np. wentylatora. Jako moduł zewnętrzny można użyć modułu firmy
Eliwell serii CFS PWM (Fan Speed Module). Sterownik SB600 należy zasilić napięciem zmiennym 12 VAC, które można użyć
do wysterowania modułu CFS poprzez wyjście typu triak (TC1).
Dostępne moduły serii CFS PWM
kod
model
CF10211011000
CFS-02
CF10411011000
CFS-04
CF10611011000
CFS-06
CF10811011000
CFS-08
Prąd nominalny @40°C
2.5A
5A
7A
9A
Prąd nominalny @50°C
2A
4A
6A
8A
Opis funkcji Fast PWM
Sposób podłączenia modułu CFS PWM
8.2.17 Menu SYS
W menu SYS znajdują się pozycje umożliwiające podanie i zmianę hasła dostępu do folderów menu, ustawienie zegara RTC (nie dotyczy serii
D), konfigurację łącza komunikacyjnego, informację o aktualnej wersji oprogramowania, typie obsługiwanego czujnika, polecenie restartu
sterownika i wybór profilu.
Nazwa
Parametru
PASS
RTC
PROT
INFO
RES
ALAR
PROF
UM646DE-2.30PL
Opis / pozycja w menu
Podanie (ENT) i zmiana hasła (CHAN), wylogowanie (LOUT - przejście do trybu użytkownika) - patrz punkty
7.4.1 i 7.4.2
Ustawianie zegara RTC (nie dotyczy serii D)
Konfiguracja łącza komunikacyjnego - adresu sterownika (ADDR), prędkości łącza (BAUD) i parzystości (PAR)
Informacja o aktualnej wersji oprogramowania (BIOS) i typie obsługiwanego czujnika (SENS)
Restart sterownika – wymaga przejścia do trybu instalatora i potwierdzenia przyciskiem SET
Podgląd kodu alarmu – blokujące (CRIT), ostrzeżenia (INF)
Wybór profilu sterownika (zestawu parametrów). Do wyboru: PROD – profil ustawień domyślnych, PRO1 –
profil ustawień dla aplikacji 1 (patrz rozdział 10.1).
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 37 z 41
9
ALARMY I DIAGNOSTYKA
9.1 Ostrzeżenia
Ostrzeżenia dotyczą wskazania użytkownikowi informacji o wystąpieniu zakłóceń o mniejszej wadze w pracy układu sterowania i regulacji. Są
one sygnalizowane ciągłym świeceniem Ikony Alarm (Sys – Alar – Inf).
Do grupy ostrzeżeń należą:
•
Zabrudzenie filtra nawiewu
•
Zabrudzenie filtra wywiewu
•
Uszkodzenie czujnika nawiewu - w przepadku braku lub uszkodzenia czujnika układ pracuje, jako nawiew stałowartościowy
9.2 Alarmy z automatycznym Resetem
Wystąpienie tego typu alarmów sygnalizowane jest pulsowaniem ikony Alarm (Sys – Alar – Crit).
Dla automatycznego resetu alarmów, normalna operacja jest przywrócona tak szybko, jak tylko przyczyna alarmu zostanie usunięta.
Automatyczny Reset dotyczy wystąpienia następujących stanów alarmowych:
•
Zabezpieczenie p. zamarzaniowe nagrzewnicy
•
Zabezpieczenie p. przegrzewowi nagrzewnicy elektrycznej
9.3 Alarmy blokujące z ręcznym Resetem
Wystąpienie tego typu alarmów sygnalizowane jest pulsowaniem ikony Alarm (Sys – Alar – Crit).
Alarmy te muszą być ręcznie zresestowane poprzez naciśnięcie klawiszy [UP + DOWN]
Przywrócenie normalnej pracy może być wykonane tylko poprzez naciśnięcie klawiszy przez operatora i jest on wykonywany tylko, jeśli
przyczyna alarmu została usunięta.
Do alarmów blokujących pracę układu należą:
•
Uszkodzenie czujnika temperatury nawiewu
•
Brak sprężu wentylatora nawiewnego
•
Brak sprężu wentylatora wywiewnego
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 38 z 41
10
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
10.1 Aplikacja 1
Centrala wentylacyjna z wentylatorami jedno- lub dwubiegowymi, z układem odzysku (wymiennik krzyżowy, obrotowy lub
recyrkulacja) lub bez, z nagrzewnicą wodną (sterowanie siłownikiem trójstawnym lub analogowym) wraz z pompą
nagrzewnicy, z chłodnicą wodną (sterowanie siłownikiem trójstawnym lub analogowym).
