SIGŻ System Informacji o Gospodarce Żywieniowej

advertisement
Bibliografia Geologiczna Polski
Baza danych
http://www.pgi.gov.pl/biblioteka/bibliografia_geologiczna.php
Baza danych bibliografii geologicznej polski znajdująca
się na stronie Biblioteki Państwowego Instytutu
Geologicznego zawiera:
• publikacje z zakresu nauk geologicznych
• wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych, takich jak:
– geografia
– gleboznawstwo
– górnictwo
– hydrologia
– ochrona środowiska.
Bibliografia Geologiczna Polski rejestruje publikacje
wydane w Polsce, jak też poza jej granicami a dotyczące
Polski, względnie napisane przez polskich autorów a
publikowane za granicą.
Publikacjami tymi są wydawnictwa ciągłe, zwarte,
mapy, atlasy i materiały z konferencji. Są to prace
naukowe, popularnonaukowe, informacyjne i recenzje
publikacji polskich.
Sposoby przeszukiwania bazy
Przeszukiwanie bazy odbywa się po trzech polach:
• Autorzy,
• Słowa kluczowe tematyczne,
• Słowa kluczowe geograficzne.
Procedura wyszukiwania w bazie rekordów jest następująca:
• Z listy rozwijalnej "Rok" wybieramy interesujący nas rok.
• Z listy rozwijalnej "Dział" wybieramy pole, po którym chcemy wstępnie
przeszukać bazę.
• W pole "Hasło" wpisujemy pierwsze litery lub całą nazwę autora/słowa
kluczowego i naciskamy przycisk SZUKAJ. Otrzymujemy spis słów
wybranego działu uporządkowane alfabetycznie. Każda słowo jest
jednocześnie "linkiem" wyszukującym w bazie rekordy opisane przez
wybrane przez nas słowo.
Baza danych SIBROL i SGIŻ
http://demeter.cbr.edu.pl/agrin/dbindex.html
SIBROL
System Informacji o Badaniach Rolniczych
W tej bazie danych można wyszukiwać dokumenty,
dotyczące badań rolniczych, czterema metodami:
• Przeglądanie
• Wyszukiwanie proste
• Wyszukiwanie złożone
• Wyszukiwanie wspomagane klasyfikacją
Przeglądanie
• Metoda szybka
• Przeglądanie dokumentów wyświetlonych
w pewnym porządku, np. według autora
czy tytułu
• Przydatna zwłaszcza dla
niedoświadczonego użytkownika bazy
danych, który nie zna autora ani tytułu
Wyszukiwanie proste
• Metoda szybka
• Wymagana znajomość choćby nazwy autora
czy tytułu
Wyszukiwanie złożone
• Metoda bardziej skomplikowana
• Polega na zbudowaniu zapytania logicznego
z użyciem terminów i operatorów
logicznych (AND, OR, NOT)
• Zalecana dla bardziej doświadczonych
użytkowników bazy danych
Wyszukiwane wsp. klasyfikacją
• Przeglądanie tablic klasyfikacji z terminami
i kodami
• Aby zbudować bardziej zaawansowane
zapytanie – można użyć kodów czy
terminów zebranych przy przeglądaniu
tablic klasyfikacji
Zakres przeszukiwanych
materiałów
Przeglądanie
• Projekty:
– wg. tytułu projektu
– wg. kierownika projektu
• Jednostki badawcze
– wg. nazwy jednostki
– wg. akronimu
• Eksperci
– wg. nazwiska
– wg. afiliacji
Wyszukiwanie proste
• Projekty:
– Wyszukiwanie odbywa się poprzez
wprowadzenie słowa/słów z rekordu
– Sortowanie:
• Chronologiczne
• wg. kierownika projektu
• wg. instytucji wykonującej
– Możliwość wybierania słów z indeksu
– Opcja „dokładna zgodność słów”
• Jednostki badawcze
– Wyszukiwanie odbywa się przez opcje:
• Słowa z nazwy i akronimy
• Zatrudnieni eksperci
• Opis działalności
– Sortowanie:
• wg. nazwy jednostki
• wg. akronimu
– Możliwość wyboru słów z indeksu
– Przy wielu słowach możliwość wyboru
I/LUB/BEZ (and/o/not)
– Opcja „dokładna zgodność słów”
• Eksperci
– Wyszukiwanie odbywa się przez opcje:
•
•
•
•
Nazwisko eksperta
Specjalizacja
Afiliacja
Stopnie i tytuły
– Sortowanie:
• wg. nazwiska
• wg. afiliacji
– Możliwość wyboru słów z indeksu
– Przy wielu słowach możliwość wyboru
I/LUB/BEZ (and/o/not)
– Opcja „dokładna zgodność słów”
Wyszukiwanie złożone
• Projekty:
– Wyszukiwanie odbywa się poprzez opcje:
•
•
•
•
•
•
•
Słowa z rekordu
Słowa z tytułu
Wykonawcy projektu
Słowa ze streszczenia
Słowa kluczowe i hasła SIGŻ
Słowa kluczowe i hasła AGROVOC
Słowa z nazwy jednostki wykonującej
– Sortowanie:
• Chronologiczne
• wg. kierownika projektu
• wg. instytucji wykonującej
– Możliwość wyboru słów z indeksu
– Przy wielu słowach możliwość wyboru
I/LUB/BEZ (and/o/not)
– Opcja „dokładna zgodność słów”
Wyszukiwane wspomagane klasyfikacją
• Obszary badań:
• Przedmioty badań:
• Priorytetowe kierunki badań:
SIGŻ
System Informacji o Gospodarce Żywieniowej
W tej bazie danych można wyszukiwać dokumenty,
dotyczące gospodarki żywnościowej, również
czterema metodami:
• Przeglądanie
• Wyszukiwanie proste
• Wyszukiwanie złożone
• Wyszukiwanie wspomagane klasyfikacją SIGŻ
– Wyszukiwanie to odbywa się identycznie jak w bazie
danych SIBROL
Download