Pomieszczenie
Układ odzysku
10.1.1 Obsługiwana technologia centralii
10.1.2 Zestawienie wejść/wyjść
DOUT
DIN
DO-1
DO-2
DO-3
DO-4
TC-1
AO-1
AO-2
Siłownik chłodnicy – otwórz
DO-5
Zabezpieczenie przeciwzaszronieniowe
Zabezpieczenie powrotu z nagrzewnicy
AIN
Praca went. z obniżoną wydajnością - harmonogram.
AI-1
AI-2
Temperatura nawiewu
AI-3
AI-4
AI-5
Temperatura za układem odzysku
Otwarcie przepustnic
Start wentylatorów
Pompa nagrzewnicy wodnej
AOUT
AO-3
AO-4
AO-5
Potwierdzenie pracy wentylatora nawiew
DI-1
DI-2
DI-3
DI-4
DI-5
DI-6
Siłownik chłodnicy – zamknij
Siłownik nagrzewnicy 0..10V
Siłownik chłodnicy 0..10V
Sterowanie układem odzysku 0..10V
UM646DE-2.30PL
Potwierdzenie pracy wentylatora wywiew
Termostat nagrzewnicy
Zezwolenie na prace
Stan filtra nawiewu
Stan filtra wywiewu
Temperatura wywiewu
Temperatura powrotu z nagrzewnicy wodnej
Temperatura zewnętrzna
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 39 z 41
PidH
Regulator PID 1
(grzanie)
LOOP
Regulator PID 2
(chłodzenie)
PidC
Regulator PID 3
(odzysk ciepła)
PidR
Wyjście trójpunktowe
(DO1, DO2)
Start.
DO3,
DO4
Harmonogram
(Scheduler)
SCHD
FAN
FLO
SCHS
SCHR
SCH3
SCH4
OnTm
OFFd
Ond
drti
dEAd
driF
OPLL
SCAL
TYPE
----1
2
14
36
25
60
0
2
36
5
1
0
0
25
60
0
2
14
5
1
12
60
0
2
------------------30
0
0
90
2
1
0
0
100
0
100
PID2
AIN
Wejścia analog.
(AI3, AI4)
CSG
SPLi
Wart. Zadana Temp.
Wart. Zad. Obn. nocnego
0-const, 1-komp.,
2-const.pot., 3-komp.pot.
Wsp. Kompensacji
SPLL
Dolny lim. SP
SPHL
Górny lim. SP
STAT
PF
PARA
Wsp.prop.
Ti
Czas_zdw.
Td
Czas_wprz
Ofs
Offset
Tenb
Taktywacji
Enin
Wej.akt.reg.
PVin
Wyb.wej.wiod
HotS
Czas_gor.startu
HotT
Temp.gor.startu
STAT
PARA
PF
Wsp.prop.
Ti
Czas_zdw.
Td
Czas_wprz
Ofs
Offset
Tenb
Taktywacji
Enin
Wej.akt.reg.
PVin
Wyb.wej.wiod
STAT
PARA
PF
Wsp.prop.
Ti
Czas_zdw.
Td
Czas_wprz
Hofs
OffsetGrzania
Cofs
OffsetChłodz.
PVin
Wyb.wej.wiod
Enab
(0/1) – zał./wył. Harm.
Day 1
ON
Godz.zał.
OFF
Godz.wył.
Day 2
ON
Godz.zał.
OFF
Godz.wył.
…
Day 7
ON
Godz.zał.
OFF
Godz.wył.
Blokada presostatów.
Opóźnienie wył. DO4
Opóźnienie zał. DO3
Czas przejścia siłownika [s]
Strefa martwa
Aktywacja dociągania
Minimalne wyjście
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
SET
Źródło wartości.
Wyjścia cyfrowe
Wyjścia analogowe (AO3, AO4 i AO5)
(DO5, TC1, AO1, AO2)
SP1
SP2
TYPE
AOUT
DOUT
AI3
TYPE
AI4
SCLL
SCLH
TYPE
AO3
SCLL
SCLH
SCAL
AO4
TYPE
SCAL
AO5
TYPE
SCAL
DO5
TC1
AO1
AO2
CTRL
Regulatory
dwustanowe z
histerezą
SETP
Pompa
Określenie
wartości zadanej
10.1.3 Konfiguracja sterownika
DO12
CON1
CON2
PUMP
TYPE
FORC
TYPE
FORC
TYPE
FORC
TYPE
FORC
TYPE
SET
ON
0-nieaktywne, 1-DIN,
2-NTC, 3-4..20mA, 40..10V, 5-0..5V, 60..1V
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
0-nieaktywne, 1-DIN,
2-NTC, 3-4..20mA, 40..10V, 5-0..5V, 60..1V
Niska wart.wyj.
Wys wart.wyj.
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
SET
Źródło
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
SET
Źródło
inLO
Nis.war.we.
inHi
Wys.wart.we.
OULO
Nis.war.wy.
OUHi
Wys.wart.wy.
SET
Źródło
0-auto, 1-ON, 2-OFF
SET
Źródło
0-auto, 1-ON, 2-OFF
SET
Źródło
0-auto, 1-ON, 2-OFF
SET
Źródło
0-auto, 1-ON, 2-OFF
SET
Źródło
OFF, FLO, STEP
Próg zał.
2
OFF
Próg wył.
TYPE
SET
ON
Próg zał.
15
OFF
Próg wył.
18
TYPE
SET
0
100
2
0
100
0
100
0
100
PID1
0
100
0
100
PID2
0
100
0
100
PID3
0
SCHS
0
PUMP
0
ONF1
0
ONF2
FLO
8
5
Źródło
Źródło
AI3
AI4
Ain
Wej. analogowe zał. pompę
5
OntE
Temp.załączania pompy
4
MitM
Minimalny czas zał. pompy
45
Wartości parametrów oznaczone przez ‘---‘ są nieistotne dla konfiguracji.
UWAGA! Przedstawiona konfiguracja jest tylko przykładową. Wiele parametrów których wartości typowe podano, są parametrami
dostrojczymi, których wartość powinna zostać zweryfikowana na obiekcie. Powyższe parametry można ustawić poprzez wybór profilu 1 z
menu SYS / PROF / PRO1.
10.1.4 Opis aplikacji
Regulator uznając jako temperaturę wiodącą, temperaturę pomieszczenia, okresla kompensacyjnie żądaną temperaturę nawiewu. Na jej
podstawie, oraz na podstawie wartości mierzonej, reguluje z pomocą regulatorów PID, nagrzewnicą, chłodnicą i odzyskiem ciepła.
Zabezpieczenie przeciwzaszronieniowe nagrzewnicy, w tym przypadku polega na:
- termostat nagrzewnicy powoduje zatrzymanie pracy układu, uruchomienie pompy i pełne otwarcie zaworu,
- pompa załączana jest także niezależnie od pracy układu w przypadku gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 4’C,
- jeżeli wartość temperatury na powrocie z nagrzewnicy spadnie poniżej 15’C, aktywowane jest wyjście AO2. W układzie z przekaźnikiem z
zestykiem przełącznym, powinno to spowodować przełączenie sygnału sterowania nagrzewnicą z wyjścia AO1 na wyjście +12V.
Zabezpieczenie przeciwzaszronieniowe układu odzysku ciepła polega na:
- jeżeli wartość temperatury za układem odzysku ciepła spadnie poniżej 5’C, dezaktywowane jest wyjście AO1. Ponowna aktywacja wyjścia
nastąpi jeśli temperatura za odzyskiem wzrośnie powyżej 8’C. Wyjście AO1 w układzie z przekaźnikiem, powinno odłączyć sygnał sterowania
układem odzysku, lub zewrzeć go do masy (GND).
Układ może pracować zgodnie z harmonogramem czasowym. Przedstawiona konfiguracja, umożliwia pracą z obniżoną wydajnością
wentylatorów w ustawionych porach każdego dnia tygodnia.
UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 40 z 41
Dystrybutor:
IBSP Sp. z o.o.
Karmelkowa 28, 52-436 Wrocław
[email protected]
Pomoc techniczna:
+48 71 364 39 29, faks +48 71 363 52 25
E-mail [email protected]
www.ibsp.pl
© IBSP Sp z o.o. 2009-11 All rights reserved.
UM646DE-2.30PL
Energy SB600 DE series
2011/09
Code: UM646DE-2.30PL
Energy Flex SB600 Seria DE
Strona 41 z 41
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards